Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Lisowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Bezprzewodowy czujnik pęknięć elementów ceramicznych i szklanych[Wireless sensor of cracks of glass and ceramic elements] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: UHL Tadeusz, LISOWSKI Mateusz. — Int.Cl.: G06K 19/07\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 397222 A1 ; Opubl. 2013-06-10. — Zgłosz. nr P.397222 z dn. 2011-12-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 12, s. 49. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL397222A1.pdf

 • słowa kluczowe: bezprzewodowy czujnik pęknięć, czujnik pęknięć

  keywords: wireless sensor of cracks, sensor of cracks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Development of wireless passive sensing platform – communication issues / Przemysław GONEK, Mateusz LISOWSKI, Tadeusz UHL // W: Mechatronics: ideas for industrial applications : international conference : Łodz, Poland, May 12–14, 2014 / eds. Jan Awrejcewicz [et al.]. — Cham [etc.] : Springer, cop. 2015. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 317). — ISBN: 978-3-319-10989-3 ; e-ISBN: 978-3-319-10990-9. — S. 41–49. — Abstr.

 • keywords: wireless sensing platform, passive RFID, data rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-10990-9_5

3
 • Experimental study on using of wireless sensing platform to monitoring structures and buildings / Mateusz LISOWSKI, Przemysław GONEK, Tadeusz UHL, Wiesław STASZEWSKI // W: 6WCSCM [Dokument elektroniczny] : Sixth World Conference on Structural Control and Monitoring : proceedings of the 6th edition of the World conference of the International Association for Structural Control and Monitoring (IACSM) : Barcelona, Spain, 15–17 July 2014 / eds. J. Rodellar, A. Güemes, F. Pozo. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], 2014. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-84-942844-6-5. — S. 3217–3222. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3222, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Method of wireless passive temperature measurement for diagnostic purposesMetoda bezprzewodowego pasywnego pomiaru temperatury dla zastosowań diagnostycznych / Mateusz LISOWSKI, Przemysław GONEK, Tadeusz UHL // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2014 vol. 15 no. 2, s. 3–6. — Bibliogr. s. 6, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: RFID, bezprzewodowy, pasywny, pomiar temperatury

  keywords: temperature measurement, wireless, passive, RFID

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Pasywny bezprzewodowy czujnik uszkodzeń elementów ceramicznych[Wireless passive sensor for crack detection in ceramic] / Mateusz LISOWSKI // W: Diagnostyka maszyn : XXXIX ogólnopolskie sympozjum : Wisła, 05.03–10.03.2012 r. : streszczenia / Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : [PŚ. WT], 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-930581-2-9. — S. 56. — Pełny tekst W: Diagnostyka maszyn [Dokument elektroniczny] : XXXIX ogólnopolskie sympozjum : Wisła, 05.03 – 10.03.2012 r. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Śląska. Wydział Transportu. —[Katowice : PŚ. WT, 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. [8]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Katedra Robotyki i Mechatroniki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Permanently installed guided-waves based liquid level sensors for hermetically sealed tanks / Łukasz AMBROZIŃSKI, Mateusz LISOWSKI, Tadeusz STEPINSKI, Tadeusz UHL // W: 11\textsuperscript{th} ECNDT 2014 [Dokument elektroniczny] : 11th European Conference on Non-destructive Testing : October 6–10 2014, Prague, Czech Republic / European Federation for Non-Destructive Testing, Brno University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2014]. — e-ISBN: 978-80-241-5018-9. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ndt.net/events/ECNDT2014/app/content/Paper/448_Ambrozinski_Rev1.pdf [2014-11-18]. — Bibliogr. s. [5–6], Abstr.

 • keywords: Lamb waves, liquid level sensor, scholte waves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja układów mechatronicznych[Design, manufacturing and operation of mechatronics systems] / Mateusz LISOWSKI, Piotr CZOP. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 139, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1739). — Bibliogr. s. 133–[140]. — ISBN: 978-83-7464-842-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • RFID based passive sensor designed for SHM applications / Mateusz LISOWSKI, Tadeusz UHL // W: IEEE RFID 2015 [Dokument elektroniczny] : 9th annual IEEE international conference on RFID : San Diego, CA, April 15–17, 2015 / IEEE, RFID. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4799-1936-9. — S. 148–149. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 149, Abstr.

 • keywords: passive, wireless sensor, RFID, SHM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • RFID based sensing for Structural Health Monitoring / LISOWSKI Mateusz, UHL Tadeusz // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2013 vols. 569–570, s. 1178–1185. — Bibliogr. s. 1184–1185, Abstr.. — DAMAS 2013 : Damage assessment of structures X : 10\textsuperscript{th} international conference on Damage Assessment of Structures : July 8–10, 2013, Dublin, Ireland : selected peer reviewed papers, Pt. 2 / ed. Biswajit Basu

 • keywords: RFID sensor, wireless, passive, review, structural health monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.569-570.1178

10
 • RFID sensing platform in structure deformation monitoring / Mateusz LISOWSKI, Przemysław GONEK, Krzysztof GRABOWSKI, Tadeusz UHL, Wiesław STASZEWSKI // W: Structural health monitoring 2015 : system reliability for verification and implementation : proceedings of the tenth international workshop on structural health monitoring : September 1–3, 2015 : [Stanford, USA] / ed. by Fu-Kuo Chang, Fotis Kopsaftopoulos. — [USA : DEStech Publications], [2015]. — ISBN: 978-1-60595-275-8. — S. 1030–1037. — Bibliogr. s. 1037, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Układ monitorowania metanu i odkształceń oparty o wielościenne nanorurki węglowe[Methane and deformations monitoring system based on multi-walled carbon nanotubes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZBYRAD Paulina, KOWALSKI Jakub, GRABOWSKI Krzysztof, LISOWSKI Mateusz, WASILEWSKI Stanisław, UHL Tadeusz. — Int.Cl.: G01B 7/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 419726 A1 ; Opubl. 2018-06-18. — Zgłosz. nr P.419726 z dn. 2016-12-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 13, s. 34. — Brak nazwiska autora: Uhl Tadeusz. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL419726A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Wireless passive RFID-based sensor for crack detectionBezprzewodowy, pasywny czujnik uszkodzeń powierzchni oparty na technologii RFID / Mateusz LISOWSKI, Tadeusz UHL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2012 vol. 58 nr 8, s. 724–727. — Bibliogr. s. 727, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wireless passive RFID-based sensor for crack detection – second stage of investigations / M. LISOWSKI, T. UHL // W: 5\textsuperscript{th} International congress on Technical diagnostics 2012 : Kraków, 3rd–5th September 2012 / AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wireless passive RFID-based sensor for crack detection – second stage of investigations / Mateusz LISOWSKI, Tadeusz UHL // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2014 vol. 588, s. 352–359. — Bibliogr. s. 358–359, Abstr.. — Smart diagnostics V : selected, peer reviewed papers from the 5th International Congress of Technical Diagnostics, September 3-5, 2012, Krakow, Poland / ed. Tadeusz Uhl. — ISBN 978-3-03785-889-9. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.588.352.pdf

 • keywords: wireless sensor, RFID, SHM, concrete structure, ceramic crack detection, planar coil designing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.588.352

17
 • Wireless passive sensing platform based on RFID technology for SHM purposes / LISOWSKI Mateusz, GONEK Przemysław, UHL Tadeusz, STASZEWSKI Wiesław J. // W: EWSHM 2014 : 7\textsuperscript{th} European Workshop on Structural Health Monitoring : July 8–11, 2014 – Nantes, France : conference program & abstract book. — France : Inria - Institut de recherche en Informatique et Automatique, cop. 2014. — S. 95. — Pełny tekst W: 7\textsuperscript{th} EWSHM 2014 [Dokument elektroniczny] : European workshop on Structural health monitoring : July 8–11, 2014, La Cité, Nantes. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n., 2014]. — Dysk Flash. — S. 1301–1308. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1307–1308, Abstr.

 • keywords: RFID sensor, wireless, passive, SHM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wireless passive sensor for crack detection – conception and investigationsBezprzewodowy, pasywny czujnik uszkodzeń powierzchni – koncepcja i badania / Mateusz LISOWSKI, Tadeusz UHL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2012 vol. 58 no. 11, s. 991–993. — Bibliogr. s. 993, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wireless passive sensor for crack detection exploiting RFID technologyBezprzewodowy pasywny czujnik uszkodzeń wykorzystujący technologię RFID / Mateusz LISOWSKI, Tadeusz UHL // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2012 R. 16 nr 12, s. 92–99. — Bibliogr. s. 98–99, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wireless sensing platform for diagnostic purposes – early stage of investigation / Przemysław GONEK, Mateusz LISOWSKI, Tadeusz UHL // W: Diagnostyka maszyn : XLI ogólnopolskie sympozjum poświęcone pamięci prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Engela : Wisła, 03.03 – 07.03.2014 r. : streszczenia / red. Łukasz Konieczny ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : [PŚ. WT], 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-930581-4-3. — S. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wirelessely powered mobile sensor - energy harvesting experimentsZasilany bezprzewodowo czujnik mobilny - eksperymenty dotyczące odzysku / Przemysław GONEK, Mateusz LISOWSKI, Tadeusz UHL // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2017 vol. 18 no. 1, s. 37–44. — Bibliogr. s. 43, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-23. — tekst: http://www.diagnostyka.net.pl/pdf-68551-17750?filename=Wirelessely%20powered.pdf

 • słowa kluczowe: odzysk energii, czujnik mobilny, czujnik bezprzewodowy, czujnik pasywny

  keywords: energy harvesting, wireless sensor, mobile sensor, passive sensor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zakrętka pojemnika na fermentujący środek spożywczy[Container cap for foodstuff in fermentation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: UHL Tadeusz, LISOWSKI Mateusz, ZBYRAD Paulina. — Int.Cl.: B65D 41/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 121632 U1 ; Opubl. 2013-05-27. — Zgłosz. nr W.121632 z dn. 2012-12-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 11, s. 62. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL121632U1.pdf

 • słowa kluczowe: zakrętka pojemnika

  keywords: container cap

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zakrętka pojemnika na fermentujący środek spożywczy[Container cap for foodstuff in fermentation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz UHL, Mateusz LISOWSKI, Paulina ZBYRAD. — Int.Cl.: B65D 41/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 66988 Y1 ; Udziel. 2013-07-08 ; Opubl. 2014-01-31. — Zgłosz. nr W.121632 z dn. 2012-12-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL66988Y1.pdf

 • słowa kluczowe: zakrętka pojemnika

  keywords: container cap

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zastosowanie technologii RFID w zadaniach monitorowania stanu łopat helikoptera[Application of RFID technology in the tasks of helicopter blades monitoring] / Paweł Pawłowski, Mateusz LISOWSKI, Tadeusz UHL // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków ; Radom : Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza ; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2013. — ISBN: 978-83-7789-190-2. — S. 92–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: