Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Pec, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3060-4572 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
2
 • Czynniki kształtujące przywiązanie trwania pracownikówFactors shaping continuance commitment of employees / Dagmara LEWICKA, Monika PEC // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2017 nr 48/2 Zarządzanie t. 2, s. 197–207. — Bibliogr. s. 206–207, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przywiązanie organizacyjne, przywiązanie trwania

  keywords: organizational commitment, continuance commitment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2017.48/2-17

3
 • Diagnoza postrzegania systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie handlowym - czy sprawiedliwy oznacza także motywującyDiagnosis of the perception of the remuneration system in a commercial enterprise – does just mean also motivating / Dagmara LEWICKA, Monika PEC, Aleksandra WILK // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers ; ISSN 1734-087X. — 2019 t. 53 nr 3, s. 115–128. — Bibliogr. s. 125–127, Summ.. — tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=194091

 • słowa kluczowe: sprawiedliwość w organizacji, sprawiedliwe wynagradzanie

  keywords: organizational justice, fair remuneration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ekosystemy – nieskończone zasoby oparte na kapitale ludzkimEcosystems – unlimited human capital resources / Wiesław TERESZKO, Monika PEC // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2018 nr 52/3 Zarządzanie t. 3, s. 143–151. — Bibliogr. s. 150–151, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kultura organizacyjna, współpraca, ekosystem biznesowy, koewolucja

  keywords: organizational culture, cooperation, co-evolution, business ecosystem

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2018.52/3-14

5
 • Jeden zespół, a w nim: sprzedawca i nie (sprzedawca) uwikłani w tę samą misję, czyli niespójność w motywowaniu finansowym zespołu sprzedażowego[One team, including a salesman and a non-salesman involved in the same operation: Inconsistency in motivating a sales team financially] / Monika PEC, Wiesław TERESZKO // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Jeden zespół, a w nim: sprzedawca i nie(sprzedawca) uwikłani w tę samą misję, czyli niespójność w motywowaniu finansowym zespołu sprzedażowegoOne team – sales and support involved in the same mission, inconsistency in motivating sales team / Monika PEC, Wiesław TERESZKO // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 271–283. — Bibliogr. s. 282–283, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_299/24.pdf

 • słowa kluczowe: sprzedaż, zespół sprzedaży, wynagrodzenie za sprzedaż, rozwój sprzedaży, wyzwania

  keywords: challenges, sale, sales team, sales remuneration, development of sales

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Motywy podejmowania organizacyjnych zachowań obywatelskich przez zróżnicowane pokoleniowo grupy pracownikówMotives for undertaking organizational citizenship behaviors by differentiated generations of employees / Dagmara LEWICKA, Monika PEC, Aleksandra WILK // Acta Universitatis Lodziensis [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2353-7663. Folia Oeconomica ; ISSN 0208-6018. — 2020 vol. 1 no. 346, s. 97-111. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 108-110, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-02-03. — tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3968/6672

 • słowa kluczowe: organizacyjne zachowania obywatelskie, pokolenia pracowników

  keywords: organizational citizenship behaviors, generations of employees

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/0208-6018.346.06

8
 • Organizational trust and normative commitmentZaufanie organizacyjne a przywiązanie normatywne / Dagmara LEWICKA, Paulina KARP-ZAWLIK, Monika PEC // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia ; ISSN 0459-9586. — 2017 vol. 51 no. 3, s. 71–83. — Bibliogr. s. 81–83

 • słowa kluczowe: Polska, zaufanie horyzontalne, zaufanie organizacyjne, przywiązanie normatywne, przywiązanie normatywne zespołowe

  keywords: horizontal trust, organizational trust, normative team commitment, normative commitment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17951/h.2017.51.3.71

9
10
 • Proces szkoleniowy i jego rezultaty: studium przypadku przedsiębiorstwa handlowegoThe training process and its results : case study of a trading company / Dagmara LEWICKA, Monika PEC, Aleksandra WILK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2019 t. 20 z. 6 cz. 3: Zarządzanie kapitałem ludzkim – aspekty teoretyczne i praktyczne, s. 105–119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 117–119, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-6-3.pdf

 • keywords: trainings, trainings evaluation, trainings efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Rezultaty procesu szkoleniowego prowadzonego metodami tradycyjnymi i w formie \emph {edutainment}The results of the training process carried out in the traditional way and edutainment form / Monika PEC // W: Innowacyjność w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20I%20-%20INNOWACYJNO%C5%9A%C4%86.pdf} [2010-01-31]. — ISBN: 978-83-955544-4-5 ; e-ISBN: 978-83-955544-8-3. — S. 187–196. — Bibliogr. s. 196, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: szkolenia, ocena szkoleń, efektywność szkoleń, edutainment, metody szkoleniowe

  keywords: trainings, trainings evaluation, trainings efficiency, edutainment, training methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Strategia współpracy kulturowej w zarządzaniu wielokulturowością na przykładzie firmy X[The strategy of cultural cooperation in the management of multiculturalism as an example of company X (Kaercher Academy)] / Monika PEC, Wiesław TERESZKO // W: Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / pod red. Katarzyny Wojtaszczyk. — Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2017. — ISBN: 978-83-65766-09-0. — S. 151–163. — Bibliogr. s. 162–163. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Szkolenia na krawędzi chaosuTrainings of the chaos edge / Monika PEC, Wiesław TERESZKO // W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach / red. nauk. Marek Lisiński, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2016. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). — ISBN: 978-83-65621-22-1. — S. 57–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, paradygmat, chaos, elastyczność, szkolenia, krawędź chaosu, uczenie się w organizacji

  keywords: knowledge management, chaos, flexibility, paradigm, training, edge of chaos, learning within organization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Wpływ klienta na dynamikę organizacji[Customer influence on the dynamics of the organization] / Wiesław TERESZKO, Monika PEC // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 44

 • słowa kluczowe: smart shoper, nowoczesne organizacje

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ systemu zarządzania kapitałem ludzkim i kultury organizacyjnej na behawioralne wyniki pracyEffect of the management system of human capital and organizational culture for behavioral results / Monika PEC, Anna SŁABY, Wiesław TERESZKO // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2018 nr 52/3 Zarządzanie t. 3, s. 111–120. — Bibliogr. s. 117–119, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kultura organizacyjna, przywiązanie organizacyjne, wydajność pracy, ZKL

  keywords: organizational culture, human resources management, organizational commitment, work performance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2018.52/3-11

17
 • Współpraca organizacji z sektorów publicznego i biznesowego przy tworzeniu wartości dla interesariuszy na przykładzie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w PolsceCooperation and creating value based on the example of public-private partnership in Poland / Wiesław TERESZKO, Monika PEC // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2018 nr 369, s. 252–260. — Bibliogr. s. 259–260, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_369/22.pdf

 • słowa kluczowe: tworzenie wartości, partnerstwo publiczno-prywatne, współpraca z podmiotami publicznymi, nowe modele współpracy, innowacyjne zarządzanie publiczne

  keywords: value creation, cooperation, public-private partnership, new business models, innovative public management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Współpraca organizacyjna niezależnych podmiotów w sieci - rozwiązanie dla sprzedaży XXI wiekuOrganizational cooperation of independent entities in the network - a solution for the sale of the XXI century / Monika PEC, Wiesław TERESZKO // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2017 nr 48/2 Zarządzanie t. 2, s. 257–267. — Bibliogr. s. 265–266, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, sieć przedsiębiorstw, struktura sieciowa, relacja międzyorganizacyjna

  keywords: networks, partnership, interorganizational management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2017.48/2-22

19
 • Zaangażowanie pracownicze a przywiązanie organizacyjne - próba usystematyzowania pojęćWork engagement versus organizational commitment - an attempt to systematize the concepts / Monika PEC, Dagmara LEWICKA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management ; ISSN 0137-5466. — 2022 nr 2, s. 157–171. — Bibliogr. s. 165–170, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: przywiązanie organizacyjne, relacje między konstruktami, zaangażowanie pracownicze

  keywords: organizational commitment, work engagement, relations between constructs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20