Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Wiernek, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913628

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Badanie marketingowe odbiorców gazu w aglomeracji krakowskiejNatural gas customer survey in the Cracow agglomeration / Mateusz WIERNEK, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Marketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami : monografia = Marketing, logistics and people in the management of organizations / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-80-5. — S. 104–115. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Doświadczenie klienta jako element przewagi konkurencyjnej na detalicznym rynku energiiCustomer experience as an element of competitive advantage in the retail energy market / Mateusz WIERNEK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: rynek energii, doświadczenie klienta, zaangażowanie klienta

  keywords: energy market, customer experience, customer engagement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Marketing gazu ziemnego na dojrzałych rynkach energiiNatural gas marketing on mature energy markets / Mateusz WIERNEK, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-50-8. — S. 111–121. — Bibliogr. s. 120–121, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Marketing społecznie zaangażowany jako element tworzenia wartości przez firmy handlujące energiąCause related marketing as an element of value creation process of a energy marketing company / Mateusz WIERNEK // W: Strategiczne planowanie, marketing i logistyka w zarządzaniu organizacjami : monografia = Strategical planning, marketing and logistics in the management of organizations / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-89-9. — S. 124–139. — Bibliogr. s. 138–139, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Orientacja marketingowa przedsiębiorstw handlujących gazem na konkurencyjnych rynkach energiiNatural gas companies marketing orientattion on competitive energy markets / Mateusz WIERNEK // W: Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji : monografia = Marketing and logistics determinants of organizations development / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-64-6. — S. 218–238. — Bibliogr. s. 236–237, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Pozacenowe strategie budowania przewagi konkurencyjnej na detalicznym rynku energii elektrycznej i gazu : streszczenieNon-price strategies for building competitive advantage in the energy and natural gas retail market : abstract / Mateusz WIERNEK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: przewaga konkurencyjna, rynek energii elektrycznej i gazu, marketing energii, strategie konkurencji

  keywords: competitive advantage, energy and natural gas market, energy marketing, competition strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Pozacenowe strategie budowania przewagi konkurencyjnej na detalicznym rynku energii elektrycznej i gazuNon-price strategies for building competitive advantage in the energy and natural gas retail market / Mateusz WIERNEK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2016 / red. nauk. Marek Karkula, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-901-8. — S. 105–118. — Bibliogr. s. 117–118, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przewaga konkurencyjna, rynek energii elektrycznej i gazu, marketing energii, strategie konkurencji

  keywords: competitive advantage, energy and natural gas market, energy marketing, competition strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rozwój gazowych firm dystrybucyjnych[Evolution of gas distribution companies] / Mateusz WIERNEK, Zbigniew ŁUCKI // W: Marketing w gazownictwie : rola dystrybucji i obrotu : Zakopane 11–13 czerwiec 2007 / Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie. Oddział Obrotu Gazem. Gazownia Krakowska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Krakowie. — Ed. 7. — [Kraków : KSG], [2007]. — S. 6–23. — Bibliogr. s. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zasoby ludzkie w reengineeringuHuman resources in reengineering / Mateusz WIERNEK, Bogusław WIERNEK // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg, Ewy Beck. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-059-6. — S. 227–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zmiany w działalności firm gazowniczych na rynkach energii gdzie przeprowadzono proces deregulacjiThe changes in natural gas marketing companies' activities in the deregulated energy markets / Mateusz WIERNEK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 23–24 listopada 2006 = Enterprise management : theory and practice : IX international scientific conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-098-7. — S. 183–189. — Bibliogr. s. 189, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zmiany w modelu działalności firm handlujących gazem wywołane procesem liberalizacji rynków energiiChanges in natural gas companies' business models as a result of market liberalisation process / Mateusz WIERNEK // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance ; ISSN 2084-5189. — Tytuł poprz.: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN: 1732-1565. — 2012 R. 10 nr 1 cz. 2, s. 303–314. — Bibliogr. s. 312–313, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, deregulacja rynku, strategia marketingowa

  keywords: natural gas, market deregulation, marketing strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: