Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Pyzalski, dr inż.

specjalista

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55769076000

PBN: 5e7094cb878c28a0473c3e8b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Badania strukturalne produktów rozkładu żelu w syntezie spinelu manganowo-miedziowego metodą EDTA gel processesStructural studies of gel decomposition products in the synthesis of manganese-copper spinel via EDTA gel processes / Anna ADAMCZYK, Michał BOBRUK, Paweł RUTKOWSKI, Michał PYZALSKI, Tomasz BRYLEWSKI // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cement do zastosowań w obniżonych temperaturach[Cement for applications in low temperatures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, PYZALSKI Maurycy, PYZALSKI Michał, ŁÓJ Grzegorz. — Int.Cl.: C04B 111/76\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407916 A1 ; Opubl. 2015-10-26. — Zgłosz. nr P.407916 z dn. 2014-04-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 22, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407916A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • Characterization of waste material after coal enrichment process and research of possible use for building materials production / P. MURZYN, M. PYZALSKI // W: Sixteenth international waste management and landfill symposium [Dokument elektroniczny] : proceedings Sardinia 2017 : 2-6 October 2017, Cagliari, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Italy : CISA Publisher, cop. 2017. — Dysk Flash. — Dod. ISSN 2282-0027. — ISBN: 978-88-6265-010-6. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka popiołów ze spalania biomasy w kotłach fluidalnychCharacteristics of ash from the combustion of biomass in fluidized bed boilers / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Aleksandra PAWLUK, Michał PYZALSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2016 vol. 32 iss. 3, s. 149–162. — Bibliogr. s. 159–160, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/959aTQ

 • słowa kluczowe: skład chemiczny, skład fazowy, wymywalność, popioły lotne ze spalania biomasy w kotłach fluidalnych

  keywords: chemical composition, phase composition, biomass fly ash from fluidized bed boilers, leachability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2016-0029

7
 • Hydration of calcium aluminoferrites from hypothetical $2CaO\cdot Al_{2}O_{3}(C_{2}A)$ to $2CaO\cdot Fe_{2}O_{3}(C_{2}F)$ / PYZALSKI M.-jr., PYZALSKI M. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metody ekstrakcji chemicznej i Rietvelda w badaniach zawartości szkła w krzemionkowych popiołach lotnychThe chemical extraction and Rietveld methods in investigations of glass content in siliceous fly ashes / Ewelina TKACZEWSKA, Michał PYZALSKI, Jan MAŁOLEPSZY // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 2, s. 171–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/308

 • słowa kluczowe: szkło, popiół lotny krzemionkowy, ekstrakcja chemiczna, metoda Rietvelda

  keywords: glass, siliceous fly ash, chemical extraction, Rietveld method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Odmiany polimorficzne $CaCO_{3}$ jako produkt karbonatyzacji zaczynów cementowychPolymorphic varieties of $CaCO_{3}$ as a product of cement grout carbonization / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Marek GAWLICKI, Eugeniusz Mokrzycki, Michał PYZALSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 2, s. 79–88. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: karbonatyzacja, korozja węglanowa, kalcyt, aragonit, vateryt, zaczyn cementowy

  keywords: cement grout, carbonization, carbonate corrosion, calcite, aragonite, vaterite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2013-0014

10
 • Predicting the area specific resistance of the oxide scale growing on the Crofer 22 APU ferritic steel in cyclic temperature conditionsPrognozowanie powierzchniowej rezystancji elektrycznej zgorzeliny tlenkowej narastającej na stali ferrytycznej Crofer 22 APU w warunkach cyklicznych zmian temperatury / STYGAR M., DĄBEK J., DURDA E., PYZALSKI M., BRYLEWSKI T. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 91. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób otrzymywania anhydrytu i koagulantu z odpadów żelazonośnych[Method for obtaining anhydrite and coagulant from iron-bearing wastes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYZALSKI Michał, PYZALSKI Maurycy, Browarski Roman, Browarski Piotr, Zając Michał, BRYLEWSKI Tomasz. — Int.Cl.: C04B 11/05\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412307 A1 ; Opubl. 2016-11-21. — Zgłosz. nr P.412307 z dn. 2015-05-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 24, s. 14-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412307A1.pdf

 • słowa kluczowe: anhydryt, utylizacja odpadów, kompleksowa metoda, koagulant, oczyszczanie wody, odpad żelazonośny

  keywords: anhydrite, complex method, koagulant, water purification, waste recycling, iron-containing waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób otrzymywania cementu bezskurczowego[Method for obtaining the non-shrinking cement] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, DYCZEK Jerzy, KONIK Zofia, PYZALSKI Michał. — Int.Cl.: C04B 18/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401393 A1 ; Opubl. 2013-06-10. — Zgłosz. nr P.401393 z dn. 2012-10-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 12, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401393A1.pdf

 • słowa kluczowe: cement bezskurczowy

  keywords: non-shrinking cement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób otrzymywania cementu bezskurczowego[Method for obtaining the non-shrinking cement] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MAŁOLEPSZY, Jerzy DYCZEK, Zofia KONIK, Michał PYZALSKI. — Int.Cl.: C04B 28/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 229864 B1 ; Udziel. 2018-04-24 ; Opubl. 2018-08-31. — Zgłosz. nr P.401393 z dn. 2012-10-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL229864B1.pdf

 • słowa kluczowe: cement bezskurczowy

  keywords: non-shrinking cement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób otrzymywania spoiwa mineralnego o wysokim stopniu uwodnienia[Method for obtaining mineral binder with high degree of hydration] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYZALSKI Michał. — Int.Cl.: C04B 28/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 422363 A1 ; Opubl. 2019-01-28. — Zgłosz. nr P.422363 z dn. 2017-07-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 3, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL422363A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Struktura i własności elektryczne spineli manganowo-kobaltowych domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkichStructure and electrical properties of manganese-cobalt spinels doped with rare earth elements / KRUK A., ADAMCZYK A., Krauz M., RUTKOWSKI P., PYZALSKI M., BRYLEWSKI T., RĘKAS M. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 143. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The effect of liquid slurry-enhanced corrosion on the phase composition of selected Portland cement pastes / Karol Durczak, Michał PYZALSKI, Krzysztof Pilarski, Tomasz BRYLEWSKI, Agnieszka Sujak // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 7 art. no. 1707, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-30. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/7/1707/pdf

 • keywords: microstructure, biocorrosion, Portland cement, phase and chemical composition, taumasite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14071707

17
 • The mineral sequestration of $CO_{2}$ with the use of fly ash from the co-combustion of coal and biomassMineralna sekwestracja $CO_{2}$ przy zastosowaniu popiołów lotnych ze współspalania węgla i biomasy / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Aleksandra PAWLUK, Michał PYZALSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 4, s. 143–156. — Bibliogr. s. 151–153, Streszcz., Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-11

 • słowa kluczowe: popioły lotne, mineralna sekwestracja CO2, karbonatyzacja bezpośrednia gaz–ciało stałe, współspalanie biomasy

  keywords: fly ash, CO2 mineral sequestration, gas-solid carbonation, biomass co-combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0044

18
 • Właściwości spoiw na bazie glinożelazianów wapniowych z wykorzystaniem odpadowych tlenków żelazaProperties of binders on the base calcium ferroaluminates with using scrap iron oxides / Grzegorz ŁÓJ, Michał PYZALSKI, Maurycy PYZALSKI, Jan MAŁOLEPSZY // W: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych : VII konferencja naukowa : 21–23.05.2014, Szczyrk : streszczenia (abstracts) / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. — Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7511-197-2. — S. 54–55. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: glinożelaziany wapniowe, spoiwa specjalne, odpady żelazonośne, zendra, cementy specjalne

  keywords: calcium ferroaluminates, special binders, scrap iron oxides, descaling, special cements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ glinianowej fazy szklistej na przemianę polimorficzną $\beta-C_{2}S$ w $\gamma-C_{2}S$Effects of aluminate glassy phase on polymorphic transformation of $\beta-C_{2}S$ to $\gamma-C_{2}S$ / Michał PYZALSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 vol. 66 nr 4, s. 393–400. — Bibliogr. s. 400, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1115

 • słowa kluczowe: ortokrzemian wapnia, samorozpad, metoda samorozpadowa, metoda Grzymka

  keywords: self-desintegration method, Grzymek's method, calcium orthosilicate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ udziału glinianów i glinożelazianów wapnia na własności lekkiego wiążącego tworzywa ceramicznegoLightweight anhydrite-cement ceramic binders / Maurycy PYZALSKI, Michał PYZALSKI // W: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych : IV międzynarodowa konferencja naukowa : Karpacz 17.09–19.09.2008 r. = Energy and environment in technologies of construction, ceramic, glass and refraktory materials : IV international scientific conference / red. nauk. Jerzy Duda, Bronisław Weryński ; Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie. — [Warszawa ; Opole : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-7511-092-0. — S. 131–145. — Bibliogr. s. 144–145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ udziału glinożelazianów i glinianów wapnia na własności betonu specjalnego stosowanego w pracach górniczychEffect of calcium ferroaluminates and aluminates on the properties of special concrete for constructions in mining / Maurycy PYZALSKI, Michał PYZALSKI // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja : Wisła 13–15 października 2008 / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2008. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-04-9. — S. 607–616. — Bibliogr. s. 616, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ warunków chłodzenia na proces tworzenia się glinożelazianów wapniaThe influence of cooling on calcium aluminoferrites formation process / Michał PYZALSKI // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ warunków syntezy i stosunku molowego $Al_{2}O_{3}/Fe_{2}O_{3}$ na rodzaj powstających glinożelazianów wapniaEffect of synthesis conditions and $Al_{2}O_{3}/Fe_{2}O_{3}$ molar ratio on the type of formed calcium aluminoferrites / Michał PYZALSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 3, s. 266–273. — Bibliogr. s. 272–273, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1028

 • słowa kluczowe: roztwory stałe, dyfrakcja rentgenowska, glinożelaziany wapnia

  keywords: X-ray diffraction, solid solutions, calcium aluminoferrites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zaczyny cementowe w technologiach wiertniczych geologicznego składowania ${CO_{2}}$ : praca zbiorowaCement slurries in the drilling technologies of ${CO_{2}}$ geological storage / pod red. Alicji Uliasz-Bocheńczyk ; aut.: Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Marek GAWLICKI, Stanisław STRYCZEK, M. Jacek Łączny, Eugeniusz Mokrzycki, Michał PYZALSKI, Magdalena Cempa, Marcin Michalak, Radosław POMYKAŁA. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012. — 108 s.. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 176). — Bibliogr. s. 99–102, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-62922-05-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: