Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Szubel, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1993-8093 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56442696900

PBN: 5e70922c878c28a047391282

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 116, z ogólnej liczby 118 publikacji Autora


1
 • A comprehensive three-dimensional analysis of a large-scale multi-fuel CFB boiler burning coal and syngas. Pt. 1, The CFD model of a large-scale multi-fuel CFB combustion / Jarosław Krzywański, Karol SZTEKLER, Mateusz SZUBEL, Tomasz SIWEK, Wojciech NOWAK, Łukasz MIKA // Entropy [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1099-4300. — 2020 vol. 22 iss. 9 art. no. 964, s. 1–32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 30–32, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-31. — tekst: https://www.mdpi.com/1099-4300/22/9/964/pdf

  orcid iD
 • keywords: modelling, simulation, CFD, co-combustion, circulating fluidized bed, multi-fuels boilers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/e22090964

2
 • A comprehensive, three-dimensional analysis of a large-scale, multi-fuel, CFB boiler burning coal and syngas. Pt. 2, Numerical simulations of coal and syngas co-combustion / Jaroslaw Krzywanski, Karol SZTEKLER, Mateusz SZUBEL, Tomasz SIWEK, Wojciech NOWAK, Łukasz MIKA // Entropy [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1099-4300. — 2020 vol. 22 iss. 8 art. no. 856, s. 1–30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 28–30, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-31. — tekst: https://www.mdpi.com/1099-4300/22/8/856/pdf

  orcid iD
 • keywords: modelling, simulation, CFD, co-combustion, circulating fluidized bed, multi-fuels boilers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/e22080856

3
4
 • Analiza możliwości współspalania osadów ściekowych w kotłach na biomasęAnalysis of the possibility of co-combustion of sewage sludge in biomass boilers / Mateusz SZUBEL, Krzysztof SORNEK, Barbara Robak, Magdalena Ciołek, Mariusz FILIPOWICZ // Archiwum Spalania ; ISSN 1641-8549. — 2012 vol. 12 nr 4, s. 263–271. — Bibliogr. s. 270–271, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza możliwości współspalania osadów ściekowych w kotłach na biomasę[Analysis of the possibility of co-combustion of sewage sludge in biomass boilers] / Mateusz SZUBEL, Krzysztof SORNEK, Barbara Robak, Magdalena Ciołek, Mariusz FILIPOWICZ // W: Energetyka 2012 : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 7–9 listopada 2012 : katalog okolicznościowy / Politechnika Wrocławska. Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. — [Wrocław : s. n.], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 100–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza numeryczna dynamiki płaszcza wodnego kotła na biomasę : [abstrakt]The numerical analysis of dynamic of the biomass boiler water jacket : [abstract] / Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Grzegorz Skrzypczak // W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów : międzynarodowa XII konferencja kotłowa ICBT 2014 : Szczyrk, 21–24 października 2014 = 12\textsuperscript{th} international conference on Boiler technology 2014 / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, RAFAKO SA, Racibórz. — Gliwice : [PŚ], 2014. — (Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych ; ISSN 1506-9702 ; z. 35). — ISBN: 978-83-938368-3-3. — S. 369–370. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 1008–1016. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1016, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza numeryczna pracy paleniska akumulacyjnego zasilanego drewnem[Numerical analysis of the wood-fired accumulative hearth] / Mateusz SZUBEL, Magdalena Warszewska, Grzegorz BASISTA // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 1, T. 1–4 = [The issues currently being raised by young scientists] / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-46-3. — S. 548–553. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 553, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w t. 2: Energetyka/Środowisko

 • słowa kluczowe: CFD, paleniska akumulacyjne, spalanie drewna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza numeryczna pracy urządzeń grzewczych małej mocy zasilanych biomasąThe numerical analysis of operation of the small-scale biomass heating devices / Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2015 t. 32 z. 62 nr 2, s. 477–486. — Bibliogr. s. 486, Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, CFD, drewno, piece na biomasę

  keywords: numerical modelling, CFD, wood, biomass furnaces

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2015.77

9
 • Analiza numeryczna wybranych wariantów geometrycznych układu doprowadzania powietrza wtórnego w instalacji kotła na biomasę[Numerical analysis of selected variants of design of secondary air feeding system for biomass boiler] / Grzegorz BASISTA, Mateusz SZUBEL, Beata Matras // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 7 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-61-6. — S. 146–151. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 151, Streszcz.

 • słowa kluczowe: biomasa, CFD, przepływ, kocioł

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza parametrów pracy kotła wsadowego na słomę z wykorzystaniem metod eksperymentalnych i analizy numerycznej opartej na CFD[Analysis of the operation parameters of the biomass batch boiler with apllication of experimental and CFD methods] / Mateusz SZUBEL // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : materiały konferencji Młodych Naukowców : VII edycja : 6.12.2014 Kraków, 13.12.2014 Łódź : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — Na okł. dod.: Wrocław 16.01.2015 - ekologia i środowisko, 16.01.2015 - rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo, 17.01.2015 - nauki przyrodnicze, 18.01.2015 - nauki inżynieryjne. — e-ISBN: 978-83-63058-44-9. — S. 240. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 240

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza parametrów pracy kotła wsadowego na słomę z wykorzystaniem metod eksperymentalnych i analizy numerycznej opartej na CFD[Experimental and CFD analysis of the operational parameters of the batch straw-fired boiler] / Mateusz SZUBEL, Magdalena Warszewska, Grzegorz BASISTA // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 1, T. 1–4 = [The issues currently being raised by young scientists] / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-46-3. — S. 542–547. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 547, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w t. 2: Energetyka/Środowisko

 • słowa kluczowe: biomasa, CFD, kotły wsadowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza wpływu geometrii komór spalania kotła na biomasę na charakterystykę podziału dostarczanego powietrza na pierwotne i wtórne, z wykorzystaniem metod numerycznych[The numerical analysis of the impact of combustion chambers geometry on characteristic of air division into primary and secondary flux in the biomass boiler] / Mateusz SZUBEL, Tomasz SIWEK // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : 5 edycja : Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013, Kraków 11.01.2014 : materiały konferencyjne / [red. wyd. Marcin Kuczera]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-83-63058-38-8. — S. 97–105. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 105, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w cz. 2: Nauki inżynieryjne (energetyka)

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, CFD, kotły na biomasę

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza wpływu konstrukcji akumulacyjnego wymiennika ciepła na efektywność ogrzewania piecem na drewno i bilans cieplny urządzenia grzewczego[The analysis of impact of the accumulative heat exchanger construction on the efficiency of heating using the wood burning stove and heat balance of the device] / Mateusz SZUBEL, Grzegorz BASISTA // W: EKO-DOK 2015 : VII konferencja doktorantów i młodych pracowników nauki : interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska : Boguszów-Gorce, 20–22 kwietnia 2015 : zeszyt abstraktów / Politechnika Wrocławska, IMGW, PWIK w Głogowie Sp. z o. o.. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 43. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza wpływu konstrukcji akumulacyjnego wymiennika ciepła na efektywność ogrzewania piecem na drewno i bilans cieplny urządzenia grzewczegoThe impact of the construction of the accumulation heat exchanger on the heat balance and efficiency of heating using the wood-fired stove / Mateusz SZUBEL, Grzegorz BASISTA // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa, 6 / pod red. Andrzeja Kotowskiego, Katarzyny Piekarskiej, Bartosza Kaźmierczaka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015. — e-ISBN: 978-83-7493-897-6. — S. 375–390. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.dbc.wroc.pl/Content/27514/interdyscyplinarne_zagadnienia_6.pdf [2015-09-01]. — Bibliogr. s. 390

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analiza wpływu warunków prowadzenia procesu spalania biomasy na emisję tlenku węgla[The analysis of the impact of biomass combustion conditions on carbon monoxide emission] / Mateusz SZUBEL, Anna Haracz, Wiktor Wesołowski, Szymon Podlasek, Jakub Kopeć // Dokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-4436 ; nr 3. — 2014 [nr] 2, s. 294–299. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 299, Streszcz.. — Konferencja młodych naukowców nt. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – V edycja : Kraków, 11. 01. 2014

 • słowa kluczowe: biomasa, spalanie, kotły na biomasę, analiza spalin, tlenek węgla

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analysis of selected problems of biomass combustion process in batch boilers – experimental and numerical approach / Mateusz SZUBEL // W: EFM15 : Experimental Fluid Mechanics 2015 : proceedings of the international conference : November 17.–20. 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Petra Dančová, Martin Veselý. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-1-5108-2208-5. — S. 778–787. — Bibliogr. s. 787, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Analysis of selected problems of biomass combustion process in batch boilers – experimental and numerical approach / Mateusz SZUBEL // EPJ Web of Conferences ; ISSN 2101-6275. — 2016 vol. 114 art. no. 02119, s. 1–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-28. — EFM 15 : Experimental Fluid Mechanics 2015 : Prague, Czech Republic, November 17–20, 2015. — tekst: https://goo.gl/5lP4gZ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/epjconf/201611402119

18
 • Application of thermoelectric power generators in small-scale heating devices / Mariusz FILIPOWICZ, Krzysztof SORNEK, Mateusz SZUBEL, Maciej ŻOŁĄDEK // W: Biomass in small-scale energy applications : theory and practice / ed. by Mateusz Szubel, Mariusz Filipowicz. — Boca Raton : Taylor & Francis, CRC Press, 2019. — (Energy Systems: From Design to Management). — ISBN: 978-0-367-20105-5 ; e-ISBN: 9780429286063. — S. 185–213. — Bibliogr. s. 212–213

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Application of various 'response surface' – based algorithms in optimization of air manifolds for batch boilers / Mariusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Anna Mikrut // W: EFM18 : proceedings of the international conference Experimental Fluid Mechanics 2018 : November 13.–16., 2018, Prague / eds. Petra Dančová, Jan Novosád. — [Karlovy Vary] : Polypress s. r. o., [2018]. — S. 555–564. — Bibliogr. s. 564, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Application of various 'response surface' – based algorithms in optimization of air manifolds for batch boilers / Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Anna Mikrut // EPJ Web of Conferences ; ISSN 2101-6275. — 2019 vol. 213, art. no. 02083, s. 1–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — EFM18 : Experimental Fluid Mechanics : Prague, Czech Republic, November 13–16, 2018

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/epjconf/201921302083

21
 • Badania energetycznych i ekologicznych parametrów pracy domowych urządzeń grzewczych typu piecokominkiStudy on energy and ecological parameters of domestic heating appliances like fireplaces with heat accumulation / Mariusz FILIPOWICZ, Mateusz SZUBEL, Krzysztof SORNEK, Estera BOŻEK, Leszek KURCZ, Arkadiusz FIGÓRSKI, Wiktor Wesołowski, Jacek Ręka // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2015 t. 32 z. 62 nr 2, s. 71–80. — Bibliogr. s. 80, Summ.

 • słowa kluczowe: biomasa, efektywność energetyczna, analiza spalin, piecokominek, drewno, sterowanie spalaniem

  keywords: biomass, energy efficiency, wood, fireplace with heat accumulation system, exhaust gases analysis, combustion control

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2015.37

22
 • Badanie możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii z biomasy[The study of possibilities of generation and use of energy from biomass] / Krzysztof SORNEK, Mateusz SZUBEL, Wojciech GORYL, Estera BOŻEK, Mariusz FILIPOWICZ // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Biomass in small-scale energy applications : theory and practice / ed. by Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ. — Boca Raton : Taylor & Francis, CRC Press, 2019. — XII, 348 s.. — (Energy Systems: From Design to Management). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-0-367-25105-5 ; e-ISBN: 9780429286063

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Budownictwo inteligentne – dom pod kontrolą[Inteligent building – house under control] / Mateusz SZUBEL // Kreator. Projekty : kwartalnik ogólnopolski ; ISSN 1732-5285. — 2013 nr 2, s. 50–53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ceramika węglikowa w ogniwach paliwowychCarbide ceramics in fuel cells (applications) / DUDEK M., GUBERNAT A., SZUBEL M. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 55. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: