Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Michalczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1024-5947

ResearcherID: O-9966-2014

Scopus: 55639971500

PBN: 900934

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Amortyzowany uchwyt sprężyny śrubowej[Coil spring clamp with the shock absorber] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MICHALCZYK Jerzy, MICHALCZYK Krzysztof. — Int.Cl.: F16F 1/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 387894 A1 ; Opubl. 2010-11-08. — Zgłosz. nr P.387894 z dn. 2009-04-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 23, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL387894A1.pdf

 • słowa kluczowe: mocowanie sprężyny śrubowej, sprężyna śrubowa, tłumienie drgań sprężyn, drgania sprężyn śrubowych

  keywords: helical springs vibrations, helical spring mounting, helical spring, damping of spring vibrations

2
 • Amortyzowany uchwyt sprężyny śrubowej[Coil spring clamp with the shock absorber] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy MICHALCZYK, Krzysztof MICHALCZYK. — Int.Cl.: F16F 1/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217304 B1 ; Udziel. 2013-11-26 ; Opubl. 2014-07-31. — Zgłosz. nr P.387894 z dn. 2009-04-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217304B1.pdf

 • słowa kluczowe: mocowanie sprężyny śrubowej, sprężyna śrubowa, tłumienie drgań sprężyn, drgania sprężyn śrubowych

  keywords: helical springs vibrations, helical spring mounting, helical spring, damping of spring vibrations

3
 • Analiza nowej konstrukcji amortyzowanego uchwytu sprężyn śrubowychAnalysis of new construction of amortized handle of coil springs / Krzysztof MICHALCZYK, Dariusz LEPIARCZYK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2011 R. 70 nr 4, s. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza właściwości dynamicznych sprężyny śrubowej o zwiększonym tłumieniu[Analysis of dynamic properties of helical spring with increased damping] / SALWIŃSKI Józef, MICHALCZYK Krzysztof // W: XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn [Dokument elektroniczny] : Zakopane, 22-26 września 2015 : materiały konferencyjne (na prawach rękopisu) / Politechnika Opolska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : PO], 2015. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza właściwości tłumiących uchwytu z wkładką amortyzującą sprężyn śrubowychThe analysis of damping properties of helical spring shock-absorbing holder / Krzysztof MICHALCZYK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2012 R. 71 nr 5, s. 21–24 + CD. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Analiza wpływu technologii wykonania sprężyn śrubowych wycinanych z tulei cylindrycznych na ich właściwości użytkoweThe analysis of influence of helical springs laser forming technology on their operating features / Józef SALWIŃSKI, Krzysztof MICHALCZYK // W: Podstawy konstrukcji maszyn – kierunki badań i rozwoju, T. 1/3 / red. nauk. Michał Wasilczuk ; Politechnika Gdańska. Wydział Mechaniczny. — Gdańsk : WM PG, 2011. — ISBN: 978-83-88579-82-0. — S. 22–30. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Analiza wytrzymałościowa generatora dla tłumika magnetoreologicznego w samozasilającym się układzie redukcji drgańStructural analysis of a generator supplying a linear magnetorheological damper in a self-powered vibration reduction system / Krzysztof MICHALCZYK, Bogdan SAPIŃSKI, Zbigniew SZYDŁO // Acta Mechanica et Automatica ; ISSN 1898-4088. — 2011 vol. 5 no. 3, s. 91–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Analiza wytrzymałościowa zintegrowanego układu generator elektromagnetyczny – liniowy tłumik MR[Structural analysis of integrated system of electromagnetic generator and linear MR damper] / Krzysztof MICHALCZYK, Zbigniew SZYDŁO, Bogdan SAPIŃSKI, Marcin WĘGRZYNOWSKI // W: „Modelowanie w mechanice” : 51. sympozjon : 25 lutego – 29 lutego 2012 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej. — Ustroń : [s. n.], 2012. — Opis część. wg okł.. — S. 105. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Analiza wytrzymałościowa zintegrowanego układu generator elektromagnetyczny – liniowy tłumik MRStrength analysis of an integrated electromagnetic generator MR linear damper system / Krzysztof MICHALCZYK, Bogdan SAPIŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Marcin WĘGRZYNOWSKI // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2012 t. 12 nr 43, s. 193–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Analiza wytrzymałościowa zintegrowanego układu przetwornik elektromechaniczny-obrotowy tłumik MRStrength analysis of an integrated system electromechanic generator-rotary MR damper / Krzysztof MICHALCZYK, Bogdan SAPIŃSKI, Marcin WĘGRZYNOWSKI // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2013 t. 15 nr 46, s. 71–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Analysis of helical compression spring support influence on its deformationAnaliza wpływu podparcia sprężyny śrubowej naciskowej na jej odkształcenia / Krzysztof MICHALCZYK // Archiwum Budowy Maszyn = The Archive of Mechanical Engineering ; ISSN 0004-0738. — 2009 vol. 56 no. 4, s. 349–362. — Bibliogr. s. 362, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Analysis of lateral vibrations of the axially loaded helical spring / Krzysztof MICHALCZYK // Journal of Theoretical and Applied Mechanics ; ISSN 1429-2955. — 2015 vol. 53 no. 3, s. 745–755. — Bibliogr. s. 754–755

 • keywords: helical spring vibrations, axially loaded spring, coil spring, Timoshenko equivalent beam

13
14
 • [Analysis of the influence of parameters of elastomeric layer in shock-absorbing holder of helical spring on its dynamic and static properties] / Krzysztof MICHALCZYK, Wojciech SIKORA // W: Engineering dynamics and life sciences : DSTA 2017 : [conference "Dynamical Systems: Theory and Applications" : Łódź, December 11–14 2017] / eds. Jan Awrejcewicz, [et al.]. — [Łódź] : Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-935312-4-0. — S. 355–364. — Bibliogr. s. 363–364, Abstr.. — Toż na dysku Flash. — W oryginale podano błędny tytuł: Analysis of the influence of parameters of elastic layer in shock-absorbing holder of helical spring on its dynamic and static properties

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Analysis of the influence of parameters of elastomeric layer in shock-absorbing holder of helical spring on its dynamic and static properties / Krzysztof MICHALCZYK, Wojciech SIKORA // W: DSTA 2017 : 14th conference on Dynamical Systems Theory and Applications : Łódź, Poland, December 11–14, 2015 : abstracts / eds. Jan Awrejcewicz, [et al.]. — Łódź : [s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-93-5312-3-3. — S. 310. — Toż na dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • A study of the preload force in metal-elastomer torsion springs / Wojciech SIKORA, Krzysztof MICHALCZYK, Tomasz MACHNIEWICZ // Acta Mechanica et Automatica ; ISSN 1898-4088. — 2016 vol. 10 no. 4, s. 300–305. — Bibliogr. s. 304–305, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-28

 • keywords: hyperelastic materials, neidhart spring, metal-elastomer spring

17
 • Badania dynamiczne mieszalnika mułu węglowegoThe dynamic research of the coal sludge mixer / Krzysztof MICHALCZYK, Jacek FELIKS // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2013. — ISBN: 978-83-930353-1-1. — S. 458–469. — Bibliogr. s. 469, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Charakterystyka wybranych podpór sprężystych maszyn wibracyjnychReview of selected elastic supports used in vibratory machines / Wojciech SIKORA, Krzysztof MICHALCZYK // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 3 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan H. Chojnicki. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — (Monografie ; 2017 (26)). — ISBN (całość) 978-83-65362-48-3. — ISBN: 978-83-65677-55-6 ; e-ISBN: 978-83-65677-56-3. — S. 95–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz.

 • słowa kluczowe: drgania, tłumienie drgań, sprężyny, amortyzatory metalowo-elastomerowe

19
 • Damping of longitudinal helical spring vibrations by means of elastomeric coatings / Krzysztof MICHALCZYK // W: KraSyNT 2015 : 2\textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-18-7. — S. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
 • Influence of the elastomeric coating on parameters of steady state vibrations of coil springs in the resonance and outside it / Krzysztof MICHALCZYK // Journal of Theoretical and Applied Mechanics ; ISSN 1429-2955. — 2014 vol. 52 iss. 2, s. 507–518. — Bibliogr. s. 517–518

 • keywords: damping, helical springs vibrations, coil springs, dynamic stresses

22
 • Influence of the geometry on operation parameters of a rigid clamp couplingWpływ geometrii sprzęgła łubkowego na jego parametry eksploatacyjne / SIKORA W., MICHALCZYK K. // W: V Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : [18.06.2016, Kraków] : książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-10-0. — S. 77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: MES, modelowanie, sprzęgło łubkowe

  keywords: MES, modelling, rigid coupling

23
 • Komputerowa analiza wybranych właściwości eksploatacyjnych sprzęgieł łubkowychComputer analysis of selected operational properties of split-muff couplings / Wojciech SIKORA, Krzysztof MICHALCZYK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2018 R. 77 nr 2, s. 30–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: sprzęgło łubkowe, sprzęgło sztywne, analiza kontaktowa MES, układ napędowy

  keywords: rigid coupling, split-muff coupling, FEM contact analysis, drive system

24
 • Komputerowo wspomagane kształtowanie geometrii sprężyn śrubowych o zamkniętych zwojach końcowych[Compured aided modeling of geometric parameters of helical springs with capped end-coils] / Józef SALWIŃSKI, Krzysztof MICHALCZYK // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XVII konferencja : Krasiczyn, 7–9 października 2009 : streszczenia referatów / Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Warszawa : s. n.], [2009]. — S. 75–76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Komputerowo wspomagane kształtowanie geometrii sprężyn śrubowych o zamkniętych zwojach końcowychComputer aided modeling of geometric parameters of helical springs with capped end-coils / Józef SALWIŃSKI, Krzysztof MICHALCZYK // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2010 R. 83 nr 1, s. 74. — Pełny tekst W.: Suplement do Mechanika 1/2010 [Dokument eklektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. 194–201. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Summ.. — XVII Konferencja „Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo” : 7–9 października 2009 r., Krasiczyn. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych