Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Kuk, mgr inż.

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-6270-3938 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57218769050

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości podziemnego magazynowania paliw ciekłych w kawernach solnychAnalysis of possibility of the underground storage of liquid fuels in salt caverns / Edyta KUK, Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Ewa KNAPIK, Michał KUK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 15. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kawerny solne, paliwa ciekłe, podziemne magazynowanie

  keywords: underground storage, liquid fuels, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości zastosowania metody CCS-EOR na przykładzie złoża ropy naftowej w Karpatach fliszowychAnalysis of CCS-EOR application on exemplary oil field from Carpathian flysch bel / Michał KUK, Paweł WOJNAROWSKI, Edyta KUK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 16. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: sekwestracja CO2, CCS-EOR, metody trzecie eksploatacji

  keywords: CO2 sequestration, CCS-EOR, tertiary recovery methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of CCS-EOR application on exemplary oil field from Carpathian Flysch Belt / Edyta KUK, Michał KUK, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // W: SGEM 2019 : 19\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 9–11 December 2019, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 19, Oil and gas exploration, hydrology and water resources, forest ecosystems. Iss. 1.4, Science and technologies in geology, oil and gas exploration, water resources, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2019. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-97-3. — S. 95–102. — Bibliogr. s. 102, Abstr.

 • keywords: CO2, sequestration, CCS-EOR, tertiary recovery methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Comparing explanations from glass-box and black-box machine-learning models / Michał KUK, Szymon Bobek, Grzegorz J. Nalepa // W: Computational Science – ICCS 2022 : 22nd international conference : London, UK, June 21–23, 2022 : proceedings, Pt. 3 / eds. Derek Groen, Clélia de Mulatier, Maciej Paszyński, Valeria V. Krzhizhanovskaya, Jack J. Dongarra, Peter M. A. Sloot. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2022. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; vol. 13352). — ISBN: 978-3-031-08756-1 ; e-ISBN: 978-3-031-08757-8. — S. 668–675. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-15

 • keywords: machine learning, data mining, artificial intelligence, explainable AI

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-08757-8_55

5
6
 • Estimation of carbon dioxide injection into reservoirs potential to enhance oil production and reduce $CO_2$ emissions to the atmosphere / Edyta KUK, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Michał KUK // International Journal of Oil Gas and Coal Technology ; ISSN 1753-3309. — 2021 vol. 26 no. 1, s. 12–24. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-23

 • keywords: EOR, CO2 sequestration, enhanced oil recovery, material balance, CO2-EOR, production forecasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1504/IJOGCT.2021.111879

7
8
9
 • Magazynowanie paliw płynnych w Polsce : stan obecny i możliwości rozwojuStorage of liquid fuels in Poland : a current state and development opportunities / Edyta KUK, Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Zbigniew FĄFARA, Ewa KNAPIK, Michał KUK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 56. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ocena ryzyka magazynowania paliw ciekłych w zbiornikach naziemnych wywołanego działaniem czynników atmosferycznychRisk analysis of fuel storage in ground tanks connected to atmospheric factors / Edyta KUK, Michał KUK, Mariusz ŁACIAK // W: Bezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów IV konferencji naukowej : 1–2 kwietnia 2019, [Rzeszów, Polska] = Energy security : pillars and development perspective : 4th scientific conference / red. Paweł Borkowski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wyd. 2. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, 2019. — e-ISBN: 978-83-946727-5-1. — S. 26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2018/10/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_2019.pdf

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, LNG, analiza ryzyka, zbiorniki naziemne

  keywords: LNG, energy security, risk analysis, ground tanks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Petroleum reservoir control optimization with the use of the auto-adaptive decision trees / Edyta KUK, Jerzy STOPA, Michał KUK, Damian JANIGA, Paweł WOJNAROWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 18 art. no. 5702, s. 1-20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19-20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-10. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/18/5702/pdf

 • keywords: machine learning, artificial intelligence, production optimization, CCS-EOR, auto-adaptive decision tree, sequential model-based algorithm configuration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14185702

14
 • Small-scale LNG market optimization – intelligent distribution network / Edyta KUK, Bartłomiej Małkus, Michał KUK // W: ENTRENOVA – ENTerprise REseach inNOVAtion conference [Dokument elektroniczny] : 10-12, September 2020, virtual conference, Croatia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zagreb] : IRENET Society for Advancing Innovation and Research in Economy, 2020. — (Proceedings of the ENTRENOVA - Enterprise Research Innovation Conference ; ISSN 2706-4735 ; vol. 6 no. 1). — S. 522–530. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 529–530, Abstr.. — tekst: https://proceedings.entrenova.org/entrenova/article/view/353/370

 • keywords: reinforcement learning, LNG, distribution network, liquefied natural gas, artificial intelligence, economic optimization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Smart optimization of proactive control of petroleum reservoir / Edyta KUK, Michał KUK, Damian JANIGA, Paweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA // W: The 7th ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference – ENTRENOVA 2021 [Dokument elektroniczny] : Zagreb, Croatia, 9-10 September 2021. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zagreb : University of Zagreb], [2021]. — (Proceedings of the ENTRENOVA - Enterprise Research Innovation Conference ; ISSN 2706-4735 ; vol. 7 no. 1). — S. 1-10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://hrcak.srce.hr/file/382164 [2021-09-28]. — Bibliogr. s. 8-9, Abstr.

 • keywords: artificial intelligence, control optimization, hydrocarbon wells production, temporal clustering, autoadaptive decision tree

  cyfrowy identyfikator dokumentu: