Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Stefaniuk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 25637916700

PBN: 900496

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 172, z ogólnej liczby 178 publikacji Autora


1
 • 2D inversion of magnetotelluric soundings constrained by results of reflection seismic data interpretation for recognizing of complex geological structures, some examples from Poland : [abstract] / Michał STEFANIUK, Adam CYGAL, Tomasz MAĆKOWSKI, Marek Sada // W: 23\textsuperscript{rd} Electromagnetic induction workshop [Dokument elektroniczny] : Chiang Mai, Tailand, 14–20 August 2016 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Thailand : s. n.], [2016]. — S. [160–161]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://emiw2016.org/wp-content/uploads/2016/08/EMIW2016_AbstractBook.pdf [2017-01-11]

 • keywords: magnetotellurics, reflection seismic, constrained inversion, geological structures, integrated interpretation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ancient salt mining in the Bochnia region as a pattern of geoheritage preservation and attractive geotouristic object / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Michał STEFANIUK, Tomasz TOBOŁA // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Anomalie elektromagnetyczne związane z akumulacjami węglowodorów na przykładzie wybranych złóż karpackich i zapadliska przedkarpackiegoElectromagnetic anomalies connected with hydrocarbon accumulations based on an example of selected deposits from the Carpathians and the Carpathian Foredeep / Michał STEFANIUK, Elżbieta Maj, Łukasz Sito, Mariusz Słyś, Marek Wojdyła // W: Ropa i gaz – złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne : III konferencja naukowo-techniczna = 3rd scientific-technical conference : Czarna, 11–14 kwietnia 2010 : materiały konferencyjne = conference materials = Oil and gas – conventional and unconventional plays. — [Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geologii], [2010]. — S. 53–54. — Tekst pol.-ang.. — Tekst pol.-ang.. — Michał Stefaniuk - dod. afiliacja: Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Anomalne efekty elektromagnetyczne towarzyszące złożom węglowodorów i ich wykorzystanie w prospekcji naftowej[Anomalous electromagnetic effects accompanying hydrocarbon deposits and their use in petroleum prospecting] / STEFANIUK Michał // W: Inicjatywa Technologiczna I : „Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą kompleksu głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych” : Iwkowa, październik 2010 : materiały seminaryjne / pod red. Michała Stefaniuka ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [etc.]. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • An attempt of application of integrated magnetotelluric and seismic data interpretation for recognizing of geological structure and petroleum traps in Polish Outer Carpathians / M. STEFANIUK, A. CYGAL, A. Kret, T. MAĆKOWSKI, M. Sada // W: Integrated imaging of the Earth [Dokument elektroniczny] : New Advances in Geophysics (NAG) meeting 2016 : 11–12 February, London : program. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [London : s. n.], [2016]. — S. 24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://britgeophysics.files.wordpress.com/2014/02/nag2016_program_final.pdf [2017-03-22]

 • keywords: Outer Carpathians, magnetotellurics, reflection seismic, constrained inversion, integrated interpretation, reservoir traps

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • An attempt of recognition of reservoir structure and parameters with use of compelx interpretation of magnetotelluric and seismic data / Michał STEFANIUK, Tomasz MAĆKOWSKI, Joanna Figula, Elzbieta Maj, Marek Wojdyla // W: 21 EMIW [Dokument elektroniczny] : 21\textsuperscript{st} EM Induction Workshop : Darwin, Australia, 25–31st of July 2012 : [extended abstract]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Australia : s. n.], [2012]. — 1 dysk Flash. — S. 1, S4.4_P6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Application of CSAMT/AMT method to hydrogeological and hydrothermal surveys / Lukasz Sito, Tomasz Czerwinski, Jan Farbisz , Michał STEFANIUK, Marek Wojdyla // W: 21 EMIW [Dokument elektroniczny] : 21\textsuperscript{st} EM Induction Workshop : Darwin, Australia, 25–31st of July 2012 : [extended abstract]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Australia : s. n.], [2012]. — 1 dysk Flash. — S. 1, S4.1_P15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Application of CSAMT method to water resources recognition in high urbanized areas / L. Sito, J. Farbisz, M. STEFANIUK, M. Wojdyla // W: Vienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — e-ISBN: 978-90-73834-12-5. — S. [1–5], P103. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of joint inversion of seismic and gravity data for geological characterization of near surface zone / A. CYGAL, J. PILCH, M. STEFANIUK, T. MAĆKOWSKI // W: Near Surface Geoscience 2016 [Dokument elektroniczny] : 22nd European meeting of environmental and engineering geophysics : 4–8 September 2016, Barcelona, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Netherlands : EAGE], [2016]. — Dysk Flash. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of magnetotelluric method for supporting of the seismic data interpretation, example from Sol area, Polish Western Carpathians / STEFANIUK Michał, Sada Marek, CYGAL Adam, Figuła Joanna // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 15, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-26-3. — S. 37–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • keywords: magnetotellurics, constraints, Western Carpathians, inversion, static shift

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/15/S06.005

11
12
13
14
 • Badania geotermalne w obszarze stanu Gujarat – Indie z wykorzystaniem metody magnetotellurycznejGeothermal research in the area of the Gujarat in India using the magnetotelluric method / Marek Sada, Sircar Anirbid, Michał STEFANIUK, Grzegorz Lewński, Anna Kret, Adam CYGAL // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 R. 55 z. 2, s. 209–210. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: geotermia, magnetotelluryka, inwersja 2D, inwersja 3D, Gujarat

  keywords: magnetotellurics, 2D inversion, geothermics, 3D inversion, Gujarat

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania grawimetryczno-magnetotelluryczne struktury kompleksu mezopaleozoicznego brzeżnej strefy Karpat pomiędzy Gromnikiem a WojniczemGravity-magnetotelluric researches of structure of the Paleozoic-Mesozoic complex of the Carpathian front between Gromnik and Wojnicz / Radosław Florek, Michał STEFANIUK, Adam Koryczan, Cezary Ostrowski // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2013 R. 69 nr 7, s. 507–514. — Bibliogr. s. 513–514. — Michał Stefaniuk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, dod. afiliacja: Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o. o.

 • słowa kluczowe: interpretacja grawimetryczno-magnetotelluryczna, anomalia rezydualna, oporność elektryczna, model strukturalny

  keywords: residual anomaly, resistance, structural model, gravity-magnetotelluric interpretation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania magnetotelluryczne[Magnetotelluric research] / Michał STEFANIUK, Marek Wojdyła, Wojciech KLITYŃSKI, Marek Sada // W: Opracowanie i testy zintegrowanej metodyki prac sejsmo-magnetotellurycznych w aspekcie rozpoznania przestrzennego wgłębnej budowy geologicznej dla wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Bujakowskiego ; aut.: Antoni Barbacki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Revel, 2009 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-61817-00-0. — S. 94–124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania magnetotelluryczne na Dolnym Śląsku – nowe możliwości wykorzystania metody magnetotellurycznej w geologii strukturalnej, złożowej, poszukiwaniach wód mineralnych i termalnychMagnetotelluric studies in the Lower Silesia – new possibilities of using magnetotelluric method in structural geology, reservoir, search for mineral and thermal waters / STEFANIUK M., Farbisz J., Wojdyła M., Sito Ł. // W: Mezozoik i kenozoik Dolnego Śląska : LXXXI zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego / pod red. Andrzeja Żelaźniewicza, Juranda Wojewody, Wojciecha Ciężkowskiego ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. — Wrocław : WIND, 2011. — ISBN: 978-83-924869-8-5. — S. 169–193. — Bibliogr. s. 192–193, Streszcz., Abstr.. — M. Stefaniuk – dod. afiliacja: Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Calculation of the long-wavelenght seismic static corrections based on velocity-depth model derived from joint inversion of gravity and refraction data, for seismic research in Polish Carpatians / A. CYGAL, J. PILCH, K. PIENIĄDZ, M. STEFANIUK, T. MAĆKOWSKI // W: Integrated imaging of the Earth [Dokument elektroniczny] : New Advances in Geophysics (NAG) meeting 2016 : 11–12 February, London : program. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [London : s. n.], [2016]. — S. 5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://britgeophysics.files.wordpress.com/2014/02/nag2016_program_final.pdf [2017-03-22]

 • keywords: seismic processing, joint inversion, traveltime data, gravity data, long wavelength static corrections

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Charakterystyka petrograficzna skał pochodzących ze struktury impaktowej Gardnos, NorwegiaPetrographic characteristics of the rocks from the impact structure Gardnos, Norway / Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Michał STEFANIUK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2015 vol. 464, s. 43–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Abstr., Summ.. — D. Ilcewicz-Stefaniuk - brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: meteoryt, Gardnos, suevit, brekcja impaktowa, krater

  keywords: meteorite, Gardnos, suevite, impact breccia, crater

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/08676143.1200428

20
 • Combined NLCG/SBI magnetotelluric data inversion for recognition of complex geological structures / Michał STEFANIUK // W: IAGA 2009 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} scientific assembly : Sopron, 24–29 August, 2009 : abstract book / ed. Szarka László ; International Association of Geomagnetism. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sopron : Geodetic and Geophysical Research Institute, 2009. — 1 dysk Flash. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Comprehensive interpretation of geological medium based on seismic and electromagnetic data : case study from Poland / Jakub Ważny, Michał STEFANIUK, Adam CYGAL, Marek SADA // W: 10\textsuperscript{th} Geosymposium of Young researchers Silesia 2017 : Zabrze, 21–23. 09. 2017 : abstract book / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Polska : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-948694-0-3. — S. 47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Deep magnetotelluric soundings along Zgorzelec–Wiżajny profile / M. STEFANIUK, T. Czerwinski, J. Pokorski, M. Sada & M. Wojdyla // W: EMS-2007 : earth electromagnetic investigations : III international school-seminar on Electromagnetic sounding of the earth : Zvenigorod, Russia, September 3–8, 2007 / ed. Viacheslav V. Spichak ; Russian Academy of Sciences ; O. Schmidt Institute of Physics of the Earth ; Geoelectromagnetic Research Center. — Moscow : [s. n.], 2007. — S. 46–47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Distribution modeling of thermal field parameters in the Polish Eastern Carpathians based on geophysical data / Michał STEFANIUK, Tomasz MAĆKOWSKI, Wojciech GÓRECKI, Marek HAJTO, Aurelia ZAJĄC // W: World Geothermal Congress [Dokument elektroniczny] : WGC 2015 : views from down under – geothermal in perspective : 19–24 April 2015, Australia – New Zealand : proceedings / ed. Roland Horne, Toni Boyd. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany] : International Geothermal Association, cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-877040-02-3. — S. 1–8 ID 13109. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Dostęp również online: {http://www.geothermal-energy.org/pdf/IGAstandard/WGC/2015/13109.pdf} [2015-06-15]

 • keywords: heat flow, magnetotelluric, geothermal energy science, geothermal maps, thermal conduction, seismic, gravimetry, Outer Carpathians modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Eksperymentalne badania elektromagnetyczne w rejonie złoża {\em Wilków} na monoklinie przedsudeckiej[Experimental electromagnetic investigations in the area of {\it Wilków} deposit at the Fore-Sudetic Monocline] / Sito Łukasz, STEFANIUK Michał, Wojdyła Marek, Maj Elżbieta, Sada Marek // W: Inicjatywa Technologiczna I : „Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą kompleksu głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych” : Iwkowa, październik 2010 : materiały seminaryjne / pod red. Michała Stefaniuka ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [etc.]. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 33–34. — Dod. afiliacja M. Stefaniuka: Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Elektromagnetyczny obraz utworów górnej jury i kredy w rejonie projektowanych wierceń Otfinów-2 i Otfinów-3[Electromagnetic image of Upper Jurassic and Cretaceous deposits in the area of proposed boreholes Otfinów-2 and Otfinów-3] / Sada Marek, Florek Radosław, Wojdyła Marek, Figuła Joanna, STEFANIUK Michał // W: Inicjatywa Technologiczna I : „Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą kompleksu głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych” : Iwkowa, październik 2010 : materiały seminaryjne / pod red. Michała Stefaniuka ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [etc.]. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 25. — Dod. afiliacja dla M. Stefaniuka: Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: