Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Michalczyk, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 14020192100

PBN: 900933

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Amortyzowany uchwyt sprężyny śrubowej[Coil spring clamp with the shock absorber] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MICHALCZYK Jerzy, MICHALCZYK Krzysztof. — Int.Cl.: F16F 1/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 387894 A1 ; Opubl. 2010-11-08. — Zgłosz. nr P.387894 z dn. 2009-04-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 23, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL387894A1.pdf

 • słowa kluczowe: mocowanie sprężyny śrubowej, sprężyna śrubowa, tłumienie drgań sprężyn, drgania sprężyn śrubowych

  keywords: helical springs vibrations, helical spring mounting, helical spring, damping of spring vibrations

2
 • Amortyzowany uchwyt sprężyny śrubowej[Coil spring clamp with the shock absorber] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy MICHALCZYK, Krzysztof MICHALCZYK. — Int.Cl.: F16F 1/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217304 B1 ; Udziel. 2013-11-26 ; Opubl. 2014-07-31. — Zgłosz. nr P.387894 z dn. 2009-04-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217304B1.pdf

 • słowa kluczowe: mocowanie sprężyny śrubowej, sprężyna śrubowa, tłumienie drgań sprężyn, drgania sprężyn śrubowych

  keywords: helical springs vibrations, helical spring mounting, helical spring, damping of spring vibrations

3
 • Angular oscillations of vibratory machines of independent driving systems caused by a non-central direction of the exciting force operationsWahania kątowe dwunapędowych maszyn wibracyjnych wykorzystujących zjawisko samosynchronizacji, wywołane niecentralnym kierunkiem działania siły wymuszającej / Jerzy MICHALCZYK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 1, s. 169–177. — Bibliogr. s. 177

 • keywords: self-synchronisation, vibratory machines, machine bodies oscillations, eccentric direction of exciting force

4
 • Determination of the probabilistic characteristics of the coefficient of restitution, with an application of acoustic measurements / Jerzy MICHALCZYK, Sebastian PAKUŁA // W: ICCC 2014 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 15\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference (ICCC) : Velke Karlovice, Czech Republic, May 28–30, 2014 / eds. Ivo Petráš [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — Dod. ISBN 978-1-4799-3528-4. — e-ISBN: 978-1-4799-3527-7. — S. 346–350. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 350, Abstr.

 • keywords: characteristic, eliminator, probability, coefficient, restitution, ball, plate, stell, colision

5
 • Disturbances in self-synchronisation of vibrators in vibratory machinesZaburzenia samosynchronizacji wibratorów w maszynach wibracyjnych / Jerzy MICHALCZYK, Grzegorz CIEPLOK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 iss. 1, s. 225–237. — Bibliogr. s. 237

 • słowa kluczowe: samosynchronizacja, maszyny wibracyjne, niewspółfazowość ruchu wibratorów

  keywords: self-synchronisation, vibratory machines, phase incompatibility of vibrators motion

6
 • Dynamic influences of non-stationary liquid flows in fluid drives of heavy metallurgical machines on system dynamics and reaction for surroundingsWyznaczanie wpływu cieczy zawartej w układach napędowych maszyn i urządzeń hutniczych na ich własności dynamiczne i oddziaływanie na otoczenie / J. MICHALCZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 71–75. — Bibliogr. s. 75

 • keywords: non-stationary flows, dynamics of presses and forging hammers, fluid drives, hydraulic sources of vibrations and noise

7
 • Feed material influence on the dynamics of the suspended screen at its steady state operation and transient statesWpływ nadawy na dynamikę przesiewacza podwieszonego w stanie pracy ustalonej i okresach przejściowych / Jerzy MICHALCZYK, Łukasz BEDNARSKI, Marek GAJOWY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 iss. 1, s. 145–161. — Bibliogr. s. 160–161. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/951/737

 • słowa kluczowe: rezonans przejściowy, przesiewacze wibracyjne, układy o ograniczonym wzbudzeniu, nadawa sypka

  keywords: transient resonance, limited power systems, vibrating screens, loose feed material

8
 • Inaccuracy in self-synchronisation of vibrators of two-drive vibratory machines caused by insufficient stiffness of vibrators mountingZakłócenia samosynchronizacji wibratorów dwunapędowych maszyn wibracyjnych na skutek niepełnej sztywności posadowienia wibratorów / J. MICHALCZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 3, s. 823–828. — Bibliogr. s. 828

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Influence of collisions with a material feed on cophasal mutual synchronisation of driving vibrators of vibratory machinesWpływ zderzeń z nadawą na współfazowość synchronizacji wzajemnej wibratorów napędowych maszyn wibracyjnych / Jerzy MICHALCZYK, Piotr CZUBAK // Journal of Theoretical and Applied Mechanics ; ISSN 1429-2955. — 2010 vol. 48 no. 1, s. 155–172. — Bibliogr. s. 172, Streszcz.

