Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Marzec, mgr inż.

specjalista

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzfj, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: brak

Scopus: 57200270157

PBN: 5e7094cb878c28a0473c3eca

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Argon cluster ion beam depth profiling of polymers by X-ray photoelectron spectroscopy / A. BERNASIK, M. M. MARZEC, J. HABERKO, W. ŁUŻNY, J. Rysz, A. Budkowski // W: XIPS 2013 : IX international conference on X-ray investigations of polymer structure : Zakopane, Poland, 3–6 December 2013 : book of abstracts / ed. by Monika Basiura-Cembala ; University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2013]. — ISBN: 978-83-63713-59-1. — S. 38. — Bibliogr. s. 38

 • keywords: polymer, sputtering, XPS, GCIB

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
5
6
7
 • Isotope effects associated with $\delta$2H, $\delta$18O and $\delta$17O analyses of heavy brines using Picarro L2140-i spectrometer: insights from dedicated laboratory experiments / Anna PIERCHAŁA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Marek DULIŃSKI, Zbigniew GORCZYCA, Robert CZUB, Michał MARZEC // W: BASIS [2018] : Benelux Association of Stable Isotope Scientists : annual meeting 2018 : April 19 & 20, Liège, Belgium / ed. Katja Van Nieuland. — [Belgium : s. n.], [2018]. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Określanie wieku wód podziemnych z wykorzystaniem izotopów środowiska – uwagi metodyczneDetermination of groundwater age using environmental isotopes – methodological remarks / Marek DULIŃSKI, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Zbigniew GORCZYCA, Michał MARZEC // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 11/1, s. 1049–1054. — Bibliogr. s. 1053–1054, Abstr.. — WPH 2017 : XVIII sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : 8-10.11.2017 Wojanów k. Jeleniej Góry. — tekst: https://goo.gl/jTJceb

 • keywords: tritium, stable isotopes, ground water dating, radiocarbon

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Origin of nitrate pollution in a fissured-karstic aquifer: an isotopic study : [abstract] / ŻUREK A., KUC T., MARZEC M., RÓŻAŃSKI K. // W: Knowledge for the future [Dokument elektroniczny] : IAHS-IAPSO-IASPEI joint assembly : Gothenburg, Sweden, 22–26 July, 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gothenburg : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — Abstract no. Hw07PS.05. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pomiary składu izotopowego wody ($\Delta^2H$, $\Delta^{18}O$, $\Delta^{17}O$) z wykorzystaniem spektometru laserowego Picarro L2140-I[Stable isotope measurements of water ($\Delta^2H$, $\Delta^{18}O$, $\Delta^{17}O$) using Picarro L2140-I CRDS analyser] / A. PIERCHAŁA, K. RÓŻAŃSKI, M. DULIŃSKI, Z. GORCZYCA, M. MARZEC, R. CZUB // W: Nowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej : XXII konferencja : Łódź, 11-12 grudnia 2017 / red. nauk. Małgorzata Iwona Szynkowska, Sławomir Garboś. — [Łódź : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-65870-04-9. — S. 52. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Sezonowa i dobowa zmienność bilansu węgla w środowisku miejskim na przykładzie Krakowa[Seasonal and daily variability of the carbon balance in the urban environment on the example of Krakow] / Mirosław ZIMNOCH, Alicja SKIBA, Zbigniew GORCZYCA, Michał MARZEC // W: A tribute to Stanisław Hałas 1945.07.09-2017.05.03 and 30\textsuperscript{th} anniversary of Laboratory of Isotope Geology and Geoecology 1992.05.03 : international conference : 9–11 May 2023, Wrocław : the book of abstracts / ed. M. O. Jędrysek ; Uniwersytet Wrocławski. — [Wrocław : Uniwersytet Wrocławski], [2023]. — ISBN: 978-83-61933-96-0. — S. 97. — Bibliogr. s. 97. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Triple isotope analyses of water: emerging applications in hydrology / Kazimierz RÓŻAŃSKI, Anna PIERCHAŁA, Marek DULIŃSKI, Zbigniew GORCZYCA, Robert CZUB, Michał MARZEC // W: ESIR 2019 : European Society for Isotope Research isotope workshop XV : Lublin, Poland, June 23–27, 2019 : book of abstracts / eds. Aleksander Anuar-Wójtowicz, Karolina Marciszuk. — Warsaw : Polish Geological Institute – National Research Institute, 2019. — ISBN: 978-83-66305-68-7. — S. 15–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Triple isotope effects accompanying evaporation of water: new insights from dedicated laboratory experiments / Anna PIERCHAŁA, Maria Dudek, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Marek DULIŃSKI, Zbigniew GORCZYCA, Robert CZUB, Michał MARZEC // W: ESIR 2019 : European Society for Isotope Research isotope workshop XV : Lublin, Poland, June 23–27, 2019 : book of abstracts / eds. Aleksander Anuar-Wójtowicz, Karolina Marciszuk. — Warsaw : Polish Geological Institute – National Research Institute, 2019. — ISBN: 978-83-66305-68-7. — S. 87–88. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Use of environmental isotope tools for the assessment of groundwater resources and their vulnerability in a fissured-carbonate aquifer / Jarosław KANIA, Stanisław WITCZAK, Tadeusz SZKLARCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Anna J. ŻUREK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Marek DULIŃSKI, Damian ZIĘBA, Michał MARZEC, Przemysław WACHNIEW // W: AQUA2015 [Dokument elektroniczny] : hydrogeology: back to the future! : 42\textsuperscript{nd} IAH congress - ROME : Rome, 13/18 September 2015 : abstract book / The International Association of Hydrogeologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rome : [IAH], 2015. — Dysk Flash. — S. 740. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17