Wykaz publikacji wybranego autora

Jordan Mężyk, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Computer simulation of acoustic measurements methods in simulated free field / MĘŻYK Jordan // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 3, s. 761, [poz.] 6. — The 54-th Open Seminar on Acoustics OSA 2007 : [Rzeszów–Przemyśl, 10–14 września 2007 r. : abstracts] / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society. — Warszawa : PAS IFTR, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dobór właściwej falki dla opisu cech dystynktywnych drgań parasejsmicznychThe choice of the proper wavelet function for distinctive features of paraseismic signals description / Jordan MĘŻYK, Piotr KRZYWORZEKA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2006 nr 4, s. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Filter calibration according to the requirements of PN-EN 61260 standard / MĘŻYK Jordan, WSZOŁEK Grażyna // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 3, s. 379. — The 53-rd Open Seminar on Acoustic OSA'06. — Warszawa : [Polish Scientific Publishers], 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena wpływu robót strzałowych prowadzonych w kopalniach odkrywkowych na obiekty w ich otoczeniu – aktualne problemyCurrent problems encountered in estimation of blasting induced vibration acting on plants surrounding quarries / Jan WINZER, Jordan MĘŻYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2004 R. 46 nr 5–6, s. 43–49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Oprogramowanie systemowe stanowiska komputerowego do pomiaru odpowiedzi impulsowej obiektuRoom impulse response measuring software / Jordan MĘŻYK // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2004 t. 23 z. 1, s. 63–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Próba dopasowania funkcji analizującej do sygnału drgań parasejsmicznychAn attempt to match wavelet analytic function to the signal of paraseismic vibration / Jordan MĘŻYK, Piotr KRZYWORZEKA // W: Materiały XXXV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Ustroń, 26.02–2.03.2007 / red. mater. Szkoły: Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, 2007. — ISBN: 9788391974469. — S. 219–230. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Symulacja komputerowa metod prowadzenia pomiarów akustycznych w symulowanym polu swobodnymComputer simulation of acoustic measurements methods in simulated free field / Jordan MĘŻYK // W: OSA'07 : LIV Otwarte Seminarium z Akustyki : materiały : Rzeszów–Przemyśl, 10–14.09.2007 = OSA'07 : 54\textsuperscript{th} Open Seminar on Acoustics / red. Wojciech P. Rdzanek ; PTA. — [Rzeszów : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział etc.], 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-914391-0-1. — S. 44. — Pełny tekst W: OSA 2007 [Dokument elektroniczny] : LIV Otwarte Seminarium z Akustyki : Rzeszów–Przemyśl, Poland, September 10–14, 2007 : materiały. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział, et al., 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Pełny tekst tamże. — S. [1–10]. — Bibliogr. s. [10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wavelet descriptors of paraseismic vibrations in building protection / Piotr KRZYWORZEKA, Jordan MĘŻYK // W: diag'2009 : diagnostyka techniczna urządzeń i systemów : VII krajowa konferencja : Ustroń, 19–23 października 2009 r. / Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Zespół Diagnostyki Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN. — Warszawa : cop. ISEWE WAT, 2009. — S. 124–128. — Bibliogr. s. 128, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wavelet descriptors of paraseismic vibrations in building protectionDeskryptory falkowe degań parasejsmicznych w ochronie budynków / Piotr KRZYWORZEKA, Jordan MĘŻYK // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej ; ISSN 1234-5865. — Poprz. ISSN 0366-4988. — 2011 vol. 60 nr 1, s. 211–220. — Bibliogr. s. 219, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wzorcowanie filtrów pasmowych o szerokości oktawy i części oktawyA method for 1/1 octave and 1/x octave filter calibration / Jordan MĘŻYK, Grażyna WSZOŁEK // W: OSA 2006 : LIII Otwarte Seminarium z Akustyki : Kraków – Zakopane, 11 – 15 września 2006 / Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie. — [Kraków : PTA. Oddział w Krakowie], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 349–354. — Bibliogr. s. 354

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: