Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Jakubiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3792-6053

ResearcherID: O-1795-2018

Scopus: 56950857700

PBN: 900567

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 82, z ogólnej liczby 83 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości finansowania projektów z zakresu edukacji ekologicznej w PolsceAnalysis of financing possibilities of ecological education projects in Poland / Mateusz JAKUBIAK // W: Człowiek – cywilizacja – przyszłość : VII konferencja naukowa studentów : Wrocław, 18–20 maja 2009 r. : referaty, T. 2 = Man – civilization – future : 7th students' scientific conference : papers. Vol. 2. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — (Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej ; ISSN 1732–0240 ; nr 14. Seria: Konferencje ; nr 14). — S. 197–202. — Bibliogr. s. 202

 • słowa kluczowe: edukacja ekologiczna, fundusze, dotacje, organizacje pozarządowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza regulacji prawnych wspierających działalność organizacji pozarządowych w zakresie edukacji ekologicznejAnalysis of legal support to nongovernmental organizations in ecological education activities / Mateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 323–331. — Bibliogr. s. 330–331, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza włączenia transportu lotniczego w Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS)The analysis of inclusion of air transport in the European Union Emissions Trading System (EU ETS) / Mateusz JAKUBIAK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4333–4338. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4337–4338, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: transport lotniczy, EU ETS, gazy cieplarniane, lotnictwo

  keywords: air transport, EU ETS, greenhouse gases, aviation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of implementing sustainable municipal solid waste management : Krakow city case study / Mateusz JAKUBIAK // W: SGEM2014 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-18-6. — S. 17-24. — Bibliogr. s. 23-24, Abstr.

 • keywords: recycling, municipal waste, Krakow, sustainable waste management, waste processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of biological monitoring assessment of the ecological status of degraded areas / Małgorzata ŚLIWKA, Mateusz JAKUBIAK // W: Selected aspects of sustainable engineering [Dokument elektroniczny] : [VIII Krakow conference of young scientists : 26–28 September 2013]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Wydawnictwa AGH, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7464-783-0. — S. 53–68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 66–68, Abstr.

 • keywords: environmental monitoring, biomonitoring, biotests, ecotoxicology, ecotoxins, anthropogenic pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of laser biotechnology for more efficient phytoremediation of biogenic elementsZastosowanie biotechnologii laserowej do zwiększenia fitoremediacji pierwiastków biogennych / Małgorzata ŚLIWKA, Mateusz JAKUBIAK // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. A ; ISSN 1898-6188. — 2010 vol. 17 no. 2–3, s. 297–303. — Bibliogr. s. 302, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania przestrzennego zróżnicowania zanieczyszczeń powietrza FlorencjiThe research on spatial distribution of air pollution in Florence / Mateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA // W: Człowiek – cywilizacja – przyszłość : V konferencja naukowa studentów : Wrocław, 21–23 maja 2007 r. : referaty, T. 1 = Man – civilization – future : 5th students' scientific conference. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — (Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej ; ISSN 1732–0240 ; nr 11. Seria: Konferencje ; nr 11). — S. 139–145. — Bibliogr. s. 144–145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Biostimulation with coherent light : advanced salty soil reclamation method / Mateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA // W: INTERTECH 2008 : 1\textsuperscript{st} international interdisciplinary technical conference of young scientists : April 17–18, 2008, Poznań, Poland : proceedings / eds. Piotr Rydlichowski, Adrian Kliks, Paweł Sroka ; Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej. — Poznań : USDPP, [2008]. — ISBN: 978-83-926896-0-7. — S. 98–102. — Bibliogr. s. 101–102, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Biotechnologia laserowa – przyszłościową perspektywą dla inżynierii środowiskaThe application of laser biotechnology in the increase of the productivity of simple plant organisms / Joanna Rzepka, Mateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA // W: Człowiek – cywilizacja – przyszłość : VI konferencja naukowa studentów : Wrocław, 12–14 maja 2008 r. : referaty, T. 1 = Man – civilization – future : 6th students' scientific conference. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — (Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej ; ISSN 1732–0240 ; nr 13. Seria: Konferencje ; nr 13). — S. 487–491. — Bibliogr. s. 491

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Choosing the municipal waste management scenario with the Life Cycle Assessment (LCA) methodologyWybór scenariusza gospodarki odpadami komunalnymi z zastosowaniem metodyki analizy cyklu życia (LCA) / Katarzyna GRZESIK, Mateusz JAKUBIAK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4303–4309. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4308–4309, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: modelowanie, zagospodarowanie odpadów, analiza cyklu życia, systemy gospodarki stałymi odpadami komunalnymi

  keywords: modeling, life cycle assessment, municipal waste, incineration, landfilling, mechanical biological treatment, waste management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Choosing the municipal waste management scenario with the Life Cycle Assessment (LCA) methodology / Katarzyna GRZESIK, Mateusz JAKUBIAK // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 79

 • keywords: modeling, life cycle assessment, municipal waste, incineration, landfilling, waste management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Degraded lands biological reclamation using modern methods of stimulating the growth of selected varieties of willows (\em{Salix} sp.) / JAKUBIAK Mateusz // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 129–133. — Bibliogr. s. 133, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Effects of herbicides pendimethalin and ethofumesate on common carp \emph {Cyprinus carpio} erythrocyte morphology / Bartosz Bojarski, Hanna Lutnicka, Magdalena Swadźba-Karbowy, Joanna Makulska, Mateusz JAKUBIAK, Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz, Małgorzata Witeska // Folia Biologica (Kraków) ; ISSN 0015-5497. — 2018 vol. 66 no. 3, s. 143–149. — Bibliogr. s. 148–149. — Publikacja dostępna online od: 2018-11-30. — tekst: http://www.isez.pan.krakow.pl/journals/folia/pdf/66(3)/66(3)_05.pdf

 • keywords: toxicity, red blood cells, herbicides, freshwater fish

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3409/fb_66-3.15

14
 • Ekotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowejEcotoxicological study for primary prevention of environmental health hazard and protection of the biodiversity in relation to environmental biotechnology / Jan W. DOBROWOLSKI, Katarzyna GOWIN, Mateusz JAKUBIAK, Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Anna Ślązak, Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: Ekotoksykologia w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kołwzan i Kazimierza Grabasa ; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — [Wrocław] : PZIiTS. Oddział Dolnośląski, 2008. — ISBN: 978-83-921167-8-3. — S. 75–82. — Bibliogr. s. 80–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Environmental education as a determinant of the sustainable waste management / Mateusz JAKUBIAK // W: European and national dimension in research = Evropejskij i nacional'nyj konteksty v naučnyh issledovaniâh : materials of VI junior researchers' conference : (Novopolotsk, April 22–23, 2014). Pt. 1, Humanities / Ministry of Education of Belarus, Polotsk State University. — Novopolotsk : PSU, 2014. — ISBN 978-985-531-443-2 (całość). — ISBN: 978-985-531-444-9. — S. 97–100. — Bibliogr. s. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Environmental impact of air transport – case study of Krakow AirportWpływ transportu lotniczego na środowisko na przykładzie portu lotniczego w Krakowie / Mateusz JAKUBIAK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 276–283. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 281–283, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, EU ETS, Kraków Airport, transport publiczny

  keywords: EU ETS, environmental pollution, Krakow Airport, aviation transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Gospodarka odpadami biodegradowalnymi w Krakowie w kontekście wymogów Unii Europejskiej[Biodegradable waste management in the context of the European Union requirements] / Mateusz JAKUBIAK // W: „Dla miasta i środowiska – problemy unieszkodliwiana odpadów” : XII konferencja : Warszawa, 24.11.2014 : materiały konferencyjne. — Warszawa : Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, 2014. — S. 32. — Pełny tekst na CD-ROMie. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst dostępny po wybraniu opcji: Plakaty. — Bibliogr. s. [5–6]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: Kraków, zagospodarowanie odpadów, odpady biodegradowalne, kompostowanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w Krakowie jako element zrównoważonego rozwoju miastaMunicipal waste management in Krakow as an element of sustainable development of the city / Mateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 152–159. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 158–159, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, Kraków, gospodarka odpadami

  keywords: sustainable development, municipal waste management, Krakow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Impact and range assessment of anthropogenic salinity in the vicinity of communication routes on the example of national road no. 79 in KrakowOcena wpływu i zasięgu oddziaływania antropogenicznego zasolenia w pobliżu tras komunikacyjnych na przykładzie drogi krajowej nr 79 w Krakowie / Mateusz JAKUBIAK, Krzysztof URBAŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8997–9004. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9003–9004, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zasolenie, zanieczyszczenie gleby, rozkład przestrzenny zanieczyszczeń, wpływ transportu

  keywords: soil contamination, impacts of transport, salinity, spatial distribution of pollutants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Impact and range assessment of antropogenic salinity in the vicinity of communication routes on the example of national road no. 79 in Krakow / Mateusz JAKUBIAK, Krzysztof URBAŃSKI // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 81

 • keywords: soil contamination, impacts of transport, salinity, spatial distribution of pollutants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Impact of land use on soils microbial activityWpływ użytkowania terenu na aktywność mikrobiologiczną gleb / Krzysztof URBAŃSKI, Mateusz JAKUBIAK // Journal of Water and Land Development ; ISSN 1429-7426. — 2017 no. 35, s. 249–257. — Bibliogr. s. 255–256, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: inżynieria środowiska, użytkowanie terenu, aktywność mikrobiologiczna gleb, metoda indukowanej substratem respiracji (SIR), właściwości gleb

  keywords: land use, environmental engineering, soil respiration, Substrate-Induced Respiration (SIR)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/jwld-2017-0091

22
 • Impact of road and railway transport on environment pollution with Cd and Pb - application of Pleurozium Schreberi in biomonitoring / Mateusz JAKUBIAK, Ewa PANEK // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 80

 • keywords: environmental pollution, road and railway transport, Cd and Pb, bioindication, Pleurozium schreberi

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Innovative environmental technology : applications of laser light stimulation / M. JAKUBIAK, K. GDOWSKA // W: Problemi ta perspektivi rozvitku energetiki, elektrotehnologij ta avtomatiki v APK : mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ z nagodi 115-rìččâ zasnuvannâ Nacìonal'nogo unìversitetu bìoresursìv ì prirodokopistuvannâ Ukraïni : 5–6 listopada 2013 r., Kiïv : tezi dopovìdej = Problems and prospects of power engineering, electrotechnology and automation in agriculture : international scientific conference : 5–6.11.2013, Kiev : abstracts / Nacìonal'nij unìversitet bìoresursìv ì prirodokoristuvannâ Ukraïni, [etc.]. — Kiïv : CP «KOMPRINT», 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-966-2719-93-2. — S. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Innovative environmental technology applications of laser light stimulation / Mateusz JAKUBIAK, Katarzyna GDOWSKA // Energetika ì Avtomatika ; ISSN 2223-0858. — 2013 no. 3, s. 14–21. — Bibliogr. s. 20–21. — ”Problemi ta perspektivi rozvitku energetiki, elektrotehnologìj ta avtomatiki v APK” : 5–6 listopada 2013 roku

 • keywords: laser stimulation, willow biomass, calorific value, Salix vimnialis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Innovative methods of wastewater management and reclamation of degraded lands / M. JAKUBIAK, M. ŚLIWKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 245–248. — Bibliogr. s. 248, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: