Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Janowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4797-9001 orcid iD

ResearcherID: AAF-1277-2021

Scopus: 57150632200

PBN: 5e709207878c28a04738ed2d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 109, z ogólnej liczby 143 publikacji Autora


1
 • Air intake system for the vehicle's internal combustion engine / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JANOWSKI Mirosław. — Int.Cl.: F02B 29/04\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP4206446A1 ; Opubl. 2023-07-05. — Zgłosz. nr EP22216713A z dn. 2022-12-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4206446A1.pdf

 • słowa kluczowe: turbodoładowanie, turbodziura, sterowanie turbosprężarką, zawór obejściowy, układ dolotowy silnika

  keywords: turbocharging, turbocharger control, bypass valve, turbocharger lag, engine intake system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Alternatywne sposoby wykorzystania energii geotermalnej[Alternative uses of geothermal energy] / Mirosław JANOWSKI // W: IV Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 30.09–2.10.2013, Zakopane : abstrakty / PSG, GEOTERMIA Podhalańska, Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, KSE, GLOBEnergia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analityczne modele eksploatacji dolnego źródła ciepła z gruntowymi wymiennikami pionowymi (GeoPLASMA-CE)Analytical models of the borehole heat exchanger ground heat source exploitation (GeoPLASMA-CE) / Bartłomiej CIAPAŁA, Marek HAJTO, Mirosław JANOWSKI // W: VI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów = VI Polish geothermal congress : 23–25 October 2018, Zakopane : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — e-ISBN: 978-83-65874-02-3. — S. 11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_VIOKG.pdf [2019-02-06]. — Toż. w wersji ang. {https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Book-of-abstracts_VI-Polish-Geothermal-Congress.pdf} [2019-02-06]. — S. 11. — W wersji ang. podany jeden autor: B. Ciapała — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, moc, gruntowy wymiennik ciepła

  keywords: borehole heat exchanger, exploitation, power, heat transfer rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza ekonomiczna budowy stacji regazyfikacji LNG na Podhalu[Economic analysis of LNG regasification station building in Podhale] / Mirosław JANOWSKI // W: Webinarium „Nowe biznesy dla ciepłownictwa i przemysłu - chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła” [Dokument elektroniczny] : 26.05.2020, on-line. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Racibórz] : Wydawnictwo "Nowa Energia", [2020]. — Slajdy 1–22. — Tryb dostępu: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/cieplownictwo/2020/ [2020-11-05]. — Bibliogr. slajd 22. — Dostęp płatny

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza ekonomiczna budowy stacji regazyfikacji LNG na Podhalu[Economic analysis of LNG regasification station building in Podhale] / Mirosław JANOWSKI // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2020 nr 2–3, s. 49–54. — Bibliogr. s. 53–54

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza ekonomiczna budowy stacji regazyfikacji LNG na PodhaluEconomic analysis of the construction of an LNG regasification station in Podhale / Mirosław JANOWSKI // W: Proklimatyczne transformacje : 13 polski kongres naftowców i gazowników : Bóbrka, 2–3 czerwca 2022 : streszczenia referatów = Proclimatic transformations : book of abstracts. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2022. — S. 95–96. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w formacjach jury środkowej i górnej oraz triasu na Niżu PolskimGeological analysis and evaluation of water and geothermal energy resources for the middle and Upper Jurassic and Triassic formations on the Polish Lowlands / Wojciech GÓRECKI, Barbara CZOPEK, Anna FALKIEWICZ, Mirosław JANOWSKI, Mariusz JARZYŃSKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Barbara MASŁOWSKA-KUŚNIERZ // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 373–377. — Bibliogr. s. 376–377, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w wytypowanych zbiornikach geotermalnych Dewonu, Karbonu i Permu na Niżu Polskim : umowa nr 9 T12B 005 19[Geological analysis and assessment of geothermal waters and energy in selected geothermal reservoirs of Devon, Karbon and Perm in the Polish Lowlands] / kier. projektu: Wojciech GÓRECKI ; aut.: Tomasz KOZDRA, Marek HAJTO, Mariusz JARZYŃSKI, Barbara CZOPEK, Barbara MASŁOWSKA-KUŚNIERZ, Mirosław JANOWSKI, Anna FALKIEWICZ ; współprac.: Paweł POPRAWA. — Kraków : [s. n.], 2003. — 101, 86 s.. — Bibliogr. s. 98–100. — Dod. dołączone luźno mapy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of the cooling of PV modules with water on their efficiency / Wojciech LUBOŃ, Mirosław JANOWSKI, Grzegorz PEŁKA, Paweł Reczek // W: IcoRES'19 [Dokument elektroniczny] : 6'th international scientific conference Renewable Energy Sources : 12–14 June [2019], Krynica, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : University of Agriculture], [2019]. — S. [26]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://renewenergy.pl/BoA19.pdf [2019-09-20]

 • keywords: photovoltaic, water cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Aneks do opinii o wpływie rozwiązań technologicznych na ochronę środowiska planowanego projektu "Opracowanie oraz wdrożenie do produkcji ekologicznych lakierów i emalii do drewna"[Appendix to opinion on the influence of technological solutions on environment protection planned project "Development and implementation of ecological wood varnishes and enamels for production"] / Mirosław JANOWSKI. — Kraków : [s. n.], 2013. — 6 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Assessing the impact of water cooling on PV modules efficiency / Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Mirosław JANOWSKI, Leszek PAJĄK, Michał STEFANIUK, Jarosław KOTYZA, Paweł RECZEK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 10, art. no. 2414, s. 1-13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12-13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-12. - Artykuł jest rozszerzoną wersją artykułu zaprezentowanego na konferencji: 6th Scientific conference Renewable Energy Systems, Engineering, Technology, Innovation ICoRES 2019 : February 19-21 2019, Krynica, Poland. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/10/2414/pdf

  orcid iD
 • keywords: photovoltaic modules, cooling PV module, efficiency of PV module

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13102414

15
 • Cascade geothermal system in Kleszczów / M. JANOWSKI, P. Kolasa // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 32–33. — Bibliogr. s. 33

 • keywords: renewable energy, geothermic, geothermal heating, geothermal cascade

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • Czy OZE są konkurencyjne dla źródeł konwencjonalnychWhether RES are competitive for conventional sources? / Agnieszka WANTUCH, Mirosław JANOWSKI // Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska ; ISSN 2083-0157. — Tytuł poprz.: Pomiary Automatyka Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska. — 2014 vol. 4 nr 4, s. 105–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: OZE, koszty energii elektrycznej

  keywords: RES, costs of electrical energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/20830157.1130208

19
20
 • Elektroniczny bank danych otworowych „Baza GW”Well log database „Baza GW” / Mirosław JANOWSKI // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 249–252. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Elektryczne źródła światła - wpływ na zdrowie człowiekaInfluence of the electric light into human health / Agnieszka WANTUCH, Mirosław JANOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 3, s. 173–176. — Bibliogr. s. 176, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/3/41.pdf

 • słowa kluczowe: elektryczne źródła światła, pole elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne

  keywords: electric light sources, electromagnetic field, optical radiation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.03.41

22
 • Energia słoneczna[Solar energy] / Mirosław JANOWSKI // W: Odnawialne źródła energii w Małopolsce : poradnik / red. Aneta Sapińska-Śliwa ; ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, EFS Europejski Fundusz Społeczny. — Kraków : Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cités”, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 49–71. — Bibliogr. s. 70–71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Geotermalny system wspomagania zasilania w ciepło obiektu SOLPARKU w miejscowości KleszczówGeothermal system of heat support of the SOLPARK facility in Kleszczów / Mirosław JANOWSKI, Piotr Kolasa // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 R. 55 z. 2, s. 67–78. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: energia odnawialna, geotermia, ogrzewanie geotermalne, kaskadowy odbiór ciepła

  keywords: renewable energy, geothermic, geothermal heating, geothermal cascade

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Geothermal potential for the greenhouse sector in Poland : phase 1 – mapping & screening. Stage 1, Map general geothermal potential (comprehensive analysis) / Mirosław JANOWSKI, Marek HAJTO. — Kraków : [s. n.], 2018. — 17 s.. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Geothermal potential for the greenhouse sector in Poland : phase 3 – prepare final report. Stage 5, Checking geothermal potential of 3 locations (more in-depth analysis) / Mirosław JANOWSKI, Marek HAJTO. — Kraków : [s. n.], 2018. — 14 s.. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: