Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Mazur, dr

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7869-1823

ResearcherID: C-7811-2018

Scopus: 57044415100

PBN: 1683904

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Application of Effective Microorganisms technology as a lake restoration tool - a case study of Muchawka Reservoir / Marcin Sitarek, Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, Robert MAZUR, Bartosz Czarnecki, Jakub P. Pyka, Konrad Stawecki, Magdalena Olech, Sławomir Sołtysiak, Andrzej Kapusta // Journal of Elementology ; ISSN 1644-2296. — 2017 vol. 22 iss. 2, s. 529–543. — Bibliogr. s. 542–543, Abstr.. — tekst: http://jsite-1uwm-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/index/getfile/1196

 • keywords: remediation, EM, restoration, nutrients, eutrophization

2
 • Application of the computer image analyses in the embryotests as a new method of water biomonitoring / R. MAZUR, P. Lewicki // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 409–412. — Bibliogr. s. 412, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • A comparison of screenings management systems based on selected examples of wastewater treatment plants / A. NOWAK, R. MAZUR, K. Chmielowski, D. Bedla // W: Multidirectional research in agriculture, forestry and technology [Dokument elektroniczny] : 6th international conference for young researchers : 24–25 April 2017, Kraków : book of abstracts / PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 130. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: waste management, screenings, municipal wastewater treatment plant

4
 • A \emph{Lymnaea stagnalis} embryo test for toxicity bioindication of acidification and ammonia pollution in water / Robert MAZUR, Wu Shubiao, Krzysztof Szoszkiewicz, Dawid Bedla, Agata Nowak // Water ; ISSN 2073-4441. — 2016 vol. 8 iss. 7 art. no. 295, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.mdpi.com/2073-4441/8/7/295/pdf [2017-05-31]. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-16

 • keywords: acute toxicity test, bioindicators, water pollution, aquatic molluscs, bioassay

5
 • Badanie toksyczności ostrej związków Brij metodą Fluotox na {\em Daphnia magna} oraz przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu w automatyzacji biotestuThe acute toxicity studies of the Brij detergents with the Fluotox method and the computer image analysis in the automatization of the biotest on {\it Daphnia magna} / Robert MAZUR, Piotr Lewicki // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 379–386. — Bibliogr. s. 385–386, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Ecological classification of artificial reservoirs in Polish lowlands according to Water Framework Directive requirements / Robert MAZUR, Krzysztof Szoszkiewicz, Agata NOWAK, Karol Pietruczuk, Joanna Chmist // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2017 vol. 26 no. 1, s. 205–210. — Bibliogr. s. 209–210, Abstr.

 • keywords: dam reservoir, Water Framework Directive, ecological potential, water monitoring

7
 • Ekotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowejEcotoxicological study for primary prevention of environmental health hazard and protection of the biodiversity in relation to environmental biotechnology / Jan W. DOBROWOLSKI, Katarzyna GOWIN, Mateusz JAKUBIAK, Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Anna Ślązak, Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: Ekotoksykologia w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kołwzan i Kazimierza Grabasa ; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — [Wrocław] : PZIiTS. Oddział Dolnośląski, 2008. — ISBN: 978-83-921167-8-3. — S. 75–82. — Bibliogr. s. 80–81

8
 • Influence of deposition of fine plant debris in river floodplain shrubs on flood flow conditions - The Warta River case study / Robert MAZUR, Tomasz Kałuża, Joanna Chmist, Natalia Walczak, Ireneusz Laks, Paweł Strzeliński // Physics and Chemistry of the Earth ; ISSN 1474-7065. — 2016 vol. 94, s. 106–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-21. — 3rd international conference on Ecohydrology, soil and Climate Change, EcoHCC’14. — tekst: https://goo.gl/u4rZZI

 • keywords: flow conditions, flood risk, organic debris, lowland river

9
 • Integrated innovative biotechnology for optimization of environmental bioprocesses and a green economy / Jan W. DOBROWOLSKI, [et al.], Robert MAZUR, Agata Nowak, Małgorzata ŚLIWKA, Obid TURSUNOV, Aleksandra WAGNER, [et al.] // W: Optimization and applicability of bioprocesses / eds. Hemant J. Purohit, [et al.]. — Singapore : Springer Nature Singapore Pte Ltd., cop. 2017. — ISBN: 978-981-10-6862-1 ; e-ISBN: 978-981-10-6863-8. — S. 27–71. — Bibliogr. s. 64–70, Abstr.. — Błąd w nazwisku autora: w tekście: Turunov zamiast Tursunov. — Agata Nowak – afiliacja: Poznań University of Life Sciences

 • keywords: sustainable development, environmental education, adaptation, biodiversity, climate change, bio-energy, bioremediation, bio-based economy, laser biostimulation, microalgae biomass

10
 • Krystalizacja struwitu i hydroksyapatytu w procesie usuwania związków biogennych na złożu filtracyjnymCrystallization of struvite and hydroxyapatite during removal of biogenic compounds on the filter bed / Ewa Wąsik, Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski, Agata NOWAK, Robert MAZUR // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1739–1743. — Bibliogr. s. 1743

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Model studies on the effectiveness of MBBR reactors for the restoration of small water reservoirs / Agata NOWAK, Robert MAZUR, Ewa PANEK, Joanna Chmist // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 30 art. no. 02004, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/05/e3sconf_iwa2018_02004.pdf [2018-02-07]. — Bibliogr. s. 8–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-02-06. — The first conference of the International Water Association IWA for young scientist in Poland “Water, Wastewater and Energy in Smart Cities” : Cracow, Poland, September 12–13, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Model studies on the effectiveness of MBSBR reactors for the restoration of small water reservoirs / K. Chmielowski, A. NOWAK, R. MAZUR, E. PANEK, J. Chmist // W: IWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1\textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 133–134. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Monitoring zanieczyszczenia powietrza z wykorzystaniem fitoindykatorów dla koncentracji ozonu troposferycznego : [abstrakt][Monitoring of air pollution with application of phytoindicators for tropospheric ozone concentration : abstract] / Dawid Bedla, Robert MAZUR // W: Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji : II konferencja naukowo-techniczna : [Lublin – Białka – Urszulin, 22–24 maja 2017 r.] / red. Krzysztof Jóźwiakowski, Przemysław Leń, Agnieszka Listosz. — Lublin : [s. n.], 2017. — ISBN: 978-83-930973-8-8. — S. 8

 • słowa kluczowe: ozon troposferyczny, fitoindykacja, monitoring powietrza

14
 • Możliwości turystycznego wykorzystania Zbiornika Dobczyckiego i rzeki Raby w świetle pilotażowych badań ankietowychThe possibilities of tourist development in the area of the Dobczyce Reservoir and Raba River – questionnaire study / Aleksandra WAGNER, Robert MAZUR, Joanna Mazur // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2008 nr 5, s. 117–127. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Populacje płazów w pobliżu wybranych zbiorników wodnych Krakowa i okolicy : ocena stopnia zagrożeniaAmphibian populations at the selected water bodies of Krakow and the vicinity : the assessment of threat / WAGNER A., MAZUR R., Tleubayeva S. // W: Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny : IX ogólnopolska konferencja herpetologiczna : Kraków, 22–23 września 2008 / red. Władysław Zamachowski ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Biologii. Zakład Zoologii Kręgowców. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2008. — ISBN: 978-83-7271-502-9. — S. 165–167. — Bibliogr. s. 166–167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Studium możliwości ekoturystycznego wykorzystania zbiornika dobczyckiego i rzeki Raby w świetle badań ankietowychPossibilities of tourist development in the area of Dobczyce Reservoir and the Raba River – a questionnaire study / Aleksandra WAGNER, Robert MAZUR, Paweł Kramarz // W: Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych = Processes of transformation of industry and services in regional and national spatial systems / pod red. Zbigniewa Zioło, Tomasza Rachwała. — Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2010. — (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geografii ; ISSN 2080-1653 ; nr 15). — ISBN: 978-83-7271-639-2. — S. 279–285. — Bibliogr. s. 284–285

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • The application of computer image analysis in water toxicity tests / Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Dawid Bedla // W: Optimization and applicability of bioprocesses / eds. Hemant J. Purohit, [et al.]. — Singapore : Springer Nature Singapore Pte Ltd., cop. 2017. — ISBN: 978-981-10-6862-1 ; e-ISBN: 978-981-10-6863-8. — S. 383–407. — Bibliogr. s. 405–407, Abstr.

 • keywords: biomonitoring, bioassay, water pollutants, computer image analysis, environmental biotechnology

18
 • The application of the computer image analysis methods in environmental biomonitoringZastosowanie metod komputerowej analizy obrazu w biomonitoringu środowiska / Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Kamil Kasztalski // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 107 z. 8. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2010 2–M, s. 167–174. — Bibliogr. s. 174, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • The concept of polluted water reservoirs restoration technology with application of MBBR reactors / Robert MAZUR, Agata NOWAK, Krzysztof Chmielowski, Dawid Bedla // W: EcoHCC'2017 : 4th international conference on Ecohydrology, Soil and Climate Change : Figueira da Foz, Portugal, 21st – 23rd September, 2017 : abstracts book / Polytechnic Institute of Tomar. — Tomar : Polytechnic Institute of Tomar, Natural Hazards Research Center NHRC, [2017]. — ISBN: 978-989-8840-09-7. — S. 71

 • keywords: water pollution, MBBR, lake restoration

20
 • The efficiency of nutrients removal from household wastewater in nonwovens bioreactors / R. MAZUR, D. Bedla, K. Chmielowski, A. NOWAK, J. Mazurkiewicz // W: IWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1\textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 141–142. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 142. — R. Mazur, A. Nowak - afiliacja: University of Science and Technology in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • The impact of habitat heterogenity on macroinvertebrates communities in the upper part of Wieprzówka stream / Renata Kędzior, Dawid Bedla, Krzysztof Chmielowski, Robert MAZUR, Agata Nowak // W: Konferencja naukowo-techniczna Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska połączona z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo : Lublin, 19–20 maja 2016 : streszczenia prac. — [Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie], [2016]. — S. 17. — Błędna afiliacja A. Nowak

 • keywords: diversity, aquatic invetrebrates, hydromorphological parameters, ecological indicators, river modifications

22
 • The monitoring of water and environment quality in the Raba river in the area of the Dobczyce Reservoir / R. MAZUR, M. MACHERZYŃSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 243–249. — Bibliogr. s. 248–249, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • The monitoring of water and environment quality in the Raba river in the area of the Dobczyce Reservoir : [abstract]Monitoring stanu środowiska i jakości wód w strefie ujścia rzeki Raby do Zbiornika Dobczyckiego : streszczenie / Robert MAZUR, Mariusz MACHERZYŃSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska [Dokument elektroniczny] : zrównoważony rozwój : 24–26 września 2009 roku, Kraków / Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — Tryb dostępu: {http://szkola.imir.agh.edu.pl/konferencja/} [2009-11-10]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • The study on the efficiency of wastewater treatment from fish processing in different types of biological reactors / Agata NOWAK, Robert MAZUR, Ewa PANEK, Ewa Wasik // W: EcoHCC'2017 : 4th international conference on Ecohydrology, Soil and Climate Change : Figueira da Foz, Portugal, 21st – 23rd September, 2017 : abstracts book / Polytechnic Institute of Tomar. — Tomar : Polytechnic Institute of Tomar, Natural Hazards Research Center NHRC, [2017]. — ISBN: 978-989-8840-09-7. — S. 72

 • keywords: reactors MBBR, fish processing wastes, bioreactors

25
 • Wpływ warunków tlenowych na skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w technologii zatapialnych filtrów włókninowychThe effect of oxygen condition on effectiveness of sewage treatment in submersible technology of nonwoven filters / Robert MAZUR, Dawid Bedla, Krzysztof Chmielowski, Agata Nowak, Jakub Mazurkiewicz // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 8, s. 1513–1517. — Bibliogr. s. 1517

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych