Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Mikulski, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • A new method of pit-shaft reinforcement evaluation with the application of pulse testNowa metoda oceny stanu zbrojenia szybowego kopalni z wykorzystaniem testu impulsowego / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2006 nr 4, s. 171–178. — Bibliogr. s. 177, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zbrojenie szybowe kopalni, test impulsowy, stan konstrukcji

  keywords: structure condition, pulse test, pit-shaft reinforcement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A signal processing magnetic testing results with wavelet transform / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // W: ICCC'2000 : proceedings of International Carpathian Control Conference : 14th international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2000) : 2nd conference on Information and Control Systems of Production (ICSP'2000) : 2. konferencija Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : 25. konference Automatizované systémy řizeni (ASŘ) : High Tatras, Podbanské May 23–26, 2000 / SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics ; Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU. BERG Faculty, 2000. — S. 55–58. — Bibliogr. s. 58, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of wavelet analysis in steel ropes safety assessmentZastosowanie analizy falkowej w zagadnieniach oceny bezpieczeństwa lin górniczych / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // W: Diagnostyka 2000 : II Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej : Warsaw, 19–22 September 2000. Vol. 2, Abstracts = Diagnostics 2000 : II International Congress of Technical Diagnostics / Warsaw University of Technology. Faculty of Automobiles and Heavy Machinery Engineering. Institute of Machine Design Fundamentals. — Warszawa : PW, 2000. — Dod. CD-ROM. — ISBN10: 83-912190-2-X. — S. 43–44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of wavelet methods to magnetic testing of steel ropes / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // W: ICCC'2002 : proceedings of 3\textsuperscript{rd} International Carpathian Control Conference : XXVII\textsuperscript{th} [twenty seventh] seminary ASR'2002 “Instruments & control” (ASR'2002) : 16\textsuperscript{th} [sixteenth] international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2002) : 4\textsuperscript{th} [fourth] Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : Malenovice, Czech Republic May 27–30, 2002 / eds. Farana, Radim & Smutný, Lubomír ; Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava ; ČSVTS KAKI Ostrava. — Ostrava : VŠB-TU. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Control Systems and Instrumentation, 2002. — S. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of wavelet transformation to diagnosis of pit shaft / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // W: MSE 2003 : proceedings of the international conference on Manufacturing Science and Education – challenges of the European Integration : 6\textsuperscript{th}–7\textsuperscript{th} of November 2003, Sibiu, Romania / “Lucian Blaga” University of Sibiu. Faculty of Engineering ; “Politehnica” University of Bucharest. Faculty of Engineering and Management of Technological Systems. — Sibiu : “Lucian Blaga” University, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 21–24. — Bibliogr. s. 23, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of wavelet trnsform and its energetic interpretation in steel rope diagnosis / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // Machine Dynamics Problems ; ISSN 0239-7730. — 2002 vol. 26 no. 2/3, s. 123–135. — Bibliogr. s. 135, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Application of wavelet-Fourier analysis into drawing-shaft reinforcement diagnosticsZastosowanie analizy falkowej-Fouriera w diagnostyce zbrojenia szybowego / Wojciech BATKO, Piotr KRZYWORZEKA, Andrzej MIKULSKI // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2006 nr 1, s. 127–133. — Bibliogr. s. 132, Summ., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/17ZAjP

 • słowa kluczowe: diagnostyka, analiza niestacjonarna, transformata falkowa-Fouriera

  keywords: diagnostics, non-stationary analysis, wavelet-Fourier transform

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Aproksymacja sygnału przyspieszenia drgań z wykorzystaniem przekształcenia falkowegoA signal's approximation of vibration by means of wavelet transform / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // W: Diagnostyka procesów przemysłowych = Diagnostics of industrial processes : IV [czwarta] Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Kazimierz Dolny, 13–16 września 1999 / red. nauk. Jan M. Kościelny ; Politechnika Warszawska. — Warszawa : Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, 1999. — S. 261–264. — Bibliogr. s. 264, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania stanu zużycia zbrojenia szybowego z wykorzystaniem testu impulsowegoResearch of pit shaft by means of impulse test / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2003 R. 45 nr 4–5, s. 110–112. — Bibliogr. s. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Diagnosis of pit shaft reinforcement using mixed wavelet-fourier analysis / W. BATKO, P. KRZYWORZEKA, A. MIKULSKI // W: XXXVII. Kraftwerkstechnisches Kolloquium : Heizkraftwerke und dezentrale Energieerzeuger : 18. und 19. Oktober 2005, Dresden : [Tagungsunterlagen] : Vorträge V28–V42 ; Poster (Kurzfassungen) P1–P55, Tagungsband 2 / VGB PowerTech e. V. [etc.]. — Dresden : Technische Universität Dresden. Institut für Energietechnik, [2005]. — Opis wg okł.. — P46. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Estymacja sygnałów diagnostycznych w badaniach konstrukcji stalowych z wykorzystaniem transformaty falkowej FourieraEstimation of diagnostic signals in the inspection of steel structures using the wavelet Fourier transform / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // W: Bezpieczeństwo transportu linowego w obowiązującym prawie i normach technicznych : praca zbiorowa = Ropeway transport safety in current legislation and technical standards / pod red. Józefa Hansela ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2004. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 33). — S. 147–153. — Bibliogr. s. 153, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Filtracja zakłóceń w impulsowym sygnale diagnostycznym[Filtres of noise in impulse diagnostic signal] / Andrzej MIKULSKI // W: Diagnostyka maszyn : XXVII ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 28. 02–04. 03. 2000 r. : referaty / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c. : PŚ IT, 2000. — Na s. red. błędny ISBN. — Na s. tyt. dod.: Instytut Transportu / PŚ WIMMiT ; z. 1/2000 r. ; z. 2/1999 r.. — ISBN10: 83-86923-08-3. — S. 191–196. — Bibliogr. s. 196

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metodyka oceny stanu elementów konstrukcji zbrojenia szybowegoMethod for state assessment of mine shaft reinforcement elements / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN 0209-2646. — 2007 z. 45, s. 17–24. — Bibliogr. s. 23, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • New method of diagnostic of steel reinforcement in mining shaft / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI, Witold CIOCH // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 97. — Pełny tekst W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–12 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : poster session / eds. Jerzy Kicki, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : Agencja Reklamowo-Wydawnicza „OSTOJA”, 2008. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — Na okł.: Kraków, Poland 11.09.2008. — ISBN: 978-83-921582-6-4. — S. 39–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • New method of measurement devices creation (a case of device designed to assist steel constructions monitoring) / Robert BARAŃSKI, Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // W: CADSM 2005 : dosvìd razrobki ta zastosuvannâ prilado-tehnologìčnih SAPR v mìkroelektronìcì : materìali VIII mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 23–26 lûtogo 2005 L'vìv-Polâna, Ukraïna = CADSM 2005 : the experience of designing and application of CAD Systems in Microelectronics : proceedings of the VIII\textsuperscript{th} international conference / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni ; Nacìonal'nij unìversitet „L'vìvs'ka polìtehnìka”. — L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu „L'vìvs'ka polìtehnìka”, 2005. — S. 185–188. — Bibliogr. s. 188, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nowa metoda diagnozowania zbrojenia szybowego kopalni podziemnejNew method of diagnostics of pit shaft / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2005 nr 4, s. 101–108. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Summ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nowa metoda oceny stanu zbrojenia szybowego z wykorzystaniem testu impulsowego[A new method of pit-shaft reinforcement evaluation with the application of pulse test] / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // W: Nowe wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu transportu linowego = New results of scientific-research works in the scope of rope transport / red. Józef Kuleczka. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; nr 41). — W zeszycie zamieszczono prace prezentowane na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu ”Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego" pt. ”Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych", Kraków 26–27 czerwca 2007 r.. — S. 35–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Nowe metody badawcze w rozpoznawaniu uszkodzeń lin stalowych[New research method in the recognition of the steal rope damage] / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI. — Kraków : AGH WIMiR, 2002. — 81 s.. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 10). — Bibliogr. s. 79–81, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Przetwarzanie sygnałów z badań magnetycznych za pomocą transformaty falkowejA signal processing from magnetic tests by means of a wavelet transform / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // W: Wybrane wyniki prac badawczych z zakresu bezpieczeństwa urządzeń transportu linowego / [red. Józef Kuleczka]. — Kraków : KTL AGH, 1999. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 13). — S. 39–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rozpoznawanie złomów drutów na podstawie wyników badań magnetycznych lin z wykorzystaniem energetycznych estymat sygnałuBroken wire recognition from the magnetic tests of wire ropes using energetic signal estimation / Andrzej MIKULSKI // W: Wyniki prac naukowo-badawczych i badań eksploatacyjnych elementów urządzeń transportu linowego / kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 26). — S. 48–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The new method diagnostics of steelwork in pit shaft / W. BATKO, A. MIKULSKI, W. CIOCH // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Wavelet transform of impulse signalsTransformata falkowa sygnałów impulsowych / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // Machine Dynamics Problems ; ISSN 0239-7730. — 1999 vol. 23 no. 2, s. 139–146. — Bibliogr. s. 145, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zastosowanie analizy falkowej w zagadnieniach oceny bezpieczeństwa lin górniczych[Application of wavelet analysis in steel ropes safety assessment] / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // W: Diagnostyka 2000 : II Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej : Warsaw, 19–22 September 2000. Vol. 1, Invited papers = Diagnostics 2000 : II International Congress of Technical Diagnostics / Warsaw University of Technology. Faculty of Automobiles and Heavy Machinery Engineering. Institute of Machine Design Fundamentals. — Warszawa : PW + CD-ROM, 2000. — S. 311–320. — Bibliogr. s. 320

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zastosowanie czasowo-częstotliwościowych metod przetwarzania sygnałów pomiarowych w algorytmach oceny stanu prowadników szybowych[Usage of time-frequency methods for signal processing in algorithms for shaft lift sliders technical state estimation] / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // W: TRANSPORT SZYBOWY 2007 : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 17–19.09.2007 r., T. 2 / red. merytoryczna: Andrzej Meder, Adam Klich ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, ZINT Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny Paliwa-Bezpieczeństwo-Środowisko. — Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, [2007]. — ISBN: 978-83-60708-12-5. — S. 33–42. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: