Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Sokół, mgr inż.

poprzednio: Klaś

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57203460909

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • A review of computer simulations in underground and open-pit miningPrzegląd symulacji komputerowych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym / Marek KĘSEK, Monika KLAŚ, Agnieszka ADAMCZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

 • słowa kluczowe: górnictwo, modelowanie, symulacja komputerowa, FlexSim

  keywords: modeling, mining, FlexSim, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-01

2
 • Computer simulation of the operation of a longwall complex using the “Process Flow” concept of FlexSim software / Marek KĘSEK, Agnieszka ADAMCZYK, Monika KLAŚ // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : [ISPEM 2018 : Wrocław, 17-18.09.2018] / eds. Anna Burduk [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 835). — ISBN: 978-3-319-97489-7 ; e-ISBN: 978-3-319-97490-3. — S. 97–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-01

 • keywords: modeling, FlexSim, longwall complex, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-97490-3_10

3
 • Efektywność procesu modelowania w zależności od wyboru odpowiedniego narzędzia : [streszczenie]Modelling process effectiveness dependence on the chosen appropriate simulation tool : [abstract] / Krzysztof JURCZYK, Monika KLAŚ, Wojciech WOŹNIAK // W: FlexSimposium Polska [Dokument elektroniczny] : V jubileuszowa międzynarodowa konferencja Ekspertów modelowania i symulacji FlexSimposium 2017 PL : V edycja : Kraków, 12-13 września 2017 : materiały konfrencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. 20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: modelowanie i symulacja, specjalistyczne pakiety obliczeniowe, systemy kolejkowe, języki programowania

  keywords: modelling and simulation, queuing systems, advanced technical computing environments, programming languages

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelowanie i symulacja systemów kolejkowych w FlexSim - studium przypadku : [streszczenie]Modeling and simulation of queuing systems in FlexSim 3D simulation software - a case study : [abstract] / Monika KLAŚ, Krzysztof JURCZYK // W: FlexSimposium Polska [Dokument elektroniczny] : V jubileuszowa międzynarodowa konferencja Ekspertów modelowania i symulacji FlexSimposium 2017 PL : V edycja : Kraków, 12-13 września 2017 : materiały konfrencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. 23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: modelowanie i symulacja, specjalistyczne pakiety obliczeniowe, systemy kolejkowe, testowanie usprawnień

  keywords: modelling and simulation, queuing systems, advanced technical computing environments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów transportowych w celu redukcji kosztów operacyjnych[Transport resources usage optimization to minimize operating costs] / Monika KLAŚ, Dawid Dąbal // Polska Chemia : magazyn Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego ; ISSN 2450-6923. — 2018 nr 2, s. 35. — Monika Kłaś – dod. afiliacja: FlexSim InterMarium, Dawid Dąbal – afiliacja: FlexSim InterMarium. — tekst: http://lpepoland.com/wp-content/uploads/2018/06/Polska-Chemia-08-21.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rozwiązywanie problemu planowania wielkości i harmonogramowania partii produkcyjnych wyrobów z okresem minimalnej trwałości przy wykorzystywaniu systemu obliczeń rozproszonych[Capacity-lot sizing and scheduling problem for products with a minimum durability period using a distributed computing system] / Monika KLAŚ, Wojciech DŁUBACZ // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 84–85. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi symulacyjnych w innowacyjnym podejmowaniu decyzji – studium przypadku[The use of modern simulation tools in innovative decision making – a case study] / Monika KLAŚ // W: Innowacje w przemyśle chemicznym [Dokument elektroniczny] : I konferencja naukowo-techniczna : Włocławek, 30.11–01.12.2017 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: www.pipc.org.pl/files/1473620269/file/ksi%C4%85%C5%BCka_luty20182.pdf [2018-09-12]. — Dod. afiliacja: InterMarium Sp. z o.o., Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi symulacyjnych w innowacyjnym podejmowaniu decyzji – studium przypadku[The use of modern simulation tools in innovative decision making – a case study] / Monika KLAŚ // W: „Innowacje w przemyśle chemicznym” [Dokument elektroniczny] : I konferencja naukowo-techniczna : [30 listopada – 1 grudnia 2017 r., Włocławek] : monografia / red. Anna Zalewska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Polska Izba Przemysłu Chemicznego, [2018]. — e-ISBN: 978-83-916361-1-4. — S. 157–171. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.pipc.org.pl/files/2136410926/file/Monografia_I_Konferencji_Naukowo-Technicznej_Innowacje_w_przemy%C5%9Ble_chemicznym.pdf [2018-10-03]. — Bibliogr. s. 171. — M. Klaś – dod. afiliacja: InterMarium Sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: