Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Sitko, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0893-8784

ResearcherID: G-9901-2013

Scopus: 24472109800

PBN: 3961054

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Application of the multiscale microstructure-based modelling techniques for the prediction of strain inhomogeneity in the non-linear deformation processesZastosowanie technik modelowania wieloskalowego wykorzystujących podejście mikrostrukturalne do przewidywania niejednorodności odkształcenia w procesach charakteryzujących się nieliniową ścieżką odkształcania / Krzysztof MUSZKA, Paulina GRACA, Mateusz SITKO, Łukasz MADEJ, Lin Sun // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2013 vol. 13 no. 4, s. 460–470. — Bibliogr. s. 469, Abstr., Streszcz.

 • keywords: crystal plasticity, multiscale modeling, 3D digital material representation, strain path changes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cellular automata finite element approach for modelling microstructure evolution under thermo-mechanical processing conditions / Rafał GOŁĄB, Mateusz SITKO, Joanna SZYNDLER, Łukasz MADEJ // W: Cellular automata : 11th international conference on Cellular Automata for Research and Industry, ACRI 2014 : Krakow, Poland, September 22–25, 2014 : proceedings / eds. Jarosław Wąs, Georgios Ch. Sirakoulis, Stefania Bandini. — Cham [etc.] : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 8751). — ISBN: 978-3-319-11519-1 ; e-ISBN: 978-3-319-11520-7. — S. 197–207. — Bibliogr. s. 206–207, Abstr.

 • keywords: static recrystallization, cellular automata, phase transformation, framework, finite element

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/AMM.644-650

3
 • Concurrent CAFE model of static recrystallization during multi-pass hot rolling / Mateusz SITKO, Łukasz MADEJ, Krzysztof MUSZKA // W: PCM-CMM-2015 : 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st international conference on Computer Methods in Mechanics : September 8th–11th 2015, Gdańsk, Poland : short papers, Vol. 2 / eds. Michał Kleiber, [et al.]. — Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. Gdańsk Branch, 2015. — ISBN 978-83-932107-6-3 vol. 2. — ISBN: 978-83-932107-4-9. — S. 593–594. — Bibliogr. s. 594, Abstr.

 • keywords: static recrystallization, cellular automata, continuous annealing, rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Development of efficient data transfer protocols in the random cellular automata finite element dynamic recrystallization model / Adam LEGWAND, Mateusz SITKO, Kazimierz MICHALIK, Konrad PERZYŃSKI, Łukasz MADEJ // W: CMM2017 : 22\textsuperscript{nd} international conference on Computer Methods in Mechanics : September 13–16, 2017, Lublin, Poland : short papers / eds. T. Burczyński [et al.]. — Lublin : Lublin University of Technology, 2017. — ISBN: 978-83-7947-264-2. — S. MS02-37–MS02-38. — Bibliogr. s. MS02-38, Abstr.

 • słowa kluczowe: random cellular automata method, finite element method, dynamic recrystallization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Development of the parallel Monte Carlo grain growth algorithm / Mateusz SITKO, Łukasz MADEJ // W: CMM 2013 : 20\textsuperscript{th} international conference on Computer Methods in Mechanics : 27–31 August 2013, Poznan, Poland : short papers / eds. T. Łodygowski [et al.]. — Poznań : Poznan University of Technology. Institute of Structural Engineering, cop. 2013 + Dysk Flash. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89333-51-3. — S. MS11-9–MS11-10. — Bibliogr. s. MS11-10, Abstr.

 • keywords: Monte Carlo, digital material representation, parallelization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dynamic recrystallization modelling based on random cellular automata approach / Mateusz SITKO, Łukasz MADEJ // W: Machines and manufacturing optimization : XXVII CIRP sponsored conference on Supervising and diagnostics of machining systems : Karpacz, Poland 13th–17th March 2016 : abstracts. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 14

 • keywords: recrystallization, recovery, hot working, deformation mechanism, random cellular model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Efficient Monte Carlo static recrystallization model designed for the Grid platform / Mateusz SITKO, Łukasz MADEJ // W: KU KDM 2014 : seventh ACC Cyfronet AGH users' conference : Zakopane, 12–14 Mar 2014 : proceedings / eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61433-09-5. — S. 19–20. — Bibliogr. s. 20

 • keywords: static recrystallization, Monte Carlo, parallelization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Evaluation of parallelization efficiency of the static recrystallization cellular automata model / Mateusz SITKO, Łukasz MADEJ // W: Manufacturing properties development for high performance : XXIX CIRP sponsored conference on Supervising and diagnostics of machining systems : Karpacz, Poland 11th–15th March 2018 : abstracts / ed. Jerzy Jędrzejewski. — Wrocław : The Editorial Institution of Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT, 2018. — ISBN: 978-83-942143-1-9. — S. 30

 • keywords: forging, CATIA plugin, design tool

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Identification of parallel cellular automata static recrystallization model parameters / Mateusz SITKO, Konrad PERZYŃSKI, Krzysztof MUSZKA, Łukasz MADEJ // W: KomPlasTech 2019 : XXVI International Conference on Computer Methods in Materials Technology : January 13-16, 2019, Zakopane : book of abstracts / ed. Danuta Szeliga, Łukasz Rauch. — [Zakopane : s. n.], [2019]. — ISBN: 978-83-947091-4-3. — S. 112–114. — Bibliogr. s. 114

 • keywords: static recrystallization, cellular automata, parallel computing, MPI standards

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Identification of the static recrystallization cellular automata model parameters based on inverse analysisIdentyfikacja parametrów modelu automatów komórkowych do symulacji rekrystalizacji statycznej z wykorzystaniem analizy odwrotnej / Mateusz SITKO, Łukasz MADEJ, Roman Kuziak // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2014 vol. 14 no. 4, s. 206–214. — Bibliogr. s. 213–214, Abstr., Streszcz.

 • keywords: static recrystallization, cellular automata, inverse analysis, particle swarm optimization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Implementation of parallel version of cellular automata static recrystallization algorithm / Mateusz SITKO, Łukasz MADEJ // W: CMM2017 : 22\textsuperscript{nd} international conference on Computer Methods in Mechanics : September 13–16, 2017, Lublin, Poland : short papers / eds. T. Burczyński [et al.]. — Lublin : Lublin University of Technology, 2017. — ISBN: 978-83-7947-264-2. — S. MS02-15–MS02-16. — Bibliogr. s. MS02-16, Abstr.

 • keywords: static recrystallization, cellular automata, parallelism, MPI standard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • MCMicro servie in PLGrid infrastructure for modelling recrystallization processes / Mateusz SITKO, Łukasz MADEJ // W: CGW workshop'14 : October 27–29, 2014, Krakow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2014. — ISBN: 978-83-61433-10-1. — S. 117–118. — Bibliogr. s. 118

 • keywords: static recrystallization, Monte Carlo, digital material representation, parallelization, PLGrid infrastructure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modelling of the cellular automata space deformation within the RCAFE framework / Mateusz SITKO, Łukasz MADEJ // W: ESAFORM 2016 [Dokument elektroniczny] : [19th ESAFORM conference] : April 27–29th, Nantes, France. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-0-7354-1427-3. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [4], Abstr.. — Toż w: Proceedings of the 19th international ESAFORM conference on material forming ESAFORM 2016 : April 27–29th 2016. — [France : s. n.], 2016. — Art. no. 160004(AIP Conference Proceedings ; vol. 1769)

 • keywords: digital material representation, dynamic recrystallization, random cellular automata (RCA)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.4963547

19
20
 • Multiscale modeling of static recrystallization during multi-pass hot rolling / K. MUSZKA, M. SITKO, K. PERZYŃSKI, Ł. MADEJ, E. J. Palmiere // W: MS&T14 [Dokument elektroniczny] : Materials Science & Technology : October 12-16, 2014, Pittsburgh, USA : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-0-87339-763-6. — S. 1319–1326. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1326, Abstr.

 • keywords: static recrystallization, cellular automata, austenite, strain reversal, Digital Materials Representation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Multiscale modeling of the effect of strain reversal on the deformation behavior of FCC structure using combined 3D digital materials representation and crystal plasticity approach / K. MUSZKA, L. MADEJ, P. GRACA, M. SITKO, L. Sun, E. J. Palmiere // W: MS&T'13 [Dokument elektroniczny] : Materials Science & Technology : October 27–31, 2013, Montréal, Canada : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Canada : s. n.], cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-0-87339-762-9. — S. 1668–1675. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1675, Abstr.

 • keywords: texture, austenite, crystal plasticity, strain reversal, Digital Materials Representation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Narzędzie wspomagające analizę numeryczną odkształceniowego zachowania się materiałów polikrystalicznych z wykorzystaniem modelu plastyczności kryształówTool for numerical analysis of polycrystalline materials behaviour under deformation conditions on the basis of crystal plasticity approach / Mateusz SITKO, Wojciech Wajda, Łukasz MADEJ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 10, s. 693–698. — Bibliogr. s. 698

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Numerical investigation of the static recrystallization inhomogeneities across the plate thickness during continuous annealingAnaliza numeryczna niejednorodności rozwoju mikrostruktury na grubości pasma podczas ciągłego wyżarzania / Mateusz SITKO, Łukasz MADEJ, Konrad PERZYŃSKI, Norbert Kwiaton, Roman Kuziak, Krzysztof Radwański // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2015 vol. 15 no. 3, s. 371–379. — Bibliogr. s. 378–379, Abstr., Streszcz.

 • keywords: cellular automata, cold rolling, static recrystallisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Numerical modelling of fracture based on coupled cellular automata finite element approach / Konrad PERZYŃSKI, Mateusz SITKO, Łukasz MADEJ // W: Cellular automata : 11th international conference on Cellular Automata for Research and Industry, ACRI 2014 : Krakow, Poland, September 22–25, 2014 : proceedings / eds. Jarosław Wąs, Georgios Ch. Sirakoulis, Stefania Bandini. — Cham [etc.] : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 8751). — ISBN: 978-3-319-11519-1 ; e-ISBN: 978-3-319-11520-7. — S. 156–165. — Bibliogr. s. 164–165, Abstr.

 • keywords: cellular automata, failure, finite element, dual phase steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-11520-7