Wykaz publikacji wybranego autora

Sławomir Mikrut, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4389-7562

ResearcherID: J-3855-2016

Scopus: 34875265000

PBN: 900594

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • 4D reconstruction and visualisation of Krakow fortress / Ewa Głowienka, Beata HEJMANOWSKA, Sławomir MIKRUT, Piotr KRAMARCZYK, Agnieszka Struś, Krystyna Michałowska, Piotr Opaliński // W: BGC Geomatics 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : 22–25 June 2017, Gdansk, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2017. — e-ISBN: 978-1-5090-6040-5. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-19. — tekst: https://goo.gl/B7y1Lb

 • keywords: laser scanning, visualization, digital images, reconstruction, cultural heritage, 3D/4D modelling, unmanned aerial vehicles – UAV

2
 • 4D reconstruction and visualisation of Krakow Fortress / Beata HEJMANOWSKA, Ewa Glowienka, Piotr Opaliński, Sławomir MIKRUT, Krystyna Michalowska, Pitor KRAMARCZYK // W: Geomatics 2017 : archives of geomatics : Gdańsk, Poland 2017 : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2017. — ISBN: 978-83-947357-9-1. — S. 13–14. — Bibliogr. s. 14. — Toż na: $http://bgc.systemcoffee.pl/userfiles/file/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20GEOMATICS%202017.pdf$

 • keywords: laser scanning, UAV, cultural heritage, fortifications, time-varying 3D models, 4D

3
 • Aktualizacja, integracja i udostępnienie danych przestrzennych z wykorzystaniem najnowszych technologiiUpdate, integration and release of spatial data using the latest technology / Krystyna Michałowska, Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Sławomir MIKRUT, Mateusz Bochenek // W: IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — ISBN: 978-83-60507-11-7. — S. 50–51. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: GIS, SIP, IIP, integracja danych, usługi sieciowe WMS i WFS, aplikacje Open Source

  keywords: GIS, SIS, SDI, data integration, web service WMS, WFS, Open Source tools

4
 • Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji / red. zesz. Sławomir MIKRUT. — Kraków : Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, 2009. — vol. 19. — ISBN 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Assessment of remodeling in chronic obstructive pulmonary disease using imaging methodsOcena remodelingu w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc przy wykorzystaniu metod obrazowych / Jerzy Soja, Piotr Łoboda, Sławomir MIKRUT, Adam ĆMIEL, [et al.] // Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej ; ISSN 0032-3772. — 2015 vol. 125 no. 9, s. 659–664. — Bibliogr. s. 663–664, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: tomografia komputerowa, przebudowa ściany oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc, ultrasonografia wewnątrzoskrzelowa

  keywords: computed tomography, chronic obstructive pulmonary disease, endobronchical ultrasound, remodeling

6
 • Attempts at automatic detection of railway head edges from images and laser data / Urszula MARMOL, Sławomir MIKRUT // Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2012 vol. 17 no. 4, s. 151–160. — Bibliogr. s. 159–160, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Badanie geometrii płatowców – wybrane aspektyAircraft geometry research – the selected aspects / Agnieszka MOSKAL, Sławomir MIKRUT // W: VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument eleketroniczny] : Kamionka, 8–10 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2016]. — e-ISBN: 978-83-60507-30-8. — S. 110–111. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/0kpba5 [2016-09-26]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, fotogrametria, badanie geometrii

  keywords: laser scanning, photogrammetry, geometry research

8
 • Classical photogrammetry and UAV - selected aspects / S. MIKRUT // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750. — 2016 vol. 41-B1, commission I, ICWG I/5b, s. 947–952. — Bibliogr. s. 952, Abstr.. — XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic. — tekst: http://goo.gl/rgeumc

 • keywords: UAV, geometry and radiometry aspects, classical (airborne) photogrammetry

9
 • Cultural Heritage Through Time – modelowanie 3/4D Twierdzy KrakówCultural Heritage Through Time – 3/4D modeling the Fortress of Krakow / Ewa Głowienka, Beata HEJMANOWSKA, Sławomir MIKRUT, Krystyna Michałowska, Piotr KRAMARCZYK // W: 8\textsuperscript{th} International scientific conference In series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 42–44. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: NMT, LIDAR, dziedzictwo kulturowe, modelowanie 3D/4D, NMPT, forty

  keywords: DTM, LIDAR, 3D/4D modeling, Cultural Heritage, fortress

10
 • Detecting elements of railway infrastructure obtained by means of laser scanning and photogrammetry methods / Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA // W: V Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 28–30 maja 2014 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : WSI-E], [2014]. — ISBN: 978-83-60507-16-2. — S. 90–91. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: www.wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2014/05/innowacyjne-technologie-ksiazka1.pdf [2014-09-15]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
12
 • Eco-buildings sustainable design in linkage with remote sensing and underground urban agriculture / Justyna Kobylarczyk, Ewa Głowienka, Jan W. Dobrowolski, Sławomir MIKRUT // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27–29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Nano, bio and green – technologies for a sustainable future. Iss. 63, Micro and nano technologies, advances in biotechnology, green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture, animals and society. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-29-4. — S. 835–844. — Bibliogr. s. 843–844, Abstr.. — J. W. Dobrowolski – afiliacja: International Team of Sustinable Development and Ecoinnovation

 • keywords: laser biotechnology, remote sensing, eco-buildings, sustainable design, bioeconomy

13
14
 • Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu 3D : monografia[Photogrametry and laser scanning in 3D modeling] / pod red.  Sławomira MIKRUTA, Ewy Głowienki ; aut.: Ewa Głowienka, Bogdan Jankowicz, Bogusława Kwoczyńska, Przemysław KURAS, Krystyna Michałowska, Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Izabela Piech, Michał STRACH, Jakub Sroka. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015. — 147 s.. — Bibliogr. s. 138-142. — ISBN: 978-83-60507-26-1. — Publikacja dostępna online: {http://goo.gl/Iha15u}. — Data dostępu: 2015-04-28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • GIS i teledetekcja w monitoringu środowiska [Dokument elektroniczny][GIS and remote sensing in environmental monitoring] / aut.: Andrzej Borkowski, Ewa Głowienka, Beata HEJMANOWSKA, Jolanta Kwaitkowska-Malina, Mateusz Kwolek, Krystyna Michałowska, Sławomir MIKRUT, Agnieszka Pękala, Tomasz PIROWSKI, Barbara Zabrzeska-Gąsiorek ; pod red. Ewy Głowienki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015. — 160 s.. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2014/06/GIS-srodek.pdf [2015-11-23]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 139–155. — ISBN: 978-83-60507-27-8. — B. Hejmanowska - dod. afiliacja: Politechnika Świętokrzyska, Kielce

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Integracja danych obrazowych i skaningowych na wybranym przykładzieIntegration of image and laser scanning data based on selected example / Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Urszula MARMOL // W: iNOTICE'14 [Dokument elektroniczny] : Emerging applications and educational approaches for social impact, Warsztaty: Nowe technologie informatyczne w służbie edukacji : fifth international NOTICE conference = 5. konferencja międzynarodowa ; Seminarium: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania : 25–26 czerwca Słok k/Bełchatowa 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.kis.p.lodz.pl/abstracts.html [2014-09-17]. — Tekst pol.-ang.. — Abstrakt opublikowany w ramach seminarium

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, fotogrametria, integracja danych, dane obrazowe

  keywords: laser scanning, photogrammetry, data integration, image data

17
 • Integration of digital images and laser scanning data for the survey of architectural objects / Sławomir MIKRUT // Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2012 vol. 17 no. 4, s. 161–166. — Bibliogr. s. 165–166, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Integration of image and laser scanning data based on selected example / Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Urszula MARMOL // Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2014 vol. 19 no. 2–3, s. 37–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Kolej do kontroli : opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej, Cz. 1[Railway carrier to be inspected : development of an innovative methodology and IT management system for the codification of railway line, Part I] / Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK, Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2015 nr 8, s. 42–45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Kolej na wdrożenie : opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej, Cz. 3[Time for implementation : development of an innovative methodology and IT management system for the codification of railway line, Part III] / Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK, Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2015 nr 10, s. 34–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Kolej w bazie danych : opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej, Cz. 2[Railway carrier in the database : development of an innovative methodology and IT management system for the codification of railway line, Part II] / Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK, Tomasz BARSZCZ, Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2015 nr 9, s. 42–46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
23
 • Modelling of flood hazard zone for the Łęg RiverModelowanie strefy zagrożenia powodziowego dla rzeki Łęg / Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Krystyna Michałowska, Sławomir MIKRUT, Tomasz Nałęcz, Tomasz Mroczka // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 4, s. 31–41. — Bibliogr. s. 40–41, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: GIS, NMT, model hydrologiczny, strefa zalewowa, GRASS

  keywords: GIS, DEM, hydrological model, flood zone, GRASS

24
 • Modelowanie i wizualizacja danych 3D na podstawie pomiarów fotogrametrycznych i skaningu laserowego [Dokument elektroniczny][Modeling and visualization of 3D data based on photogrammetric and laser scanning measurements] / Kazimierz Bęcek, Pelagia Gawronek, Przemysław Klapa, Bogusława Kwoczyńska, Paweł Matuła, Krystyna Michałowska, Sławomir MIKRUT, Bartosz Mitka, Izabela Piech, Maria Makuch ; pod red. Krystyny Michałowskiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015. — 106 s.. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2014/06/monografia-wizualizacja_21.03.pdf [2016-08-22]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 95–99. — ISBN: 978-83-60507-29-2. — S. Mikrut - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Modelowanie strefy zagrożenia powodziowego dla rzeki ŁęgModelling for flood hazard area Łęg rivers / Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Sławomir MIKRUT, Krystyna Michałowska, Tomasz Nałęcz, Tomasz Mroczka // W: IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — ISBN: 978-83-60507-11-7. — S. 23. — Tekst pol.-ang.. — E. Głowienka-Mikrut, S. Mikrut - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: GIS, NMT, model hydrologiczny, strefa zalewowa, GRASS

  keywords: GIS, DEM, hydrological model, flood zone, GRASS