Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Łągiewka, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 60c31baa9543c72336543d6b

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Adaptacja do zmian klimatu: projekt i ocena elementów błękitno-zielonej infrastruktury w wybranych lokalizacjach Krakowa[Adaptation to climate change: design and evaluation of elements of blue-green infrastructure in selected locations in Krakow] / Monika ŁĄGIEWKA // W: XIII konferencja z cyklu Ochrona i inżynieria środowiska [Dokument elektroniczny] : profesor Walery Goetel - prekursor zrównoważonego rozwoju : Kraków, 19 września 2022 : streszczenia referatów wygłoszonych podczas konferencji / Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska WIMiR. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH, 2022. — S. 55. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencja.szkola.imir.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/STRESZCZENIA-A5-16.09.2022-fin.pdf [2022-09-26]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zmiany trendu poziomu zwierciadła wody w zaporze ziemnej w PieczyskachTrend change analysis of the water level in the Pieczyska Dam / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Monika ŁĄGIEWKA // W: Zapory – bezpieczeństwo i kierunki rozwoju / pod red. Jana Wintera, Anny Kosik, Andrzeja Wity. — Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — (Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej). — ISBN: 978-83-61102-81-6. — S. 142–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis and new method interpretation of control measurements performed on hydrotechnical facilities : [abstract] / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: ICEEC 2014 : 5\textsuperscript{th} International Chemical and Environmental Engineering Conference : 27–29 November 2014, Kuala Lumpur, Malaysia : abstract book. — [Kuala Lumpur : World Academy of Research and Publication], [2014]. — S. 41. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie: ID ICEEC-60, s. 7-11. - Bibliogr. s. 11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis and new method interpretation of control measurements performed on hydrotechnical facilities / M. WANAT, M. ŁĄGIEWKA, L. OPYRCHAŁ // International Journal of Chemical and Environmental Engineering ; ISSN 2078-0737. — 2014 vol. 5 no. 6, s. 349–352. — Bibliogr. s. 352, Abstr.

 • keywords: dam, periodogram, feeler gauge, control measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Filtracja w rejonie lewego przyczółka Zapory DębeFiltration through the left abutment of The Dębe Dam / Leszek OPYRCHAŁ, Monika ŁĄGIEWKA, Magdalena WANAT // W: AQUA 2014 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 29 i 30 maja 2014, Płock : XXXIV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2014 + CD: Film promocyjny „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o.. — ISBN: 978-83-925264-6-9. — S. 43–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.. — Leszek Opyrchał – brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: termowizja, filtracja, termomonitoring, zapora ziemna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nowe metody w interpretacji pomiarów kontrolnych wykonywanych na obiektach hydrotechnicznych : [streszczenie][New methods interpretations of control measurements performed on hydrotechnical facilities] / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: Bliskie naturze zagospodarowanie rzek i dolin : konferencja naukowo-techniczna połączona z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Jana Żelazo : Warszawa, 22 września 2014 roku / Katedra Inżynierii Wodnej. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. — [Warszawa : s. n.], [2014]. — S. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Obszary SIECI NATURA 2000 na zbiornikach wodnych w PolsceNATURE 2000 in the territory of water reservoirs in Poland / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Monika ŁĄGIEWKA // W: Polska inżynieria środowiska : prace, T. 2 / pod red. Marzenny R. Dudzińskiej, Artura Pawłowskiego. — Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2012. — (Monografia / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 100). — ISBN: 978-83-89293-17-6. — S. 317–321. — Bibliogr. s. 321, Abstr.. — Na okł. dod.: IV Kongres Inżynierii Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacjiAn evaluation of sewage treatment plant in Żywiec after its expansion and modernization / L. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. ŁĄGIEWKA // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [193]–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Periodogram as a method of interpretation the monitoring of hydrotechnical constructions results / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 106

 • keywords: feeler, periodogram, DAM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Periodogram jako metoda interpretacji wyników pomiarów z monitoringu obiektów hydrotechnicznychPeriodogram as a method of interpretation the monitoring of hydrotechnical constructions results / Leszek OPYRCHAŁ, Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4746–4755. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7454–4755, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: szczelinomierz, periodogram, zapory

  keywords: dam, feeler, periodogram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Porównanie wyników analizy przemieszczeń względnych dla zapory Besko i Solina[Copmarison the results of the analysis of the relative displacement for Besko dam and Solina dam] / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: Inżynieria środowiska – młodym okiem [Dokument elektroniczny] : IV międzynarodowa konferencja naukowa : Białystok 2015 : monografie. T. 15, Uwarunkowania techniczno-inżynieryjne / pod red. Iwony Skoczko, Janiny Piekutin, Iwony Burzyńskiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-62582-70-9. — S. 70–89. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz.

 • słowa kluczowe: przemieszczenie, zapora, szczelinomierz, periodogram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rola obiektów hydrotechnicznych na obszarach objętych ochroną przyrody : [streszczenie][The role of hydrotechnical structures on the conservation areas] / Monika ŁĄGIEWKA, Magdalena WANAT, Leszek OPYRCHAŁ // W: Bliskie naturze zagospodarowanie rzek i dolin : konferencja naukowo-techniczna połączona z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Jana Żelazo : Warszawa, 22 września 2014 roku / Katedra Inżynierii Wodnej. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. — [Warszawa : s. n.], [2014]. — S. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rola obiektów hydrotechnicznych na obszarach objętych ochroną przyrodyThe role of hydrotechnical structures on the conservation areas / Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ, Magdalena WANAT // Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska = Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences ; ISSN 1732-9353. — 2015 vol. 24 iss. 3, s. 249–256. — Bibliogr. s. 255, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ochrona przyrody, zbiorniki wodne, obiekty hydrotechniczne

  keywords: environmental protection, water reservoirs, hydrotechnical structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The influence of natural organic matter particle size on the haloacetic acids formation potential / A. WŁODYKA-BERGIER, M. ŁĄGIEWKA, T. BERGIER // W: Environmental Engineering IV : proceedings of the conference on Environmental engineering IV : Lublin, Poland, 3–5 September 2012 / eds. Artur Pawłowski, Marzenna R. Dudzińska, Lucjan Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2013. — ISBN: 978-0-415-64338-2 ; e-ISBN: 978-1-315-88748-7. — S. 89–95. — Bibliogr. s. 94–95, Abstr.

 • keywords: haloacetic acids, natural organic matter, particle size, disinfection by-products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The use of thermovision in surveys of filtration through earthen dams : [abstract] / Monika ŁĄGIEWKA, Magdalena WANAT, Leszek OPYRCHAŁ // W: ICEEC 2014 : 5\textsuperscript{th} International Chemical and Environmental Engineering Conference : 27–29 November 2014, Kuala Lumpur, Malaysia : abstract book. — [Kuala Lumpur : World Academy of Research and Publication], [2014]. — S. 42. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie: ID ICEEC-61, s. 7-11. - Bibliogr. s. 11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The use of thermovision in surveys of filtration through earthen dams / M. ŁĄGIEWKA, M. WANAT, L. OPYRCHAŁ // International Journal of Chemical and Environmental Engineering ; ISSN 2078-0737. — 2014 vol. 5 no. 6, s. 353–357. — Bibliogr. s. 357, Abstr.

 • keywords: filtration, thermomonitoring, thermal vision, earthen dam

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ wielkości cząstek materii organicznej na potencjał tworzenia się lotnych organicznych produktów chlorowania wodyThe influence of particle-size of natural organic matter on the volatile organic disinfection by-products formation / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Monika ŁĄGIEWKA // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T. 2 = Water supply and water quality / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2012. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; nr PZITS 892/2012). — ISBN: 978-83-89696-16-9. — S. 547–564. — Bibliogr. s. 561–564

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie metody periodogramu w klasyfikacji wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej zapory SolinaApplication periodogram method to classification of control measurements of the Solina dam / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: AQUA 2014 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 29 i 30 maja 2014, Płock : XXXIV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2014 + CD: Film promocyjny „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o.. — ISBN: 978-83-925264-6-9. — S. 77–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zapora, szczelinomierz, periodogram, pochyłomierz, wahadło

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zastosowanie termowizji w badaniach filtracji przez zapory ziemne : [abstrakt]The use of thermovision in surveys of filtration through earth dams / M. ŁĄGIEWKA, L. OPYRCHAŁ // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie termowizji w badaniach filtracji przez zapory ziemneThe use of thermovision in surveys of filtration through earth dams / M. ŁĄGIEWKA, L. OPYRCHAŁ, S. LACH // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [301]–309. — Bibliogr. s. 309, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: termowizja, filtracja, termomonitoring, zapora ziemna

  keywords: thermovision, filtration, earth dam, thermal monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: