Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Michałowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909967
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Analiza zanieczyszczeń związkami fenolowymi górnego dorzecza Raby i Dunajca oraz ustalenie źródeł emisji tych związkówThe analysis of pollution with phenol compounds of the upper catchments of the Raba and Dunajec rivers and identification of the emission sources / Maciej MICHAŁOWSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2011 R. 12 nr 1, s. 19–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analysis of changes in the waste management system – requirements of the EU and national regulations / Maciej MICHAŁOWSKI, Ewelina SARAN, Barbara TORA // W: Waste Recycling 17 : 17\textsuperscript{th} international conference : 21–22 November 2013, Košice, Slovakia : book of abstracts = Recyklácia odpadov 17 / Slovak Mining Society, Institute of Geotechnics SAS. — [Košice : Institute of Geotechnics SAS], [2013] + CD. — S. 14. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 67–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • keywords: waste management, Waste Act, Landfill Directive, Packaging Directive, Waste Incineration Directive, Framework Directive, Act on maintaining cleanliness and order municipalities

3
 • Analysis of changes in the waste management system – requirements of the EU and national regulations / Maciej MICHAŁOWSKI, Ewelina SARAN // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 1, s. 275–282. — Bibliogr. s. 282, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: gospodarka odpadami, dyrektywa w sprawie składowania odpadów, dyrektywy w sprawie opakowań, dyrektywa w sprawie spalania odpadów, dyrektywa ramowa, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zarządzanie odpadami

  keywords: waste management, Waste Act, Landfill Directive, Packaging Directive, Waste Incineration Directive, Framework Directive, Act on maintaining cleanliness and order municipalities

4
 • An evaluation of the impact the Kraków–Szarów A4 motorway section has had on the environmentOcena wpływu autostrady A4, odcinek Kraków–Szarów na środowisko naturalne / Maciej MICHAŁOWSKI, Grzegorz Gęgotek, Barbara TORA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2013 vol. 37 no. 2, s. 43–51. — Bibliogr. s. 50–51, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2013.37.2/mining.2013.37.2.43.pdf

 • słowa kluczowe: autostrada, środowisko naturalne, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gleby

  keywords: soil pollution, natural environment, motorway, air pollution

5
 • $Co_{2}$ emissions with the option of reduce on the example of the EDF Poland S. A. / Maciej MICHAŁOWSKI, Klaudia Dudzicz, Barbara TORA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 1, s. 269–274. — Bibliogr. s. 274, Summ., Streszcz.. — tekst: http://potopk.com.pl/Full_text/2014_full/2014_1_33.pdf

 • słowa kluczowe: sedymentacja, flokulacja, odwadnianie, krzemiany, potencjał zeta

  keywords: sedimentation, flocculation, dewatering, silicates, zeta-potential

6
 • Efektywność odzysku metanu z wysypiska komunalnego na przykładzie wysypiska BaryczEfficiency of methane recovery from community landfill on the example of Barycz landfill / Barbara TORA, Maciej MICHAŁOWSKI // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2012. — Na okł., s. tyt. i w żywej paginie: Komeko 2012. — ISBN: 978-83-60708-59-0. — S. 337–346. — Bibliogr. s. 345–346, Streszcz., Summ.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Effectiveness of the use of willow tree (Salix viminalis) for wastewater treatmentEfektywność zastosowania wierzby (Salix viminalis) przy oczyszczaniu ścieków / Bartosz Różanowski, Maciej MICHAŁOWSKI, Barbara TORA, Vladimir Čablík, Lenka Cernotova // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 4, s. 159–165. — Bibliogr. s. 164–165, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Geothermal energy in Uniejów - characteristicsEnergia geotermalna w Uniejowie - właściwości / Maciej MICHAŁOWSKI, Ewelina SARAN, Adrian Wójcik // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2015 R. 16 nr 1, s. 127–132. — Bibliogr. s. 132, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, woda, procesy geotermalne

  keywords: geothermal energy, water, geothermal processes

9
 • Jakość paliwa energetycznego czynnikiem ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska na przykładzie Elektrowni SierszaQuality of energetic fuel as a factor limiting the emission of pollutants to the environment on the example of Siersza Power Plant / Barbara TORA, Maciej MICHAŁOWSKI, Maciej Kubin // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2013. — Na okł. i  s. tyt. Komeko 2013. — ISBN: 978-83-60708-71-2. — S. 47–55. — Bibliogr. s. 54–55, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Proekologiczne wykorzystanie energii geotermalnej PolskiEnvironmentally-friendly use of geothermal energy in Poland / Maciej MICHAŁOWSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2011 R. 12 nr 2, s. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • The assessment of the eutrophication degree in selected surface waters of the Poprad CatchmentOcena stopnia eutrofizacji wybranych wód powierzchniowych zlewni Popradu / Maciej MICHAŁOWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 no. 1, s. 59–68. — Bibliogr. s. 68, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.1/geom.2012.6.1.59.pdf

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, wody powierzchniowe, monitoring środowiska

  keywords: eutrophication, surface water, environemntal monitoring

12
 • The attempts to identify the sources of the emission of phenol compounds in the upper Dunajec catchmentPróby ustalenia źródeł emisji związków fenolowych w zlewni górnego Dunajca / Maciej MICHAŁOWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 1, s. 85–102. — Bibliogr. s. 101–102, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-01/Geomatics_2011_1_07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • The attempt to assess the water quality in the Dunajec River, according to the requirements for waters as fish habitatPróba oceny jakości wód Dunajca i jego dopływów zgodnie z wymaganiami jakimi powinny odpowiadać wody będące środowiskiem życia ryb / Maciej MICHAŁOWSKI, Paulina Ciągło, Aleksandra WAGNER // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 4, s. 59–68. — Bibliogr. s. 67–68, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: jakość wody, Dunajec, ryby, zanieczyszczenia

  keywords: water quality, fish, pollution, Dunajec River

14
 • The evaluation of the usefullness of willow - \emph{Salix viminalis} in the aspect of the utilisation of sludge from the sewage treatment station Kraków-Płaszów / Maciej MICHAŁOWSKI, Janusz GOŁAŚ // W: EUROECO 2002 : promotion of sustainable development on global scale in the context of the forthcoming earth summit : Kraków (Cracow), Poland 11–13 March 2002 / ed. by Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — [Kraków : s. n.], [2002]. — S. 77. — Bibliogr. s. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
 • Wybrane problemy wydobycia gazu łupkowegoSelected issues of shale gas exploitation / Maciej MICHAŁOWSKI, Barbara TORA, Vladimír Čablík, Lenka Černotová // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2012 t. 14, s. 866–874. — Bibliogr. s. 873, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych