Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Pernach, dr hab. inż., prof. AGH

poprzednio: Suliga

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0091-5329 połącz konto z ORCID

ResearcherID: N-3332-2015

Scopus: 24475113100

PBN: 5e70920b878c28a04738f0ef

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 56 publikacji Autora


1
 • Analysis of predictive capabilities of multiscale phase transformation models based on the numerical solution of heat transfer and diffusion equations / Monika PERNACH, Krzysztof BZOWSKI, Łukasz RAUCH, Maciej PIETRZYK // International Journal for Multiscale Computational Engineering ; ISSN 1543-1649. — 2017 vol. 15 iss. 5, s. 413–430. — Bibliogr. s. 429–430

 • keywords: phase transformations, multiscale modelling, carbon diffusion, AHSS steels, pearlitic rail steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1615/IntJMultCompEng.2017020554

2
 • Application of numerical solution of the diffusion equation to modelling phase transformation during heating of DP steels in the continuous annealing processZastosowanie numerycznego rozwiązania równania dyfuzji z ruchomą granicą do modelowania przemiany fazowej przy nagrzewaniu w procesie ciągłego wyżarzania / Monika PERNACH, Krzysztof BZOWSKI, Maciej PIETRZYK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2012 vol. 12 no 3, s. 183–196. — Bibliogr. s. 195–196, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of the control theory for modelling austenite-ferrite phase transformation in steelsZastosowanie teorii sterowania do modelowania przemiany austenit-ferryt w stali / Ivan Milenin, Monika PERNACH, Maciej PIETRZYK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2015 vol. 15 no. 2, s. 327–335. — Bibliogr. s. 334, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www-1cmms-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=537

 • keywords: identification, phase transformation model, control theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of the diffusion equation to modeling phase transformation during cooling of pearlitic steelMożliwości zastosowania rozwiązania równania dyfuzji do modelowania przemiany fazowej podczas chłodzenia stali perlitycznej / Monika PERNACH // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2014 vol. 14 no. 4, s. 228–235. — Bibliogr. s. 234–235, Abstr., Streszcz.

 • keywords: numerical modelling, diffusion, pearlitic steel, rails, pearlitic transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Cellular automata model of phase transformations in DP steelsModelowanie metodą automatów komórkowych cyklu przemian fazowych w stalach dwufazowych DP / Jarosław Opara, Monika PERNACH, Roman Kuziak, Maciej PIETRZYK // W: III Krajowa konferencja nano i mikromechaniki : 4–6 July 2012, Warszawa = III National conference of Nano and micromechanics / Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. — Warszawa : IPPT PAN, 2012. — ISBN: 978-83-89687-739. — S. 97–98. — Bibliogr. s. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Control of motion of the phase boundary in modelling of austenite-ferrite transformation by solution of diffusion equation / Krzysztof BZOWSKI, Monika PERNACH, Maciej PIETRZYK // W: CMM 2013 : 20\textsuperscript{th} international conference on Computer Methods in Mechanics : 27–31 August 2013, Poznan, Poland : short papers / eds. T. Łodygowski [et al.]. — Poznań : Poznan University of Technology. Institute of Structural Engineering, cop. 2013 + Dysk Flash. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89333-51-3. — S. MS11-1–MS11-2. — Bibliogr. s. MS11-2, Abstr.

 • keywords: phase transformation, diffusion, Stefan problem, phase boundary mobility

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Discrete model of pearlitic transformation for medium carbon and eutectoid steels / Monika PERNACH // W: KomPlasTech 2019 : XXVI International Conference on Computer Methods in Materials Technology : January 13-16, 2019, Zakopane : book of abstracts / ed. Danuta Szeliga, Łukasz Rauch. — [Zakopane : AKNET-PRess], [2019]. — ISBN: 978-83-947091-4-3. — S. 131–134. — Bibliogr. s. 133–134

 • keywords: hot forging, carbon diffusion, interlamellar spacing, ferrite transformation, pearlite transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Experimental and numerical simulations of phase transformations occurring during continuous annealing of DP steel strips / Andrzej Wrożyna, Monika PERNACH, Roman Kuziak, Maciej PIETRZYK // Journal of Materials Engineering and Performance ; ISSN 1059-9495. — 2016 vol. 25 iss. 4, s. 1481–1491. — Bibliogr. s. 1491. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-25. — tekst: http://goo.gl/fFK9nu

 • keywords: phase transformations, numerical simulations, DP steel, experimental simulations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11665-016-1907-9

10
 • Experimental validation of the carbon diffusion model for transformation of ferritic-pearlitic microstructure into austenite during continuous annealing of dual phase steels / M. PERNACH, K. BZOWSKI, R. Kuziak, M. PIETRZYK // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2013 vol. 762, s. 699–704. — Bibliogr. s. 704, Abstr.. — Physical and Numerical Simulation of Materials Processing VII : selected, peer reviewed papers from the 7th International Conference on Physical and Numerical Simulation of Materials Processing (ICPNS’13), June 16–19, 2013, Oulu, Finland / eds. L. Pentti Karjalainen, David A. Porter and Seppo A. Järvenpää. — ISBN 978-3-03785-728-1

 • keywords: DP steels, continuous annealing, phase transformation during heating, diffusion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.762.699

11
 • Finite element simulation of deformation of policrystals accounting for the orientation of grains / L. TRĘBACZ, M. PERNACH, Ł. MADEJ, W. Wajda, M. PIETRZYK, H. Paul // W: CMS'07 : Computer Methods and Systems = Metody i systemy komputerowe : VI konferencja : 21–23 November 2007, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology, Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007. — ISBN10: 83-916420-4-6. — S. 161–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Finite-element simulation of temperature-dependent three point bending process of glass / M. PERNACH, M. ŚRODA, M. PIETRZYK // W: CCTA 10 : 10\textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint with 2\textsuperscript{nd} Czech–Hungarian–Polish–Slovakian thermoanalytical conference : 20 August–3 September 2009 Zakopane, Poland : abstracts. — Szczecin : PPH Zapol, cop. 2009. — Na okł. dod.: conference materials. — ISBN: 978-83-751818-3-8. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Finite-element simulation of temperature-dependent three-point bending process of glass / Monika PERNACH, Marcin ŚRODA, Maciej PIETRZYK // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2010 vol. 101 iss. 2, s. 651–656. — Bibliogr. s. 655–656, Abstr.. — CCTA 10 : 10th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis joint with 2nd Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference : 30 August – 3 September, 2009, Zakopane, Poland : selected papers / guest eds. Barbara Pacewska, Iwona Wilińska. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-010-0884-8.pdf

 • keywords: glass, viscous flow, Williams-Landell-Ferry equation, finite element simulation, three point bending

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-010-0884-8

14
 • Inverse approach to the design of controlled cooling of rails / Maciej PIETRZYK, Monika PERNACH, Roman Kuziak // W: Third international conference on Material modelling : incorporating the Thirteenth European mechanics of materials conference : September 8–11, 2013, Warsaw, Poland : book of abstracts / eds. Paweł Dłużewski, Grzegorz Jurczak, Toby D. Young. — Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, cop. 2013. — ISBN: 978-83-89687-83-8. — S. 100. — Bibliogr. s. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Komputerowa symulacja sekwencji procesu walcowania na gorąco oraz kontrolowanego chłodzenia szyn uwzględniająca własności termomechaniczne oraz rozwój mikrostrukturyNumerical simulation of hot rolling-cooling sequence of rails taking into account thermo-mechanical properties and microstructure development / Grzegorz SMYK, Monika PERNACH, Maciej PIETRZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2016 t. 83 nr 6, s. 270–274. — Bibliogr. s. 274

 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, walcowanie szyn, kontrolowane chłodzenie, rozwój mikrostruktury

  keywords: microstructure, phase transformation, controlled cooling, rail rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2016.6.2

16
 • Komputerowa symulacja sekwencji procesu walcowania na gorąco oraz kontrolowanego chłodzenia uwzględniająca własności termomechaniczne oraz rozwój mikrostruktury[Numerical simulation of hot rolling-cooling sequence taking into account thermo-mechanical properties and microstructure development] / Grzegorz SMYK, Monika PERNACH, Maciej PIETRZYK // W: Walcownictwo 2014 : procesy – narzędzia – materiały : VI konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 20–22 października 2014 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2014]. — ISBN: 978-83-63663-51-3. — S. 27–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz.

 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, walcowanie szyn, kontrolowane chłodzenie, rozwój mikrostruktury

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Komputerowe wspomaganie projektowania procesów wytwarzania stali DPComputer aided design of DP steel manufacturing / Monika PERNACH // W: Walcownictwo 2011 : procesy–narzędzia–materiały : V konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 12–14 października 2011r. / eds. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2011]. — ISBN: 978-83-60958-84-1. — S. 109–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modelling and optimization of the manufacturing chain for rails / Andriy MILENIN, Monika PERNACH, Łukasz RAUCH, Roman Kuziak, Tomasz Zygmunt, Maciej PIETRZYK // Procedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-7058. — 2017 vol. 207, s. 2101–2106. — Bibliogr. s. 2106, Abstr.. — International Conference on the Technology of plasticity ICTP 2017 : 17–22 September 2017, Cambridge, United Kingdom. — tekst: https://goo.gl/1PNxLp

 • keywords: optimization, rails, manufacturing chain, bainitic steel, perlitic steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.proeng.2017.10.1112

19
 • Modelling of bainitic transformation during cooling of rails / Monika PERNACH, Roman Kuziak, Władysław Zalecki, Tomasz Zygmunt, Maciej PIETRZYK // W: KomPlasTech 2017 : XXIV international conference on Computer methods in materials technology : January 15–18, 2017, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. by Danuta Szeliga, Łukasz Rauch ; AGH University of Science and Technology ; Silesian University of Technology. — [Zakopane : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-947091-0-5. — S. 111–114. — Bibliogr. s. 114

 • keywords: retained austenite, phase transformations, cooling of rails, bainitic steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modelowanie mikrostruktury i własności stali DP po walcowaniu na gorąco i chłodzeniu laminarnymNumerical modelling of microstructure and properties of DP steel after hot rolling and laminar cooling / Monika PERNACH, Maciej PIETRZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 8, s. 657–662. — Bibliogr. s. 661–662. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modelowanie numeryczne przemiany perlitycznej w aspekcie technologii wytwarzania stali szynowych : [abstract][Numerical modelling of pearlitic transformation in terms of manufacturing technology of rail steels] / Monika PERNACH, Maciej PIETRZYK // W: OMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Możliwości modelowania dyfuzyjnych przemian fazowych przez rozwiązanie MES równania dyfuzji z ruchomym brzegiemPossibility of modeling of diffusion based phase transformation by solving diffusion equation with a moving boundary / M. SULIGA, M. PIETRZYK // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 231–238. — Bibliogr. s. 238, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Możliwości modelowania przemian fazowych przez rozwiązanie równań dyfuzji z ruchomą granicąPossibility of phase transformation modeling by solving diffusion equation with a moving boundary / W. MITKOWSKI, M. SULIGA, M. PIETRZYK // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — Konferencja zorganizowana w 40-lecie Katedry Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — ISBN10:  8391882004. — S. 239–251. — Bibliogr. s. 250–251

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Multiphysical and multiscale model of the manufacturing chain composed of hot forging and controlled cooling of steel parts / Łukasz RAUCH, Marek WILKUS, Krzysztof BZOWSKI, Monika PERNACH, Maciej PIETRZYK // W: ACEX2021 [Dokument elektroniczny] : 14\emph{th} international conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting - ACE-X 2021 : Malta, July 4-8, 2021 : abstract book / ed. ACEX Conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Malta : ICC- International Conferences and Courses Limited], [2021]. — S. 83. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1zYQpR7mSoz6f5JVPSry1qRe5eOes1Wh_/view [2021-07-12]. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Multiscale modelling of annealing of Advanced High Strength Steel products by solution of diffusion equation in the periodic RVE : abstract / Krzysztof BZOWSKI, Monika PERNACH, Maciej PIETRZYK // W: Computational plasticity XII : Fundamentals and applications [Dokument elektroniczny] : proceedings of the XII International conference on Computational plasticity : Barcelona, Spain 3–5 September 2013 / eds. E. Oñate, D. R. J Owen, D. Peric, B. Suárez. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Barcelona : CIMNE, 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-84-941531-5-0. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: finite element method, diffusion, AHSS annealing, multiscale model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: