Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Strach, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4881-935X orcid iD

ResearcherID: S-2564-2017

Scopus: 57191254226

PBN: 5e709208878c28a04738ee08

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 73, z ogólnej liczby 73 publikacji Autora


1
 • An assessment of the 3D polar method as applied to the adjustment of the railway track axis in the vertical planeOcena przydatności metody biegunowej 3D w procesie regulacji osi torów kolejowych w płaszczyźnie pionowej / Michał STRACH // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan Gocał [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 39). — Opis część. wg okł.. — S. 51–63, [4]. — Bibliogr. s. 61–62, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An initial assessment of RTK GPS method as applied to monitoring of railway track geometryWstępna ocena przydatności metody RTK GPS w pomiarach inwentaryzacyjnych torów kolejowych / Jan GOCAŁ, Michał STRACH // Geodezja i Kartografia ; ISSN 0016-7134. — 2001 t. 50 z. 2, s. 61–74. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza bezpiecznej eksploatacji tuneli stosowanych w transporcie szynowym na podstawie skanowania laserowegoAnalysis of the safe operation of tunnels used in rail transport on the basis of laser scanning / Michał STRACH, Przemysław GRABIAS // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej [Dokument elektroniczny] : XV konferencja naukowo-techniczna : kierunki rozwoju geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych : 27–28.05.2021, Warszawa : zeszyt streszczeń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, 2021. — S. 36. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza infrastruktury i geometrii torów tramwajowych w tunelu na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego[Analysis of infrastructure and geometry tram tracks in the tunnel based on data from terrestial laser scanning] / Michał STRACH, Przemysław GRABIAS // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : XII konferencja naukowo-techniczna : 22–23.10.2015, Warszawa–Serock : zeszyt streszczeń / Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — [Warszawa : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-7814-466-3. — S. 39. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza infrastruktury i geometrii torów tramwajowych w tunelu na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego[Analysis of infrastructure and geometry of the tram tracks in a tunnel based on data from terrestrial laser scanning] / Michał STRACH, Przemysław GRABIAS // W: Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej / pod red. Janiny Zaczek-Peplinskiej, Michała Stracha. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7814-621-6. — S. 48–60. — Bibliogr. s. 60

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza możliwości wdrożenia technologii pomiarów satelitarnych GNSS w określeniu geometrii dróg szynowych[Analysis of the implementation of GNSS satellite surveying technology in determining geometry of railways] / Michał STRACH, Andrzej UZNAŃSKI // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza porównawcza wyznaczenia objętości mas ziemnych i materiałów sypkich na potrzeby projektów infrastrukturalnychComparative analysis of determining the volume of earth and bulk materials for infrastructure projects / Michał STRACH, Patryk Budzyński, Paulina Glanowska // W: NOVDROG'2023 : nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów : [20–21 kwietnia 2023, Niepołomice] : materiały konferencyjne. — Niepołomice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, 2023. — ISBN: 978-83-63492-19-9. — S. 7–24. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Summ.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: skanowanie laserowe, komputerowe wspomaganie projektowania, BSP, bezzałogowy statek powietrzny, tachimetria, RTK GNSS, obliczanie objętości mas ziemnych

  keywords: laser scanning, UAV, unmanned aerial vehicle, tachymetry, RTK GNSS, earth mass volume calculation, computer-aided design

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis and comparison of software supporting roads projecting and designing in land surveyingAnaliza i porównanie oprogramowania wspomagającego projektowanie i geodezyjne opracowanie tras drogowych / Marta Markiewicz, Izabela Michałkiewicz, Michał STRACH // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 2, s. 75–88. — Bibliogr. s. 87–88, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-02/Geomatics_2010_2_06.pdf

 • słowa kluczowe: projektowanie tras drogowych, C-Geo, Drogownictwo 2000, WinKalk, Bentley InRoads, geodezyjne opracowanie projektu trasy drogowej

  keywords: Bentley InRoads, C-Geo, Drogownictwo 2000, WinKalk, geodetic preparing of road project, roads designing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analysis of the implementation of GNSS satellite surveying technology in determining geometry of railways / Michał STRACH, Andrzej UZNAŃSKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2011 no. 1 Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2009–2011, s. 439–445. — Bibliogr. s. 445. — ISBN: 978-83-85287-89-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analyzing the geometry of the turnouts and their adjustment basing on the tacheometer measurements / Karolina Makowska, Michał STRACH // W: Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : [Bałtycki Kongres Geodezyjny : Gdańsk 2–4 czerwca 2016] : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2016. — e-ISBN: 978-83-934609-4-6. — S. 24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.geomatyka.eu/publikacje/isbn9788393460946/isbn9788393460946.pdf [2016-07-29]. — Bibliogr. s. 24

 • keywords: turnout, station throat, design layout of track geometry, geodetic measurements of railway infrastructure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analyzing the geometry of the turnouts and their adjustment basing on the tacheometer measurements / Michał STRACH, Karolina Makowska // W: BGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — e-ISBN: 978-1-5090-2421-6. — S. 28–33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 33, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/EHhOn3

 • keywords: geodesy, inspection, turnout, station throat, laying of turnouts, railway infrastructure, railway engineering, design layout of track

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.14

12
 • Application of interferometric radar to examination of engineering objects vibration / KURAS P., OWERKO T., STRACH M. // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2009 no. 2: Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007–2008, s. 209–216. — Bibliogr. s. 216

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Application of the RTK-GPS surveys in diagnostics of geometry of railway track with ${Y}$-shaped steel sleepers / STRACH M., UZNAŃSKI A. // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2005 no. 3, s. 189–198. — Bibliogr. s. 198. — Proceedings of the 7th scientific-technical conference “Current problems in engineering surveying” : Warsaw, Poland, 31 March 1 April 2005 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Comparative analysis of 3D models made with various technologies on the example of altar in the Wang Temple in Karpacz / Michał STRACH, Paulina LEWIŃSKA, Alicja Tama // W: Geomatics 2017 : archives of geomatics : Gdańsk, Poland 2017 : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2017. — ISBN: 978-83-947357-9-1. — S. 65–66. — Bibliogr. s. 66. — Toż na: {http://bgc.systemcoffee.pl/userfiles/file/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20GEOMATICS%202017.pdf}

 • keywords: accuracy, architecture, data analysis, process modeling, object oriented modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Comparison of accuracy of kinematic methods for localization of mobile targets / Grzegorz LENDA, Andrzej UZNAŃSKI, Michał STRACH // W: Geomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — ISBN: 978-83-947357-7-7. — S. 47–48. — Bibliogr. s. 48

 • keywords: geodesy, measurement by laser beam, global navigation satellite system, rail transportation, motion measurement, simultaneous localization and mapping

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Comprehensive 3D measurements of tram tracks in the tunnel using the combination of laser scanning technology and traditional TPS/GPS surveying / Michał STRACH, Piotr Dronszczyk // Transportation Research Procedia ; ISSN 2352-1465. — 2016 vol. 14, s. 1940–1949. — Bibliogr. s. 1949, Abstr.. — 6th Transport Research Arena TRA, April 18-21 2016. — tekst: https://goo.gl/dl99bu

 • keywords: laser scanner, clearance, tunnel, tram track surveying, diagnostics of track geometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.trpro.2016.05.161

20
 • Concept of measuring and calculation system, based on electronic clinometers to determine the geometry of railway track in the vertical plane / Michał STRACH, Grzegorz LENDA // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 97–98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Concept of measuring and calculation system, based on electronic clinometers to determine the geometry of railway track in the vertical plane / Michał STRACH, Grzegorz LENDA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2011 vol. 22, s. 389–399. — Bibliogr. s. 399, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Examining coherence of accuracy tests of total station surveying and geodetic instruments based on comparison of results of complete test procedures according to ISO 17123 / T. OWERKO, M. STRACH // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2009 no. 2: Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007–2008, s. 291–299. — Bibliogr. s. 299

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Experimental inventory measurements of railway tracks by a RTK GPS methodEksperymentalne pomiary inwentaryzacyjne torów kolejowych metodą RTK GPS / Jan GOCAŁ, Grzegorz LENDA, Michał STRACH, Andrzej UZNAŃSKI // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 15–33. — Bibliogr. s. 32, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu 3D : monografia[Photogrametry and laser scanning in 3D modeling] / pod red.  Sławomira MIKRUTA, Ewy Głowienki ; aut.: Ewa Głowienka, Bogdan Jankowicz, Bogusława Kwoczyńska, Przemysław KURAS, Krystyna Michałowska, Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Izabela Piech, Michał STRACH, Jakub Sroka. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015. — 147 s.. — Bibliogr. s. 138-142. — ISBN: 978-83-60507-26-1. — Publikacja dostępna online: {http://goo.gl/Iha15u}. — Data dostępu: 2015-04-28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Geodetic verification of the measurement systems of track geometry trolley / Michał STRACH, Przemysław GRABIAS // W: Geomatics 2017 : archives of geomatics : Gdańsk, Poland 2017 : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2017. — ISBN: 978-83-947357-9-1. — S. 97–98. — Bibliogr. s. 98. — Toż na: {http://bgc.systemcoffee.pl/userfiles/file/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20GEOMATICS%202017.pdf}

 • keywords: accuracy, geodesy, data analysis, railway engineering, geometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: