Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Gajer, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3532-9482 orcid iD

ResearcherID: GAW-8051-2022

Scopus: 6506366528

PBN: 5e70922b878c28a047391120

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 307, z ogólnej liczby 314 publikacji Autora


1
 • Adaptacja algorytmu Rate Monotonic Scheduling dla potrzeb szeregowania zadań wieloprocesorowychThe adaptation of Rate Monotonic Scheduling algorithm for scheduling of multiprocessor tasks / Mirosław GAJER // Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji = Electronics and Telecommunications Quarterly ; ISSN 0867-6747. — 2005 t. 51 z. 3, s. 373–385. — Bibliogr. s. 384, Summ.. — tekst: http://www.ijet.pl/old_archives/kwartalnik_elektroniki_i_telekomunikacji_51z3_2005.pdf

 • słowa kluczowe: systemy wieloprocesorowe, szeregowanie zadań, zadania wieloprocesorowe, Rate Monotonic Scheduling

  keywords: rate monotonic scheduling, task scheduling theory, multi-processor systems, multi-processor tasks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adaptacja algorytmu Rate Monotonic Scheduling dla potrzeb szeregowania zadań wieloprocesorowych[The adaptation of Rate Monotonic Scheduling algorithm for scheduling of multiprocessor tasks] / Mirosław GAJER // Informatyka Teoretyczna i Stosowana = Computer Science / Politechnika Częstochowska. Instytut Matematyki i Informatyki ; ISSN 1643-2355. — 2006 R. 6 nr 10, s. 167–180. — Bibliogr. s. 179–180, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Algorytmy genetyczne z trójosobniczym operatorem krzyżowaniaGenetic algorithms with crossing-over of three individuals / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2013 nr 9, s. 121–125. — Bibliogr. s. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • An automatic diagnostic system using a vision system for a production quality controlSystem diagnostyczny z układem wizyjnym nadzorujący jakość produkcji / Mirosław GAJER // W: Diagnostyka 2000 : II Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej : Warsaw, 19–22 September 2000. Vol. 2, Abstracts = Diagnostics 2000 : II International Congress of Technical Diagnostics / Warsaw University of Technology. Faculty of Automobiles and Heavy Machinery Engineering. Institute of Machine Design Fundamentals. — Warszawa : PW, 2000. — Dod. CD-ROM. — ISBN10: 83-912190-2-X. — S. 115–116. — Bibliogr. s. 115–116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza drgań w czasie rzeczywistym przy użyciu systemu wieloprocesorowego TMS320C8 XThe vibrations analysis in real time on TMS320C8 X multiprocessor system / Mirosław GAJER // W: Systemy czasu rzeczywistego '97 : materiały konferencyjne IV [czwartej] konferencji : 22–25 września 1997 r. Szklarska Poręba. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997. — S. 72–81. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza filtrów Butterwortha wyższego rzędu metodą obliczeń ewolucyjnychThe analysis of higher order Butterworth filters with the use of evolutionary computation / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2013 R. 54 nr 5, s. 63–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: filtry Butterworth, filtry kaskadowe, obliczenia ewolucyjne

  keywords: Butterworth filters, cascade filters, evolutionary computation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza języków sztucznych i kontrolowanych w kontekście systemów translacji automatycznej[The analysis of artificial and controlled languages in the context of machine translation systems] / Mirosław GAJER // Informatyka Teoretyczna i Stosowana = Computer Science / Politechnika Częstochowska. Instytut Matematyki i Informatyki ; ISSN 1643-2355. — 2006 R. 6 nr 10, s. 181–192. — Bibliogr. s. 192, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza możliwości i ograniczeń systemów translacji automatycznej wspomaganej przez człowieka na przykładzie systemu tłumaczącego z języka szwedzkiego na polskiThe analysis of possibilities and frontiers of the human-aided machine translation system on the example of Swedish-to-Polish translation system / Mirosław GAJER // Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji = Electronics and Telecommunications Quarterly ; ISSN 0867-6747. — 2003 t. 49 z. 1, s. 47–105. — Bibliogr. s. 103–104, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza możliwości i ograniczeń systemów translacji automatycznej wspomaganej przez człowieka na przykładzie systemu tłumaczącego z języka włoskiego na polskiThe analysis of possibilities and frontiers of the human-aided machine translation system on the example of Italian-to-Polish translation system / Mirosław GAJER // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2006 t. 25 z. 1, s. 10–37. — Bibliogr. s. 36–37, Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/25-1/elektro02.pdf

 • słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, przetwarzanie języka naturalnego, translacja automatyczna

  keywords: natural language processing, computational linguistics, machine translation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza możliwości i ograniczeń współczesnych systemów translacji automatycznejThe analysis of possibilities and frontiers of contemporary machine translation approaches / Mirosław GAJER // W: Systemy Czasu Rzeczywistego SCR'02 : IX [dziewiąta] konferencja : Ustroń, 16–19 września 2002 : materiały konferencyjne / red. Piotr Gaj, Andrzej Kwiecień. — Gliwice : Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej, 2002. — S. 481–491. — Bibliogr. s. 491, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza możliwości przesyłu energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach solarnych na bardzo duże odległościThe analysis of possibilities of transfer of electric energy generated in solar power plants on very long distances / Piotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK, Mirosław GAJER // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2014 R. 55 nr 3, s. 89–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, elektrownie solarne, przesył energii elektrycznej

  keywords: solar power plants, renewable sources of energy, transfer of electric energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza możliwości współpracy elektrowni wiatrowej z elektrownią szczytowo-pompowąAnalysis of possibility of operating of wind power station with pumped-storage power station / Mirosław GAJER // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2010 R. 78 nr 8, s. 24–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza możliwości wykorzystania języka Prolog w lingwistyce komputerowejThe analysis of using Prolog in computational linguistics / Mirosław GAJER // Informatyka Teoretyczna i Stosowana = Computer Science / Politechnika Częstochowska. Instytut Matematyki i Informatyki ; ISSN 1643-2355. — 2007 R. 7 nr 12, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza możliwości wykorzystania języków sztucznych i kontrolowanych na potrzeby komputerowego przekładu dokumentacji technicznejAnalysis of possibility of using artificial languages in computer translation of technical documentation / Mirosław GAJER // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2012 R. 80 nr 6, s. 12–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analiza możliwości wykorzystania w Europie energii elektrycznej wytwarzanej w afrykańskich elektrowniach solarnychAnalysis of usability in Europe of electric energy generated in African solar power stations / Mirosław GAJER // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2011 R. 79 nr 4, s. 3–6. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analiza możliwości zastosowania algorytmów rojowych do realizacji zadania ekonomicznego rozdziału obciążeń w systemie elektroenergetycznymAnalysis of possibility of application of swarm algorithms in realization of economical of load in electric power system / Mirosław GAJER // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2010 R. 78 nr 11, s. 3–6. — Bibliogr. s. 6, Streszcz., Summ.. — Jakość Energii 2010 : I konferencja naukowo-techniczna : 25–26 listopada 2010, Piechowice k. Szklarskiej Poręby

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Analiza możliwości zastosowania asymetrycznego operatora mutacji w dziedzinie optymalizacji systemów elektroenergetycznychAnalysis of usability of asymmetric mutation operator in the field of optimization of electric power systems / Mirosław GAJER // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2011 R. 79 nr 1, s. 3–6. — Bibliogr. s. 6, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Analiza możliwości zastosowania strategii inwestycyjnych typu \emph{spread} dla wybranych par indeksów giełdowychAnalysis of possibilities of opening spread positions on the selected stock indices / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2014 nr 10, s. 101–108. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Analiza możliwości zastosowania strategii opartych na wykorzystaniu martyngału w inwestowaniu na rynku kontraktów CFDAnalysis of the possibility of applying strategy based on the use of martingale in investing in the futures market CFD / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2016 nr 12, s. 77–92. — Bibliogr. s. 91–92, Streszcz., Summ.. — M. Gajer – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Analiza możliwości zastosowania techniki translacji automatycznej opartej na wzorcach dla wybranych języków należących do grup językowych germańskiej i romańskiejThe analysis of the possibilities of implementation of the pattern-based machine translation technique for the groups of Germanic and Romance languages / Mirosław GAJER // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2005 t. 24 z. 1, s. 30–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/24-1/elektro03.pdf

 • słowa kluczowe: translacja automatyczna, lingwistyka informatyczna, translacja oparta na wzorcach

  keywords: computational linguistics, machine translation, pattern-based translation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Analiza nieliniowych obwodów elektrycznych prądu stałego z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnychAnalysis of nonlinear electrical circuits with the use of evolutionary computations / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2013 R. 54 nr 1, s. 71–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Summ.. — „Powłoki wielofunkcyjne” : I konferencja przemysłowo-naukowa : Świeradów-Zdrój, 11–14 października 2012 / Politechnika Wrocławska. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Analiza wpływu procesu uczenia na tempo ewolucji w przypadku wielomodalnej funkcji celuThe analysis of impact of learning on the rate of evolution in the case of a multimodal fitness function / Mirosław GAJER // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 2, s. 24–29. — Bibliogr. s. 28–29, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Analiza wpływu procesu uczenia ze stałym krokiem na tempo zmian ewolucyjnychThe analysis of the impact of constant learning on the rate of evolutionary changes / Mirosław GAJER // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2010 R. 14 nr 2, s. 65. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 751–760. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 760. — Automation 2009 : automatyzacja – nowości i perspektywy : XIV konferencja naukowo-techniczna : 24–26 marca 2010, Warszawa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Analiza wpływu uczenia stałego na tempo przebiegu procesów ewolucyjnychAnalysis of the impact of constant learning on the evolution rate / Mirosław GAJER // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 no. 5, s. 475–478. — Bibliogr. s. 478, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Analiza zagadnień związanych z próbami odczytania dysku z Fajstos w kontekście występowania na jego powierzchni zagadkowych wzorów geometrycznychAnalysis of the issues related to decipherment of the Phaistos disc in the presence of mysterious geometrical patterns appearing on its surface / Mirosław GAJER // Lingwistyka Stosowana [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2080-4814. — 2017 t. 23/3, s. 39–46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/0/Lingwistyka+Stosowana+23.pdf [2017-10-05]. — Bibliogr. s. 46, Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: