Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Gregoraszczuk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Charakterystyka bębnowych urządzeń do oddzielania odlewów oraz przygotowania formierskiej masy używanejCharacteristic of multifunctional drum devices for knock out of casting and return moulding sand preparing / GREGORASZCZUK M., FEDORYSZYN A., SMYKSY K. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 104–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3 rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999. — [Košice : Technická Univerzita, 1999]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka mechanizacji transportu wewnętrznego odlewniCharacteristic of materials handling mechanisation in foundries / M. GREGORASZCZUK // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2002 R. 2 nr 5, s. 56–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: transport bliski, odlewnia, transport wewnętrzny, mechanizacja transportu

  keywords: material handling, foundry, internal transport, mechanization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka przenośników pneumatycznych w aspekcie zastosowań w odlewniachCharacteristic of pneumatic conveyors in aspects of their using in foundries / GREGORASZCZUK Mirosław // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys ; ISSN 0208-9386. — 1999 R. 1 nr 39, s. 69–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Summ.. — Transport Pneumatyczny TP'99 = Pneumatic Conveying TP'99 : międzynarodowa konferencja naukowa = international scientific conference : Gliwice-Rudy 13–15.10.1999. — Katowice ; Gliwice : Komisja Odlewnictwa Katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1999. — tekst: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/1201/charakterystyka-przenosnikow-pneumatycznych-w-aspekcie-zastosowan-w-odlewniach.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka wybranych prac naukowo-badawczych Katedry Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania OdlewniCharacteristic of selected scientific researches of Department of Mechanization, Automation and Designing of Foundries / Mirosław GREGORASZCZUK, Aleksander FEDORYSZYN, Krzysztof SMYKSY, Roman WRONA, Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI // W: II konferencja poświęcona problematyce mechanizacji i automatyzacji procesów odlewniczych oraz zmechanizowanego wyposażenia stanowisk, środków transportu i normalizacji : Kraków 25–26 listopada 1999 r. = The Second international conference on Mechanization and automation of foundry processes / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa, Katedra Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni ; Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza PAN [Polskiej Akademii Nauk] Oddział Kraków [et al.]. — Kraków : CCNS Sp. z o.o., [1999]. — Na okł. tyt. : Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych. — Błędny ISBN 83-904391-3-X. — ISBN10: 83-904341-3-X. — S. 9–17. — Bibliogr. s. 16–17, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dmuchawy instalacji żeliwiakowychBlowers for cupola installation / GREGORASZCZUK M. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (1/2), s. 304–309. — Bibliogr s. 309, Abstr., Streszcz.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17. 5. 2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Historia rozwoju maszyn formierskichHistory of the development of moulding machines / Mirosław GREGORASZCZUK // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2003 t. 53 nr 4, s. 141–144. — Bibliogr. s. 144, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Maszynoznawstwo odlewnicze[Theory of foundry machines] / Mirosław GREGORASZCZUK. — Wyd. 4 uzup. i popr.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 354, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0065). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Maszyny sprężające w transporcie pneumatycznymCompressings machines in pneumatic conveying / M. GREGORASZCZUK // W: Transport Pneumatyczny TP' 2002 : VIII międzynarodowa konferencja : Ustroń 10–12. 04. 2002 / Politechnika Śląska [etc.]. — [Gliwice : PŚ], [2002]. — Na okł. tyt.: Transport Pneumatyczny 2002. — S. 170–177. — Bibliogr. s. 177, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Mechanizacja transportu wewnętrznego odlewni[Mechanization of materials handling of foundries] / Mirosław GREGORASZCZUK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 178, [2] s.. — Bibliogr. s. 169

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Nowoczesne maszyny i urządzenia odlewnicze o dynamicznym charakterze działaniaThe modern foundry machine and devices of dynamic type of operation / GREGORASZCZUK Mirosław, FEDORYSZYN Aleksander // W: Problemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowych : II ogólnopolska konferencja naukowa (z udziałem gości zagranicznych) : Kraków, 16–18 września 1999 : materiały konferencyjne. T. 1, Odlewnictwo / oprac. red. A. Tabor, M. Trompeteur ; Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : FOTOBIT, 1999. — Na okł. dod. tyt.: Quality'99. — ISBN10: 83-907892-5-6. — S. 203–209. — Bibliogr. s. 208, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Problematyka badań wibrofluidyzacyjnych chłodziarek masy formierskiejSome investigation problems of return sand coolers of vibro-fluidised bed type / FEDORYSZYN A., SMYKSY K., GREGORASZCZUK M., Bast J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 93–97. — Bibliogr. s. 97, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3 rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999. — [Košice : Technická Univerzita, 1999]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Problematyka badawcza urządzeń do ciągłej obróbki odlewniczych materiałów ziarnistychChosen problem of research of devices for continuous treatment of foundry grain materials / Aleksander FEDORYSZYN, Mirosław GREGORASZCZUK, Krzysztof SMYKSY, Roman WRONA, Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : III [trzecia] międzynarodowa konferencja : Kraków, 13–15 września 2001 r. = Science for the foundry industry : III [third] international conference / [ do druku przygot. Eugeniusz Ziółkowski] ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : Wydawnictwo CCNS], [2001]. — Dod. Wydział Odlewnictwa AGH 1951–2001. — ISBN10: 8391431339. — S. 35–41. — Bibliogr. s. 40–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Propozycje mechanizacji wybranych procesów odlewniczychSuggestions concerning mechanization of the chosen foundry processes / Mirosław GREGORASZCZUK, Aleksander FEDORYSZYN, Krzysztof SMYKSY // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2000 t. 50 nr 4, s. 121–126. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rekonstrukcja odlewni jako odmiana działalności inwestycyjnej w czynnych odlewniach[Foundries reconstruction as the type of investment activity in working foundries] / Mirosław GREGORASZCZUK, Roman WRONA, Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI // W: XXIV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2000 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — [Kraków : WO AGH], [2000]. — ISBN10: 83-914313-1-2. — S. 73–82. — Bibliogr. s. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rola transportu wewnętrznego w odlewniach[The role of materials handling in foundries] / Mirosław GREGORASZCZUK // W: III Polski Kongres Odlewnictwa : polskie odlewnictwo w zintegrowanej Europie : Warszawa 13–14 października 2000 : zbiór materiałów / red. Marcin Perzyk, Andrzej Kochański. — [Warszawa : Zakład Odlewnictwa Politechniki Warszawskiej], [2001]. — Publikacja zawiera także referaty XXV Sympozjum Naukowo Technicznego Zakładu Odlewnictwa Politechniki Warszawskiej. — Opis częśc. wg. okł.. — S. 128–131. — Bibliogr. s. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Rozwiązania mechanizacji wybranych procesów odlewniczychConcepts of mechanisation of some foundry processes / Mirosław GREGORASZCZUK, Aleksander FEDORYSZYN, Krzysztof SMYKSY // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : II konferencja, [Kraków 24–25 czerwca 1999 r.] = Science for the foundry industry : II conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — ISBN10: 83-904-341-6-4. — S. 151–157. — Bibliogr. s. 155–156, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Rozwiązania wibracyjnych krat do wybijania odlewówThe design features of vibratory knock-out grids / GREGORASZCZUK M., SMYKSY K., WRONA R. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 162–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rozwój maszyn formierskich czynnikiem postepu mechanizacji odlewnictwaMoulding machine development as a factor of mechanization of foundry engineering progress / Mirosław GREGORASZCZUK // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys ; ISSN 0208-9386. — 2000 R. 2 nr 43, s. 215–219. — Bibliogr. s. 218–219, Abstr.. — Zapewnienie jakości w odlewnictwie = Quality assurance in foundry : IV międzynarodowa konferencja naukowa Odlewnictwo 2000 = IV international scientific conference Foundry  2000 : Wrocław, Polanica Zdrój 24–26 maja 2000. — Gliwice : Komisja Odlewnictwa PAN, 2000. — tekst: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/3258/rozwoj-maszyn-formierskich-czynnikiem-postepu-mechanizacji-odlewnictwa.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Tendencje w zakresie rozwiązań krat do wybijania odlewów[Trends in castings shake out grid design] / Mirosław GREGORASZCZUK, Krzysztof SMYKSY, Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI // W: „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : VII konferencja odlewnicza TECHNICAL 2004 : Nowa Sól 03.06–04.06 2004 r. : biuletyn konferencyjny / P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o. Nowa Sól ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Odlewnictwa. — [Nowa Sól : TECHNICAL], [2004]. — S. 119–127. — Bibliogr. s. 127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wspomnienie o Profesorze Pawle Nikałajewiczu AksjonowieReminiscences of Professor Pavel Nikolaevich Aksjonov / Mirosław GREGORASZCZUK // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2003 t. 53 nr 1, s. 23–25. — Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wybrane zagadnienia badań i eksploatacji maszyn odlewniczych[Selected problems of investigation and exploitation of foundry machines] / Józef DAŃKO, Aleksander FEDORYSZYN, Mirosław GREGORASZCZUK // W: Aplikacje badań naukowych w budowie maszyn : międzywydziałowe seminarium naukowe połączone z Jubileuszem prof. Adama Siemieńca : Kraków, 2 czerwca 2000 r. / [mater. oprac. Zygmunt Kulig] ; Wydział Odlewnictwa AGH ; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH ; Sekcja Mechanizacji i Automatyzacji ZG STOP. — [Kraków : AGH], [2000]. — ISBN10: 83-904-341-8-0. — S. 17–26. — Bibliogr. s. 25–26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wybrane zagadnienia budowy i działania krat wibracyjnych do wybijania odlewówSome problems connected with design and operation of vibratory shakeout grid / M. GREGORASZCZUK, K. SMYKSY // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2003 R. 3 nr 9, s. 148–155. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: