Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Mierzwa-Hersztek, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9517-6943

ResearcherID: AAB-4048-2019

Scopus: 56103878000

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Biofortyfikacja agronomiczna sposobem wzbogacania roślin w mikroelementy[Agronomic biofortification as an approach used to enrich micronutrient content in plants] / SZEREMENT Justyna, Szatanik-Kloc Alicja, Matuszak Dominika, JAROSZ Renata, Juda Michał, MARCIŃSKA-MAZUR Lidia, TRUSILEWICZ Lidia Natalia, MIERZWA-HERSZTEK Monika // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2020 : materiały konferencyjne – jesień : [interdyscyplinarna konferencja naukowa, 16 listopada 2020] / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2020. — ISBN: 978-83-66743-18-2 ; e-ISBN: 978-83-66743-19-9. — S. 104. — J. Szerement, R. Jarosz, L. Marcińska-Mazur, L. Trusilewicz, M. Mierzwa-Hersztek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; M. Mierzwa-Hersztek – dod. afiliacja: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Biological effects of biochar and zeolite used for remediation of soil contaminated with toxic heavy metals / Tomasz Głąb, Krzysztof Gondek, Monika MIERZWA-HERSZTEK // Scientific Reports [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2045-2322. — 2021 vol. 11 iss. 1 art. no. 6998, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9–10. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-26. — M. Mierzwa-Hersztek – dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow. — tekst: https://www.nature.com/articles/s41598-021-86446-1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1038/s41598-021-86446-1

3
 • Changes in the soil content of organic carbon nitrogen and sulphur in a long-term fertilisation experiment in Czarny Potok (Poland) / Michał Kopeć, Krzysztof Gondek, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Renata JAROSZ // Journal of Elementology ; ISSN 1644-2296. — 2021 vol. 26 iss. 1, s. 33–46. — Bibliogr. s. 44–46, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-15. — M. Mierzwa-Hersztek – dod. afiliacja: University of Agriculture, Kraków. — tekst: http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/2011/

 • keywords: acidification, macronutrient ratios, meadow sward yield

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5601/jelem.2020.25.3.2011

4
 • Clays, limestone and biochar affect the bioavailability and geochemical fractions of cadmium and zinc from Zn-smelter polluted soils / Altaf Hussain Lahori, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Erdona Demiraj, Rachida Idir, Thi Tuyet Xuan Bui, Dinh Duy Vu, Amanullah Channa, Naeem Akhtar Samoon, Zengqiang Zhang // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2020 vol. 12 iss. 20 art. no. 8606, s. 1-16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13-16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-17. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8606/pdf

 • keywords: trace elements, limestone, bioavailability, biochar, clay minerals, alkaline degraded soils

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su12208606

5
 • Direct and residual impacts of zeolite on the remediation of harmful elements in multiple contaminated soils using cabbage in rotation with corn / Altaf Hussain Lahori, Monika MIERZWA-HERSZTEK, [et al.] // Chemosphere ; ISSN 0045-6535. — 2020 vol. 250 art. no. 126317, s. 1–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-02-24. — M. Mierzwa-Hersztek - pierwsza afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • keywords: remediation, zeolite, contaminated soils, harmful elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.chemosphere.2020.126317

6
 • Phytostabilisation on post-flotation sediment waste: mobility of heavy metals and stimulation of biochemical processes by mineral-organic mixtures / Krzysztof Gondek, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Michał Kopeć, Tomasz BAJDA // Journal of Soils and Sediments ; ISSN 1439-0108. — 2020 vol. 20 iss. 9, s. 3502–3513. — Bibliogr. s. 3512–3513, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-26. — M. Mierzwa-Hersztek - pierwsza afiliacja: University of Agriculture in Krakow. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11368-020-02651-x.pdf

 • keywords: bioaccumulation, zeolite, slurry, biochar, poultry litter, post-flotation sediment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11368-020-02651-x

7
 • Soil micromorphological and physical properties after application of composts with polyethylene and biocomponent-derived polymers added during composting / Monika MIERZWA-HERSZTEK, Krzysztof Gondek, Altaf Hussain Lahori, Michał Kopeć, Ryszard Mazurek, Tomasz Zaleski, Tomasz Głąb, Jerzy Wieczorek // Pedosphere ; ISSN 1002-0160. — 2021 vol. 31 iss. 4, s. 560–571. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-19. — M. Mierzwa-Hersztek - pierwsza afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • keywords: porosity, soil water retention, soil micromorphology, soil bulk density, plant-available water content, field water capacity, corn starch, composite mixture

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/S1002-0160(20)60046-7

8
 • Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dodatku dwuskładnikowego[Method of asphalt foaming using a two-ingredient additive] / Politechnika Lubelska; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Uniwersytet Warszawski, Warszawa ; wynalazca: Franus Wojciech, Woszuk Agnieszka, BAJDA Tomasz, MIERZWA-HERSZTEK Monika, Drewniak Łukasz, Dziewit Łukasz. — Int.Cl.: C08L 95/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 433573 A1 ; Opubl. 2020-09-07. — Zgłosz. nr P.433573 z dn. 2020-04-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 19, s. 29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL433573A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dodatku dwuskładnikowego[Method of asphalt foaming using a two-ingredient additive] / Politechnika Lubelska; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Uniwersytet Warszawski, Warszawa ; wynalazca: Wojciech Franus, Agnieszka Woszuk, Tomasz BAJDA, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Łukasz Drewniak, Łukasz Dziewit. — Int.Cl.: C08L 95/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 237069 B1 ; Udziel. 2020-11-24 ; Opubl. 2021-03-08. — Zgłosz. nr P.433573 z dn. 2020-04-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL237069B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dwuskładnikowego dodatku[Method of asphalt foaming using a two-ingredient additive] / Politechnika Lubelska; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Uniwersytet Warszawski, Warszawa ; wynalazca: Franus Wojciech, Woszuk Agnieszka, BAJDA Tomasz, MIERZWA-HERSZTEK Monika, Drewniak Łukasz, Dziewit Łukasz. — Int.Cl.: C08L 95/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 433572 A1 ; Opubl. 2020-09-07. — Zgłosz. nr P.433572 z dn. 2020-04-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 19, s. 29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL433572A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dwuskładnikowego dodatku[Method of asphalt foaming using a two-ingredient additive] / Politechnika Lubelska; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Uniwersytet Warszawski, Warszawa ; wynalazca: Wojciech Franus, Agnieszka Woszuk, Tomasz BAJDA, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Łukasz Drewniak, Łukasz Dziewit. — Int.Cl.: C08L 95/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 237068 B1 ; Udziel. 2020-11-24 ; Opubl. 2021-03-08. — Zgłosz. nr P.433572 z dn. 2020-04-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL237068B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The effectiveness of biochar in mitigating changes in the chemical properties of sandy soil treated with various chemicals / Krzysztof Gondek, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Michał Kopeć, Tomáš Lošák, Eduardo von Bennewitz, Artur Spandel, Klaudiusz Kuc // Journal of Elementology ; ISSN 1644-2296. — 2020 vol. 25 iss. 3, s. 1045–1058. — Bibliogr. s. 1056–1058, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-18. — M. Mierzwa-Hersztek - pierwsza afiliacja: University of Agriculture in Krakow. — tekst: http://jsite.uwm.edu.pl/index/getfile/1941

 • keywords: electrical conductivity, pH, soil, biochar, heavy metal, sorption complex

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5601/jelem.2019.24.4.1941

13
 • Właściwości zeolitów oraz możliwości ich zastosowania w rolnictwie[Properties of zeolites and possibilities of applying them in agriculture] / Renata JAROSZ, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Justyna SZEREMENT, Tomasz BAJDA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 69. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-12]. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zeolity z popiołów lotnych: synteza i zastosowanie[Zeolite from fly ash: synthesis and application] / Justyna SZEREMENT, Renata JAROSZ, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Tomasz BAJDA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 90. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-12]. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: