Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Janowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4797-9001

ResearcherID: brak

Scopus: 57150632200

PBN: 900405

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 80 publikacji Autora


1
 • Alternatywne sposoby wykorzystania energii geotermalnej[Alternative uses of geothermal energy] / Mirosław JANOWSKI // W: IV Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 30.09–2.10.2013, Zakopane : abstrakty / PSG, GEOTERMIA Podhalańska, Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, KSE, GLOBEnergia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analityczne modele eksploatacji dolnego źródła ciepła z gruntowymi wymiennikami pionowymi (GeoPLASMA-CE)Analytical models of the borehole heat exchanger ground heat source exploitation (GeoPLASMA-CE) / Bartłomiej CIAPAŁA, Marek HAJTO, Mirosław JANOWSKI // W: VI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów = VI Polish geothermal congress : 23–25 October 2018, Zakopane : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — e-ISBN: 978-83-65874-02-3. — S. 11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_VIOKG.pdf [2019-02-06]. — Toż. w wersji ang. {https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Book-of-abstracts_VI-Polish-Geothermal-Congress.pdf} [2019-02-06]. — S. 11. — W wersji ang. podany jeden autor: B. Ciapała — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, moc, gruntowy wymiennik ciepła

  keywords: borehole heat exchanger, exploitation, power, heat transfer rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cascade geothermal system in Kleszczów / M. JANOWSKI, P. Kolasa // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 32–33. — Bibliogr. s. 33

 • keywords: renewable energy, geothermic, geothermal heating, geothermal cascade

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Czy OZE są konkurencyjne dla źródeł konwencjonalnychWhether RES are competitive for conventional sources? / Agnieszka WANTUCH, Mirosław JANOWSKI // Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska ; ISSN 2083-0157. — Tytuł poprz.: Pomiary Automatyka Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska. — 2014 vol. 4 nr 4, s. 105–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: OZE, koszty energii elektrycznej

  keywords: RES, costs of electrical energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/20830157.1130208

5
6
 • Elektryczne źródła światła - wpływ na zdrowie człowiekaInfluence of the electric light into human health / Agnieszka WANTUCH, Mirosław JANOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 3, s. 173–176. — Bibliogr. s. 176, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/3/41.pdf

 • słowa kluczowe: elektryczne źródła światła, pole elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne

  keywords: electric light sources, electromagnetic field, optical radiation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.03.41

7
 • Energia słoneczna[Solar energy] / Mirosław JANOWSKI // W: Odnawialne źródła energii w Małopolsce : poradnik / red. Aneta Sapińska-Śliwa ; ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, EFS Europejski Fundusz Społeczny. — Kraków : Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cités”, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 49–71. — Bibliogr. s. 70–71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geotermalny system wspomagania zasilania w ciepło obiektu SOLPARKU w miejscowości KleszczówGeothermal system of heat support of the SOLPARK facility in Kleszczów / Mirosław JANOWSKI, Piotr Kolasa // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 R. 55 z. 2, s. 67–78. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: energia odnawialna, geotermia, ogrzewanie geotermalne, kaskadowy odbiór ciepła

  keywords: renewable energy, geothermic, geothermal heating, geothermal cascade

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Geothermal potential for the greenhouse sector in Poland : phase 1 – mapping & screening. Stage 1, Map general geothermal potential (comprehensive analysis) / Mirosław JANOWSKI, Marek HAJTO. — Kraków : [s. n.], 2018. — 17 s.. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geothermal potential for the greenhouse sector in Poland : phase 3 – prepare final report. Stage 5, Checking geothermal potential of 3 locations (more in-depth analysis) / Mirosław JANOWSKI, Marek HAJTO. — Kraków : [s. n.], 2018. — 14 s.. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Geothermal potential for the greenhouse sector in Poland : phase 3 – prepare final report. Stage 6, Determine geothermal heat concept / Marek HAJTO, Mirosław JANOWSKI. — Kraków : [s. n.], 2018. — 17 s.. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • ICCP cathodic protection of tanks with photovoltaic power supply / Mirosław JANKOWSKI, Agnieszka WANTUCH // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 115

 • keywords: renewable energy sources, cathodic protection, photovoltaic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
 • Inwestycja w innowacyjny produkt w firmie Kraus Folie Spółka Jawna : opinia o realizacji wskaźników dotyczących pozytywnego wpływu projektu na ochronę środowiska w ramach projektu[Investment in the product innovation in the Kraus Folie General Partnership : opinion on the implementation of the rates of the positive impact of the project on the environmental protection] / Mirosław JANOWSKI. — Gliwice : [s. n.], 2015. — 12+3 s.. — Publikacja w postaci zbindowanego wydruku. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Inwestycja w innowacyjny produkt w firmie Kraus Folie Spółka Jawna : opinia o wpływie rozwiązań technologicznych na ochronę środowiska w ramach planowanego projektu[Investment in the product innovation in the Kraus Folie General Partnership : opinion about the impact of the applied technology on the environment within the planned project] / Mirosław JANOWSKI. — Kraków : [s. n.], 2013. — 8 s.. — Publikacja w postaci zbindowanego wydruku. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Lokalna zmienność temperatury płytkich warstw górotworu – ciekawostka czy probierz? : ujęcie historyczne i możliwości wykorzystaniaShallow bedrock layers temperature local variability – trivia or touchstone? : historic view and possible application / Mirosław JANOWSKI, Bartłomiej CIAPAŁA // W: VI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów = VI Polish geothermal congress : 23–25 October 2018, Zakopane : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — e-ISBN: 978-83-65874-02-3. — S. 21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_VIOKG.pdf [2019-02-06]. — Toż. w wersji ang. {https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Book-of-abstracts_VI-Polish-Geothermal-Congress.pdf} [2019-02-06]. — S. 21. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: pomiar, strumień ciepła, anomalia termiczna

  keywords: measurement, thermal anomaly, terrestrial heat flow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Mid-Term Reviews (MTRs) for project: KIK/44 ”The programme for enhancing the use of renewable energy sources and improving the quality of air within the Natura 2000 area in the Poviat of Sucha Beskidzka" / Mirosław JANOWSKI ; Centre for Projects Digital Poland. — [Poland : Centre for Projects Digital Poland], 2015. — 43, [3] s.. — Publikacja w formie zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Mid-Term Reviews (MTRs) for project: KIK/50 'Renewable energy sources in Mszana Dolna and in partner communities' / Mirosław JANOWSKI ; Centre for Projects Digital Poland. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. [1], 44–82, [11]. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Możliwości wykorzystania wód geotermalnych do celów rekreacyjnych i balneologicznych – aspekt techniczno-ekonomicznyThe possibilities of using geothermal waters for recreational and balneological purposes – technical-economic aspect / Mirosław JANOWSKI // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2011 R. 50 z. 1–2, s. 257–265. — Bibliogr. s. 264–265, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena wpływu natężenia ruchu pojazdów spalinowych na stan zanieczyszczenia powietrza w ciągu komunikacyjnym Aleje Trzech Wieszczów w Krakowie, Cz. 2[Evaluation of the impact of the intensity of traffic on the air pollution level in the "Aleje Trzech Wieszczów" avenue in Krakow, Pt. 2] / Mirosław JANOWSKI. — Kraków : [s. n.], 1994. — 28 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena wpływu natężenia ruchu pojazdów spalinowych na stan zanieczyszczenia powietrza w ciągu komunikacyjnym Aleje Trzech Wieszczów w Krakowie, [Cz. 1][Evaluation of the impact of the intensity of traffic on the air pollution level in the "Aleje Trzech Wieszczów" avenue in Krakow] / Mirosław JANOWSKI. — Kraków : [s. n.], 1994. — 31 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Odnawialne źródła energii w Małopolsce : poradnik[Renewable energy sources in Małopolska : guide] / red. Aneta Sapińska-Śliwa ; aut.: Aneta Sapińska-Śliwa, Piotr Krzeczkowski, Zdzisław Ząber, Mirosław JANOWSKI, Wiesław Bujakowski, Tomasz ŚLIWA, Sławomir Obidziński. — Kraków : Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, 2007. — 232 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-924306-1-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Opinia o realizacji wskaźników dotyczących pozytywnego wpływu projektu na ochronę środowiska w ramach projektu Inwestycja w Inteligentne Centrum Logistyczne (ICL) w Nutrifarm Sp. z o. o.[Opinion on the implementation of indicators on the positive impact of the project on environmental protection in the project Investment in the Intelligent Logistics Centre (ICL) in the company Nutrifarm Sp. z o. o.] / Mirosław JANOWSKI. — Gliwice : [s. n.], 2015. — 19 s.. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Opinia o realizacji wskaźników dotyczących pozytywnego wpływu projektu na ochronę środowiska w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych wzorów użytkowych w zakresie uchwytów i stopek meblowych"[Opinion on the implementation of indicators on the positive impact of the project on environmental protection in the framework of the project "Development and implementation for the production of new utility model of handles and feet for furniture"] / Mirosław JANOWSKI. — Kraków : [s. n.], 2012. — 8 s.. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: