Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Szuwarzyński, dr

adiunkt

Academic Centre for Materials and Nanotechnology
ACMIN-znpm


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9759-4372 połącz konto z ORCID

ResearcherID: U-3583-2017

Scopus: 37119639200

PBN: 5e709428878c28a0473b759a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 60 publikacji Autora


1
2
3
 • Bioaerogels based on modified polysaccharides for potential virus capture / Dorota LACHOWICZ, Angelika KMITA, Roma WIRECKA, Katarzyna BERENT, Michał SZUWARZYŃSKI, Anna Pajdak, Szczepan Zapotoczny, Natalia Mazur-Panasiuk, Andrzej BERNASIK // W: 2\textsuperscript{nd} International conference on aerogels for biomedical and environmental applications [Dokument elektroniczny] : 29 June – 1 July 2022, Athens, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : National and Kapodistrian University of Athens], [2022]. — S. 159–160. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://cost-aerogels.eu/activities/events/aerogels2022/ [2022-07-07]. — Bibliogr. s. 160. — Dostęp po zalogowaniu. — R. Wirecka – dod. afiliacja: ACMiN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Coacervate thermoresponsive polysaccharide nanoparticles as delivery system for piroxicam / Dorota LACHOWICZ, Agnieszka Kaczyńska, Anna BODZOŃ-KUŁAKOWSKA, Anna Karewicz, Roma WIRECKA, Michał SZUWARZYŃSKI, Szczepan Zapotoczny // International Journal of Molecular Sciences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1422-0067. — 2020 vol. 21 iss. 24 art. no. 9664, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-18. — R. Wirecka – dod. afiliacja: ACMiN. — tekst: https://www.mdpi.com/1422-0067/21/24/9664/pdf

 • keywords: self organization, curdlan, drug delivery system, piroxicam, hydroxypropyl cellulose

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ijms21249664

6
7
 • Conductive advanced surface coatings / Wojciech WIECZOREK, Michał SZUWARZYŃSKI, Maciej BIK, Tomasz KUCIEL, Piotr JELEŃ, Tomasz MAZUR, Jakub MARCHEWKA, Maciej SITARZ // W: CYSC 2023 : 15\textsuperscript{th} ECerS Conference for Young Scientists in Ceramics : October 11–14, 2023, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / eds. Vladimir V. Srdić, Soňa Hříbalová. — Novi Sad : University of Novi Sad, 2023. — e-ISBN: 978-86-6253-174-2. — S. 119. — Opis na podstawie erraty do wersji drukowanej. — W wersji elektronicznej: Synthesis and structural analysis of sol-gel derived SiFeOC layers / Wojciech Wieczorek, Piotr Jeleń, Maciej Bik, Jakub Marchewka, Maciej Sitarz. – {http://cysc.mima.solutions/wp-content/uploads/2023/10/Book-of-Abstracts-2023-final.pdf} [2023-11-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Control of specific/nonspecific protein adsorption: functionalization of polyelectrolyte multilayer films as a potential coating for biosensors / Tomasz Kruk, Monika Bzowska, Alicja Hinz, Michał SZUWARZYŃSKI, Krzysztof Szczepanowicz // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 24 art. no. 7629, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-11. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/24/7629/pdf

 • keywords: protein adsorption, poly(ethylene glycol), specific adsorption, protein-resistant surfaces, polyelectrolyte multilayers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14247629

9
10
 • Double-layered films based on furcellaran, chitosan, and gelatin hydrolysates enriched with AgNPs in yerba mate extract, montmorillonite, and curcumin with rosemary essential oil / Ewelina Jamróz, Magdalena Janik, Luís Marangoni Jr., Roniérik Pioli Vieira, Joanna Tkaczewska, Agnieszka Kawecka, Michał SZUWARZYŃSKI, Tomasz MAZUR, Joanna Maria Jasińska, Paweł Krzyściak, Lesław Juszczak // Polymers [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4360. — 2022 vol. 14 iss. 20 art. no. 4283, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-10-12. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4360/14/20/4283/pdf?version=1665658793

 • keywords: biopolymer, bioactive compounds, active films

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/polym14204283

11
 • Effect of Al polishing conditions on the growth and morphology of porous anodic alumina films / Leszek Zaraska, Michał SZUWARZYŃSKI, Aleksandra Świerkula, Agnieszka Brzózka // ACS Omega [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2470-1343. — 2023 vol. 8 iss. 38, s. 34564-35574. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 34573-34574, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-09-15. — tekst: https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acsomega.3c03412

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acsomega.3c03412

12
 • Effect of the size of embedded quantum dots on the morphology of the supported lipid bilayer / Magdalena Włodek, Marta Kolasińska-Sojka, Michał SZUWARZYŃSKI, Sami Kereiche, Wuge H. Briscoe, Piotr Warszyński // W: International conference on Catalysis and surface chemistry 2018 & 50-te Ogólnopolskie kolokwium katalityczne : 18–23 March, 2018, Kraków : book of abstracts. — Kraków : IKiFP PAN, 2018. — ISBN: 978-83-60514-28-3. — S. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Enhanced assembly of Ag nanoparticles for surface-independent fabrication of conductive patterns / Michał SZUWARZYŃSKI, Łukasz MAZUR, Mariusz BORKOWSKI, Krzysztof MAĆKOSZ, Konrad Giżyński, Tomasz MAZUR // ACS Applied Nano Materials [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2574-0970. — 2022 vol. 5 iss. 9, s. 12711–12719. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12717–12719, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-09-03. — Ł. Mazur, K. Maćkosz - dod. afiliacja: ACMiN. — K. Maćkosz - dod. afiliacja: Laboratory for Mechanics of Materials and Nanostructures, EMPA Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Thun, Switzerland. — tekst: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsanm.2c02559

 • keywords: nano particles, conductivity, polyelectrolytes, controlled assembly, surface patterning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acsanm.2c02559

14
 • Fabrication of functional carbon/magnetic nanocomposites as a promising model of utilization of used crosslinked polymers / Rasim Alosmanov, Jennet Imanova, Karol Wolski, Ralf Ziemmermann, Sylwia FIEJDASZ, Janusz PRZEWOŹNIK, Kamil GOC, Czesław KAPUSTA, Szczepan Zapotoczny, Michał SZUWARZYŃSKI // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2018 vol. 11 iss. 12 art. no. 2595, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-19. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/11/12/2595/pdf

 • keywords: thermal degradation, nano particles, phosphorus-containing polymer, carbon-magnetic composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma11122595

15
16
 • Homogeneous embedding of magnetic nanoparticles into polymer brushes during simultaneous surface-initiated polymerization / Weronika Górka, Tomasz Kuciel, Paula Nalepa, Dorota LACHOWICZ, Szczepan Zapotoczny, Michał SZUWARZYŃSKI // Nanomaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-4991. — 2019 vol. 9 iss. 3 art. no. 456, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-03-19. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-4991/9/3/456/pdf

 • keywords: nano particles, SPION, ATRP, polymer brushes, thin magnetic films, hybrid polymer/inorganic composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/nano9030456

17
 • Hybrid carrageenan aerogel with responses to the change of magnetic fields for the potential biological application / D. LACHOWICZ, A. KMITA, A. ŻYWCZAK, K. BERENT, M. SIKORA, M. SZUWARZYŃSKI, A. Karewicz // W: Aerogels processing, modelling and environmental-driven applications : 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} October 2019, Coimbra, Portugal : book of abstracts. — [Coimbra : Universidade de Coimbra], [2019]. — S. 40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Hybrid nanocomposites based on magnetic nanoparticles embedded in polymer brushes as stimuli-responsive substrate for cell culture / W. Górka-Kumik, P. Garbacz, P. Dąbczyński, M. SZUWARZYŃSKI, S. Zapotoczny // W: NN21 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international conference on Nanosciences & Nanotechnologies : 6-9 July, Thessaloniki, Greece : book of abstracts : [conference online] / [Aristotle University of Thessaloniki]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : Aristotle University of Thessaloniki], [2021]. — S. 190. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.nanotexnology.com/index.php/abstract-books/send/3-abstract-books/5-nn21-abstract-book [2021-07-20]. — Publikacja dostępna po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
22
 • Intelligent hybrid hydrogel with responses to the change of magnetic fields for the potential biological application / D. LACHOWICZ, A. KMITA, A. ŻYWCZAK, K. BERENT, A. BERNASIK, M. SIKORA, M. SZUWARZYŃSKI, S. Zapotoczny // W: Innovative technologies in biomedicine : the 3rd international conference : October 22–24, 2018, Krakow, Poland : programme / The Cracovian Association for Heart and Lung Health PULMO-COR, [etc.]. — [Krakow : s. n.], [2018]. — S. 46–47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Investigation of slip systems activity and grain boundary sliding in fine‑grained superplastic zinc alloy / Wiktor Bednarczyk, Jakub KAWAŁKO, Maria Wątroba, Michał SZUWARZYŃSKI, Piotr BAŁA // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2023 vol. 23 iss. 4 art. no. 253, s. 1–11. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-10-23. — P. Bała - dod. afiliacja: Academic Centre for Materials and Nanotechnology, AGH. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s43452-023-00793-6.pdf?pdf=button

 • keywords: zinc alloys, strain rate, slip activity, slip trace analysis, grain boundary sliding

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s43452-023-00793-6

25
 • Label-free infrared spectroscopy and imaging of single phospholipid bilayers with nanoscale resolution / Adrian Cernescu, Michał SZUWARZYŃSKI, Urszula Kwolek, Paweł Wydro, Mariusz Kepczynski, Szczepan Zapotoczny, Maria Nowakowska, Luca Quaroni // Analytical Chemistry ; ISSN 0003-2700. — 2018 vol. 90 iss. 17, s. 10179–10186. — Bibliogr. s. 10186, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-03. — tekst: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.analchem.8b00485

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acs.analchem.8b00485