Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Łada, dr hab. inż., prof. AGH

poprzednio: Łada-Cieślak

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8484-6326

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913568

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 138, z ogólnej liczby 145 publikacji Autora


1
 • Analiza marż na surowcach jako narzędzie zarządzania kosztami restauracjiAnalysis of margins on raw material as a restaurant cost management tool / Monika ŁADA, Anna DEREŃ // Zeszyty Naukowe = Research Reviews / Politechnika Częstochowska. Zarządzanie = Management ; ISSN 2083-1560. — 2018 nr 30, s. 163–171. — Bibliogr. s. 171, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://zim.pcz.pl/znwz/files/ZN%20nr%2030.pdf

 • słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, zarządzanie kosztami, restauracja, analiza marż

  keywords: cost management, management accounting, restaurant, margin analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/znpcz.2018.2.14

2
 • Analiza przydatności modeli wartości dla klienta w zarządzaniu usługami finansowo-księgowymiThe analysis of useful of customer value models in manage of financial and accounting services / Monika ŁADA, Piotr ZIARKOWSKI // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2017 nr 341, s. 210–219. — Bibliogr. s. 218, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_341/17.pdf

 • słowa kluczowe: wartość dla klienta, modele pomiaru wartości dla klienta, usługi finansowo-księgowe

  keywords: customer value, customer value models, finance and accounting service

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza rentowności strumienia wartości : przykład zastosowania w działalności handlowej[Value stream profitability analysis] / Monika ŁADA // Controlling i Rachunkowość Zarządcza ; ISSN 1644-4841. — Tytuł poprz.: Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie ; ISSN: 1428-8117. — 2013 nr 1, s. 32–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza rentowności strumieni wartościValue streams profitability analysis / Monika ŁADA // W: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 252). — ISBN: 978-83-7695-245-1. — S. 312–323. — Bibliogr. s. 323, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatyzacja procesów rachunkowości zarządczejAutomation of management accounting processes / Monika ŁADA // W: Rachunkowość a controlling. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 440). — ISBN: 978-83-7695-595-7. — S. 392–400. — Bibliogr. s. 400, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: systemy informatyczne, rachunkowość zarządcza, systemy kontrolne

  keywords: control systems, information systems, management accounting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.440.37

6
 • Badacz czy superkonsultant - wizja absolwenta studiów doktoranckich z zakresu nauk o zarządzaniuResearcher of super consultant - image of the graduate of PhD studies in management / Monika ŁADA // Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica ; ISSN 2081-0644. — 2016 [nr] 327(83)2, s. 149–157. — Bibliogr. s. 157, Summ.

 • słowa kluczowe: absolwent, nauki o zarządzaniu, studia doktoranckie

  keywords: management science, graduate, PhD studies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21005/oe.2016.83.2.15

7
 • Benchmarking jako metoda szukania możliwości obniżenia kosztów[Benchmarking as a method of seeking opportunities to reduce costs] / Bogusław BECK-GAIK, Monika ŁADA-CIEŚLAK // W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie : konferencja naukowa Forum młodych pracowników nauki : Kraków, 25–26 wrzesień 1997 / Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 1997. — ISBN10: 83-902384-3-8. — S. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Big Data wyzwaniem dla zarządzania i rachunkowościBig Data – a challenge for management and accounting / Monika ŁADA // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 197–206. — Bibliogr. s. 205–206, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_299/17.pdf

 • słowa kluczowe: systemy informatyczne, zarządzanie, rachunkowość, Big Data

  keywords: management, information systems, accounting, Big Data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Budżetowanie bazujące na priorytetach[Priority based budgeting] / Monika ŁADA-CIEŚLAK // Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie ; ISSN 1428-8117. — 2003 nr 8, s. 32–34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Budżetowanie motywacyjne[Motivating budgeting] / Monika ŁADA-CIEŚLAK // Monitor Rachunkowości i Finansów ; ISSN 1506-932X. — 2004 nr 6, s. 22–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Budżetowanie projektów[Project budgeting] / Monika ŁADA // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2007 nr 3, s. 37–40. — Bibliogr. s. 40, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Budżety projektówThe budgets of the projects / Monika ŁADA // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2006. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1139). — S. 242–251. — Bibliogr. s. 250–251, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Budżet zadaniowy - narzędzie poprawy efektywności i tworzenia fasady legitymizacyjnejPerformance budget as a tool of effectiveness improvement and creation of legitimacy facade / Monika ŁADA, Tomasz DZIUBIŃSKI // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2017 nr 1 (85) Zarządzanie finansami, s. 93–103. — Bibliogr. s. 102–103, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: legitymizacja, budżet zadaniowy, rozwarstwienie symboliczne, fasada legitymizacyjna

  keywords: legitimacy, performance budget, symbolic decoupling, facade legitimacy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2017.1.85-08

14
 • \emph {Controlling} projektówProject \emph {controlling} / Monika ŁADA, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2005 R. 56 nr 8, s. 12–18. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Controlling projektów[Project controlling] / Monika ŁADA // W: Controlling dla menedżerów / red. Edward Nowak. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2013. — ISBN: 978-83-7556-540-9. — S. 207–227. — Bibliogr. s. 227. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Controlling projektów informatycznych – wyniki badań pilotażowychControlling of IT projects – results of pilot studies / Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA, Monika ŁADA // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2005 t. 50 z. 2–3, s. 281–289. — Bibliogr. s. 288–289

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Controlling projektów w agencji interaktywnejProject controlling in interactive agency / Monika ŁADA, Magdalena MURDZA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki ; t. 22. Ekonomia ; ISSN 1733-8891. — 2014 nr 6, s. 45–56. — Bibliogr. s. 55, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: system controllingu, narzędzia controllingu strategicznego

  keywords: project controlling, business inteligence system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Customer value in contemporary performance measurement systems / Alina KOZARKIEWICZ, Monika ŁADA // W: Evropské finanční systémy 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 27.5–28.5.2010, Brno, Česká republika / ed. Petr Červinek ; Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta. Katedra financí. — [Brno] : Masarykova univerzita, cop. 2010. — ISBN: 978-80-210-5182-9. — S. 32–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Cykle informacyjne w rachunkowości zarządczej restauracji – studium przypadkuInformation cycles in restaurant management accounting – case study / Monika ŁADA, Anna DEREŃ // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2017 nr 4 cz. 1, s. 469–476. — Bibliogr. s. 475–476, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/3841/33112.pdf

 • słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, cykl informacyjny, restauracja

  keywords: management accounting, information cycle, restaurant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2017.88/1-45

20
 • Elastyczne budżetowanie projektów[Flexible project budgeting] / Monika ŁADA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2007 nr 11, s. 69–76. — Bibliogr. s. 75–76, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ewolucja planowania rocznego w przedsiębiorstwachEvolution of annual planning in enterprises / Monika ŁADA-CIEŚLAK, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2003 R. 54 nr 5, s. 83–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ewolucja planowania rocznego w przedsiębiorstwie – studium przypadku[Evolution of annual planning in the enterprise – case study] / Monika ŁADA-CIEŚLAK // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : III [trzecia] konferencja naukowa : 17–19 czerwca 2002 r. Kraków–Zakopane : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica], 2002. — 1 dysk optyczny. — Ekran [1–9]. — Bibliogr. ekran [8–9]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ewolucja strategii a rozwój systemu rachunkowości zarządczej – studium przypadkuEvolution of strategy and development of management accounting system – case study / Monika ŁADA-CIEŚLAK, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 2: Ekonomia, s. 519–528. — Bibliogr. s. 528

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Financial settlements as a core of inter-organizational management accounting – case study of bancassurance cooperationRozliczenia finansowe jako kluczowy element międzyorganizacyjnej rachunkowości zarządczej – studium przypadku współpracy typu \emph {bancassurance} / Monika ŁADA, Małgorzata BIAŁAS // W: Global challenges of management control and reporting. — Wrocław : Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 474). — ISBN: 978-83-7695-659-6. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 84, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, bancassurance, rozliczenia międzyorganizacyjne

  keywords: management accounting, bancassurance, inter-organizational settlements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2017.474.07

25
 • Grupy poprawy jakości i kosztów jako instrument polepszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw – przykład zastosowania[Quality and cost improvement groups as a tool of the enhancement of the financial situation of a company – an example of application] / Adam Żyrek, Monika ŁADA // Monitor Rachunkowości i Finansów ; ISSN 1506-932X. — 2008 nr 2, s. 29–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: