Wykaz publikacji wybranego autora

Mikołaj Skulich, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709208878c28a04738ee04

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Analiza obserwacji kątowo-liniowych w aspekcie wyznaczania odkształceń terenu osuwiskowegoAnalysis of angle-linear observation in aspect of a landslide terrain deformation determination / Paweł Pałka, Mikołaj SKULICH // W: IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — ISBN: 978-83-60507-11-7. — S. 60–61. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: osuwisko, odkształcenia terenu, obserwacje kątowo-liniowe

  keywords: landslide, terrain deformation, angle-linear observation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza obserwacji kątowo-liniowych w aspekcie wyznaczania odkształceń terenu osuwiskowegoAnalysis of angle-linear observation in aspect of a landslide terrain deformation determination / Paweł Pałka, Mikołaj SKULICH // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2013 nr 2/III, s. 5–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: osuwisko, odkształcenia terenu, obserwacje kątowo-liniowe

  keywords: landslide, terrain deformation, angle-linear observation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania grawimetryczne i geodezyjne w górnictwie oraz w ochronie terenów górniczychGravimetric and geodetic survey in the mining and the preservation of mining area / Sławomir PORZUCEK, Tomasz LIPECKI, Janusz MADEJ, Wojciech JAŚKOWSKI, Monika ŁÓJ, Mikołaj SKULICH // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2007 z. 278, s. 405–421. — Bibliogr. s. 421, Streszcz., Summ.. — IX dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Wisła, 20–22 czerwca 2007 / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Konstrukcja i wstępne wyniki badań inklinometru szybowego[A construction and initial survey results of a shaft inclinometer] / Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Mikołaj SKULICH // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 182–189. — Bibliogr. s. 189, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena możliwości stosowania wybranych technologii pomiarowych dla wyznaczania deformacji obiektu budowlanego i jego otoczeniaEstimation of the possibility of using chosen measure technologies for appointment of construction objects deformations and surroundings / Mikołaj SKULICH, Jan PIELOK, Janusz JURA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 495–505. — Bibliogr. s. 505, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: pomiary deformacji

  keywords: deformation measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena przydatności mobilnej rozety pomiarowej do badań odkształceń poziomych[Estimation of the mobile measurement rosette usefulness for testing horizontal distortions] / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mikołaj SKULICH, Mariusz FRUKACZ // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 59–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Określenie przydatności inklinometru do pomiarów pionowości prowadników szybowych[The definition of the inclinometer usefulness in verticality and rectilinearity measurements of shaft guides] / Mikołaj SKULICH. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 86, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0485) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 86–[87]. — ISBN: 978-83-7464-532-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Optymalizacja metod pomiarowych w aspekcie projektowania pomiarów ekstremalnych odkształceń na terenach osuwiskowychOptimisation of measurement methods in the aspect of designing the measurements of extreme strains in the landslide areas / Mikołaj SKULICH, Anna SZAFARCZYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 2/II, s. 79–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Preliminary study of the possibility to use a mobile measurement rosette for testing horizontal distortionsWstępna ocena możliwości zastosowania mobilnej rozety pomiarowej jako systemu do badań odkształceń poziomych / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mikołaj SKULICH, Mariusz FRUKACZ // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 4, s. 33–41. — Bibliogr. s. 41, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-04/Geomatics_2009_4_03.pdf

 • słowa kluczowe: geodezja górnicza, odkształcenia poziome, deformacje poziome, rozety pomiarowe

  keywords: mining geodesy, horizontal deformation, measurement rosettes, horizontal distortion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Repetitive measurements of the strain state in the rock mass persistently disturbed by the mining exploitation – focus on the triangular rosetteCykliczne pomiary stanu odkształcenia górotworu wielokrotnie naruszonego eksploatacją górniczą na przykładzie rozety trójkątnej / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mikołaj SKULICH, Anna SZAFARCZYK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 4, s. 47–59. — Bibliogr. s. 59, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-04/Geomatics_2010_4_04.pdf

 • słowa kluczowe: geodezja górnicza, odkształcenia poziome, deformacje poziome, rozety pomiarowe

  keywords: horizontal deformation, mining surveying, measurement rosettes, horizontal distortion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Shaft inclinometer – fast and reliable tool for the inventory taking of shaft guides / Mikołaj SKULICH, Jan PIELOK, Wojciech JAŚKOWSKI // W: 9. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 8. und 9. Mai 2008, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2008. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2008-1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86797-018-1. — S. 163–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Surveying monitoring of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary Church in Inowrocław, located in a mining area, applying reflectorless technologies and precise levellingMonitoring geodezyjny kościoła pw. ZNMP w Inowrocławiu, znajdującego się na terenie górniczym, z wykorzystaniem technologii bezzwierciadlanych oraz niwelacji precyzyjnej / Rafał GAWAŁKIEWICZ, Mikołaj SKULICH // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 no. 1, s. 29–42. — Bibliogr. s. 42, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.1/geom.2012.6.1.29.pdf

 • słowa kluczowe: geodezja górnicza, odkształcenia poziome, deformacje poziome, inwentaryzacja kościoła

  keywords: mining geodesy, horizontial distortion, horizontal deformation, church inventory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The concept of applying the shaft inclinometer in verticality and rectilinearity measurements of shaft guidesKoncepcja wykorzystania inklinometru szybowego do określania pionowości i prostoliniowości prowadników szybowych / Mikołaj SKULICH // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2008 vol. 2 no. 1, s. 67–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2008-01/Geomatics_2008_1_06.pdf

 • słowa kluczowe: geodezja, inwentaryzacja, szyb, inklinometr, prowadnik

  keywords: surveying, shaft, guide, inventory, inclinometer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Utilisation of UWB in the mining excavation collapse scenario / Mikołaj SKULICH, Lukasz Bonenberg, Xiaolin Meng // W: JISDM 2013 [Dokument elektroniczny] : 2nd Joint International Symposium on Deformation Monitoring : 9–10 September, 2013, Nottingham, UK / The University of Nottingham, FIG, IAG, ISPRS. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [UK : s. n.], [2013]. — 1 dysk Flash. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5], Abstr.

 • keywords: underground mine, miners safety, receiver location

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii geodezyjnych w procesie kontroli pionowości obiektów wysmukłych na przykładzie kominów przemysłowychThe application of modern surveying technologies in the process of the verticality control of slim objects, focus on an industrial chimney / Rafał GAWAŁKIEWICZ, Mikołaj SKULICH, Anna SZAFARCZYK // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2011 nr 2, s. 5–23. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wyniki badań pionowości i prostoliniowości prowadników szybowych z wykorzystaniem prototypowego urządzenia o nazwie „inklinometr szybowy”Results of verticality and rectilinearity measurements of shaft guides using the shaft inclinometer propotype / Mikołaj SKULICH, Paweł ĆWIĄKAŁA // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VIII konferencja naukowa doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 12–14 maja 2008 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VIII PhD students scientific conference / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 122. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 51). — S. 218–229. — Bibliogr. s. 228

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wyniki monitoringu geodezyjnego kościoła pw. ZNMP w Inowrocławiu, zlokalizowanego nad zlikwidowaną kopalnią soli „Solno”Results of geodesic monitoring of the Church of the Annunciation in Inowrocław, situated above the former Solno salt mine / Rafał GAWAŁKIEWICZ, Mikołaj SKULICH // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2012 nr 1, s. 27–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: