Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Matwij, mgr inż.

asystent

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4008-2704

ResearcherID: R-7796-2017

Scopus: 57189462368

PBN: 1225800

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Application of terrestrial laser scanning to gravimetric measurements as the example of uranium adit near WojcieszówZastosowanie naziemnego skaningu laserowego w pomiarach grawimetrycznych na przykładzie sztolni pouranowej w okolicach Wojcieszowa / Karolina MATWIJ, Wojciech MATWIJ // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 66–67. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Assess the usefulness of the video monitoring system for inventory of housing and reinforcement of mine shaft / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Ramzová, Czech Republic, October 20–22, 2016 : abstracts / eds. L. Pospíšil, A. Berková. — Brno : Institute of Geodesy. Brno University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-80-86433-63-9. — S. 54–55. — Bibliogr. s. 54–55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Classical measurements methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Comparison of low-altitude UAV photogrammetry with terrestrial laser scanning as data-source methods for terrain covered in low vegetation / Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Wojciech MATWIJ, Paweł ĆWIĄKAŁA // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing ; ISSN 0924-2716. — 2017 vol. 126, s. 168–179. — Bibliogr. s. 178–179, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-02. — tekst: https://goo.gl/YEbGNJ

 • keywords: unmanned aerial vehicle, terrestrial laser scanning, ground filter, land relief

5
 • Comparison of terrain correction in microgravimetry using airborne and terrestrial laser scanning data / Sławomir PORZUCEK, Wojciech MATWIJ // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 14, Applied and environmental geophysics oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-00-3. — S. 57–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

 • keywords: microgravimetry, terrain correction, airborne and terrestrial laser scanning

6
 • Dokumentacja obiektów zabytkowych z wykorzystaniem chmury punktów na przykładzie Barbakanu[Use of point cloud data for the inventory of historical objects exemplified by Barbakan] / Paulina LEWIŃSKA, Karolina SIERADZY, Wojciech MATWIJ // W: III Konferencja naukowa z cyklu: Rola geomatyki i inżynierii w budowaniu społeczeństwa informacyjnego : materiały konferencyjne: II sesja doktorancka : 15 maja 2013 : [streszczenia referatów]. — [S. l. : s. n.], [2013]. — S. [7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Geological factors influencing the possibilities of deformations in the shafts of the Legnica-Głogów Copper Area (LGOM) / Karolina SIERADZY, Wojciech MATWIJ // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2012 [wyd. 2013] vol. 38 no. 4, s. 530–532. — Bibliogr. s. 531–532. — Herlandia 2013 : XIV international conference of young geologists Herl’any 2013 : Svätý Jur, Slovak Republic, 4–6 April 2013 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.4/geol.2012.38.4.abstracts.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Integration of 2D and TLS data using GIS to create a database for the Paphos Agora Project / Paweł ĆWIĄKAŁA, Karolina MATWIJ, Wojciech MATWIJ, Łukasz Miszk, Weronika Winiarska // Studies in Ancient Art and Civilization ; ISSN 1899-1548. — e-ISSN 2449-867X. — 2015 vol. 19 ed. by Jarosław Bodzek, s. 203–232. — Bibliogr. s. 218–224, Abstr.

 • keywords: 3D scanning, GIS in archaeology, 3D database, agora Nea Paphos, integrating 2D and 3D data

9
10
 • Inwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowegoClassical measurement methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : XIII konferencja naukowo-techniczna : 29–31.03.2017, Warszawa-Miedzeszyn: zeszyt streszczeń / Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — [Warszawa : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-61576-33-4. — S. 21. — Pełny tekst po zalogowaniu pod adresem {https://www.apgi.gik.pw.edu.pl/?q=2017/prezentacje}. — Slajdy 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Inwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowegoClassical measurement methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2018 t. 74 nr 1, s. 8–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, wieża szybowa, ekonomika pomiaru

  keywords: laser scanning, headgear, measurement economy

12
 • Methods analysis for the processing of point clouds from terrestrial laser scanning in order to reduce the amount of data / Wojciech MATWIJ // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 21, Informatics, geoinformatics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-01-0. — s. 991–998. — Bibliogr. s. 997–998, Abstr.

 • keywords: point cloud, algorithms, subsampling, filtering, TLS

13
 • Modelowanie i wizualizacja obiektów górniczych wchodzących w skład Rezerwatu Przyrody Nieożywionej Groty Kryształowe Kopalni Soli Wieliczka S. A.[Modeling and visualization of mining facilities included in the Crystal Caves Nature Reserve in Wieliczka Salt Mine] / Wojciech MATWIJ, Tomasz LIPECKI // W: Geomatyka górnicza : praktyczne zastosowania : monografia : praca zbiorowa / pod red. Artura Dyczko i Artura Krawczyka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza, Komisja Geomatyki Górniczej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. — Kraków : Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2013. — ISBN: 978-83-62079-98-8. — S. 51–64. — Bibliogr. s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Modern geodetic measurement techniques in gravimetric studies - example of gypsum karst in the Siesławice region / Sławomir PORZUCEK, Monika ŁÓJ, Karolina MATWIJ, Wojciech MATWIJ // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Naziemny skaning laserowy jako narzędzie do stworzenia trójwymiarowej bazy danych dla Agory Nea PafosTerrestial laser scanning as a tool for creating 3D database for Nea Paphos Agora in Cyprus / Paweł ĆWIĄKAŁA, Wojciech MATWIJ, Karolina MATWIJ, Weronika Winiarska // W: W sercu starożytnego miasta : pięć lat badań krakowskich archeologów na Agorze w Pafos na Cyprze (2011-2015) : międzynarodowe sympozjum oraz wystawa fotografii Roberta Słabońskiego = In the heart of the ancient city : five years of Krakow archaeologists' research at the Paphos Agora on Cyprus (2011-2015) : international symposium and exhibition of photographs by Robert Słaboński / red. Ewdoksia Papuci-Władyka, Agata Dobosz. — Kraków : Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. — ISBN: 978-83-942469-3-8. — S. 68–70. — Bibliogr. dla całości s. 83–84. — Tekst pol.-ang.. — P. Ćwiąkała, W. Matwij, K. Matwij – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Noninvasive research to determine the location of underground mining excavations in the case of unlicensed exploitation of coal / Wojciech MATWIJ // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Porównanie fotogrametrii z wykorzystaniem BSL i naziemnego skaningu laserowego zastosowanych do wyznaczania rzeźby terenu porośniętego trawą[Comparison of UAV photogrammetry and terrestrial laser scanning used to determine the grassy terrain model] / Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Wojciech MATWIJ, Paweł ĆWIĄKAŁA // W: XIV dni miernictwa górniczego i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych : Ustroń, 27–29 września 2017 : konferencja naukowo-szkoleniowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 18–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Przestrzenna inwentaryzacja wież szybowych na przykładzie doświadczeń O/ZG „Polkowice–Sieroszowice”Spatial inventory of headframes on the example of experience of „Polkowice–Sieroszowice” mining plant / Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Wojciech Skobliński // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2016 R. 67 nr 2, s. 161–168. — Bibliogr. s. 168

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Skanning, modelowanie i animacja 3D wyrobisk zabytkowej kopalni ćwiczebnej „Sztygarka”[Scanning modelling and 3D animation of mine corridors in historical coal mine “Sztygarka”] / Wojciech MATWIJ, Grzegorz Ciępka, Paulina LEWIŃSKA // W: Geomatyka górnicza : praktyczne zastosowania : monografia : praca zbiorowa / pod red. Artura Dyczko i Artura Krawczyka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza, Komisja Geomatyki Górniczej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. — Kraków : Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2013. — ISBN: 978-83-62079-98-8. — S. 35–49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Surveying support in geophysical methods / Karolina MATWIJ, Wojciech MATWIJ // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2014 vol. 40 no. 1, s. 107. — XV\textsuperscript{th} international conference of young geologists Herl'any 2014 : Międzybrodzie Żywieckie, Poland, May 8\textsuperscript{th}–10\textsuperscript{th} 2014 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2014.40.1/geol.2014.40.1.75.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • The comparison of the results of laser scanning and classical surveying methods of measuring the area and volume in the chapel of St. Kinga in the salt mine of Bochnia / Jadwiga MACIASZEK, Dominik MADUSIOK, Wojciech MATWIJ // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 3, s. 211–221. — Bibliogr. s. 220–221, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2013.39.3/geol.2013.39.3.211.pdf

 • keywords: laser scanning, mining deformations, Salt Mine Bochnia, area convergence

22
 • The visual assessment of the condition of a shaft lining and reinforcement equipment using video monitoring system / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Paweł ĆWIĄKAŁA, Wojciech MATWIJ // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 22, Geodesy and mine surveying. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-02-7. — S. 727–734. — Bibliogr. s. 734, Abstr.

 • keywords: laser scanning, monitoring, 3D modeling, shaft, aero triangulation

23
 • Wykorzystanie panoramicznego skaningu laserowego do inwentaryzacji maszyn wyciągowych szybu górniczegoApplication of the panoramic laser scanning to inventory mine shaft winding engines / Wojciech MATWIJ // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 3 / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7493-678-1. — S. 187–197. — Bibliogr. s. 196–197

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Wzmocnienie pewności wyznaczenia osnowy podziemnej przy prowadzeniu prac przebitkowych przez pomiar giroazymutów[Strengthening of the assurance of underground survey net supplemented by gyroscope azimuths in case of mining breakthrough] / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // W: XIV dni miernictwa górniczego i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych : Ustroń, 27–29 września 2017 : konferencja naukowo-szkoleniowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Zastosowanie naziemnego skaningu laserowego do wyznaczania przemieszczeń i deformacji wiaduktu drogowego na terenie górniczymApplication of terrestrial laser scanning for the determination of dislocations and deformations of the road viaduct in mining area / Janusz OSTROWSKI, Wojciech MATWIJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 6, s. 36–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: naziemny skaning laserowy, oddziaływanie eksploatacji górniczej, deformacje obiektu budowlanego

  keywords: terrestrial laser scanning, impact of mining activities, deformation of a facility