Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Matusiak, dr inż.

poprzednio: Natkaniec

adiunkt

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfmb, Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900761

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • 3D reconstrudtion of the spect myocardial images obtained with the static heart phantom / J. DUDAŁA, J. Mróz, K. MATUSIAK, Z. STĘGOWSKI // W: EFOMP council and officer's meeting : 14\textsuperscript{th} general assembly of the Polish Society of Medical Physics : Kraków, Poland, 17–21 September 2008 : conference programme & abstracts / AGH, PAN Polska Akademia Nauk. — [Kraków? : s. n.], [2008]. — Na okł. dodatkowo: Medical physics and engineering 110 years after the discovery of polonium and radium : European conference. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Application of compartmental models for positron emission tomography (PET) / A. JUNG, K. MATUSIAK // Nuclear Medicine Review ; ISSN 1506-9680. — 2012 vol. 15 suppl. A, s. A54. — Bibliogr. s. A54. — PETRAD 2012 : Positron Emission Tomography in Research and Diagnostics : 16–19 May 2012, Warsaw, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • A deconvolution method used for the estimation of radiotracer transit in dynamic kidney scintigraphy / Marta WASILEWSKA-RADWAŃSKA, Artur Stępień, Katarzyna MATUSIAK, Jolanta Pawlus, Agnieszka JAMROZIK // W: Some aspects of medical physics – \emph {in vivo} and \emph {in vitro} studies. Pt. 1, Application of non-ionizing radiation in diagnostics and therapy / eds. Zofia Drzazga, Aleksander Sieroń. — Olsztyn : HARD Publishing Company, 2010. — (Monographs of Polish Journal of Environmental Studies ; vol. 1). — Zawiera materiały z IV International symposium on Medical physics and workshop and tutorial “Magnetic resonanse imaging and spectroscopy”. — ISBN: 978-83-61940-28-9. — S. 146–151. — Bibliogr. s. 151, Abstr.

 • keywords: deconvolution method, dynamic renoscintigraphy, mean transit time (MTT), relative kidney function (RKF), time to half maximum of the renoscintigram (T(1/2max))

5
 • Body temperature control and regulation-educational mechanical model of blood flow regulation / Katarzyna MATUSIAK, Paulina Kozioł, Natalia Łopuszyńska, Weronika Mazur, Marta WASILEWSKA-RADWAŃSKA // Journal of Nursing & Care ; ISSN 2167-1168. — 2015 vol. 4 iss. 4, s. 143. — Proceedings of 3\textsuperscript{rd} Euro nursing & medicare summit : July 27–29, 2015, Valencia, Spain

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Comparison of MCP-Ns and MCP-N detectors usefulness for beta rays detection / Katarzyna MATUSIAK, Aneta Patora, Aleksandra JUNG // Radiation Measurements ; ISSN 1350-4487. — 2017 vol. 102, s. 10–15. — Bibliogr. s. 15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-02. — tekst: https://goo.gl/hmc7Nt

 • keywords: thermoluminescent detectors, MCP-Ns, beta radiation dosimetry

7
 • Deconvolution method used for estimation of radiotracer transit in dynamic kidneys scintigraphy / M. WASILEWSKA-RADWAŃSKA, A. Stępień, K. MATUSIAK, J. Pawlus, A. JAMROZIK // W: VI Symposium on Medical Physics ; IV International Symposium on Medical Physics : 15–18 June 2009 : Szczyrk – Poland : abstracts / eds. Katarzyna Michalik, Karina Maciejewska, Anna Michmik. — [Katowice : Department of Medical Physics A. Chełkowski Institute of Physics, University of Silesia], [2009]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Dedicated computer software to radiation dose optimization for staff performing nuclear medicine procedures / J. Kosek, K. MATUSIAK // W: NUTECH 2011 : international conference on Development and applications of nuclear technologies : 11–14 September 2011 AGH Kraków : book of abstracts. — Kraków : AGH. Faculty of Physics and Applied Computer Science, cop. 2011. — ISBN: 978-83-925779-1-1. — S. 93. — Bibliogr. s. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Dedicated computer software to radiation dose optimization for the staff performing nuclear medicine procedures / Katarzyna MATUSIAK, Jakub Kosek // Nukleonika : the International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency ; ISSN 0029-5922. — 2012 vol. 57 no. 4, s. 497–502. — Bibliogr. s. 502, Abstr.. — NUTECH-2011 : proceedings of the international conference on Development and applications of nuclear technologies : 11–14 September 2011, Kraków, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Dedicated phantom for measurements in beta-gamma mixed radiation fields / K. MATUSIAK, A. JUNG // Polish Journal of Medical Physics and Engineering ; ISSN 1425-4689. — 2011 vol. 17 Suppl. 1 spec. iss.: Abstracts, s. s95–s96. — Bibliogr. s. s95–s96. — International conference on medical physics and engineering on Physics and engineering for health and wellness of society : 21–24 September 2011, Poznań, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Dynamiczny fantom serca[Dynamic heart phantom] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WASILEWSKA-RADWAŃSKA Marta, MATUSIAK Katarzyna, Stępień Artur. — Int.Cl.: G06G 7/60\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 385789 A1 ; Opubl. 2010-02-01. — Zgłosz. nr P.385789 z dn. 2008-07-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 3, s. 24-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL385789A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
 • Dynamic heart phantom for the Quality Control of SPECT equipment / Katarzyna MATUSIAK, Marta WASILEWSKA-RADWAŃSKA, Artur Stępień // Physica Medica : European Journal of Medical Physics ; ISSN 1120-1797. — 2008 vol. 24 iss. 2, s. 112–116. — Bibliogr. s. 116, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2008-03-10. — 1st European Conference on Medical Physics : September 20–22, 2007 : Pisa, Italy. — tekst: http://goo.gl/NlKD0N

 • keywords: quality control (QC), SPECT, dynamic heart phantom

14
 • Edukacyjny model kardiostymulatora[Educational model of a pacemaker] / Grzegorz Blachliński, Kinga Jeleń, Tomasz Okólski, Łukasz Jeleń, Katarzyna MATUSIAK // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa : Warszawa, 14–16 października 2015 r. / Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN. — [Warszawa : s. n.], [2015] + CD. — ISBN: 978-83-937303-2-2. — S. 139. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Elemental anomalies in the hippocampal formation after repetitive electrical simulation: an X-ray fluorescence microscopy study / J. CHWIEJ, H. Gabryś, K. Janeczko, J. KUTORASIŃSKA, K. Gzielo-Jurek, K. MATUSIAK, K. Appel, Z. Setkowicz // Journal of Biological Inorganic Chemistry ; ISSN 0949-8257. — 2014 vol. 19 iss. 7, s. 1209–1219. — Bibliogr. s. 1219, Abstr.. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00775-014-1177-7.pdf

 • keywords: synchrotron radiation, topographic and quantitative elemental analysis, X-ray fluorescence microscopy, rat kindling model of epilepsy, transauricural electroshocks

16
17
 • Estimation of absorbed dose distribution in Krakow / A. JUNG, E. Głodasik, K. MATUSIAK // W: 50th anniversary of PSMP : congress of Polish Society of Medical Physics : 3–5 September, Warsaw - Poland : book of abstracts. — [Warsaw : PSMP], [2015]. — ISBN: 978-83-62276-23-3. — S. 38. — Bibliogr. s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Evaluation of spatial and seasonal radioactivity dose fluctuations in a Wierzchowska Górna limestone cave / Aleksandra JUNG, Blazej Karabin, Katarzyna MATUSIAK // Isotopes in Environmental and Health Studies ; ISSN 1025-6016. — 2013 vol. 49 no. 2, s. 180–187. — Bibliogr. s. 186–187

 • keywords: external dose, natural radioactivity, limestone caves, Polish Jura, thermoluminescence detectors

19
 • Even low doses of iron oxides nanoparticles may disturb the elemental composition of selected body organs - preliminary results obtained for rats using TXRF spectroscopy / Agnieszka SKOCZEŃ, Katarzyna MATUSIAK, Zuzanna Setkowicz, Aldona Kubala-Kukus, Ilona Stabrawa, Małgorzata Ciarach, Krzysztof Janeczko, Joanna CHWIEJ // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 248. — Bibliogr. s. 248

 • keywords: TXRF, elemental analysis, nanoparticles toxicity, rat organs

20
 • Experimental and theoretical study on multicomponent $Al_xCu_yFeNiCrCo$ high entropy alloys / Katarzyna MATUSIAK, Jakub CIEŚLAK, Katarzyna BERENT, Marianna MARCISZKO // W: Euromat 2017 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : 17-22 September 2017, Thessaloniki, Greece : final program / Hellenic Metallurgical Society (HMS) ; Hellenic Society for the Science & Technology of Condensed Matter (HSSTCM). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Thessaloniki : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [1] B8-P-THU-P2-7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Fantom dyzometryczny[Dosimetric phantom] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MATUSIAK Katarzyna, JUNG Aleksandra. — Int.Cl.: G01T 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396779 A1 ; Opubl. 2013-04-29. — Zgłosz. nr P.396779 z dn. 2011-10-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 9, s. 35. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396779A1.pdf

 • słowa kluczowe: fantom dyzometryczny

  keywords: Dosimetric phantom

22
23
 • Mikroskopia FTIR i rentgenowska w badaniach nad patogenezą padaczki i mechanizmami przeciwdrgawkowego działania diety ketogenicznej[FTIR and X-ray microscopy studies on the pathogenesis of epilepsy and mechanisms of anticonvulsant action of ketogenic diet] / Joanna CHWIEJ, Agnieszka SKOCZEŃ, Agnieszka PATULSKA, Katarzyna MATUSIAK, Krzysztof Janeczko, Małgorzata Ciarach, Christophe Sandt, Ferenc Borondics, Rolf Simon, Zuzanna Setkowicz // W: Obrazowanie FTIR w mikro- i nanoskali: struktura molekularna a jej dystrybucja przestrzenna [Dokument elektroniczny] : 16–17 czerwca 2016, [Kraków] : materiały konferencyjne / red. Agnieszka Skoczeń, Joanna Chwiej, Kamilla Małek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-945305-0-1. — S. 17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 17. — J. Chwiej, A. Skoczeń, A. Patulska, K. Matusiak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Multimodalny fantom serca[Multimodal heart phantom] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MATUSIAK Katarzyna. — Int.Cl.: A61B 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412123 A1 ; Opubl. 2016-10-24. — Zgłosz. nr P.412123 z dn. 2015-04-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 22, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412123A1.pdf

 • słowa kluczowe: fantom serca, obrazowanie w medycynie, fuzja obrazów

  keywords: heart phantom, medical imaging, image fusion

25
 • Multimodalny fantom serca[Multimodal heart phantom] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Katarzyna MATUSIAK. — Int.Cl.: A61B 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 227218 B1 ; Udziel. 2017-06-07 ; Opubl. 2017-11-30. — Zgłosz. nr P.412123 z dn. 2015-04-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL227218B1.pdf

 • słowa kluczowe: fantom serca, obrazowanie w medycynie, fuzja obrazów

  keywords: heart phantom, medical imaging, image fusion