Wykaz publikacji wybranego autora

Mieczysław Timler, mgr inż.

asystent

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kee, * Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7801559647

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Analiza rozkładu natężenia pola elektrycznego w linii napowietrznej WN z kablami światłowodowymi typu ADSSElectric field distribution near fitting of ADSS cable / Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Barbara FLORKOWSKA, Wiesław NOWAK, Mieczysław TIMLER // W: EUI'01 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : VIII [ósme] sympozjum : Zakopane, 18–20 października 2001 = EUI'01 : Problems of high voltage insulation systems exploitation : VIII [eighth] symposium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Stasizca w Krakowie. Zakład Elektroenergetyki. — Kraków : ZE AGH, 2001. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8390821028. — S. 207–212. — Bibliogr. s. 212, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wpływu narażeń eksploatacyjnych na procesy degradacji kabli światłowodowych w elektroenergetycznych liniach wysokiego napięcia[Analysis of exploitation stress influence on fibre-optic cables degradation processes in high voltage power transmission lines] / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Wiesław NOWAK, Mieczysław TIMLER // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 229–230. — Bibliogr. s. 230, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of electric field distribution around the high voltage overhead transmission lines with an ADSS fiber optic cable / B. FLORKOWSKA, A. JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, M. TIMLER, R. WŁODEK // W: High voltage engineering : proceedings of the XIIIth ISH International Symposium on High voltage engineering : Delft, Netherlands, 25–29\textsuperscript{th} August 2003 : abstract book / ed. Johan J. Smit. — Rotterdam : Millpress Science Publishers, 2003. — Opis częśc. wg okł. oraz wstępu. — S. 32. — Pełny tekst w: ISH 2003 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the XIIIth International Symposium on High voltage engineering : Delft, Netherlands, August 25–29, 2003 / ed. Johan J. Smit. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rotterdam : Millpress Science Publishers, 2003. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Abstr. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Analysis of electrical stress of ADSS fiber-optic cables in overhead transmission linesNarażenia elektryczne kabli światłowodowych typu ADSS instalowanych w napowietrznych liniach wysokiego napięcia / Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Mieczysław TIMLER // Archives of Electrical Engineering ; ISSN 1427-4221. — Tytuł poprz.: Archiwum Elektrotechniki ; ISSN: 0004-0746. — 2003 vol. 52 no. 1, s. 61–70. — Bibliogr. s. 69, Abstr., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania mechanizmów procesów erozyjnych powłok kabli ADSS w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego napięciaInvestigation of erosion processes mechanisms of ADSS cables sheaths in HV overhead lines / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Mieczysław TIMLER // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2003 R. 1 [nr] 1, s. 57–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Abstr.. — EUI 2003 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : IX sympozjum : Zakopane, 9–11 października 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania wyładowań powierzchniowych na powłokach kabli ADSS dla elektroenergetycznych linii napowietrznychInvestigations of surface discharges on coating of ADSS cables in electric power lines / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Mieczysław TIMLER // W: EUI'01 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : VIII [ósme] sympozjum : Zakopane, 18–20 października 2001 = EUI'01 : Problems of high voltage insulation systems exploitation : VIII [eighth] symposium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Stasizca w Krakowie. Zakład Elektroenergetyki. — Kraków : ZE AGH, 2001. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8390821028. — S. 147–154. — Bibliogr. s. 153–154, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Detection of dryband arcing processes on ADSS cable coating / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Mieczysław TIMLER // IEEE Transactions on Power Delivery ; ISSN 0885-8977. — 2008 vol. 23 no. 1, s. 302–310. — Bibliogr. s. 309, Abstr.

 • keywords: dryband arcing detection, erosion processes, fiber-optic cable, partial discharges, transmission lines

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/TPWRD.2007.905545

9
 • Detection of erosion processes of ADSS cable coating in high voltage overhead lines / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Mieczysław TIMLER, Romuald WŁODEK // W: EE'2005 [Dokument elektroniczny] : ELEKTROENERGETIKA 2005 : zbornik z III. medzinarodného vedeckého sympózia : 21.–23. september 2005, Stará Lesná = EE'2005 : proceedings of the III\textsuperscript{rd} international scientific symposium : September 21–23, 2005 / Technická univerzita v Košiciach. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra elektroenergetiky = Technical University of Košice. Faculty of Electrical Engineering and Informatics. Department of Electric Power Engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Slovak Republic : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 80-8073-305-8. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kable światłowodowe w elektroenergetycznych liniach przesyłowych[Fibre-optic cables in power transmission lines] / Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Mieczysław TIMLER // W: SECON'2001 : IV [fourth] international electronic and telecommunication conference of students and young scientific workers : 14–15 November 2001, Warsaw, Poland : conference proceedings / Military University of Technology. Faculty of Electronics ; Communications and Electronics Association. Polish Chapter of Armed Forces ; Association of Polish Electrical Engineering. — [Poland : s. n.], [2001]. — S. 39–42. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Komputerowa analiza pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz w otoczeniu napowietrznych linii elektroenergetycznychComputer analysis of 50 Hz electric field near overhead transmission lines / Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Wiesław NOWAK, Mieczysław TIMLER // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2006 z. temat. nr 8, s. 170–174. — Bibliogr. s. 174. — APE'06 – Południe : operatorstwo w energetyce po 2006 roku – klucz do decentralizacji technicznego zarządzania sieciowymi systemami energetycznymi : [Wisła, 1–2 czerwca 2006] : II konferencja / oprac. red. Tomasz E. Kołakowski, Iwona Gajdowa ; [Politechnika Śląska [etc.]]. — Katowice : Oficyna Wydawnicza Energia COSiW SEP, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modelowanie pola elektrycznego i magnetycznego w warunkach prac pod napięciemThe modeling of electric and magnetic fields in live line working / Barbara FLORKOWSKA, Wiesław NOWAK, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Mieczysław TIMLER // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2006 R. 4 nr 1, s. 79–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Abstr.. — IW 2006 : Inżynieria Wysokich napięć : VIII ogólnopolskie sympozjum : 8–10 maja 2006, Poznań – Będlewo / Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych ZWNiME, Instytut Elektroenergetyki IE. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Narażenia eksploatacyjne kabli światłowodowych ADSS w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego napięciaThe exploitation exposure of ADSS cables in overhead HV transmission lines / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Mieczysław TIMLER // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2005 R. 3 [nr] 1, s. 86–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.. — EUI 2005 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : jubileuszowe X sympozjum : Krynica, 27–30 września 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Narażenia elektryczne kabli światłowodowych typu ADSS w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego napięciaElectric stress of ADSS optical fibre cables in high-voltage overhead power lines / Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Mieczysław TIMLER // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2002 R. 78 nr 10s zesz. spec., s. 76–79. — Bibliogr. s. 79, Abstr.. — IW 2002 : Inżynieria Wysokich Napięć : VI [szóste] ogólnopolskie sympozjum : 20–22 maja 2002 Poznań–Kiekrz. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The modelling of electric field distribution in OHTL with ADSS cable / Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Mieczysław TIMLER // W: EE'2005 [Dokument elektroniczny] : ELEKTROENERGETIKA 2005 : zbornik z III. medzinarodného vedeckého sympózia : 21.–23. september 2005, Stará Lesná = EE'2005 : proceedings of the III\textsuperscript{rd} international scientific symposium : September 21–23, 2005 / Technická univerzita v Košiciach. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra elektroenergetiky = Technical University of Košice. Faculty of Electrical Engineering and Informatics. Department of Electric Power Engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Slovak Republic : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 80-8073-305-8. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [10], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: