Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Wielgus, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, * Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Effect of strain path on mechanical properties of wire drawing products / Michał WIELGUS, Janusz MAJTA, Janusz ŁUKSZA, Paweł PAĆKO // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2010 vol. 81 no. 9 spec. ed., s. 490–493. — Bibliogr. s. 493. — Zastosowano procedurę peer review. — Metal Forming 2010 : proceedings of the 13th international conference on Metal Forming : September 19–22, 2010, Toyohashi, Japan / eds. Ken-ichiro Mori [et al.]. — Germany : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2010. — ISBN 978-3-514-00774-1

 • keywords: mechanical properties, wire drawing, angular accumulative drawing, computer modeling, deformation inhomogeneity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Multiscale analysis of the effect of grain size on the dynamic behavior of microalloyed steels / A. K. Zurek, K. MUSZKA, J. MAJTA, M. WIELGUS // W: DYMAT 2009 : 9\textsuperscript{th} international conference on the Mechanical and physical behaviour of materials under dynamic loading : Brussels, Belgium, September 7–11, 2009. Vol. 2/2, Micro-structural effects ; Constitutive modeling ; Numerical simulations. — Paris : EDP Sciences, cop. 2009 + CD-ROM [obejmujący zawartość vol. 2/1 i 2/2]. — ISBN: 978-2-7598-0473-3. — S. 1015–1021. — Bibliogr. s. 1020–1021, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Nowa metoda kątowego wielostopniowego ciągnieniaThe new method of angular accumulative wire drawing / Michał WIELGUS, Janusz MAJTA, Janusz ŁUKSZA // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2009 z. 226, s. 131–136. — Bibliogr. s. 136. — FiMM 2009 : fizyczne i matematyczne modelowanie procesów obróbki plastycznej : Warszawa 14–16. 05. 2009 r. / Politechnika Warszawska. — Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób ciągnienia metalowego profilu okrągłego z silną akumulacją efektów odkształcenia w warstwie przypowierzchniowej[Method for drawing a circular metal profile with a strong accumulation of strain effects of near–surface layer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAJTA Janusz, ŁUKSZA Janusz, WIELGUS Michał. — Int.Cl.: B21C 1/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 388532 A1 ; Opubl. 2011-01-17. — Zgłosz. nr P.388532 z dn. 2009-07-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 2, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL388532A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób ciągnienia metalowego profilu okrągłego z silną akumulacją efektów odkształcenia w warstwie przypowierzchniowej[Method for drawing a circular metal profile with a strong accumulation of strain effects of near-surface layer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz MAJTA, Janusz ŁUKSZA, Michał WIELGUS. — Int.Cl.: B21C 1/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218899 B1 ; Udziel. 2014-06-05 ; Opubl. 2015-02-27. — Zgłosz. nr P.388532 z dn. 2009-07-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218899B1.pdf

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, ciągnienie drutu, wielostopniowe kątowe ciągnienie, niejednorodność odkształcenia, rozdrobnienie mikrostruktury

  keywords: mechanical properties, wire drawing, angular accumulative drawing, microstructure refinement, deformation inhomogeneity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Urządzenie z zespołem ciągadeł do ciągnienia metalowego profilu okrągłego[Device with a set of dies for drawing circular metal profile] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał WIELGUS, Janusz MAJTA, Janusz ŁUKSZA. — Int.Cl.: B21C 3/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 219062 B1 ; Udziel. 2014-07-03 ; Opubl. 2015-03-31. — Zgłosz. nr P.388554 z dn. 2009-07-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219062B1.pdf

 • słowa kluczowe: ciągnienie drutu, wielostopniowe kątowe ciągnienie, niejednorodność odkształcenia, złożony mechanizmy odkształcenia

  keywords: wire drawing, angular accumulative drawing, complex deformation mechanisms, deformation inhomogeneity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Urządzenie z zespołem ciągadeł do ciągnienia metalowego profilu okrągłego z silną akumulacją efektów odkształcenia w warstwie przypowierzchniowej, zwłaszcza drutu o małej średnicy końcowej[Device with a set of dies for drawing circular metal profile with a strong accumulation of strain effects of near–surface layer, especially for wire with small terminal diameter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WIELGUS Michał, MAJTA Janusz, ŁUKSZA Janusz. — Int.Cl.: B21C 3/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 388554 A1 ; Opubl. 2011-01-17. — Zgłosz. nr P.388554 z dn. 2009-07-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 2, s. 7-8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL388554A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wykorzystanie zmiennej drogi odkształcania w celu poprawy własności plastycznych wyrobów ciągnionychImprovement of plastic characteristics of drawing products by using variable deformation path / Michał WIELGUS, Janusz MAJTA, Janusz ŁUKSZA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2009 R. 68 nr 10, s. 41–44. — Bibliogr. s. 44, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wytwarzanie specjalnej konstrukcji wkrętów samowiercących do montażu płyt warstwowychProduction of special construction self-drill screws used for sandwich plates assembly / Andrzej SKOŁYSZEWSKI, Wiesław Gaweł, Michał WIELGUS // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 2, s. 64–69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: