Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Lucjan Lubieniecki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3321-2793

ResearcherID: H-2062-2015

Scopus: 55416522300

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
2
 • A multi-point measurement method for thermal characterization of foil bearings using customized thermocouples / M. LUBIENIECKI, J. ROEMER, A. MARTOWICZ, K. T. WOJCIECHOWSKI, T. UHL // W: ICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34\textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28\textsuperscript{th} – July 2\textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1], poz. 2B.6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A study on the performance prediction of passive piezo system for a vehicle component / Davide Vige, Marco Danti, Michał LUBIENIECKI // W: Adaptronic Congress : 19–20 May 2009 Berlin : conference proceedings. — Göttingen : Adaptronic Congress Verenstaltungs GbR, cop. 2009. — S. 143–148. — Bibliogr. s. 148, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A study on the performance prediction of passive piezo system for a vehicle component / Davide Vige, Marco Danti, Tadeusz UHL, Michał LUBIENIECKI // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2010. — ISBN: 978-83-7204-983-4. — s. 291–300. — Bibliogr. s. 300, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Adaptive de-icing system conceptual design and simulation / Andrzej MŁYNIEC, Paweł PAĆKO, Adam MARTOWICZ, Michał LUBIENIECKI, Tadeusz UHL, Wiesław J. STASZEWSKI // W: ICAST 2011 : 22nd International Conference on Adaptive Structures Technologies : Corfu, Greece, October 10–12, 2011 : book of abstracts. — [Greece : s. n.], [2011]. — S. 82. — Bibliogr. s. 82. — Pełny tekst W: ICAST2011 [Dokument elektroniczny] : 22nd International Conference on Adaptive Structures and Technologies : October 10–12, 2011, Corfu, Greece. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n., 2011]. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: {http://saam.mech.upatras.gr/icast2011.d2/} [2012-10-15]. — Bibliogr. s. 12–14, Abstr. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • An experimental evaluation of the control methodology for distributed actuators integrated within a foil bearing / Michał LUBIENIECKI, Jakub ROEMER, Adam MARTOWICZ, Paweł Bagiński, Grzegorz Żywica, Tadeusz UHL // W: ICAST 2016 [Dokument elektroniczny] : 27th International Conference on Adaptive Structures and Technologies : Bolton Landing, NY, United States, 3–5 October 2016. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2016]. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.tib.eu/en/search/id/TIBKAT:1724502247?cHash=7b39268eba6257bb6978e9dc48969fe4 [2021-02-13]. — Bibliogr. s. [11–12], Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza możliwości obniżenia energochłonności zakładu oczyszczania ścieków przez zmiany w sposobie sterowania dużymi odbiornikami energii[Discussion of the possibilities to reduce energy consumption in sewage treatment plant by changes in the control of substantial electrical loads] / Paweł KRÓL, Jakub BRYŁA, Michał LUBIENIECKI, Tadeusz UHL // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2016. — ISBN: 978-83-64755-26-2. — S. 97–108. — Bibliogr. s. 107–108, Streszcz.

 • słowa kluczowe: sterowanie, efektywność energetyczna, oczyszczanie ścieków, szeregowanie zadań

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Automatyczna implementacja programowo-sprzętowa algorytmów sterowania w układach FPGAAutomatic software-hardware implementation of control algorithms in FPGA / Maciej PETKO, Michał LUBIENIECKI, Michał STAWORKO // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2009 vol. 55 nr 5, s. 297–300. — Bibliogr. s. 300, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Control system preventing thermal gradient development on foils of foil bearingSystem przeciwdziałający powstawaniu nadmiernego gradientu termperatury w łożyskach foliowych / Michał LUBIENIECKI, Marek Miodunka // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2015 vol. 34 no. 2, s. 34–40. — Bibliogr. s. 40, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/2sCohW

 • słowa kluczowe: łożyska foliowe, adaptacyjne systemy sterowania, termoelektryczne systemy regulacji temperatury

  keywords: foil bearings, adaptive control, thermoelectric temperature control

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mech.2015.34.2.34

11
 • Eliminating the risk of thermal instability in foil bearings by thermal gradient reduction with the use of thermoelectric coolersPoprawa stabilności termicznej łożysk foliowych poprzez wykorzystanie materiałów termoelektrycznych / Jakub ROEMER, Michał LUBIENIECKI, Dariusz Polaczek, Marek Miodunka, Tadeusz UHL // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 193–204. — Bibliogr. s. 204, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: termoelektryczność, łożyska foliowe, aktywne chłodzenie, moduły Peltiera

  keywords: thermoelectricity, foil bearings, active cooling, Peltier modules

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
15
 • Modelowanie BSM w zadaniu optymalizacji zużycia energii w reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków[Implementation of BSM modeling to optimize electricity consumption in biological reactors of wastewater treatment plant] / Paweł KRÓL, Michał LUBIENIECKI // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2017. — ISBN: 978-83-949477-0-5. — S. 153–163. — Bibliogr. s. 163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Multi-point control method for reduction of thermal gradients in foil bearings based on the application of smart materials / Jakub ROEMER, Michał LUBIENIECKI, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL // W: SMART 2015 [Dokument elektroniczny] : 7\textsuperscript{th} ECCOMAS thematic conference on Smart structures and materials : 3–6 June, 2015, Ponta Delgada, Azores / eds. A. L. Araújo, C. A. Mota Soares [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Azores : IDMEC], cop. 2015. — e-ISBN: 978-989-96276-8-0. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.dem.ist.utl.pt/smart2015/files/SMART_2015_Proceedings/PDF/Papers/SMART2015_100.pdf [2015-07-23]. — Bibliogr. s. 8, Summ.. — Dod. dostęp do abstraktu: {http://www.dem.ist.utl.pt/smart2015/files/SMART_2015_Proceedings/PDF/Abstracts/Abstracts_smart2015_ID100.pdf} [2015-07-23]

 • keywords: thermoelectricity, smart structures, smart bearing, foil bearings, active cooling, Peltier modules

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Obudowa łożyska z wbudowanym modułem termoelektrycznym[Bearing housing with built–in thermoelectric module] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: UHL Tadeusz, KOZŁOWSKA Karolina, LUBIENIECKI Michał. — Int.Cl.: H01L 35/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 395928 A1 ; Opubl. 2013-02-18. — Zgłosz. nr P.395928 z dn. 2011-08-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 4, s. 30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL395928A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Obudowa łożyska z wbudowanym modułem termoelektrycznym[Bearing housing with built-in thermoelectric module] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz UHL, Karolina KOZŁOWSKA, Michał LUBIENIECKI. — Int.Cl.: H01L 35/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 219056 B1 ; Udziel. 2014-07-23 ; Opubl. 2015-03-31. — Zgłosz. nr P.395928 z dn. 2011-08-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219056B1.pdf

 • słowa kluczowe: łożyska, pozyskiwanie energii, termoelektryczność, obudowa łożyska

  keywords: energy harvesting, bearings, thermoelectricity, bearing housing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Obudowa łożyskowa[Bearing retainer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: UHL Tadeusz, LUBIENIECKI Michał. — Int.Cl.: F16C 35/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407976 A1 ; Opubl. 2015-10-26. — Zgłosz. nr P.407976 z dn. 2014-04-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 22, s. 25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407976A1.pdf

 • słowa kluczowe: pozyskiwanie energii, tłumienie drgań, inteligentne łożysko

  keywords: energy harvesting, shunt damping, smart bearing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Obudowa łożyskowa[Bearing retainer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz UHL, Michał LUBIENIECKI. — Int.Cl.: F16C 35/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 227816 B1 ; Udziel. 2017-08-23 ; Opubl. 2018-01-31. — Zgłosz. nr P.407976 z dn. 2014-04-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL227816B1.pdf

 • słowa kluczowe: pozyskiwanie energii, tłumienie drgań, inteligentne łożysko

  keywords: energy harvesting, shunt damping, smart bearing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Piezoelectric shunt damping for alpine ski traction improvementSystem tłumienia drgań z wykorzystaniem materiałów piezoelektrycznych dla poprawy własności trakcyjnych nart zjazdowych / Marcin RAJEK, Michał LUBIENIECKI, Łukasz PIECZONKA, Tadeusz UHL // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2014 vol. 15 no. 1, s. 3–9. — Bibliogr. s. 8–9, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: tłumienie drgań, tłumienie drgań z wykorzystaniem materiałów piezoelektrycznych, elementy piezoelektryczne

  keywords: vibration damping, shunt damping, piezoelectric patches

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Preliminary investigation of the energy harvesting system intended for use on an ORC microturbine / Tomasz Z. Kaczmarczyk, Grzegorz Żywica, Eugeniusz Ihnatowicz, Michał LUBIENIECKI, Jakub ROEMER // W: SMART 2017 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} ECCOMAS thematic conference on Smart structures and materials ; 6th international conference on Smart materials and nanotechnology in engineering SMN2017 : 5–8 June, 2017, Madrid, Spain / eds. Alfredo Güemes [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Barcelona : International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), [2017]. — e-ISBN: 978-84-946909-3-8. — S. 674–685. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://congress.cimne.com/smart2017/frontal/doc/Ebook_SMART2017.pdf [2017-06-29]. — Bibliogr. s. 684–685, Abstr.

 • keywords: energy harvesting, Organic Rankine cycle, TEG, microturbine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Restoring the passivity of shunt damping circuits based on the synthetic inductance by thermal energy harvestingPrzywrócenie pasywnego charakteru metodzie tłumienia drgań opartej o materiały piezoelektryczne przez wykorzystanie techniki pozyskiwania energii strat cieplnych / Michał LUBIENIECKI, Tadeusz UHL // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2013 vol. 32 no. 1, s. 21–29. — Bibliogr. s. 29, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2013.32.1/mech.2013.32.1.21.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mech.2013.32.1.21

24
 • Restoring the passivity of shunt damping systems with energy harvesting technique in application of vibration attenuation in bearing nodes : [abstract] / Michał LUBIENIECKI, Tadeusz UHL // W: ICT2013 [Dokument elektroniczny] : the 32nd International Conference on Thermoelectrics ; the 23rd Iketani Conference 2013 : June 30 (Sun) - July 4 (Thu), 2013, Kobe, Japan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1] E46_04. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja autorów: University of Science and Technology in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25