Wykaz publikacji wybranego autora

Eugeniusz Mokrzycki, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Acceptability of coal – a way to energy safety / Lidia Gawlik, Eugeniusz MOKRZYCKI, Roman Ney // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Acceptability of coal – a way to energy safety / Lidia Gawlik, Eugeniusz MOKRZYCKI, Roman Ney // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2008 nr 4 wyd. spec., s. 79–90. — Bibliogr. s. 88–90, Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : proceedings of the 21st World Mining Congress : session 6 : coal mining – chances and challenges : Katowice, 10 September 2008. — Katowice : GIG, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Eksport i wywóz polskiego węgla kamiennego do państw grupy wyszechradzkiejExport and expedition of polish hard coal into wyszechrad group countries / Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Lidia Gawlik, Alicja Uliasz-Bocheńczyk // W: Nerastné suroviny a surovinová politika : 6–7. október 2011, Demänovská Dolina : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = Mineral resources and mineral policy : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — [Slovakia : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-80-970521-1-9. — S. 72–81. — Bibliogr. s. 81, Abstr., Streszcz.. — T. Olkuski, E. Mokrzycki – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Kierunki wykorzystania biomasy w świetle polityki energetycznej Polski do 2030 roku : [streszczenie][Directions of using biomass in the light of Polish energetic policy by the year 2030] / Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // W: Paliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Perspektywy węgla kamiennego i brunatnego w Polsce i w Unii EuropejskiejProspects of hard and brown coal in Poland and in European Union / Lidia Gawlik, Henryk Majchrzak, Eugeniusz MOKRZYCKI, Alicja Uliasz-Bocheńczyk // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 3–4, s. 1–8. — Bibliogr. s. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Potencjał odnawialnych źródeł energii w PolsceThe potential of renewable energy sources in Poland / Lidia Gawlik, Eugeniusz MOKRZYCKI, Alicja Uliasz-Bocheńczyk // W: Czynnik energia w polityce gospodarczej = Energy factor in economic policy / red. nauk. Jerzy Tarajkowski. — Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2010. — ISBN: 978-83-7654-039-9. — S. 93–150. — Bibliogr. s. 118–121, 148–150. — Tekst pol.-ang.. — Eugeniusz Mokrzycki – dod. afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Power industry – waste as an alternative energy source / L. Gawlik, E. MOKRZYCKI, A. Uliasz-Bochenczyk // W: MPES 2009 ; SWEMP 2009 [Dokument elektroniczny] : Mine Planning and Equipment Selection and Environmental issues and waste management in energy and mineral production : Banff, Alberta, Canada, November 16–19, 2009 : proceedings of the eighteenth international symposium and the eleventh international symposium / eds. Raj K. Singhal [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Irvine : The Reading Matrix Inc., [2009]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN: 978-0-9784416-0-9. — ISSN 1913-6528. — S. 208–216. — Bibliogr. s. 215–216. — E. Mokrzycki – dodatkowa afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Rola węgla w bilansie energetycznym Polski do 2030 rokuThe role of coal in Polish power production up to the year 2030 / Gawlik Lidia, MOKRZYCKI Eugeniusz, OLKUSKI Tadeusz, Uliasz-Bocheńczyk Alicja // W: Nerastné suroviny a životné prostredie : zborník prednášok z miedzinárodnej konferencie = Mineral resources and environment : conference proceedings from the international conference : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 7–8. octóber 2010 / zostavil Mikuláš Beránek ; Slovenská Banícka Spološnosť, [et al.]. — [Slovakia] : SBS, [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-970521-0-2. — S. 24–32. — Bibliogr. s. 29, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Role of renewable energy sources in Polish energy policy by the year 2030 / T. OLKUSKI, T. MIROWSKI, E. MOKRZYCKI, A. SZURLEJ // W: 22\textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 3 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydo\v{g}du Ofset, cop. 2011. — Dod.: ISBN 978-605-01-0146-1 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-605-01-0149-2. — S. 651–653. — Bibliogr. s. 653, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Światowe zasoby surowców energetycznych – wnioski dla PolskiGlobal reserves of energy fossil resources – conclusions for Poland / Eugeniusz MOKRZYCKI, Roman NEY, Jakub SIEMEK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2008 nr 6, s. 2–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Wykorzystanie paliw z odpadów w energetyceUtilization of refuse derived fuels in power sector / Lidia Gawlik, Eugeniusz MOKRZYCKI, Alicja Uliasz-Bocheńczyk // W: Nerastné suroviny Slovenska a ich využívanie : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8–9. október 2009 : zborník prednášok = Mineral resorces of Slovakia and their utilization / zostavili: Mikuláš Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS, [etc.]. — [Slovak Republic] : SBS, 2009. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-8-7. — S. 82–90. — Bibliogr. s. 85, 89–90, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Zasoby pierwotnych nośników energii w PolsceResources and reserves of the primary energy carriers in Poland / Lidia Gawlik, Eugeniusz MOKRZYCKI, Alicja Uliasz-Bocheńczyk // W: Czynnik energia w polityce gospodarczej = Energy factor in economic policy / red. nauk. Jerzy Tarajkowski. — Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2010. — ISBN: 978-83-7654-039-9. — S. 13–67. — Bibliogr. s. 37–39, 65–67. — Tekst pol.-ang.. — Eugeniusz Mokrzycki – dod. afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych