Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Marcin Dutka, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3853-6498 orcid iD

ResearcherID: O-1514-2015

Scopus: 57190134069

PBN: 5e7093a8878c28a0473ae8a4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Analysis of selected power quality indicators at non-measured distribution network points based on measurements at other pointsAnaliza wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej w nieopomiarowanych punktach sieci dystrybucyjnej wyznaczonych na podstawie pomiarów w innych punktach / Andrzej FIRLIT, Bogusław ŚWIĄTEK, Zbigniew HANZELKA, Krzysztof PIĄTEK, Mateusz DUTKA, Tomasz SIOSTRZONEK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2020 R. 96 nr 5, s. 39–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/5/7.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, jakość energii elektrycznej, estymacja wskaźników jakości energii elektrycznej, analiza statystyczna wskaźników jakości energii elektrycznej

  keywords: artificial neural networks, estimation of power quality indicators, power quality indicators, statistical analysis of power quality indicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2020.05.07

2
3
 • Estymacja wartości skutecznej napięcia w nieopomiarowanych punktach sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem środowiska symulacyjnegoEstimation of voltage in distribution networks using a simulation environment / Mateusz DUTKA, Krzysztof PIĄTEK, Tomasz SIOSTRZONEK, Szymon BARCZENTEWICZ, Bogusław ŚWIĄTEK // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2019 nr 67, s. 73–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz.. — Konferencja naukowo-techniczna „Jakość dostawy energii elektrycznej – wspólna odpowiedzialność wytwórców, dystrybutorów, konsumentów i prosumentów” : Częstochowa, 28-29 listopada 2019. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_67.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: system pomiarowy, wpływ elektrowni fotowoltaicznych na sieć, propagacja wartości skutecznych napięcia, symulacja pracy systemu dystrybucyjnego

  keywords: influence of photovoltaic power plants on the network, propagation of voltage effective values, measuring system, simulation of distribution system operation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.67.15

4
 • Estymacja wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej w nieopomiarowanych punktach sieci dystrybucyjnejEstimation of selected power quality indicators at non-measured distribution network points using neural networks / Andrzej FIRLIT, Bogusław ŚWIĄTEK, Krzysztof PIĄTEK, Mateusz DUTKA, Tomasz SIOSTRZONEK // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2019 nr 67, s. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz.. — Konferencja naukowo-techniczna „Jakość dostawy energii elektrycznej – wspólna odpowiedzialność wytwórców, dystrybutorów, konsumentów i prosumentów” : Częstochowa, 28-29 listopada 2019. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_67.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, jakość energii elektrycznej, estymacja wskaźników jakości energii elektrycznej

  keywords: artificial neural networks, estimation of power quality indicators, power quality indicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.67.02

5
 • Experimental comparative analysis of photovoltaic inverters profiles in relation to the European network code NC RfG, the technical standards, and the requirements of distribution system operators / Zbigniew HANZELKA, Krzysztof CHMIELOWIEC, Łukasz TOPOLSKI, Mateusz DUTKA, Aleks Piszczek // W: CIGRE Paris Session 2022 [Dokument elektroniczny] : the leading global event for power system expertise : 28 August - 02 September 2022, Paris, France. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S.  l.] : CIGRE, 2022. — S. 1-12, ID 11026. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://registrations.cigre.org/ [2023-02-02]. — Bibliogr. s. 11-12, Summ.. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: photovoltaic inverters, NC RfG network code, EN 50549-1 standard, volt-var control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Location of power quality disturbances sources using aggregated data from energy meters / Krzysztof CHMIELOWIEC, Grzegorz Wiczyński, Tomasz Rodziewicz, Andrzej FIRLIT, Mateusz DUTKA, Krzysztof PIĄTEK // W: EPQU'20 [Dokument elektroniczny] : 12th international conference and exhibition on Electrical Power Quality and Utilization : 14\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} September, 2020, Kraków, Poland : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2020. — (Proceedings of the ... International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation (Online) ; ISSN 2150-6655). — USB ISBN: 978-1-7281-7460-0. — e-ISBN: 978-1-7281-7461-7. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5], Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-26. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047fv0078.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9220293

  orcid iD
 • keywords: optimization, power quality, optimal metering, metering systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EPQU50182.2020.9220293

8
 • Lokalizacja źródeł zaburzeń napięcia w oparciu o zagregowane dane pomiaroweLocation of voltage disturbances sources based on aggregated measuring data / Krzysztof CHMIELOWIEC, Grzegorz Wiczyński, Andrzej FIRLIT, Mateusz DUTKA, Szymon BARCZENTEWICZ // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2019 nr 67, s. 53–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz.. — Konferencja naukowo-techniczna „Jakość dostawy energii elektrycznej – wspólna odpowiedzialność wytwórców, dystrybutorów, konsumentów i prosumentów” : Częstochowa, 28-29 listopada 2019. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_67.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, lokalizacja źródeł zaburzeń napięcia, liczniki energii elektrycznej

  keywords: power quality, location of power quality disturbances sources, energy meters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.67.10

9
 • Monitorowanie jakości dostawy energii elektrycznej z uwzględnieniem supraharmonicznych oraz synchrofazorówMonitoring the power quality, including supraharmonics and synchrophasors / Andrzej FIRLIT, Zbigniew HANZELKA, Krzysztof PIĄTEK, Szymon BARCZENTEWICZ, Krzysztof CHMIELOWIEC, Mateusz DUTKA // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2020 R. 96 nr 3, s. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/3/15.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, rozproszone systemy monitorowania, pomiar synchrofazorów PMU, pomiar supraharmonicznych w pasmie do 150 kHz

  keywords: power quality, supraharmonics measurement in the band 150 kHz, distributed power quality monitoring systems, synchrophasor measurement PMU

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2020.03.15

10
11
12
 • Optymalny wybór miejsc pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnejOptimal selection of measurement locations for power quality metering / Krzysztof PIĄTEK, Mateusz DUTKA, Grzegorz Wiczyński, Tomasz SIOSTRZONEK, Krzysztof CHMIELOWIEC // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2019 nr 67, s. 13–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz.. — Konferencja naukowo-techniczna „Jakość dostawy energii elektrycznej – wspólna odpowiedzialność wytwórców, dystrybutorów, konsumentów i prosumentów” : Częstochowa, 28-29 listopada 2019. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_67.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, minimalizacja liczby mierników, pomiar parametrów jakości energii elektrycznej

  keywords: power quality, minimisation of the number of meters, measurement of power quality parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.67.01

13
 • Pomiary jakości energii elektrycznej w zakładach górniczychThe power quality measurements in mining plants / Tomasz SIOSTRZONEK, Krzysztof CHMIELOWIEC, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK, Mateusz DUTKA // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : XV międzynarodowa konferencja : Wisła, 6–8 listopada 2019 r. : streszczenia referatów = Safety operation of mining transport equipment / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego], [2019]. — S. 53. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Pomiary jakości energii elektrycznej w zakładach górniczychThe power quality measurements in mining plants / Tomasz SIOSTRZONEK, Krzysztof CHMIELOWIEC, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK, Szymon BARCZENTEWICZ, Mateusz DUTKA // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie 2020 : monografia : praca zbiorowa = Safety operation of mining transport equipment 2020 / red. nauk. Andrzej Tytko. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Publikacja zawiera materiały z XV międzynarodowej konferencji Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie = Safety operation of mining transport equipment, 6–8 listopada 2019 roku, Wisła. — ISBN: 978-83-66364-56-1. — S. [115]–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów s. 3–4

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Prace badawczo-rozwojowe Enea Operator i Akademii Górniczo-Hutniczej w obszarze monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej oraz bilansowania mocy i energiiResearch and development works of Enea Operator and AGH University of Science and Technology in the area of monitoring the power quality and balancing power and energy / Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK, Szymon BARCZENTEWICZ, Krzysztof CHMIELOWIEC, Mateusz DUTKA // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2019 nr 67, s. 87–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz.. — Konferencja naukowo-techniczna „Jakość dostawy energii elektrycznej – wspólna odpowiedzialność wytwórców, dystrybutorów, konsumentów i prosumentów” : Częstochowa, 28-29 listopada 2019. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_67.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, rozproszone systemy monitorowania, pomiar synchrofazorów PMU, pomiar supraharmonicznych w pasmie do 150 kHz

  keywords: power quality, synchrofazor measurement PMU, supraharmonics measurement in the band 150 kHz, distributed power quality monitoring systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.67.18

16
 • Prognozowanie generacji energii elektrycznej przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji - farmy wiatrowe i fotowoltaiczne[Power production forecasting using Artificial Intelligence - wind and photovoltaic farms] / Bogusław ŚWIĄTEK, Mateusz DUTKA // W: Start-up day [Dokument elektroniczny] : [Kraków, 8 listopada 2016] : książka abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2016]. — e-ISBN: 978-83-942282-1-7. — S. 9–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=557 [2017-03-17]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Prognozowanie generacji energii ze źródeł odnawialnych[Forecasting power generation from renewable sources] / Mateusz DUTKA, Bogdan ŚWIĄTEK, Janusz TENETA // W: Elektrownie ze źródłami odnawialnymi : zagadnienia wybrane / red. nauk. Zbigniew Hanzelka, Andrzej Firlit. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — ISBN: 978-83-7464-817-2. — S. 393–457. — Bibliogr. s. 456–457. — Błędny zapis nazwiska Autora: Mateusz Dudka. Błędny zapis imienia Autora: Bogdan Świątek

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Seasonality effect on working and prediction of the production of electricity in onshore wind farm / Mateusz DUTKA, Bogusław ŚWIĄTEK // W: PE 2018 [Dokument elektroniczny] : forecasting in electric power engineering : abstracts of 14th international scientific conference : 26–28 September 2018, Podlesice, Poland / Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering (PTETiS). Czestochowa Branch, Faculty of Electrical Engineering. Czestochowa University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, efektywność, prognozy farmy wiatrowe, wpływ sezonowości, stabilizacja systemu energetycznego

  keywords: BP-neural network, efficient, wind power forecasting, balanced energy system, impact of seasonality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Seasonality effect on working and prediction of the production of electricity in onshore wind farmWpływ sezonowości na pracę i prognozowanie produkcji energii elektrycznej śródlądowej farmy wiatrowej / Mateusz DUTKA, Bogusław ŚWIĄTEK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2019 R.95 nr 7, s. 120–124. — Bibliogr. s. 124, Abstr., Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, efektywność, prognozy farmy wiatrowe, wpływ sezonowości, stabilizacja systemu energetycznego

  keywords: efficiency, BP-neural network, wind power forecasting, impact of seasonality, energy balancing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2019.07.25

20
 • Symulacja wpływu odnawialnych źródeł energii na zmienność wartości skutecznej napięcia sieci dystrybucyjnejThe use of OpenDSS software for computer simulation of distribution network operation / Mateusz DUTKA, Krzysztof PIĄTEK, Tomasz SIOSTRZONEK, Szymon BARCZENTEWICZ, Bogusław ŚWIĄTEK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2020 R. 96 nr 5, s. 26–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/5/4.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, propagacja wartości skutecznych napięcia, symulacja pracy systemu dystrybucyjnego, wpływ OZE na sieć

  keywords: renewable energy sources, simulation of distribution system operation, voltage propagation, renewable energy impact on the grid

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2020.05.04

21
 • The use of multi-pulse systems in the power supply of hoisting machine drives to improve voltage parameters in mining plants / Tomasz SIOSTRZONEK, Krzysztof CHMIELOWIEC, Krzysztof PIĄTEK, Mateusz DUTKA, Andrzej FIRLIT // W: EPQU'20 [Dokument elektroniczny] : 12th international conference and exhibition on Electrical Power Quality and Utilization : 14\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} September, 2020, Kraków, Poland : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2020. — (Proceedings of the ... International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation (Online) ; ISSN 2150-6655). — USB ISBN: 978-1-7281-7460-0. — e-ISBN: 978-1-7281-7461-7. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-26. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047fv0078.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9220301

  orcid iD
 • keywords: power quality, hoisting machine, voltage harmonics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EPQU50182.2020.9220301

22
23
 • Wind power prediction for onshore wind farms using neural networks / Bogusław ŚWIĄTEK, Mateusz DUTKA // Renewable Energy and Power Quality Journal [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2172-038X. — 2015 no. 13, s. [1–6]. — Tryb dostępu: http://www.icrepq.com/icrepq'15/319-15-swiatek.pdf [2015-11-23]. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Publikacja wydana również jako materiały konferencyjne na dysku Flash. — eISBN 978-84-606-5436-0. — ICREPQ'15 : International Conference on Renewable Energies and Power Quality : La Coruña, Spain, 25\textsuperscript{th} to 27\textsuperscript{th} March, 2015

 • keywords: BP-neural network, efficient, wind power forecasting, balanced energy system, abstractive thinking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ modernizacji układu zasilania maszyn wyciągowych na parametry napięcia w zakładach górniczychThe influence of modernization of hoisting machines power supply system on the voltage parameters in mines / Tomasz SIOSTRZONEK, Krzysztof CHMIELOWIEC, Mateusz DUTKA, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2019 nr 67, s. 149–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz.. — Konferencja naukowo-techniczna „Jakość dostawy energii elektrycznej – wspólna odpowiedzialność wytwórców, dystrybutorów, konsumentów i prosumentów” : Częstochowa, 28-29 listopada 2019. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_67.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, maszyna wyciągowa, harmoniczne napięcia

  keywords: power quality, hoisting machine, voltage harmonics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.67.30

25
 • Wpływ układów wielopulsowych na wskaźniki jakości dostawy energii elektrycznejThe influence of multi-pulse systems on power quality indicators / Tomasz SIOSTRZONEK, Krzysztof CHMIELOWIEC, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK, Mateusz DUTKA, Jakub WÓJCIK, Krzysztof PIECH // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : XV międzynarodowa konferencja : Wisła, 6–8 listopada 2019 r. : streszczenia referatów = Safety operation of mining transport equipment / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego], [2019]. — S. 50. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: