Wykaz publikacji wybranego autora

Mieczysław Jóźwik, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 64, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • 30 lat geodezyjnego monitoringu przemieszczeń zapór składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most[30 years of geodetic monitoring of dam displacements on the area of post-flotation waste reservoir Żelazny Most] / Mieczysław JÓŹWIK, Janusz JURA, Małgorzata SZYMCZYK // W: Monografia 30-lecia eksploatacji składowiska Żelazny Most : 1977–2007 / KGHM Polska Miedź S. A. Zakład Hydrotechniczny w Rudnej. — Legnica : Wydawnictwo Studio KZS, [2008?]. — Na okł. dod.: 50-lecie odkrycia złóż rudy miedzi w monoklinie przedsudeckiej. — Część publikacji zawiera materiały z konferencji : Lubin, czerwiec 2007. — ISBN: 978-83-906174-8-0. — S. 241–247. — Bibliogr. s. 247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza deformacji wybranych szybów kopalni soli „Wieliczka”[Analysis of selected shafts deformations in Wieliczka Salt Mine] / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK // W: V [Piąta] Jubileuszowa Szkoła Geomechaniki : międzynarodowa konferencja : Gliwice–Ustroń 16-19 października 2001 : materiały konferencyjne. Cz. 1, Polska / Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. — Gliwice : PŚ. WGiG. Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni, [2001]. — ISBN10: 8391151530. — S. 545–549. — Bibliogr. s. 549, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza przemieszczeń poziomych wybranych rejonów Kopalni Soli „Wieliczka”Analysis of horizontal displacement on the chosen areas of Wieliczka Salt Mine / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK // W: Warsztaty 2001 nt. Zagrożeń naturalnych w górnictwie : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym : sesja specjalna: Stare kopalnie – nowe perspektywy : Wieliczka, 29 maja – 1 czerwca 2001 / red. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : PAN IGSMiE, 2001. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 49). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8387854034. — S. 341–351. — Bibliogr. s. 351, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of CCTV in geodesic monitoring of displacements / Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2007 no. 1, s. 123–127. — Bibliogr. s. 127. — ISBN: 978-83-85287-81-0. — Proceedings of the 8th scientific-technical conference “Current problems of engineering surveying” : Warsaw–Białobrzegi, Poland 30–31 March 2007 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of laser technology in underground minesZastosowanie technologii laserowych w kopalniach podziemnych / Vo Chi My, Mieczysław JÓŹWIK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 63–65. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania wychyleń wysokich budynków mieszkalnych w filarze ochronnym miasta PolkowiceThe investigation of high apartment buildings inclinations on protection pillar of Polkowice City / Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI, Janusz JURA, Tomasz LIPECKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 271–279. — Bibliogr. s. 279, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Deformacje górotworu w rejonie szybu „Kinga” kopalni „Wieliczka”[Rock mass deformation nearby shaft “Kinga” in “Wieliczka” Salt Mine] / Mieczysław JÓŹWIK, Zbigniew SZCZERBOWSKI // W: Geotechnika górnicza i budownictwo podziemne na początku XXI wieku : XXIV [dwudziesta czwarta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Lądek Zdrój, 12–16 marca 2001 r. = Mining geotechnics and underground building : 24\textsuperscript{th} Winter School of Rock Mechanics / red. nauk. Dariusz Łydżba, Jarosław Rybak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001. — (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 73. Konferencje ; ISSN 1230-3100 ; nr 40). — S. 251–258. — Bibliogr. s. 258

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Determination of geological conditions of shaft deformations in the Wieliczka Salt Mine, South Poland / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK // Folia Quaternaria ; ISSN 0015-573X. — 2002 [vol.] 73, s. 47–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.. — Na s. tyt. dodatkowo: Neotectonics of Poland: recent advances ; Subfossil populations of snails from Vistulian loesses

 • słowa kluczowe: deformacje, Kopalnia Soli Wieliczka, wyrobiska chodnikowe, kopalnie soli

  keywords: deformation, shaft, salt mines, Wieliczka salt deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Documentation of the location and directions of stay-cables pipes in road bridge pylons / Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2007 no. 1, s. 129–134. — ISBN: 978-83-85287-81-0. — Proceedings of the 8th scientific-technical conference “Current problems of engineering surveying” : Warsaw–Białobrzegi, Poland 30–31 March 2007 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dokładność wyznaczenia wychylenia wieży szybowej z zastosowaniem systemu laserowego[Accuracy of establishing deflection of shafthead frame with laser system] / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mieczysław JÓŹWIK // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Economical methods of measurements and calculations of the geometry of cage guides / Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK // W: 11\textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — ISBN10: 83-87267-24-4. — S. 141–153. — Bibliogr. s. 153

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Efekty zastosowań nowoczesnych przyrządów w geodezji górniczejEffects of application of modern geodetic instruments in mine surveying / Mieczysław JÓŹWIK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005 : Szczyrk, 21–25 lutego 2005 = Proceedings of the School of Underground Mining 2005 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje ; nr 64). — Na okł. dod. tyt.: XIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005. — S. 435–439. — Bibliogr. s. 439, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Efekty zastosowań technologii laserowych w geodezji górniczej[The effects of use of laser technology in mine surveying] / Mieczysław JÓŹWIK // W: V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych na przełomie wieków : materiały konferencji naukowo-technicznej. Szczyrk, 29.09–1.10.1999 r. / Główny Instytut Górnictwa ; Komisja Ochrony Terenów Górniczych PAN Oddz. Katowice ; Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Zarządu Głównego SITG [Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa] ; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego ; oprac. red. Małgorzata Kuśmirek, Barbara Jarosz. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999. — (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; ISSN 1230-2643. Seria: Konferencje ; nr 30). — S. 346–350. — Bibliogr. s. 350

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geodezyjne badania deformacji przedpola odkrywki „Koźmin” KWB „Adamów” wywołanych rozwojem leja depresji wód gruntowych[Geodetic investigation of fore field deformations on the “Koźmin” area of KWB “Adamów” resulting from ground water cone of depression] / Andrzej But [et al.], Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Jan PIELOK // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 65–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geodezyjne metody wyznaczania przemieszczeń i odkształceń obudowy szybów w ZG „Polkowice-Sieroszowice”Geodetic methods of determination displacements and strains of shaft lining used in ZG “Polkowice-Sieroszowice” shafts / Mieczysław JÓŹWIK // W: Warsztaty 2000 : „zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa nt. Eksploatacja podziemna a ochrona środowiska w świetle prawa Unii Europejskiej : Ustroń Śl., 29–31 maja 2000 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : PAN IGSMiE, 2000. — (Sympozja i Konferencje ; nr 42). — ISBN10: 83-87854-22-0. — S. 155–165. — Bibliogr. s. 165, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Geologiczne uwarunkowania wyznaczonych geodezyjnie deformacji szybów kopalni soli „Wieliczka”[Determinations of geological conditions in shaft deformations in Wieliczka Salt Mine] / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK // W: Neotektonika Polski: neotektonika, morfotektonika, sejsmotektonika – stan badań i perspektywy rozwoju : IV [czwarta] ogólnopolska konferencja Komisji Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN [Polskiej Akademii Nauk] : Kraków, 3–4 IX 2001 : streszczenia referatów i komunikatów / red. Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN ; Instytut Nauk Geologicznych UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. — Kraków : KNKBC PAN, 2001. — S. 88–89. — Bibliogr. s. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Influence of mining tremors on deformation of terrain surface / Ryszard HEJMANOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Agnieszka MALINOWSKA, Paweł ĆWIĄKAŁA, Anton Sroka, Grzegorz Patykowski // W: 13. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 10. und 11. Mai 2012, Freiberg / Hrsg. A. Sroka ; TU Bergakadmie Freiberg. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2012. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2012-1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86797-137-9. — S. 220–225. — Bibliogr. s. 225, Zsfassung., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Inklinometr szybowy[Shaft inclinometer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JAŚKOWSKI Wojciech, JÓŹWIK Mieczysław. — Int.Cl.: E21D 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381685 A1 ; Opubl. 2008-08-18. — Zgłosz. nr P.381685 z dn. 2007-02-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 17, s. 15–16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381685A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Investigations of the geometry and kinematics of displacements of the head board structure in a headgear / Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Tomasz LIPECKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2005 no. 3, s. 227–238. — Bibliogr. s. 238. — Proceedings of the 7th scientific-technical conference “Current problems in engineering surveying” : Warsaw, Poland, 31 March 1 April 2005 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kompleksowe badania deformacji terenów górniczychComplex investigations of deformation on mining areas / Jan PIELOK, Mieczysław JÓŹWIK, Janusz JURA // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — ISBN10: 8391179982. — S. 367–379. — Bibliogr. s. 378–379, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Koncepcja zastosowania dalmierzy laserowych DISTO w pomiarach rozstawu prowadników szybowych[An idea of DISTO laser distancemeter in surveys of a shaft guide span] / Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 173–181. — Bibliogr. s. 181, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Konstrukcja i wstępne wyniki badań inklinometru szybowego[A construction and initial survey results of a shaft inclinometer] / Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Mikołaj SKULICH // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 182–189. — Bibliogr. s. 189, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Monitoring of tectonically active area of Bochnia / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Marek Kaczorowski, Janusz Wiewiórka, Mieczysław JÓŹWIK, Ryszard Zdunek, Andrzej Kawalec // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2016 vol. 13 no. 1, s. 59–67. — Bibliogr. s. 67, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-10-07

 • keywords: mine surveying, geodynamics, tectonic activity, tectonics of the Carpathians region, geodetic instruments, geophysical instruments

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.13168/AGG.2015.0044

25
 • Monitoring przemieszczeń powierzchni i obiektów w rejonie „Dziećkowice” ZG „Sobieski”Monitoring of surface and objects displacements in the “Dziećkowice” area of the “Sobieski” mine / Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 2/1, s. 178–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Abstr.. — XI Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Hucisko/k. Włodowic, 18–20 maja 2011 r. — Katowice : GIG, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: