Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Rosiek, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • An application of electro-mechanical impedance for damage detection in mechanical systems / A. MARTOWICZ, M. ROSIEK, T. UHL // W: Proceedings of the fifth European workshop Structural Health Monitoring 2010 : June 28–July 4, 2010 / eds. Fabio Casciati, Michele Giordano. — Pennsylvania : DEStech Publications, Inc., cop. 2010 + CD. — ISBN: 978-1-60595-024-2. — S. 976–981. — Bibliogr. s. 981, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An overview of electromechanical impedance method for damage detection in mechanical structures / M. ROSIEK, A. MARTOWICZ, T. UHL // W: Structural health monitoring 2012 : Dresden, Germany, July 3–6, 2012. Vol. 2, Proceedings of the sixth European workshop / ed. Christian Boller. — Berlin : DGZfP e. V., [2012]. — ISBN: 978-3-940283-41-2. — S. 1376–1383. — Bibliogr. s. 1383, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of electromechanical impedance-based SHM for damage detection in bolted pipeline connection / Adam MARTOWICZ, Arkadiusz Sendecki, Marcin Salamon, Mateusz ROSIEK, Tadeusz UHL // Nondestructive Testing and Evaluation ; ISSN 1058-9759. — 2016 vol. 31 iss. 1, s. 17–44. — Bibliogr. s. 42–44

 • keywords: pipeline, electromechanical impedance, SHM, damage localization, damage detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10589759.2015.1058376

4
 • Application of interdigital transducers for lamb wave generation / M. ROSIEK, M. MAŃKA, A. MARTOWICZ, T. UHL // W: ECCOMAS : 5th ECCOMAS thematic conference on Smart structures and materials SMART'11 : Saarbrücken, July 6–8, 2011 : book of abstracts / Universität des Saarlandes. — [Saarbrücken : s. n.], [2011]. — Opis wg okł.. — S. 356–358. — Bibliogr. s. 358, Abstr.. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 246–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania symulacyjne opracowywanych systemów SHMNumerical simulations of developed SHM systems / Łukasz PIECZONKA, Adam MARTOWICZ, Mateusz ROSIEK, Paweł PAĆKO, Tadeusz UHL // W: Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji i ocena jej żywotności : seminarium projektu „Monit” : Warszawa, 19 listopada 2009 r.. — [Warszawa : s. n.], [2009]. — S. 37–44. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Conception of electromechanical impedance based structural health monitoring system / Mateusz ROSIEK, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2011. — ISBN: 978-83-7789-023-3. — S. 185–191. — Bibliogr. s. 191, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Damage detection in riveted aircraft elements based on electromechanical impedance measurements / M. ROSIEK, K. Dragan, A. MARTOWICZ, T. UHL // W: 5\textsuperscript{th} International congress on Technical diagnostics 2012 : Kraków, 3rd–5th September 2012 / AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Damage detection in riveted aircraft elements based on the electromechanical impedance measurements / Mateusz ROSIEK, Krzysztof DRAGAN, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2014 vol. 588, s. 54–63. — Bibliogr. s. 62–63, Abstr.. — Krzysztof Dragan – dod. afiliacja: Air force Institute of Technology, Laboratory of Non-Destructive Testing. — Proceedings of the 5th International congress on Technical diagnostics : [Kraków, 3rd–5th September 2012]. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.588.54

 • keywords: structural health monitoring, electromechanical impedance, damage detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.588.54

9
 • Design and simulations of interdigital transducers for lamb-wave based SHM systems / Michał MAŃKA, Mateusz ROSIEK, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL, Tadeusz Stępiński // W: 11th IMEKO TC 10 workshop on Smart diagnostics of structures [Dokument elektroniczny] : Krakow, October 18–20, 2010 / AGH University of Science and Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — Dysk Flash. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Design process of interdigital transducer aided by multiphysics FE analyses / Adam MARTOWICZ, Michał MAŃKA, Mateusz ROSIEK, Tadeusz UHL // W: Multiphysics 2011 : 15–16 December 2011 Barcelona, Spain. — [Spain : s. n.], [2011]. — S. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Elastic interdigital transducers for lamb wave generations / Michał MAŃKA, Adam MARTOWICZ, Mateusz ROSIEK, Tadeusz UHL // W: MSM 2012 : Mechatronic Systems and Materials : 8th international conference : Białystok, Poland, July 8–13, 2012 : abstract book / eds. Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza ; Politechnika Białostocka. — Białystok : University of Technology, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — S. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
 • Electro-mechanical impedance based structural health monitoring system / M. ROSIEK, A. MARTOWICZ, T. UHL // W: Recent trends in SHM and NDE [Dokument elektroniczny] : 5\textsuperscript{th} Dresden Airport Seminar : November 3–4, 2010 / Fraunhofer Institute for Non-Destructive Testing. Dresden Branch. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Dresden : Fraunhofer IZFP, 2010, 2010. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Electromechanical impedance method / Adam MARTOWICZ, Mateusz ROSIEK // W: Advanced structural damage detection: from theory to engineering applications / eds. Tadeusz Stepiński, Tadeusz Uhl, Wiesław Staszewski. — Chichester : John Wiley & Sons, cop. 2013. — ISBN: 9781118422984 ; e-ISBN: 9781118536148. — S. 141–176. — Bibliogr. s. 174–176

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Electromechanical impedance method for damage detection in pipeline section / Mateusz ROSIEK, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL // W: Selected problems of modal analysis of mechanical systems / ed. Tadeusz Uhl. — Kraków : Department of Robotics and Mechatronics, University of Science and Technology AGH, cop. 2011. — Monografia jest wynikiem 15\textsuperscript{th} School on Modal Analysis. — ISBN: 978-83-7789-074-5. — S. 119–126. — Bibliogr. s. 125–126, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Electromechanical impedance method for damage detection on mechanical structures / Mateusz ROSIEK, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL, Tadeusz Stępiński, Tomasz ŁUKOMSKI // W: 11th IMEKO TC 10 workshop on Smart diagnostics of structures [Dokument elektroniczny] : Krakow, October 18–20, 2010 / AGH University of Science and Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — Dysk Flash. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Guided waves based damage detection and localization SHM system / Ł. AMBROZIŃSKI, J. OCHOŃSKI, A. KLEPKA, A. MARTOWICZ, M. MAŃKA, M. ROSIEK, T. Stępiński, T. UHL // W: Recent trends in SHM and NDE [Dokument elektroniczny] : 5\textsuperscript{th} Dresden Airport Seminar : November 3–4, 2010 / Fraunhofer Institute for Non-Destructive Testing. Dresden Branch. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Dresden : Fraunhofer IZFP, 2010, 2010. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Poster Abstracts)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • High frequency methods in structural health monitoring – formulation and validation / Tadeusz UHL, Łukasz PIECZONKA, Mariusz SZWEDO, Paweł PAĆKO, Adrzej KLEPKA, Łukasz AMBROZIŃSKI, Janusz OCHOŃSKI, Adam MARTOWICZ, Mateusz ROSIEK, Tadeusz Stępiński, Wiesław Staszewski // W: TSD international conference : IX International Technical Systems Degradation Conference : Liptovský Mikuláš 7–10 April 2010 / ed. in chief Jędrzej Mączak ; Warsaw University of Technology. Faculty of Automative and Construction Machinery Engineering [etc.]. — Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, cop. 2010. — ISBN: 978-83-911726-8-1. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Interdigital transducers for lamb-wave based SHM systems: design and sensitivity analysisPrzetworniki IDT dla systemów monitorowania stanu konstrukcji z zastosowaniem fal lambda: projektowanie i analiza wrażliwości / Michał MAŃKA, Mateusz ROSIEK, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2011 vol. 30 no. 2, s. 79–84. — Bibliogr. s. 84, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2011-02/Mechanics_2011_02_06.pdf

 • słowa kluczowe: fale Lamba, systemy monitorowania stanu konstrukcji, przetworniki międzypalczaste, IDT

  keywords: transducer, interdigital transducer, Lamb waves, System Health Monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Monitorowanie stanu technicznego konstrukcjiStructural Health Monitoring / Adam MARTOWICZ, Mateusz ROSIEK, Tadeusz UHL // Służby Utrzymania Ruchu ; ISSN 1896-0677. — 2012 nr 3, s. 48–51. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Katedra Robotyki i Mechatroniki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Novel method for simulation of lamb wave propagation generated by an interdigital transducer / M. MAŃKA, M. ROSIEK, A. MARTOWICZ, Ł. AMBROZIŃSKI, T. UHL, T. STEPIŃSKI // W: Structural health monitoring 2013 : a roadmap to intelligent structures : proceedings of the 9th International workshop on Structural Health Monitoring : Stanford, September 10–12, 2013, Vol. 2 / ed. Fu-Kuo Chang. — Lancaster : DEStech Publications, cop. 2013 + CD. — ISBN: 978-1-60595-115-7. — S. 2488–2495. — Bibliogr. s. 2494–2495, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: