Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Misiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0708-728X

ResearcherID: A-7934-2017

Scopus: 14044125300

PBN: 900450

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Analysis of the occurrence of elements and critical raw materials in ash from Polish lignite deposits / Barbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 225

 • keywords: fly ash, lignite, Clarke values

2
 • Atlas petrograficzny twardego węgla brunatnego i węgla kamiennego z obszaru PolskiA petrographic atlas of subbituminous and bituminous coal from the Polish deposits and from uneconomic occurrences / Marian WAGNER, Ireneusz LIPIARSKI, Jacek MISIAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 93, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0318). — Bibliogr. s. 51–55, Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-185-2. — Do publikacji dołączony CD-ROM z mikrofotografiami odmian węgla

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Charakterystyka petrograficzna i facjalna węgla z warstw rudzkich {\em S. S.} (Namur Górny) w rejonie Kaczyc; GZWPetrographic and facies characteristics of coal of the Ruda beds {\it S. S.} (Upper Namurian) in the Kaczyce area (USCB) / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXI sympozjum : Kraków, 16–17 kwietnia 2008 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Katedra Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2008]. — ISBN: 978-83-919850-4-02. — S. 77–82. — Bibliogr. s. 82, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Charakterystyka zmienności makrynitu w pokładzie węgla kamiennego 118 (warstwy libiąskie, westfal D–astur), ZG „Janina” w Libiążu ; GZWCharacteristics of the macrinite variability in the seam No. 118 (Libiąż beds, asturian) in the Janina Mine in Libiąż (USCB) / Jacek MISIAK // W: XXXIV sympozjum : geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 13 kwietnia 2011 : materiały = XXXIV symposium : geology of coal-bearing strata of Poland : Cracow, April 13, 2011 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-919850-7-5. — S. 31–35. — Bibliogr. s. 35, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants / Barbara BIELOWICZ, Dariusz BOTOR, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
 • Liptynit w węglu pokładu 116 z Zakładu Górniczego „Janina” w Libiążu; warstwy libiąskie – westfal D (astur), Górnośląskie Zagłębie WęgloweLiptinite in the coal of the no. 116 seam [Libiąż Beds, Westphalian D (Asturian)] from Janina Mine in Libiąż (Upper Silesian Coal Basin) / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXIII sympozjum : Kraków, 21–22 kwietnia 2010 : materiały = proceedings = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2010]. — ISBN: 987-83-919850-6-4. — S. 53–57. — Bibliogr. s. 57, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Macerały o genezie pożarowej z torfowiska w Chmielniku (okolice Konina)Macerals of the fire-induced genesis in a peat-bog from Chmielnik near Konin (central Poland) / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXII sympozjum : Kraków, 22–23 kwietnia 2009 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [etc.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-919850-5-9. — S. 49–53. — Bibliogr. s. 53, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Metodyka wykonywania ”mikroprofilu” pokładu węglaA method of profiling of the coal seam under the microscope / Jacek MISIAK // W: XXIV sympozjum geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 25–26 kwietnia 2001 : materiały = XXIV symposium geology of coal-bearing strata of Poland : Cracow, April 25-26, 2001 : proceedings / Zakład Geologii Złóż Węgla, [et al.]. — Kraków : Zakład Geologii Złóż Węgla. Akademia Górniczo-Hutnicza, [2001]. — ISBN10: 83-903696-7-2. — S. 65–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Mikrolitotypowy profil pokładu węgla kamiennego 116/2 (warstwy libiąskie) oraz jego interpretacja facjalna – ZG „Janina” (GZW)Microlithotype profile of the coal seam no. 116/2 (Libiąż beds) with facial interpretation – ZG “Janina” (USCB) / Jacek MISIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2011 t. 27 z. 2, s. 5–15. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Mikromorfologia pokładu węgla kamiennego 116 z kopalni Janina w Libiążu[Micromorphology of the coal seam no. 116 from Janina mine in Libiąż] / Jacek MISIAK // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Petrographic and facies characteristics of coal from the Załęże and Ruda Beds (upper Namurian, Westphalian A) in the area of Zebrzydowice; Upper Silesian Coal BasinCherakterystyka petrograficzna i facjalna węgla z Warstw Załęskich i Rudzkich S. S. (Namur Górny, Westdal A) w rejonie Zebrzydowic; GZW / Jacek MISIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 4, s. 169–182. — Bibliogr. s. 180, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1487981443/fulltextPDF/E185778487584F6CPQ/12?accountid=48679

 • słowa kluczowe: Górnośląskie Zagłębie Węglowe, karbon, petrologia węgla, facje

  keywords: Upper Silesian Coal Basin, Carboniferous, coal petrology, facies

13
14
 • Siarczki w pokładach węgla kamiennego warstw orzeskich \em{s.s.} serii mułowcowej (westfal B) we wschodniej części GZWSulphides in hard coal seams from the Orzesze Beds s.s. of mudstone series (Westphalian B) in the eastern part of the Upper Silesian Coal Basin / Barbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2016 vol. 32 iss. 3, s. 23–38. — Bibliogr. s. 35–37, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/m5Agge

 • słowa kluczowe: węgiel, petrografia, siarczki żelaza, analiza WDS

  keywords: coal, petrography, Fe-sulfides, WDS analysis

15
 • The reactivity of Polish coal gasified in a carbon dioxide environment / BIELOWICZ Barbara, Jacek MISIAK, Karol Szymura, Wojciech Szulik // W: TSOP 2017 [Dokument elektroniczny] : annual meeting of the Society for Organic Petrology : September 21-27, 2017, Calgary, Alberta, Canada / Canadian Society for Coal Science and Organic Petrology. — [Calgary : s. n.], [2017]. — S. 65–66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tsop2017.files.wordpress.com/2017/03/book-of-abstracts1.pdf [2017-10-30]

 • keywords: reactivity, CO2, coal, gasification

16
 • Własności technologiczne węgla pokładów krakowskiej serii piaskowcowej (dukmant – astur) w okolicy Jaworzna (Górnośląskie Zagłębie Węglowe)Technological properties of the coal seams of the Cracow Sandstone Series (duckmantian – asturian) near Jaworzno (Upper Silesian Coal Basin) / Ireneusz LIPIARSKI, Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXIII sympozjum : Kraków, 21–22 kwietnia 2010 : materiały = proceedings = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2010]. — ISBN: 987-83-919850-6-4. — S. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Wycieczka terenowa : seria mułowcowa i krakowska seria piaskowcowa między Karniowicami a Filipowicami we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego[Field trip : Mudstone series and Cracow sandostone series between Karniowice and Filipowice in the Eastern part of the Upper Silesian Coal Basin] / Ireneusz LIPIARSKI, Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXI sympozjum : Kraków, 16–17 kwietnia 2008 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Katedra Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2008]. — ISBN: 978-83-919850-4-02. — S. 95–98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Wyniki badań geologicznych, petrograficznych i palinologicznych pokładu węgla 112 warstw libiąskich górnych (astur = westfal D) w okolicy Chrzanowa, we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoThe results of geological, petrographic and palynological studies of the No. 112 coal seam (The Libiąż beds, Asturian, eastern part of the Upper Silesian Coal Basin) / I. LIPIARSKI, A. Górecka-Nowak, J. MISIAK // W: Documenta Geonica 2013/1 : 9. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” = 9. czesko-polska konferencja ”Geologia zagłębi węglonośnych” = 9\textsuperscript{th} Czech and Polish conference ”Geology of coal basins” : 15.–17.10.2013, Ostrava / eds. Alena Kožušníková. — [Ostrava : s. n.], cop. 2013. — ISBN: 978-80-86407-41-8. — S. 45–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych