Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Preisner, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56725554800
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Analiza bilansu związków biogennych w ściekach komunalnej oczyszczalni Jaworzno–DąbAnalysis of biogenic matter balance in municipal wastewater in Jaworzno–Dąb WWTP / E. NEVEROVA-DZIOPAK, M. PREISNER // W: ECOpole'15 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference : Opole, 14\textsuperscript{th} October 2015 – 17\textsuperscript{th} October 2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang. – Tekst polski w pliku: wystąpienia ustne, tekst angielski w pliku: oral presentations

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, substancje biogenne, ścieki komunalne, bioprzyswajalność

  keywords: eutrophication, bioavailability, biogenic matter, domestic wastewater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza korzyści z zastosowania symbiozy przemysłowej[Analysis of industrial symbiosis benefits] / Michał PREISNER // W: Wkraczając w świat nauki 2017 [Dokument elektroniczny] : IV ogólnopolska konferencja młodych naukowców nauk przyrodniczych : Wrocław, 7–8 września 2017 r. / red. Marta Wilk, Daniel Borowiak, Aniceta Ślęczka ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. Koło Naukowe Młodych Inżynierów ; Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7695-673-2. — S. 51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza korzyści z zastosowania symbiozy przemysłowejAnalysis of industrial symbiosis benefits / Michał PREISNER // W: Wybrane zagadnienia z bioekonomii. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 494). — Publikacja zawiera materiały z konferencji ”Wkraczając w świat nauki 2017" oraz konferencji naukowo-biznesowej InterNanoPoland, która odbyła się 22-23 czerwca 2017 r. w Katowicach. — ISBN: 978-83-7695-696-1. — S. 200–209. — Bibliogr. s. 209, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=49708

 • słowa kluczowe: odpady, produkty uboczne, gospodarka o obiegu zamkniętym, symbioza przemysłowa, ekosystem przemysłowy, wymiana energii

  keywords: waste, circular economy, industrial symbiosis, industrial ecosystem, byproducts, energy exchange

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2017.494.17

4
 • Analiza metod ustalania warunków wprowadzania ścieków komunalnych do odbiorników w wybranych państwachAnalysis of methods for determination of conditions of municipal wastewater discharge into recipients in selected countries / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Michał PREISNER // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169. — 2015 vol. 37 nr 1, s. 3–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.

 • keywords: legal regulations, sewage treatment standards, methods for setting the conditions for wastewater discharge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of biogenic matter balance in municipal wastewater in Jaworzno-Dab WWTPAnaliza bilansu związków biogennych w ściekach komunalnych oczyszczalni Jaworzno-Dąb / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Michał PREISNER // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2016 vol. 10 no. 2 pt. 1, s. 463–471. — Bibliogr. s. 470, Abstr., Streszcz.. — ECOpole’15 conference : Jarnołtówek, 14–16.10.2015

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, substancje biogenne, ścieki komunalne, bioprzyswajalność

  keywords: eutrophication, biogenic matter, municipal wastewater, bioavailability of nutrients

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2016.10(1)048

6
 • Próba opracowania modelu regresyjnego do szacowania wartości $BZT_{5}$ ścieków komunalnychAn attempt at development of a regression model for estimating $BOD_{5}$ values of municipal wastewater / Zbigniew KOWALEWSKI, Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Michał PREISNER // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169. — 2018 vol. 40 nr 1, s. 21–27. — Bibliogr. s. 27. — tekst: http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2018/1-2018/Kowalewski_1-2018.pdf

 • keywords: modeling, nitrogen compounds, estimation, regression model, municipal sewage, water reclamation plant, BOD5, total suspended solids, operation conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Przegląd oprogramowania do modelowania pracy oczyszczalni ściekówOverview of wastewater treatment plants modelling software / Zbigniew KOWALEWSKI, Michał PREISNER // W: Inżynieria środowiska – młodym okiem [Dokument elektroniczny] : VI międzynarodowa konferencja : [Białystok 26.05.2017] : książka streszczeń / pod red. Iwony Skoczko, [et al.] ; Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Białystok : Politechnika Białostocka, 2017. — 1 dysk optyczny. — S. 41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: oczyszczanie ścieków komunalnych, modele ASM

  keywords: municipal wastewater treatment, ASM models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Przegląd oprogramowania do modelowania pracy oczyszczalni ściekówOverview of wastewater treatment plants modelling software / Zbigniew KOWALEWSKI, Michał PREISNER // W: Inżynieria środowiska – młodym okiem [Dokument elektroniczny] : monografie. T. 31, Ścieki i osady ściekowe / pod red. Iwony Skoczko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Białystok : Politechnika Białostocka, 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65596-18-5. — S. 85–110. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 108–110, Streszcz.

 • słowa kluczowe: oczyszczanie ścieków komunalnych, modele ASM

  keywords: municipal wastewater treatment, ASM models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Szanse i zagrożenia gospodarki wodami opadowymi[Opportunities and threats of stormwater management] / Michał PREISNER // W: Inżynieria środowiska – młodym okiem [Dokument elektroniczny] : IV międzynarodowa konferencja naukowa : Białystok 2015 : monografie. T. 12, Ścieki i osady ściekowe / pod red. Iwony Skoczko, Janiny Piekutin, Iwony Barszczewskiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-62582-67-9. — S. 89–112. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 111–112, Streszcz.

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, wody opadowe, zielone dachy, kanalizacja deszczowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Transformacja związków biogennych w zaawansowanych technologiach oczyszczania ścieków komunalnychTransformation of biogenic compounds in advanced technologies of municipal wastewater treatment / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Michał PREISNER // W: INFRAEKO 2016 : nowoczesne miasta, infrastruktura i środowisko : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [9–10 czerwca 2016, Kraków] / pod red. Józefa Dziopaka, Daniela Słysia, Agnieszki Stec ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7934-076-7. — S. 249–261. — Bibliogr. s. 260–261, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, związki biogenne, ścieki komunalne, bioprzyswajalne formy azotu i fosforu

  keywords: eutrophication, wastewater treatment plant, biogenic compounds, oczyszczalnie ścieków, bioavailable forms of nitrogen and phosphorus, municipal wastewater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ technologii oczyszczania ścieków na ich potencjał eutrofizującyThe impact of wastewater treatment technology on their eutrophication potential / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Michał PREISNER // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2016 t. 33 z. 63 nr 2/II, s. 295–313. — Bibliogr. s. 312–313, Summ.

 • słowa kluczowe: ścieki komunalne, bioprzyswajalne formy azotu i fosforu, technologia oczyszczania, potencjał eutrofizacji

  keywords: bioavailable forms of nitrogen and phosphorus, eutrophication potential, municipal wastewater treatment technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.167

12
 • Zastosowanie symulacji komputerowej procesu osadu czynnego do minimalizowania potencjału eutrofizującego ścieków oczyszczonychComputer simulation of activated sludge process to obtain the minimum eutrophication potential of municipal wastewater / Zbigniew KOWALEWSKI, Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Michał PREISNER // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169. — 2016 vol. 38 nr 3, s. 23–28. — Bibliogr. s. 27, Abstr.

 • keywords: computer modeling, sewage treatment, BioWin, biological reactor, nutrients, eutrophication potential

  cyfrowy identyfikator dokumentu: