Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Stefańska-Kądziela, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kppm, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali i Metalurgii Ekstrakcyjnej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 19337866800

PBN: 5e70920b878c28a04738f107

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
2
3
 • Comparison of the mechanical response of HSLA steel deformed under static and dynamic loading conditions / Krzysztof MUSZKA, Janusz MAJTA, Tomasz ŚLEBODA, Monika STEFAŃSKA-KĄDZIELA // Steel Grips ; ISSN 1611-4442. — 2004 vol. 2 no. 3a suppl., s. 747–752. — Bibliogr. s. 752, Abstr.. — Metal Forming 2004 : proceedings of the 10th international conference on Metal Forming : Kraków, Poland, September 19–22, 2004. Vol. 1 / eds.: Jan Kusiak [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków, University of Birmingham, United Kingdom. — Bad Harzburg : GRIPS media GmbH, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effect of high strain rate on the dislocation structure of microalloyed and IF steelsWpływ dużej prędkości odkształcenia na strukturę dyslokacyjną stali mikrostopowej IF / M. STEFAŃSKA-KĄDZIELA, J. MAJTA, S. DYMEK, K. MUSZKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 2, s. 223–229. — Bibliogr. s. 228–229. — Scientific seminar on Integrated study on the Foundations of Plastic Deformation of Metals (PLASTMET 2006) : Łancut, Poland, November 28–December 01, 2006

 • keywords: dislocation density, high strain rate, dislocation structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Effects of strain rate on work hardening of HSLA and $Ti-IF$ steelsWpływ prędkości odkształcenia na umocnienie stali HSLA i $Ti-IF$ / Monika STEFAŃSKA-KĄDZIELA, Janusz MAJTA, Krzysztof MUSZKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2006 vol. 32 no. 1, s. 19–29. — Bibliogr. s. 28–29, Summ., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/t6eF6i

 • słowa kluczowe: MES, umocnienie odkształceniowe, prędkość odkształcenia, model Zerillego-Armstronga

  keywords: FEM, work hardening, strain rate, Zerilli-Armstrong model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • High strain rate behavior of microalloyed steels for automotive applications : [extended abstract] / J. MAJTA, M. STEFAŃSKA-KĄDZIELA, K. MUSZKA, A. BATOR // W: Advanced technology of plasticity 2005 : proceedings of the 8\textsuperscript{th} international conference on Technology of plasticity : Verona, October 9–13, 2005 / ed. P. F. Bariani. — Italy : Edizioni Progetto Padova, 2005. — S. 431–432. — Bibliogr. s. 432. — Pełny tekst w: 8\textsuperscript{th} ICTP 2005 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Technology of Plasticity : October 9–13, 2005 Verona, Italy / University of Padova. Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 8, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
11
 • Modeling of strain rate effects on microstructure evolution and mechanical properties of HSLA and IF-Ti steels / Janusz MAJTA, Monika STEFAŃSKA-KĄDZIELA, Krzysztof MUSZKA // W: HSLA steels 2005 : the fifth international conference : (November 8–10, 2005, Sanya, Hainan, China) / [The Chinese Society for Metals (CSM)]. — [China : s. n.], [2005]. — (Iron & Steel ; vol. 40 suppl.). — Na okładce tyt.: The joint international conference of HSLA steels 2005 and ISUGS 2005 : proceedings(HSLA steels). — S. 513–517. — Bibliogr. s. 517, Abstr.. — Toż. W: HSLA steels 2005 and ISUGS 2005 [Dokument elektroniczny] : the joint international conference : November 8–10, 2005, Sanya, Hainan, China. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / The Chinese Society for Metals (CSM). - China : China Academic Journal (CD) Electronic Publishing House, 2005. - 1 dysk optyczny. - S. 518–522. — Wymagania systemowe: napęd CD, - Bibliogr. s. 522, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modelling the dislocation hardening in microalloyed steels under warm working conditions / M. STEFAŃSKA-KĄDZIELA, J. MAJTA // W: Materials week 2002 [Dokument elektroniczny] : the European congress on Advanced materials, their processes and applications : 30 Sept – 2 Oct 2002, Munich, Germany : proceedings / Werkstoffwoche-Partnerschaft GbR. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Frankfurt : Werkstoff-Informationsgesellschaft mbH, 2003. — 1 dysk optyczny. — Incl.: 6th International conference on Joing ceramics, glas and metal : 30 Sept – 1 Oct 2002, Munich, Germany. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modelowanie naprężenia uplastyczniającego stali niskowęglowych i mikrostopowych odkształcanych w zakresie przemiany austenit-ferrytModeling of flow stress of low carbon and microalloyed steels deformed in the austenite-ferrite region / Adam BATOR, Monika STEFAŃSKA-KĄDZIELA, Janusz MAJTA, Krzysztof MUSZKA // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2005 z. 207, s. 13–18. — Bibliogr. s. 18. — Fizyczne i Matematyczne Modelowanie procesów obróbki plastycznej FiMM 2005 : Warszawa 20–21. 05. 2005 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modelowanie naprężenia uplastyczniającego stali niskowęglowych i mikrostopowych odkształcanych w zakresie przemiany austenit-ferrytModeling of flow stress of low carbon and microalloyed steels deformed in the austenite-ferrite region / Adam BATOR, Monika STEFAŃSKA-KĄDZIELA, Janusz MAJTA, Krzysztof MUSZKA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2005 R. 64 nr 7–8, s. 28–30. — Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Naprężenie uplastyczniające w warunkach obciążeń dynamicznych – możliwości modelowaniaModeling abilities of the flow stress under dynamic loading / M. STEFAŃSKA-KĄDZIELA, J. MAJTA // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 323–330. — Bibliogr. s. 329–330, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena niestabilności plastycznej stali mikrostopowych odkształcanych z wykorzystaniem technik SPDAssessment of plastic instability in microalloyed steels after SPD deformation / Karolina DONIEC, Krzysztof MUSZKA, Janusz MAJTA, Monika STEFAŃSKA-KĄDZIELA // W: KomPlasTech 2010 [Dokument elektroniczny] : informatyka w technologii metali : XVII konferencja : Białka Tatrzańska, 10–13 stycznia 2010 / Politechnika Śląska, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-60958-53-7. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd: CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena niestabilności plastycznej stali mikrostopowych odkształcanych z wykorzystaniem technik SPDAssessment of plastic instability in microalloyed steels after SPD deformation / Karolina DONIEC, Krzysztof MUSZKA, Janusz MAJTA, Monika STEFAŃSKA-KĄDZIELA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 11, s. 670–673. — Bibliogr. s. 673

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, modelowanie komputerowe, stal ultradrobnoziarnista, stal mikrostopowa, próba rozciągania, niestabilność plastyczna, kryterium Considére

  keywords: mechanical properties, microalloyed steel, computer modelling, ultrafine-grained steel, tension test, plastic instability, Considére criterion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena struktury dyslokacyjnej powstałej w wyniku odkształcania z bardzo dużymi prędkościami : [abstrakt][Study of the effect of high strain rate on the dislocation structure] / Monika STEFAŃSKA-KĄDZIELA, Janusz MAJTA, Stanisław DYMEK, Krzysztof MUSZKA // W: PLASTMET'2006 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : V seminarium naukowe : 28 listopada–1 grudnia 2006, Łańcut – Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2006]. — S. 41–43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Odkształcanie stali ${Ti-IF}$ z zastosowaniem bardzo dużych prędkości odkształcaniaHigh strain rate deformation of ${Ti-IF}$ steel / Monika STEFAŃSKA-KĄDZIELA, Janusz MAJTA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 10–11, s. 548–553. — Bibliogr. s. 553. — Odkształcalność metali i stopów : VI konferencja : 22–25 listopada 2005

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, mikrostruktura, stale Ti-IF, odkształcanie z bardzo dużymi prędkościami

  keywords: mechanical properties, microstructure, Ti-IF steel, high strain rate deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Strain rate dependency of the dislocation substructure formation in HSLA and IF steels / Monika STEFAŃSKA-KĄDZIELA, Janusz MAJTA, Krzysztof MUSZKA // W: International conference on Microalloyed steels: processing, microstructure, properties and performance : July 16–19, 2007, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A. : proceedings / [eds. Anthony J. DeArdo, C. Isaac Garcia] ; AIST Association for Iron & Steel Technology. — Warrendale, Pennsylvania : AIST, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN: 978-1-886362-93-9. — S. 181–192. — Bibliogr. s. 192

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Study of mechanical properties of ultrafine grained HSLA and $Ti$-IF steels / Janusz MAJTA, Krzysztof MUSZKA, Monika STEFAŃSKA-KĄDZIELA // W: Mechanics and materials in design / eds. J. F. Silva Gomes, Shaker A. Meguid. — Leça do Balio : Edições INEGI, 2006. — S. 441–442. — Bibliogr. s. 442. — Praca była prezentowana na: 5th International conference on Mechanics and Materials in Design M2D'2006 : Porto, Portugal, 24–26 July 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Study of mechanical properties of ultrafine grained HSLA and $Ti$-IF steels / Janusz MAJTA, Krzysztof MUSZKA, Monika STEFAŃSKA-KĄDZIELA // W: M2D'2006 [Dokument elektroniczny] : 5\textsuperscript{th} international conference on Mechanics and Materials in Design : Porto, Portugal, 24–26 July 2006 : proceedings / eds. J. F. Silva Gomes, Shaker A. Meguid. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Leça do Balio : Edições INEGI, 2006. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The influence of thermomechanical treatment on the strain hardening of HSLA steel / A. BATOR, J. MAJTA, M. STEFAŃSKA-KĄDZIELA // W: ESAFORM : proceedings of the 6\textsuperscript{th} [sixth] international ESAFORM conference on Material forming : Salerno, Italy April 28–30, 2003 / ed. V. Brucato ; Università di Salerno. Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare. Dipartimento di Ingegneria Meccanica. — Palermo : Nuova Ipsa Editore, 2003. — Opis część. wg okł.. — ISBN10: 8876762116. — S. 779–782. — Bibliogr. s. 782, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ dynamicznych warunków odkształcania na plastyczne płynięcie metali[Effect of dynamic loading on plastic flow behaviour of metals] / Monika STEFAŃSKA-KĄDZIELA // W: Podstawy procesów przeróbki plastycznej : praca zbiorowa / pod red. Jana Sińczaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2010. — ISBN: 978-83-60958-72-8. — S. 528–546

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: