Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Matwij, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4008-2704

ResearcherID: R-7796-2017

Scopus: 57189462368

PBN: 1225800

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
2
 • Application of terrestrial laser scanning to gravimetric measurements as the example of uranium adit near WojcieszówZastosowanie naziemnego skaningu laserowego w pomiarach grawimetrycznych na przykładzie sztolni pouranowej w okolicach Wojcieszowa / Karolina MATWIJ, Wojciech MATWIJ // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 66–67. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Assess the usefulness of the video monitoring system for inventory of housing and reinforcement of mine shaft / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Ramzová, Czech Republic, October 20–22, 2016 : abstracts / eds. L. Pospíšil, A. Berková. — Brno : Institute of Geodesy. Brno University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-80-86433-63-9. — S. 54–55. — Bibliogr. s. 54–55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatyzacja analizy geometrii obiektów infrastruktury górniczej na podstawie danych zarejestrowanych w technologii skaningu laserowego[Automation of geometry analysis of mining infrastructure objects on the basis of data registered in laser scanning technology] / Wojciech MATWIJ, Tomasz LIPECKI // W: XV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Ustroń, 23–25 października 2019 r. : streszczenia referatów / Politechnika Śląska. — [Katowice : Politechnika Śląska], [2019]. — Opis wg okł.. — S. 36. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Classical measurements methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Comparison of terrain correction in microgravimetry using airborne and terrestrial laser scanning data / Sławomir PORZUCEK, Wojciech MATWIJ // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 14, Applied and environmental geophysics oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-00-3. — S. 57–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

 • keywords: microgravimetry, terrain correction, airborne and terrestrial laser scanning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/14/S05.008

10
 • Dokumentacja obiektów zabytkowych z wykorzystaniem chmury punktów na przykładzie Barbakanu[Use of point cloud data for the inventory of historical objects exemplified by Barbakan] / Paulina LEWIŃSKA, Karolina SIERADZY, Wojciech MATWIJ // W: III Konferencja naukowa z cyklu: Rola geomatyki i inżynierii w budowaniu społeczeństwa informacyjnego : materiały konferencyjne: II sesja doktorancka : 15 maja 2013 : [streszczenia referatów]. — [S. l. : s. n.], [2013]. — S. [7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Geological factors influencing the possibilities of deformations in the shafts of the Legnica-Głogów Copper Area (LGOM) / Karolina SIERADZY, Wojciech MATWIJ // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2012 [wyd. 2013] vol. 38 no. 4, s. 530–532. — Bibliogr. s. 531–532. — Herlandia 2013 : XIV international conference of young geologists Herl’any 2013 : Svätý Jur, Slovak Republic, 4–6 April 2013 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.4/geol.2012.38.4.abstracts.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Integration of 2D and TLS data using GIS to create a database for the Paphos Agora Project / Paweł ĆWIĄKAŁA, Karolina MATWIJ, Wojciech MATWIJ, Łukasz Miszk, Weronika Winiarska // Studies in Ancient Art and Civilization ; ISSN 1899-1548. — e-ISSN 2449-867X. — 2015 vol. 19 ed. by Jarosław Bodzek, s. 203–232. — Bibliogr. s. 218–224, Abstr.

 • keywords: 3D scanning, GIS in archaeology, 3D database, agora Nea Paphos, integrating 2D and 3D data

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12797/SAAC.19.2015.19.10

13
14
 • Inwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowegoClassical measurement methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : XIII konferencja naukowo-techniczna : 29–31.03.2017, Warszawa-Miedzeszyn : zeszyt streszczeń / Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — [Warszawa : Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2017]. — ISBN: 978-83-61576-33-4. — S. 21. — Pełny tekst po zalogowaniu pod adresem {https://www.apgi.gik.pw.edu.pl/?q=2017/prezentacje}. — Slajdy 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Inwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowegoClassical measurement methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2018 t. 74 nr 1, s. 8–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, wieża szybowa, ekonomika pomiaru

  keywords: laser scanning, headgear, measurement economy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Methods analysis for the processing of point clouds from terrestrial laser scanning in order to reduce the amount of data / Wojciech MATWIJ // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 21, Informatics, geoinformatics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-01-0. — s. 991–998. — Bibliogr. s. 997–998, Abstr.

 • keywords: point cloud, algorithms, subsampling, filtering, TLS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/21/S08.125

17
 • Modelowanie i wizualizacja obiektów górniczych wchodzących w skład Rezerwatu Przyrody Nieożywionej Groty Kryształowe Kopalni Soli Wieliczka S. A.[Modeling and visualization of mining facilities included in the Crystal Caves Nature Reserve in Wieliczka Salt Mine] / Wojciech MATWIJ, Tomasz LIPECKI // W: Geomatyka górnicza : praktyczne zastosowania : monografia : praca zbiorowa / pod red. Artura Dyczko i Artura Krawczyka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza, Komisja Geomatyki Górniczej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. — Kraków : Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2013. — ISBN: 978-83-62079-98-8. — S. 51–64. — Bibliogr. s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modern geodetic measurement techniques in gravimetric studies - example of gypsum karst in the Siesławice region / Sławomir PORZUCEK, Monika ŁÓJ, Karolina MATWIJ, Wojciech MATWIJ // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Naziemny skaning laserowy jako narzędzie do stworzenia trójwymiarowej bazy danych dla Agory Nea PafosTerrestial laser scanning as a tool for creating 3D database for Nea Paphos Agora in Cyprus / Paweł ĆWIĄKAŁA, Wojciech MATWIJ, Karolina MATWIJ, Weronika Winiarska // W: W sercu starożytnego miasta : pięć lat badań krakowskich archeologów na Agorze w Pafos na Cyprze (2011-2015) : międzynarodowe sympozjum oraz wystawa fotografii Roberta Słabońskiego = In the heart of the ancient city : five years of Krakow archaeologists' research at the Paphos Agora on Cyprus (2011-2015) : international symposium and exhibition of photographs by Robert Słaboński / red. Ewdoksia Papuci-Władyka, Agata Dobosz. — Kraków : Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. — ISBN: 978-83-942469-3-8. — S. 68–70. — Bibliogr. dla całości s. 83–84. — Tekst pol.-ang.. — P. Ćwiąkała, W. Matwij, K. Matwij – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Noninvasive research to determine the location of underground mining excavations in the case of unlicensed exploitation of coal / Wojciech MATWIJ // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Określenie źródeł deformacji konstrukcji wieży szybowej w oparciu o naziemny skaning laserowy i metodę elementów skończonychDeterming the headframe construction deformation using terestrial laser scanning and finite element method / Damian BIEL, Wojciech MATWIJ // W: Zborník anotácií : 25. medzinárodné slovensko - pol'sko - české geodetické dni : Bratislava, 6-8.06.2019 / spracoval Dušan Ferianc, Štefan Lukáč. — [Bratislava] : Slovenská spoločnost' geodetov a kartografov, 2019. — S. 59–60. — Bibliogr. s. 60. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Porównanie fotogrametrii z wykorzystaniem BSL i naziemnego skaningu laserowego zastosowanych do wyznaczania rzeźby terenu porośniętego trawą[Comparison of UAV photogrammetry and terrestrial laser scanning used to determine the grassy terrain model] / Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Wojciech MATWIJ, Paweł ĆWIĄKAŁA // W: XIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych : Ustroń, 27–29 września 2017 : konferencja naukowo-szkoleniowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 18–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przestrzenna inwentaryzacja wież szybowych na przykładzie doświadczeń O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” : streszczenieSpatial inventory of headframes on example of the experience ”Polkowice-Sieroszowice” mine : [abstract] / Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Wojciech Skobliński // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 24-28 lutego 2014 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Górnictwa Podziemnego Akademia Górniczo-Hutnicza. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2014. — 1 dysk optyczny. — Na obwolucie dod. XXIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, monitoring geodezyjny, inwentaryzacja wież szybowych

  keywords: laser scanning, terrestrial laser scanning, geodetic monitoring, inventory of headframes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przestrzenna inwentaryzacja wież szybowych na przykładzie doświadczeń O/ZG „Polkowice–Sieroszowice”Spatial inventory of headframes on the example of experience of „Polkowice–Sieroszowice” mining plant / Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Wojciech Skobliński // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2016 R. 67 nr 2, s. 161–168. — Bibliogr. s. 168

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: