Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Stopa, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Analiza efektywności energetycznej modułów fotowoltaicznych w warunkach rzeczywistych i symulowanychAnalysis of photovoltaic modules energy efficiency in real and simulated conditions / Bartosz SOLIŃSKI, Monika STOPA // W: Bezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów III ogólnopolskiej konferencji naukowej : 16–17 kwietnia 2018, [Rzeszów, Polska] / red. Paweł J. Borkowski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, 2018. — e-ISBN: 978-83-946727-4-4. — S. 43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2017/08/KSI%C4%98GA_ABSTRAKT%C3%93W.pdf

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia słoneczna, efektywność energetyczna

  keywords: renewable energy sources, solar energy, energy efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza produkcji energii elektrycznej przez moduł fotowoltaiczny w warunkach rzeczywistych i symulowanychThe analysis of photovoltaic module energy production in real and simulated conditions / Bartosz SOLIŃSKI, Monika STOPA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 103, s. 181–191. — Bibliogr. s. 191, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/solinski-stopa.pdf

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, moduł fotowoltaiczny

  keywords: renewable energy sources, energy efficiency, photovoltaics module

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/123716

3
4
 • Model biznesowy funkcjonowania mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energiiBusiness model of prosumer microinstallation using a renewable energy sources / Bartosz SOLIŃSKI, Monika STOPA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 106. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, prosument, model biznesowy, mikroinstalacja

  keywords: renewable energy, business model, prosumer, microinstallation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Model biznesowy funkcjonowania mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energiiBusiness model of prosumer micro-installation using renewable energy sources / Bartosz SOLIŃSKI, Monika STOPA // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2019 nr 7, s. 16–22. — Bibliogr. s. 22, Summ.

 • keywords: renewable energy, business model, prosumer, microinstallation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33141/po.2019.07.03

6
 • Model biznesowy jako determinanta przewagi konkurencyjne przedsiębiorstwa[Business Model as a determinant of competitive advantage of company] / Monika STOPA // W: Poszerzamy horyzonty, t. 2 / red. nauk. Piotr Rachwał, Marta Rachwał, Waldemar Gorajczyk. — [Słupsk] : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017. — ISBN: 978-83-63216-06-1. — S. 154–163. — Bibliogr. s. 162–163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Świadomość energetyczna pracujących studentów[Energy consciousness of working students] / Monika STOPA // W: Poszerzamy horyzonty : monografia, T. 13 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. — Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2019. — ISBN: 978-83-63216-17-7. — S. 416–424. — Bibliogr. s. 424

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: