Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Krzak, dr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-5744-3652 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57189214121

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Adsorpcja barwników z roztworów wodnych na karbonizacie z pirolizy zużytych opon samochodowychApplication of char from pyrolysis of waste tires for adsorption of dyes from aqueous solutions / Mateusz KRZAK, Damian PRZERWA, Janina MILEWSKA-DUDA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 vol. 98 iss. 3, s. 453-455. — Bibliogr. s. 455, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odpady gumowe, adsorpcja barwników, adsorpcja błękitu metylenowego, piroliza odpadów

  keywords: rubber wastes, adsorption of dyes, adsorption of methylene blue, waste pyrolysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.3.18

2
3
 • Analiza właściwości fizykochemicznych i użytkowych produktów pirolizy odpadów gumowych pod kątem ich wykorzystania w technologiach przemysłowychAnalysis of physicochemical and technological properties of rubber waste pyrolysis products for their use in industrial technologies / Mateusz KRZAK // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 7

 • słowa kluczowe: piroliza, zagospodarowanie odpadów, utylizacja zużytych opon

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Example of preparation coal-based suspension fuels / Radosław POMYKAŁA, Wiesław A. ŻMUDA, Katarzyna Kapusta, Mateusz KRZAK // W: Selected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology : Krakow, 19–21 September 2016. — ISBN: 978-83-7783-196-0. — S. 591–594. — Bibliogr. s. 594, Abstr.

 • keywords: rheology, coal, combustion, char, coal water suspension, suspension fuel, burner

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Hydrorafinacja oleju pirolitycznego ze zużytych opon samochodowych : [abstrakt][Hydrotreating pyrolysis oil from used car tires : abstract] / Mateusz KRZAK // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2018 : [Poznań, 7.05.2018] : materiały konferencyjne - wiosna. Cz. 2, Poznań / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018. — Dod. ISBN: 978-83-65917-74-4, 978-83-65917-75-1. — ISBN: 978-83-65917-71-3. — S. 53. — M. Krzak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Low temperature hybrid plasma-catalytic methanation over $Ni-Ce-Zr$ hydrotalcite-derived catalysts / Magdalena Nizio, Rafik Benrabbah, Mateusz KRZAK, Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Simeon Cavadias, Maria Elena Gálvez, Patrick Da Costa // Catalysis Communications ; ISSN 1566-7367. — 2016 vol. 83, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-28. — R. Dębek - dod. afiliacja: Sorbonne Universités, France

 • keywords: CO2 methanation, plasma, hydrotalcites, nickel catalysts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.catcom.2016.04.023

7
 • Materiały geopolimerowe na bazie popiołu lotnego jako nowy materiał budowlany. Wpływ różnych zależności na właściwości wytrzymałościowe materiałów geopolimerowychFly ash-based geopolymers as a novel building material. The influence of relationships on the mechanical properties of geopolymer material / KRZAK Mateusz, Sikora Szymon // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 9 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — (Monografie). — ISBN (całość) 978-83-65677-19-8. — ISBN: 978-83-65917-55-3 ; e-ISBN: 978-83-65917-56-0. — S. 70–77. — Bibliogr. s. 76–77, Streszcz.

 • słowa kluczowe: wytrzymałość materiałów, spoiwo geopolimerowe, surowce glinokrzemianowe, geopolimeryzacja, proces ogrzewania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena możliwości wykorzystania wybranych surowców energonośnych do tworzenia suspensji węglowo-wodno-olejowo-alkoholowych[Assess the possibilities of using selected raw materials for preparing coal-water-oil-alcohol slurries] / Radosław POMYKAŁA, Wiesław A. ŻMUDA, Katarzyna Kapusta, Mateusz KRZAK // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 95–96. — Bibliogr. s. 96

 • słowa kluczowe: suspensje węglowo-wodne, surowce węglonośne, surowce energonośne, procesy spalania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Odzysk cynku z karbonizatów otrzymanych w wyniku pirolizy zużytych opon : [abstrakt][Recovery of zinc from the carbonates obtained as a result of the pyrolysis of used tires : abstract] / Mateusz KRZAK // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2018 : [Poznań, 7.05.2018] : materiały konferencyjne - wiosna. Cz. 2, Poznań / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018. — Dod. ISBN: 978-83-65917-74-4, 978-83-65917-75-1. — ISBN: 978-83-65917-71-3. — S. 52. — M. Krzak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ograniczenie emisji tlenków siarki powstałych podczas spalania paliwa z karbonizatów otrzymanych w wyniku pirolizy gumyAbatement of emissions of sulfur oxides from combustion of a fuel based on waste tire char / Wiesław A. ŻMUDA, Przemysław GRZYWACZ, Andrzej Wojciechowski, Adam Doliński, Mateusz KRZAK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 5, s. 975–977. — Bibliogr. s. 977

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2016.5.15

11
 • Otrzymywanie gazu syntezowego w wyniku pirolizy granulatu gumowego w reaktorze mikrofalowymSyngas production by pyrolysis of rubber granulates in a microwave reactor / KRZAK Mateusz, Sikora Szymon, Wybituła-Krzak Anna // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 9 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — (Monografie). — ISBN (całość) 978-83-65677-19-8. — ISBN: 978-83-65917-55-3 ; e-ISBN: 978-83-65917-56-0. — S. 78–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Paliwo węglowo-wodno-olejowe[Coal-water-oil fuel] / Radosław POMYKAŁA, Katarzyna KAPUSTA, Mateusz KRZAK // W: Kraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — e-ISBN: 978-83-942282-2-4. — S. 28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/KITS-Abstrakty-1.pdf [2017-07-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Physicochemical properties of fuel blends composed of heavy fuel oil and tire-derived pyrolytic oils / Grzegorz Borówka, Krzysztof BYTNAR, Mateusz KRZAK, Jerzy Walendziewski, Wiesław A. ŻMUDA // Journal of Energy Resources Technology ; ISSN 0195-0738. — 2019 vol. 141 iss. 4 art. no. 042207, s. 042207-1–042207-6. — Bibliogr. s. 042207-5–042207-6. — Publikacja dostępna online od: 2019-02-27

 • keywords: heavy fuel oil, waste rubber and tires, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1115/1.4042826

14
15
 • Przykłady aplikacji karbonizatu powstałego w wyniku niskotemperaturowej pirolizy zużytych opon samochodowych w przemyśle : [streszczenie][Examples of applications char obtained from low temperature pyrolysis of waste tyres in industry : abstract] / Mateusz KRZAK // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65677-20-4. — ISBN: 978-83-65677-86-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-85-3. — S. 75. — M. Krzak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób wydzielania związków cynku i siarki z karbonizatów otrzymanych w wyniku pirolizy odpadów gumowych[The method of separating zinc and sulfur compounds from the carbonates obtained as a result of pyrolysis of rubber waste] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BYTNAR Krzysztof, JODŁOWSKI Grzegorz, KRZAK Mateusz, MILEWSKA-DUDA Janina, ŻMUDA Wiesław. — Int.Cl.: C01B 17/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423325 A1 ; Opubl. 2019-05-06. — Zgłosz. nr P.423325 z dn. 2017-10-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 10, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423325A1.pdf

 • słowa kluczowe: cynk, odpady gumowe, siarka, karbonizaty

  keywords: zinc, rubber wastes, suphur, pyrolysate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Termoliza opakowań wielomateriałowych z odzyskiem folii aluminiowejThermal decomposition of waste from TetraPak packages / A. Wojciechowski, K. Pietrzak, A. Doliński, A. A. ŻMUDA, M. KRZAK // W: Recykling metali nieżelaznych : konferencja międzynarodowa : Kraków, 2–4.03.2016 : streszczenia referatów = Recycling of non-ferrous metals : international conference : abstracts / Instytut Metali Nieżelaznych - Gliwice ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych SITMN ; Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu ; Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. — Kraków : [s. n.], [2016]. — S. 23. — Tekst pol.-ang.

 • keywords: municipal waste, thermal destruction, packaging, TetraPack

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The use of selected raw materials for preparation coal-based suspension fuelWykorzystanie wybranych surowców do przygotowania paliwa zawiesinowego na bazie węgla / Radosław POMYKAŁA, Wiesław A. ŻMUDA, Katarzyna Kapusta, Mateusz KRZAK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 1, s. 99–108. — Bibliogr. s. 107, Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel, reologia, spalanie, karbonizat, zawiesiny węglowo-wodne, paliwo zawiesinowe, palnik

  keywords: rheology, coal, combustion, char, coal water suspension, suspension fuel, burner

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Urządzenie do podawania materiału do reaktora pirolitycznego[Device for feeding material to the pyrolysis reactor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BYTNAR Krzysztof, KRZAK Mateusz, Michalski Józef, ŻMUDA Wiesław. — Int.Cl.: C10B 31/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 127153 U1 ; Opubl. 2019-09-23. — Zgłosz. nr W.127153 z dn. 2018-03-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 20, s. 53. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL127153U1.pdf

 • słowa kluczowe: piroliza, szczelne zamknięcie, modyfikacja procesu pirolizy

  keywords: pyrolysis, tight closure, modification of pyrolysis process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Urządzenie do podawania materiału do reaktora pirolitycznego[Device for feeding material to the pyrolysis reactor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof BYTNAR, Mateusz KRZAK, Józef Michalski, Wiesław ŻMUDA. — Int.Cl.: C10B 31/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 71396 Y1 ; Udziel. 2020-01-09 ; Opubl. 2020-05-18. — Zgłosz. nr W.127153 z dn. 2018-03-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL71396Y1.pdf

 • słowa kluczowe: piroliza, szczelne zamknięcie, modyfikacja procesu pirolizy

  keywords: pyrolysis, tight closure, modification of pyrolysis process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Utylizacja opon samochodowych do otrzymania adsorbentu gazów i par[Use of car tires for the adsorption of gases and vapors] / Paweł BARAN, Mateusz KRZAK, Jakub SZCZUROWSKI, Katarzyna ZARĘBSKA // W: Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-37-1. — S. 15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Utylizacja zużytych opon metodą rozkładu termicznego[Utilization of used tires by thermal destruction] / Wiesław A. ŻMUDA, Mateusz KRZAK // W: Kraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — e-ISBN: 978-83-942282-2-4. — S. 29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/KITS-Abstrakty-1.pdf [2017-07-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Właściwości fizykochemiczne oraz możliwości zastosowania oleju powstałego w wyniku pirolizy odpadów gumowych : [abstrakt][Physical and chemical properties of oil from pyrolysis waste rubber and possibilities of its application : abstract] / Mateusz KRZAK // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65677-20-4. — ISBN: 978-83-65677-86-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-85-3. — S. 74. — M. Krzak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: