Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Janowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4797-9001

ResearcherID: brak

Scopus: 57150632200

PBN: 900405

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 80, z ogólnej liczby 107 publikacji Autora


1
 • Alternatywne sposoby wykorzystania energii geotermalnej[Alternative uses of geothermal energy] / Mirosław JANOWSKI // W: IV Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 30.09–2.10.2013, Zakopane : abstrakty / PSG, GEOTERMIA Podhalańska, Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, KSE, GLOBEnergia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analityczne modele eksploatacji dolnego źródła ciepła z gruntowymi wymiennikami pionowymi (GeoPLASMA-CE)Analytical models of the borehole heat exchanger ground heat source exploitation (GeoPLASMA-CE) / Bartłomiej CIAPAŁA, Marek HAJTO, Mirosław JANOWSKI // W: VI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów = VI Polish geothermal congress : 23–25 October 2018, Zakopane : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — e-ISBN: 978-83-65874-02-3. — S. 11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_VIOKG.pdf [2019-02-06]. — Toż. w wersji ang. {https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Book-of-abstracts_VI-Polish-Geothermal-Congress.pdf} [2019-02-06]. — S. 11. — W wersji ang. podany jeden autor: B. Ciapała — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, moc, gruntowy wymiennik ciepła

  keywords: borehole heat exchanger, exploitation, power, heat transfer rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w wytypowanych zbiornikach geotermalnych Dewonu, Karbonu i Permu na Niżu Polskim : umowa nr 9 T12B 005 19[Geological analysis and assessment of geothermal waters and energy in selected geothermal reservoirs of Devon, Karbon and Perm in the Polish Lowlands] / kier. projektu: Wojciech GÓRECKI ; aut.: Tomasz KOZDRA, Marek HAJTO, Mariusz JARZYŃSKI, Barbara CZOPEK, Barbara MASŁOWSKA-KUŚNIERZ, Mirosław JANOWSKI, Anna FALKIEWICZ ; współprac.: Paweł POPRAWA. — Kraków : [s. n.], 2003. — 101, 86 s.. — Bibliogr. s. 98–100. — Dod. dołączone luźno mapy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of the cooling of PV modules with water on their efficiency / Wojciech LUBOŃ, Mirosław JANOWSKI, Grzegorz PEŁKA, Paweł Reczek // W: IcoRES'19 [Dokument elektroniczny] : 6'th international scientific conference Renewable Energy Sources : 12–14 June [2019], Krynica, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : University of Agriculture], [2019]. — S. [26]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://renewenergy.pl/BoA19.pdf [2019-09-20]

 • keywords: photovoltaic, water cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Aneks do opinii o wpływie rozwiązań technologicznych na ochronę środowiska planowanego projektu "Opracowanie oraz wdrożenie do produkcji ekologicznych lakierów i emalii do drewna"[Appendix to opinion on the influence of technological solutions on environment protection planned project "Development and implementation of ecological wood varnishes and enamels for production"] / Mirosław JANOWSKI. — Kraków : [s. n.], 2013. — 6 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cascade geothermal system in Kleszczów / M. JANOWSKI, P. Kolasa // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 32–33. — Bibliogr. s. 33

 • keywords: renewable energy, geothermic, geothermal heating, geothermal cascade

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Czy OZE są konkurencyjne dla źródeł konwencjonalnychWhether RES are competitive for conventional sources? / Agnieszka WANTUCH, Mirosław JANOWSKI // Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska ; ISSN 2083-0157. — Tytuł poprz.: Pomiary Automatyka Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska. — 2014 vol. 4 nr 4, s. 105–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: OZE, koszty energii elektrycznej

  keywords: RES, costs of electrical energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/20830157.1130208

9
10
 • Elektryczne źródła światła - wpływ na zdrowie człowiekaInfluence of the electric light into human health / Agnieszka WANTUCH, Mirosław JANOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 3, s. 173–176. — Bibliogr. s. 176, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/3/41.pdf

 • słowa kluczowe: elektryczne źródła światła, pole elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne

  keywords: electric light sources, electromagnetic field, optical radiation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.03.41

11
 • Energia słoneczna[Solar energy] / Mirosław JANOWSKI // W: Odnawialne źródła energii w Małopolsce : poradnik / red. Aneta Sapińska-Śliwa ; ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, EFS Europejski Fundusz Społeczny. — Kraków : Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cités”, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 49–71. — Bibliogr. s. 70–71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Geotermalny system wspomagania zasilania w ciepło obiektu SOLPARKU w miejscowości KleszczówGeothermal system of heat support of the SOLPARK facility in Kleszczów / Mirosław JANOWSKI, Piotr Kolasa // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 R. 55 z. 2, s. 67–78. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: energia odnawialna, geotermia, ogrzewanie geotermalne, kaskadowy odbiór ciepła

  keywords: renewable energy, geothermic, geothermal heating, geothermal cascade

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Geothermal potential for the greenhouse sector in Poland : phase 1 – mapping & screening. Stage 1, Map general geothermal potential (comprehensive analysis) / Mirosław JANOWSKI, Marek HAJTO. — Kraków : [s. n.], 2018. — 17 s.. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geothermal potential for the greenhouse sector in Poland : phase 3 – prepare final report. Stage 5, Checking geothermal potential of 3 locations (more in-depth analysis) / Mirosław JANOWSKI, Marek HAJTO. — Kraków : [s. n.], 2018. — 14 s.. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geothermal potential for the greenhouse sector in Poland : phase 3 – prepare final report. Stage 6, Determine geothermal heat concept / Marek HAJTO, Mirosław JANOWSKI. — Kraków : [s. n.], 2018. — 17 s.. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • ICCP cathodic protection of tanks with photovoltaic power supply / Mirosław JANKOWSKI, Agnieszka WANTUCH // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 115

 • keywords: renewable energy sources, cathodic protection, photovoltaic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • Inwestycja w innowacyjny produkt w firmie Kraus Folie Spółka Jawna : opinia o realizacji wskaźników dotyczących pozytywnego wpływu projektu na ochronę środowiska w ramach projektu[Investment in the product innovation in the Kraus Folie General Partnership : opinion on the implementation of the rates of the positive impact of the project on the environmental protection] / Mirosław JANOWSKI. — Gliwice : [s. n.], 2015. — 12+3 s.. — Publikacja w postaci zbindowanego wydruku. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Inwestycja w innowacyjny produkt w firmie Kraus Folie Spółka Jawna : opinia o wpływie rozwiązań technologicznych na ochronę środowiska w ramach planowanego projektu[Investment in the product innovation in the Kraus Folie General Partnership : opinion about the impact of the applied technology on the environment within the planned project] / Mirosław JANOWSKI. — Kraków : [s. n.], 2013. — 8 s.. — Publikacja w postaci zbindowanego wydruku. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Lokalna zmienność temperatury płytkich warstw górotworu – ciekawostka czy probierz? : ujęcie historyczne i możliwości wykorzystaniaShallow bedrock layers temperature local variability – trivia or touchstone? : historic view and possible application / Mirosław JANOWSKI, Bartłomiej CIAPAŁA // W: VI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów = VI Polish geothermal congress : 23–25 October 2018, Zakopane : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — e-ISBN: 978-83-65874-02-3. — S. 21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_VIOKG.pdf [2019-02-06]. — Toż. w wersji ang. {https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Book-of-abstracts_VI-Polish-Geothermal-Congress.pdf} [2019-02-06]. — S. 21. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: pomiar, strumień ciepła, anomalia termiczna

  keywords: measurement, thermal anomaly, terrestrial heat flow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Mid-Term Reviews (MTRs) for project: KIK/44 ”The programme for enhancing the use of renewable energy sources and improving the quality of air within the Natura 2000 area in the Poviat of Sucha Beskidzka" / Mirosław JANOWSKI ; Centre for Projects Digital Poland. — [Poland : Centre for Projects Digital Poland], 2015. — 43, [3] s.. — Publikacja w formie zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Mid-Term Reviews (MTRs) for project: KIK/50 'Renewable energy sources in Mszana Dolna and in partner communities' / Mirosław JANOWSKI ; Centre for Projects Digital Poland. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. [1], 44–82, [11]. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Możliwości wykorzystania wód geotermalnych do celów rekreacyjnych i balneologicznych – aspekt techniczno-ekonomicznyThe possibilities of using geothermal waters for recreational and balneological purposes – technical-economic aspect / Mirosław JANOWSKI // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2011 R. 50 z. 1–2, s. 257–265. — Bibliogr. s. 264–265, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: