Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Zajdel, mgr inż.

asystent

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ka, Katedra Automatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
2
3
 • Bezpieczeństwo techniczne szpitala – koncepcja metodyki jego oceny[Technical safety of hospital – the concept of methodology their estimation] / Jerzy MIKULIK, Witold Ponikło, Mirosław ZAJDEL // OPM Ogólnopolski Przegląd Medyczny : magazyn lekarzy i menedżerów służby zdrowia ; ISSN 1641-7348. — 2009 nr 6, s. 24–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Elementy zachowań stadnych zwierząt występujące w ludzkim tłumie w stanach panikiElements of herd behaviour occuring in a panicked crowd of people / Mirosław ZAJDEL // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2 / red. Zbigniew E. Zieliński. — Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010. — Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas II ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych” : 9 wrzesień 2010 roku, Kielce. — ISBN: 978-83-89274-55-7. — s. 337–343. — Bibliogr. s. 343, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Exit selection process during crowd evacuation, modelled on the cockroach emergent behaviour / M. ZAJDEL, B. FILIPOWICZ // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2014 vol. 62 no. 3, s. 557–563. — Bibliogr. s. 563, Abstr.

 • keywords: crowd, swarm, cockroach, ethology, beahaviour

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/bpasts-2014-0060

8
 • Holistyczna ocena bezpieczeństwa szpitala – diagnostyczny model strefowy, Cz. 1[Holistic estimation of hospital security – diagnostic zone model, Pt. 1] / Jerzy MIKULIK, Mirosław ZAJDEL // OPM Ogólnopolski Przegląd Medyczny : magazyn lekarzy i menedżerów służby zdrowia ; ISSN 1641-7348. — 2009 nr 12, s. 54–55. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Holistyczna ocena bezpieczeństwa szpitala – diagnostyczny model strefowy, Cz. 2[Holistic estimation of hospital security – diagnostic zone model, Pt. 2] / Jerzy MIKULIK, Mirosław ZAJDEL // OPM Ogólnopolski Przegląd Medyczny : magazyn przedsiębiorczych lekarzy i menedżerów służby zdrowia ; ISSN 1641-7348. — 2010 nr 6, s. 48–51. — Bibliogr. s. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Methodology of hospital security assessment using logical treesMetodyka oceny bezpieczeństwa szpitala przy wykorzystaniu drzew logicznych / Jerzy MIKULIK, Mirosław ZAJDEL // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 2, s. 463–467. — Bibliogr. s. 467, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-02/Auto33.pdf

 • słowa kluczowe: budynek inteligentny, szpital, ocena bezpieczeństwa

  keywords: hospital, intelligent building, security assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metody zapobiegania pożarom lasów i ich kontroli na terenie Unii Europejskiej[The methods for prevention and control of forests fires in European Union] / Mirosław ZAJDEL // W: Referaty Laureatów Studenckich Sesji Naukowych Pionu Górniczego / red. nauk. t. Mieczysław Ślósarz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114). — ISBN: 978-83-7464-308-5. — S. 131–[141]. — Bibliogr. s. [141]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modelowanie zachowań zbiorowości ludzkich na bazie reakcji behawioralnych zwierząt stadnych w stanach paniki[Modelling human group behaviour based on the behavioural reactions of herd animals in panic situations] / Mirosław ZAJDEL ; promotor/opiekun naukowy Bogusław Filipowicz // W: Doctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2008/2011 : człowiek – najlepsza inwestycja. — Kraków : Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, [2011]. — S. 74. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modelowanie zbiorowych zachowań ludzkich – jako narzędzie wspomagające zarządzanie kryzysowe : elementy zachowań stadnych zwierząt występujące w ludzkim tłumie w stanach paniki[Modelling human group behaviour – as an instrument useful in crisis management : elements of behavioural reactions of herd animals occuring inside human crowd in panic situations] / Mirosław ZAJDEL // W: Praktyczne zastosowanie narzędzi informatycznych (w tym GIS) w zarządzaniu kryzysowym : XVII edycja seminarium w cyklu Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo : 25 stycznia 2011 r., Warszawa. — [Warszawa : s. n.], [2011]. — Do publikacji dołączony CD-ROM ze slajdami. — S. 139–157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Projektowanie systemów inżynierii ruchu dla dynamicznie optymalizowanych sieci telematycznych[Designing of traffic engineering systems for dynamically optimized telematic networks] / Jerzy MIKULIK, Mirosław ZAJDEL // W: Niezawodność systemów antropotechnicznych : XXXVII Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2009 / red. Tadeusz Salamonowicz ; Polska Akademia Nauk. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2009. — ISBN: 978-83-7204-737-3. — S. 221–229. — Bibliogr. s. 229

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Quantitative and qualitative models for risk assessment in exploitation of ecologically dangerous structures / Jerzy MIKULIK, Mirosław ZAJDEL // Vìsnik Shìdnoukaïns'kogo nacìonal'nogo unìversitetu ìmenì Volodimira Dalâ ; ISSN 1998-7927. — 2008 no. 8 č. 1, s. 298–303. — Bibliogr. s. 302–303. — Afiliacja potwierdzona oświadczeniem Kierownika Katedry Zarządzania i Inżynierii Systemów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Self-organizing processes among primitive, social organisms / Bogusław FILIPOWICZ, Mirosław ZAJDEL // Sovremennyj Naučnyj Vestnik ; ISSN 1561-6886. — 2011 no. 2, s. 111–118. — Bibliogr. s. 117–118, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Stochastic adaptive strategy for iterated prisoner's dilemma / Mirosław ZAJDEL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Stochastic adaptive strategy for iterated prisoner's dilemmaStochastyczna strategia adaptacyjna dla iterowanego dylematu więźnia / Mirosław ZAJDEL // W: Innowacyjno-efektywnościowe problemy teorii i praktyki zarządzania = Innovation-efficiency problems of the theory and practice of management / red. nauk. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-248-4. — S. 87–93. — Bibliogr. s. 93, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Strategiczne rozwiązania infrastrukturalne, dotyczące utrzymania bezpieczeństwa w dużym obiekcie użyteczności publicznej w sytuacjach kryzysowych[Strategic infrastructural solutions, concerning security maintenance in huge buildings of public utility in crisis situations: evacuation case study] / Mirosław ZAJDEL // W: V Ogólnopolski kongres Facility Management : 12–14 października 2011 r., Warszawa. — Poznań : FORUM Press Sp. z o. o., [2011]. — Opis wg okł.. — S. 229–239. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — Slajdy [1–33]. — Afiliacja: Katedra Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Strategie ewolucyjnie stabilne w iterowanym dylemacie więźniaEvolutionarily stable strategies in iterated prisoner's dilemma / Mirosław ZAJDEL // W: Sesje Studenckich Kół Naukowych : materiały XLIX Sesji Pionu Górniczego : Kraków, 11 grudnia 2008 r. : program Sesji, informacje o kołach naukowych, streszczenia referatów / oprac. red. Mieczysław Ślósarz, Paweł Bogacz ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna “ART-TEKST”, [2008]. — ISBN: 978-83-88316-84-5. — S. 266. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wielopoziomowe wykrywanie wąskich gardeł w sieci transportowejMulti-level bottle-necks detection in transportation networks / Mirosław ZAJDEL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–16]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [15], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Referaty)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wielopoziomowe wykrywanie wąskich gardeł w sieci transportowejMulti-level bottleneck detection in transport networks / Mirosław ZAJDEL // W: Aspekty inżynierii produkcji / pod red. Piotra Łebkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-371-9. — S. 179–194. — Bibliogr. s. 193, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wielostrumieniowy wzorzec dynamiki tłumu w sytuacjach zagrożenia oparty na zachowanich stadnych zwierzątMulti-stream pattern of crowd dynamics in dangerous situations basing on animals social behaviour / Mirosław ZAJDEL // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 255–256. — Bibliogr. s. 256, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wielowymiarowy problem przydziału jako narzędzie wspomagania procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie[Multidimensional assignment problem as an instrument for decision processes assistance in company management] / Mirosław ZAJDEL, Bogusław FILIPOWICZ // W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania, [Cz.] 3 / red. nauk. Marian Kopczewski ; red. Agnieszka Czajkowska ; Politechnika Koszalińska. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2008. — Praca zawiera artykuły z konferencji: XXI wiek erą elektroniki i teleinformatyki. — ISBN: 978-83-7365-160-9. — S. 288–293. — Bibliogr. s. 293, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wybrane metody oceny bezpieczeństwa budynków inteligentnych[Selected methods of safety assessment in intelligent buildings] / Lech BUKOWSKI, Jerzy MIKULIK, Mirosław ZAJDEL // W: Niezawodność systemów antropotechnicznych : XXXVII Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2009 / red. Tadeusz Salamonowicz ; Polska Akademia Nauk. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2009. — ISBN: 978-83-7204-737-3. — S. 46–54. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: