Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Wiernek, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, *Katedra Inżynierii Zarządzania


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analityczny CRMAnalytic CRM / Mateusz WIERNEK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 1–2 : Ekonomia i Zarządzanie, s. 163–170. — Bibliogr. s. 169–170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Audyt personalnyPersonnel procedures audit / Mateusz WIERNEK, Bogusław WIERNEK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2005 t. 50 z. 2–3, s. 429–435. — Bibliogr. s. 435. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1r1y0866.wbg2.bg.agh.edu.pl/ZAGADNIENIA/50-2/50-2-23.pdf

 • słowa kluczowe: audyt personalny, cel audytu, audyt procedur personalnych, zalecenia wynikające z audytu

  keywords: personnel audit, audit goal, audit of personnel procedures, audit recommendations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie marketingowe odbiorców gazu w aglomeracji krakowskiejNatural gas customer survey in the Cracow agglomeration / Mateusz WIERNEK, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Marketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami : monografia = Marketing, logistics and people in the management of organizations / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-80-5. — S. 104–115. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Doświadczenie klienta jako element przewagi konkurencyjnej na detalicznym rynku energiiCustomer experience as an element of competitive advantage in the retail energy market / Mateusz WIERNEK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: rynek energii, doświadczenie klienta, zaangażowanie klienta

  keywords: energy market, customer experience, customer engagement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Gazownictwo węgierskie drogowskazem dla gazownictwa polskiego[Hungarian gas industry – a model for Polish gas sector] / Zbigniew ŁUCKI, Mateusz WIERNEK // Nowoczesne Gazownictwo ; ISSN 1427-2687. — 2005 nr 4, s. 17–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Handel elektroniczny gazem ziemnym : stan obecny i perspektywy[E-business in the gas industry – present state and prospectives] / Zbigniew ŁUCKI, Grzegorz DUBIEL, Mateusz WIERNEK // W: Marketing w gazownictwie – moda czy konieczność : Zakopane 2–4 października 2002 r. / Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. w Warszawie. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 54–70. — Bibliogr. s. 69–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Integracja polskiego sektora energetycznego z europejskim rynkiem energiiPolish energy industries integration with the European energy market / Zbigniew ŁUCKI, Bartosz SOLIŃSKI, Mateusz WIERNEK, Joanicjusz Nazarko, Arkadiusz Jurczuk, Katarzyna Halicka // W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : handel, finanse i procesy integracyjne (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mieczysława Dudka ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2004. — Na okł. dodatkowo: Stosunki gospodarcze integrującej się Europy. — ISBN10: 8389712024. — S. 347–360. — Bibliogr. s. 360, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Marketing gazu ziemnego na dojrzałych rynkach energiiNatural gas marketing on mature energy markets / Mateusz WIERNEK, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-50-8. — S. 111–121. — Bibliogr. s. 120–121, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Marketing społecznie zaangażowany jako element tworzenia wartości przez firmy handlujące energiąCause related marketing as an element of value creation process of a energy marketing company / Mateusz WIERNEK // W: Strategiczne planowanie, marketing i logistyka w zarządzaniu organizacjami : monografia = Strategical planning, marketing and logistics in the management of organizations / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-89-9. — S. 124–139. — Bibliogr. s. 138–139, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Orientacja marketingowa przedsiębiorstw handlujących gazem na konkurencyjnych rynkach energiiNatural gas companies marketing orientattion on competitive energy markets / Mateusz WIERNEK // W: Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji : monografia = Marketing and logistics determinants of organizations development / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-64-6. — S. 218–238. — Bibliogr. s. 236–237, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Pozacenowe strategie budowania przewagi konkurencyjnej na detalicznym rynku energii elektrycznej i gazu : streszczenieNon-price strategies for building competitive advantage in the energy and natural gas retail market : abstract / Mateusz WIERNEK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rynek gazu, rynek energii elektrycznej, przewaga konkurencyjna, marketing energii, strategie konkurencji

  keywords: natural gas market, energy market, competitive advantage, energy marketing, competition strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pozacenowe strategie budowania przewagi konkurencyjnej na detalicznym rynku energii elektrycznej i gazuNon-price strategies for building competitive advantage in the energy and natural gas retail market / Mateusz WIERNEK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2016 / red. nauk. Marek Karkula, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-901-8. — S. 105–118. — Bibliogr. s. 117–118, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rynek gazu, rynek energii elektrycznej, przewaga konkurencyjna, marketing energii, strategie konkurencji

  keywords: natural gas market, energy market, competitive advantage, energy marketing, competition strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Problematyka małych i średnich przedsiębiorstw w literaturze krajowej i zagranicznejProblems of small and medium enterprise in Polish and foreign literature / Lidia OGIELA, Bartosz SOLIŃSKI, Mateusz WIERNEK // W: Zarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia = Management – theory and practice : selected issues / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 83-914035-8-0. — S. 421–431. — Bibliogr. s. 430–431, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Przegląd metod statystycznych stosowanych w analizie sektora MŚPThe survey of statistical methods applied to the analysis of SME sector / Mateusz WIERNEK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 3 Informatyka, s. 971–979. — Bibliogr. s. 978–979

 • słowa kluczowe: metody statystyczne, średnie przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa

  keywords: statistical methods, medium enterprises, small enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rozwój gazowych firm dystrybucyjnych[Evolution of gas distribution companies] / Mateusz WIERNEK, Zbigniew ŁUCKI // W: Marketing w gazownictwie : rola dystrybucji i obrotu : Zakopane 11–13 czerwiec 2007 / Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie. Oddział Obrotu Gazem. Gazownia Krakowska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Krakowie. — Ed. 7. — [Kraków : KSG], [2007]. — S. 6–23. — Bibliogr. s. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zasoby ludzkie w reengineeringuHuman resources in reengineering / Mateusz WIERNEK, Bogusław WIERNEK // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg, Ewy Beck. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-059-6. — S. 227–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zmiana postrzegania klientów przez firmy gazowniczeThe changes in the perception of gas company's clients / Mateusz WIERNEK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 595–599. — Bibliogr. s. 599, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zmiany w działalności firm gazowniczych na rynkach energii gdzie przeprowadzono proces deregulacjiThe changes in natural gas marketing companies' activities in the deregulated energy markets / Mateusz WIERNEK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 23–24 listopada 2006 = Enterprise management : theory and practice : IX international scientific conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-098-7. — S. 183–189. — Bibliogr. s. 189, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zmiany w modelu działalności firm handlujących gazem wywołane procesem liberalizacji rynków energiiChanges in natural gas companies' business models as a result of market liberalisation process / Mateusz WIERNEK // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance ; ISSN 2084-5189. — Tytuł poprz.: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN: 1732-1565. — 2012 R. 10 nr 1 cz. 2, s. 303–314. — Bibliogr. s. 312–313, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: deregulacja rynku, strategia marketingowa, gaz ziemny

  keywords: natural gas, market deregulation, marketing strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zrównoważona karta wyników jako narzędzie oceny kapitału ludzkiego i efektywności zarządzania ZL w przedsiębiorstwieBalanced score card as a tool for assessment of human capital and the effectiveness of human resource management in organization / Bogusław WIERNEK, Mateusz WIERNEK // W: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 8389388278. — S. 285–289. — Bibliogr. s. 289

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: