Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Twardosz, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6338-8992

ResearcherID: brak

Scopus: 57201118872

PBN: 3998706

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Badania kontrolne i dokumentacyjne oddziaływania robót strzałowych na zabudowania w otoczeniu kopalń odkrywkowych : [streszczenie][Control and documentation studies of the impact of blasting on buildings in the surroundings of open pit mines : abstract] / Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ, Jan Winzer // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 230–231. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — J. Winzer - afiliacja: Exploconsult Sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Comparison analysis of muck pile fragmentation obtained through the photogrammetry method and based on the Kuz-Ram empirical modelAnaliza porównawcza fragmentacji urobku wyznaczonej na podstawie metody fotogrametryczną oraz modelu Kuz-Ram / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Michał TWARDOSZ, Józef PYRA, Krzysztof BARAŃSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 1, s. 259–266. — Bibliogr. s. 265–266, Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, Split Desktop 2.0, fragmentacja urobku, Kuz-Ram, O-Pitblast

  keywords: blasting works, Split Desktop 2.0, muck pile fragmentation, Kuz-Ram, O-Pitblast

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-46

3
4
 • Control and documentation studies of the impact of blasting on buildings in the surroundings of open pit mines / Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ, Jan Winzer // Journal of Sustainable Mining ; ISSN 2300-3960. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment ; ISSN: 1643-7608. — 2017 vol. 16 iss. 4, s. 179–188. — Bibliogr. s. 188, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-12. — J. Winzer - afiliacja: Exploconsult Sp. z o. o., Cracow. — tekst: https://goo.gl/6wTFtM

 • keywords: mining, blasting works, millisecond blasting technique, ground-borne vibration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jsm.2017.12.004

5
 • Control of the vibration structure induced during works with the use of explosivesSterowanie strukturą drgań wzbudzanych w czasie robót z użyciem MW / Anna SOŁTYS, Józef PYRA, Michał TWARDOSZ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2018 iss. 6, s. 113–125. — Bibliogr. s. 124–125, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-06-25. — Toż. w iss. 7. — Artykuł w części: Civil Engineering. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/11702/

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, strzelanie milisekundowe, struktura drgań, oddziaływanie drgań na zabudowania

  keywords: open-pit mining, blasting technique, millisecond blasting, impact of vibrations on buildings, vibration structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.18.091.8696

6
 • Influence of the ammonium nitrate(V) porous prill assortments and absorption index on ammonium nitrate fuel oil blasting properties / Andrzej BIESSIKIRSKI, Mateusz Pytlik, Łukasz Kuterasiński, Michał DWORZAK, Michał TWARDOSZ, Bogna Daria Napruszewska // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 15 art. no. 3763, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-22. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/15/3763/htm

 • keywords: thermal stability, morphology, ANFO, ammonium nitrate, VOD, post-blast fumes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13153763

7
 • Kompleksowa analiza fragmentacji usypu urobkuThe complex method of the muck pile fragmentation assessment / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 8, s. 25–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, fragmentacja, skład ziarnowy, Split Desktop 2.0, modelowanie SfM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modułowe programy komputerowe wspomagające prowadzenie robót strzałowychThe module computer software which can be applied during blasting works / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ, Jan WINZER // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 55–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, roboty strzałowe, programy modułowe

  keywords: blasting works, modular software, open strip mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nowe możliwości pomiarowe AGH Kraków w zakresie wzorcowania oraz badań przetworników drgań : [abstrakt]New measurement capabilities of AGH Krakow in the field of calibration and research of vibration transducers : [abstract] / Michał TWARDOSZ, Michał DWORZAK // W: Bezpieczeństwo robót strzałowych : konferencja naukowo-techniczna : 3–5 października 2018, Ustroń : program = Safety of blasting operations : scientific and technical conference : October, 3–5, 2018, Ustroń : agenda. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, [2018]. — S. 16, 50. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: drgania, laboratorium wzorcująco-badawcze, przetworniki drgań, sejsmometria

  keywords: vibration, seismology, transducers, research and calibration laboratory, seismetrics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Oddziaływanie drgań i PFU na otoczenie podczas urabiania skał z użyciem ROCKSPLITTERGround vibration and shock wave influence on the surrounding generated by the ROCKSPLITTER device during quarrying process / Józef PYRA, Jan WINZER, Michał TWARDOSZ, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI, Anna SOŁTYS // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 119–129. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD–ROM. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, drgania parasejsmiczne, Rocksplitter

  keywords: blasting works, ground vibration, Rocksplitter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • On the influence of the ammonium nitrate(V) provenance on its usefulness for the manufacture of ANFO type explosives / Andrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Michał DWORZAK, Michał TWARDOSZ, Maciej Tatko, Bogna Daria Napruszewska // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 18 art. no. 4942, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/18/4942/pdf

 • keywords: thermal decomposition, morphology, TGA, ANFO, ammonium nitrate (V)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13184942

12
 • On the investigation of microstructured charcoal as an ANFO blasting enhancer / Suzana Gotovac Atlagic, Andrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Michał DWORZAK, Michał TWARDOSZ, Niki Sorogas, John Arvanitidis // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 18 art. no. 4681, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-09. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/18/4681/pdf

 • keywords: SEM, charcoal, morphology, ANFO

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13184681

13
 • Problematic aspects of interpretation of seismic signals induced by detonation of explosives : abstract / Józef PYRA, Michał TWARDOSZ // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/Pyra_Twardosz.pdf [2018-05-09]. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Prognozowanie zasięgu strefy rozrzutu odłamków skalnych dla robót strzałowych w kopalniach odkrywkowychPredicting the flyrock zone radius for blasting works in open cast mines / Józef PYRA, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał TWARDOSZ, Paweł Kłósko // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 101, s. 247–264. — Bibliogr. s. 263–264, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, roboty strzałowe, zagrożenia, rozrzut odłamków skalnych

  keywords: blasting works, open pit mining, hazards, flyrock

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Przegląd i charakterystyka wybranych metod strzelania gład-kościennego w górnictwie odkrywkowym i podziemnymOverview and characteristics of selected smooth blasting methods in surface and underground mining / Grzegorz Jahn, Paweł Kłósko, Michał TWARDOSZ, Józef PYRA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2017 R. 18 nr 2, s. 271–279. — Bibliogr. s. 279, Streszcz.

 • słowa kluczowe: strzelanie gładkościenne, strzelanie konturowe

  keywords: line drilling, pre-splitting, smooth blasting, trench blasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2017-02-30

17
 • Przegląd i charakterystyka wybranych metod strzelania gładkościennego w górnictwie odkrywkowym i podziemnym : [streszczenie][Overview and characteristics of selected smooth blasting methods in surface and underground mining : abstract] / Paweł Kłósko, Grzegorz Jahn, Michał TWARDOSZ, Józef PYRA // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 58. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Weryfikacja struktury matryc materiałów emulsyjnych otrzymanych z wodnych roztworów saletry amonowej oraz mieszaniny azotanu(V) amonu z wodnym roztworem saletry amonowejVerification of structure and morphology of explosive matrix obtained from aqueous ammonium nitrate solutions and mixture of ammonium nitrate and aqueous ammonium nitrate solution / Andrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Michał TWARDOSZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 4, s. 526–529. — Bibliogr. s. 529

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.4.2

19
 • Własności topologiczne oraz morfologiczne materiałów wybuchowych na bazie nawozów mineralnych[Morphological and topological properties of explosive mixtures of ammonium nitrate based fertilizers] / BIESSIKIRSKI A., Kuterasiński Ł., PYRA J., DWORZAK M., TWARDOSZ M. // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2017 [Dokument elektroniczny] : Zakopane–Kościelisko, 11–14 czerwca 2017 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Ł. Kuterasiński - błędnie przypisana afiliacja AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ dodatków metalicznych na właściwości morfologiczne oraz ciepło wybuchu nieidealnych materiałów wybuchowychEffect of metal addition on ANFO's morphology and energy detonation / Andrzej BIESSIKIRSKI, Magdalena ZIĄBKA, Michał DWORZAK, Łukasz Kuterasiński, Michał TWARDOSZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 6, s. 928–931. — Bibliogr. s. 931

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.6.13

21
22
 • Wpływ wybranych parametrów na wynik oceny fotogrametrycznej urobku uzyskanej na podstawie Split Desktop 2.0 : [abstrakt]Influence of various factors in Split Desktop 2.0 on the result of the fragmentation analysis : [abstract] / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Michał TWARDOSZ // W: Bezpieczeństwo robót strzałowych : konferencja naukowo-techniczna : 3–5 października 2018, Ustroń : program = Safety of blasting operations : scientific and technical conference : October, 3–5, 2018, Ustroń : agenda. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, [2018]. — S. 33, 67. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: fotogrametria, roboty strzałowe, Split Desktop 2.0, rozdrobnienie

  keywords: photogrammetry, blasting works, fragmentation, Split Desktop 2.0

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ wybranych parametrów na wynik oceny fotogrametrycznej urobku uzyskanej na podstawie Split Desktop 2.0Influence of various factors in Split Desktop 2.0 on the result of the fragmentation analysis / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Michał TWARDOSZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2020 t. 76 nr 6, s. 1–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • słowa kluczowe: fotogrametria, roboty strzałowe, Split Desktop 2.0, rozdrobnienie

  keywords: photogrammetry, blasting works, fragmentation, Split Desktop 2.0

  cyfrowy identyfikator dokumentu: