Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Pyzalski, dr inż.

specjalista

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3350-9378 orcid iD

ResearcherID: ABE-4201-2022

Scopus: 55769076000

PBN: 5e7094cb878c28a0473c3e8b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Badania strukturalne produktów rozkładu żelu w syntezie spinelu manganowo-miedziowego metodą EDTA gel processesStructural studies of gel decomposition products in the synthesis of manganese-copper spinel via EDTA gel processes / Anna ADAMCZYK, Michał BOBRUK, Paweł RUTKOWSKI, Michał PYZALSKI, Tomasz BRYLEWSKI // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cement do zastosowań w obniżonych temperaturach[Cement for applications in low temperatures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, PYZALSKI Maurycy, PYZALSKI Michał, ŁÓJ Grzegorz. — Int.Cl.: C04B 111/76\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407916 A1 ; Opubl. 2015-10-26. — Zgłosz. nr P.407916 z dn. 2014-04-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 22, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407916A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • Characterization of waste material after coal enrichment process and research of possible use for building materials production / P. MURZYN, M. PYZALSKI // W: Sixteenth international waste management and landfill symposium [Dokument elektroniczny] : proceedings Sardinia 2017 : 2-6 October 2017, Cagliari, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Italy : CISA Publisher, cop. 2017. — Dysk Flash. — Dod. ISSN 2282-0027. — ISBN: 978-88-6265-010-6. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Effect of biological corrosion on microstructure and phase composition of tricalcium aluminate / PYZALSKI Michał, Sujak Agnieszka, Durczak Karol, BRYLEWSKI Tomasz // W: IKS5 [Dokument elektroniczny] : V konferencja naukowo-techniczna „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska” : Zielona Góra, 13-14.10.2022 : książka abstraktów = 5\textsuperscript{th} Conference „Environmental Engineering and Design” : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Instytut Inżynierii Środowiska, cop. 2022. — e-ISBN: 978-83-950036-3-9. — S. 120. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://conference.iis.edu.pl/index.php/pl/ [2022-10-17]. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Funkcjonalne układy warstwowe stal/ceramika z przeznaczeniem na interkonektory dla elektrochemicznych urządzeń do konwersji energii[Functional steel/ceramic coating systems on interconnects for electrochemical energy conversion devices] / Łukasz MAZUR, Kamil DOMARADZKI, Paweł RUTKOWSKI, Marek ZAJUSZ, Jan WYRWA, Michał PYZALSKI, Sebastian Molin, Tomasz BRYLEWSKI // W: XIII konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 25–27 listopada 2022 r. : streszczenia / red. zeszytu Zbigniew Pędzich, Łukasz Zych, Marcin Środa ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2022. — ISBN: 978-83-65955-64-7. — S. 12. — Ł. Mazur, K. Domaradzki, P. Rutkowski, M. Zajusz, J. Wyrwa, M. Pyzalski, T. Brylewski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Hydration of calcium aluminoferrites from hypothetical $2CaO\cdot Al_{2}O_{3}(C_{2}A)$ to $2CaO\cdot Fe_{2}O_{3}(C_{2}F)$ / PYZALSKI M.-jr., PYZALSKI M. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metody ekstrakcji chemicznej i Rietvelda w badaniach zawartości szkła w krzemionkowych popiołach lotnychThe chemical extraction and Rietveld methods in investigations of glass content in siliceous fly ashes / Ewelina TKACZEWSKA, Michał PYZALSKI, Jan MAŁOLEPSZY // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 2, s. 171–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/308

 • słowa kluczowe: szkło, popiół lotny krzemionkowy, ekstrakcja chemiczna, metoda Rietvelda

  keywords: glass, siliceous fly ash, chemical extraction, Rietveld method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Physicochemical properties of $Mn_{1.45}Co_{1.45}Cu_{0.1}O_{4}$ spinel coating deposited on the Crofer 22 H ferritic steel and exposed to high‑temperature oxidation under thermal cycling conditions / Łukasz MAZUR, Sebastian Molin, Jarosław Dąbek, Karol Durczak, Michał PYZALSKI, Tomasz BRYLEWSKI // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2022 vol. 147 iss. 10, s. 5649–5666. — Bibliogr. s. 5664–5666, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-23. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10973-021-10884-2.pdf

  orcid iD
 • keywords: metallic interconnects, cobalt manganese spinels, oxidation kinetics, electrical conductivity, SOEC, solid oxide electrolyzer cells

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-021-10884-2

13
 • Physicochemical study of the self-disintegration of calcium orthosilicate ($\beta \to \gamma$) in the presence of the $C_{12}A_7$ aluminate phase / Michał PYZALSKI, Jarosław DĄBEK, Anna ADAMCZYK, Tomasz BRYLEWSKI // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 21 art. no. 6459, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/21/6459/pdf

  orcid iD
 • keywords: calcium orthosilicate, self-disintegration, polymorphic transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14216459

14
 • Predicting the area specific resistance of the oxide scale growing on the Crofer 22 APU ferritic steel in cyclic temperature conditionsPrognozowanie powierzchniowej rezystancji elektrycznej zgorzeliny tlenkowej narastającej na stali ferrytycznej Crofer 22 APU w warunkach cyklicznych zmian temperatury / STYGAR M., DĄBEK J., DURDA E., PYZALSKI M., BRYLEWSKI T. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 91. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób otrzymywania anhydrytu i koagulantu z odpadów żelazonośnych[Method for obtaining anhydrite and coagulant from iron-bearing wastes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYZALSKI Michał, PYZALSKI Maurycy, Browarski Roman, Browarski Piotr, Zając Michał, BRYLEWSKI Tomasz. — Int.Cl.: C04B 11/05\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412307 A1 ; Opubl. 2016-11-21. — Zgłosz. nr P.412307 z dn. 2015-05-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 24, s. 14-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412307A1.pdf

 • słowa kluczowe: anhydryt, utylizacja odpadów, kompleksowa metoda, koagulant, oczyszczanie wody, odpad żelazonośny

  keywords: anhydrite, complex method, koagulant, water purification, waste recycling, iron-containing waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób otrzymywania cementu bezskurczowego[Method for obtaining the non-shrinking cement] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, DYCZEK Jerzy, KONIK Zofia, PYZALSKI Michał. — Int.Cl.: C04B 18/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401393 A1 ; Opubl. 2013-06-10. — Zgłosz. nr P.401393 z dn. 2012-10-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 12, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401393A1.pdf

 • słowa kluczowe: cement bezskurczowy

  keywords: non shrinking cement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób otrzymywania cementu bezskurczowego[Method for obtaining the non-shrinking cement] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MAŁOLEPSZY, Jerzy DYCZEK, Zofia KONIK, Michał PYZALSKI. — Int.Cl.: C04B 28/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 229864 B1 ; Udziel. 2018-04-24 ; Opubl. 2018-08-31. — Zgłosz. nr P.401393 z dn. 2012-10-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL229864B1.pdf

 • słowa kluczowe: cement bezskurczowy

  keywords: non shrinking cement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposób otrzymywania spoiwa mineralnego o wysokim stopniu uwodnienia[Method for obtaining mineral binder with high degree of hydration] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYZALSKI Michał. — Int.Cl.: C04B 28/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 422363 A1 ; Opubl. 2019-01-28. — Zgłosz. nr P.422363 z dn. 2017-07-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 3, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL422363A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Struktura i własności elektryczne spineli manganowo-kobaltowych domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkichStructure and electrical properties of manganese-cobalt spinels doped with rare earth elements / KRUK A., ADAMCZYK A., Krauz M., RUTKOWSKI P., PYZALSKI M., BRYLEWSKI T., RĘKAS M. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 143. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Studies on cement pastes exposed to water and solutions of biological waste / Agnieszka Sujak, Michał PYZALSKI, Karol Durczak, Tomasz BRYLEWSKI, Paweł MURZYN, Krzysztof Pilarski // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 5 art. no. 1931, s. 1-15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14-15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-03-04. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/5/1931/pdf

  orcid iD
 • keywords: ettringite, biocorrosion, thaumasite, ordinary Portland cement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15051931

21
22
 • The effect of liquid slurry-enhanced corrosion on the phase composition of selected Portland cement pastes / Karol Durczak, Michał PYZALSKI, Krzysztof Pilarski, Tomasz BRYLEWSKI, Agnieszka Sujak // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 7 art. no. 1707, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-30. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/7/1707/pdf

  orcid iD
 • keywords: microstructure, biocorrosion, Portland cement, phase and chemical composition, taumasite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14071707

23
 • The mineral sequestration of $CO_{2}$ with the use of fly ash from the co-combustion of coal and biomassMineralna sekwestracja $CO_{2}$ przy zastosowaniu popiołów lotnych ze współspalania węgla i biomasy / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Aleksandra PAWLUK, Michał PYZALSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 4, s. 143–156. — Bibliogr. s. 151–153, Streszcz., Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-11. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97173-29658?filename=The%20mineral%20sequestration.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: popioły lotne, mineralna sekwestracja CO2, karbonatyzacja bezpośrednia gaz–ciało stałe, współspalanie biomasy

  keywords: fly ash, CO2 mineral sequestration, gas-solid carbonation, biomass co-combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0044

24
25
 • Właściwości spoiw na bazie glinożelazianów wapniowych z wykorzystaniem odpadowych tlenków żelazaProperties of binders on the base calcium ferroaluminates with using scrap iron oxides / Grzegorz ŁÓJ, Michał PYZALSKI, Maurycy PYZALSKI, Jan MAŁOLEPSZY // W: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych : VII konferencja naukowa : 21–23.05.2014, Szczyrk : streszczenia (abstracts) / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. — Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7511-197-2. — S. 54–55. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: glinożelaziany wapniowe, spoiwa specjalne, odpady żelazonośne, zendra, cementy specjalne

  keywords: calcium ferroaluminates, special binders, scrap iron oxides, descaling, special cements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: