Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Matuszyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • Integrated reporting and sustainable development reporting – comparison of guidelines IIRC and GRI G4Raportowanie zintegrowane a raportowanie zrównoważonego rozwoju – porównanie wytycznych IIRC i GRI G4 / Iwona MATUSZYK, Bartosz RYMKIEWICZ // Central and Eastern European Journal of Management and Economics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2353-9119. — 2018 vol. 6 no. 1, s. 31–43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 41–42, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://ceejme.eu/wp-content/uploads/2018/09/ceejme_1_8_art_03.pdf

 • słowa kluczowe: sprawozdawczość zintegrowana, sprawozdawczość społeczna, Global Reporting Initiative, International Integrated Reporting Council

  keywords: social reporting, integrated reporting, Global Reporting Initiative, sustainable reporting, International Integrated Reporting Council

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29015/ceejme.542

2
 • Integrated reporting as a tool for communicating with stakeholders - advantages and disadvantages / Iwona MATUSZYK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Korzyści wynikające z zastosowania standardu XBRL w sprawozdawczości zintegrowanej[Benefits of using XBRL in integrated reporting] / Bartosz RYMKIEWICZ, Iwona MATUSZYK // W: "Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem" [Dokument elektroniczny] : X międzynarodowa konferencja naukowa : Szczyrk, 8–10.VI.2017 : materiały konferencyjne : sesja posterowa = "Contemporary problems of management of enterprise" : 10th international conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wiarygodność ujawnianych informacji jako podstawa właściwej komunikacji z interesariuszamiReliability of the disclosed information as a basis for proper communication with stakeholders / Iwona MATUSZYK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2018 nr 2, s. 105–113. — Bibliogr. s. 112–113, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — XIX konferencja „Zarządzanie finansami” : Kołobrzeg, marzec 2018. — tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12784.pdf

 • słowa kluczowe: sprawozdawczość organizacji, informacje niefinansowe, wiarygodność informacji niefinansowych

  keywords: organisation reporting, non-financial information, reliability of non-financial information

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2018.92-09