 • keywords: synchronisation, vibratory machines, cophasal run

10
 • Influence of the asymmetry of vibrators resistance to motion on the correctness of the vibration distribution on working surfaces of vibratory machinesWpływ asymetrii oporów łożyskowania na prawidłowość rozkładu drgań na powierzchni roboczej maszyn wibracyjnych / J. MICHALCZYK, P. CZUBAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 331–342. — Bibliogr. s. 342

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Kształtowanie rezonansu przejściowego układów o ograniczonym wzbudzeniu[Shaping of transient resonance of a limited power system] / Jerzy MICHALCZYK // W: WibroTech 2008 : XIV konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki ; IX ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków 20–21 listopad 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2008] + CD-ROM. — S. 25–40. — Bibliogr. s. 39–40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Mathematical model of a general motion of vibratory machines driven by motors of a limited powerModel matematyczny ruchu ogólnego maszyn wibracyjnych napędzanych silnikami ograniczonej mocy / Jerzy MICHALCZYK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 2, s. 591–600. — Bibliogr. s. 600

 • słowa kluczowe: maszyny wibracyjne ograniczonej mocy, drgania w ruchu ogólnym, samosynchronizacja, stany przejściowe

  keywords: vibratory machines of a limited power, vibrations in general motion, self-synchronisation, transient states

13
 • Maximal amplitudes of vibrations of the suspended screens, during the transient resonanceAmplitudy maksymalne drgań przesiewaczy podwieszonych podczas rezonansu przejściowego / Jerzy MICHALCZYK, Grzegorz CIEPLOK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 3, s. 537–552. — Bibliogr. s. 552. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/835/703

 • słowa kluczowe: rezonans przejściowy, przesiewacze wibracyjne, układy o ograniczonym wzbudzeniu

  keywords: transient resonance, vibrating screens, systems of limited excitations

14
 • Maximum amplitudes in transient resonance of distributed-parameter systemsAmplitudy maksymalne w rezonansie przejściowym układów o parametrach rozłożonych / Jerzy MICHALCZYK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 iss. 3, s. 657–665. — Bibliogr. s. 665

 • keywords: transient resonance, distributed-parameter systems

15
 • Methods of determination of maximum amplitudes in the transient resonance of vibratory machinesMetody wyznaczania amplitud maksymalnych maszyn wibracyjnych w rezonansie przejściowym / J. MICHALCZYK, P. CZUBAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 695–705. — Bibliogr. s. 705

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
17
 • Numerical simulation model of the rotary-vibrational mill working processCyfrowy model symulacyjny procesu roboczego młyna obrotowo-wibracyjnego / J. MICHALCZYK, G. CIEPLOK, J. SIDOR // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 343–353. — Bibliogr. s. 353

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Overcoming of a resonance stall and the minimization of amplitudes in the transient resonance of a vibratory machine by the phase modulation method / J. MICHALCZYK, Ł. BEDNARSKI // Journal of Engineering for Gas Turbines and Power ; ISSN 0742-4795. — 2010 vol. 132 no. 5, s. 052501-1–0502501-7. — Bibliogr. s. 052501-7

 • keywords: vibrations, vibration control, resonance, angular velocity control, electric motors, minimisation, phase modulation

19
20
 • Phenomenon of force impulse restitution in collision modellingZjawisko restytucji impulsów sił chwilowych w modelowaniu zderzeń / Jerzy MICHALCZYK // Journal of Theoretical and Applied Mechanics ; ISSN 1429-2955. — 2008 vol. 46 no. 4, s. 897–908. — Bibliogr. s. 907–908, Streszcz.

 • keywords: collision, coefficient of restitution

21
 • Procesy przejściowe maszyn wibracyjnych i układów wibroizolacji[Transient states of vibratory machines and vibration isolation systems] / Jerzy MICHALCZYK, Grzegorz CIEPLOK, Łukasz BEDNARSKI. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2010. — 131, [1] s.. — Indeks. — ISBN: 978-83-204-3688-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Profesor Wojciech Batko - sylwetka w 70-tą rocznicę urodzin[Professor Wojciech Batko - figure at His 70-th anniversary of birth] / Jerzy MICHALCZYK // W: Aktualności inżynierii akustycznej i biomedycznej : [monografia] / red. Dominik Mleczko, Agnieszka Ozga. — Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-37-4. — S. 8–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Przyczyny błędów w oszacowaniu amplitud maksymalnych w rezonansie przejściowymReasons of errors in the estimation of maximum amplitudes in the transient resonance / Jerzy MICHALCZYK, Piotr CZUBAK // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2010 t. 9 z. 40, s. 163–170. — Bibliogr. s. 169–170, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Stany nieustalone maszyn wibracyjnych i ich wpływ na bezpieczeństwo pracy maszyn i urządzeńInfluence of transient phenomena of vibratory machines on work safety / Jerzy MICHALCZYK // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 4 / pod red. Zbigniewa Mosera ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, cop. 2010. — [Prace zawierają referaty wygłoszone na posiedzeniach KNT PAU]. — ISBN: 978-83-7676-064-3. — S. 67–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Synchroniczny eliminator drgań z blokadą kul w stanach przejściowychSynchronous vibration eliminator with system for blocking balls in transient states / Jerzy MICHALCZYK, Sebastian PAKUŁA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2014 R. 73 nr 6 dod.: CD, s. 34–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: drgania, eliminator synchroniczny, rezonans przejściowy, samowyrównoważanie

  keywords: vibrations, transient resonance, synchronous eliminator, auto-balancing