Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Jakubiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3792-6053 orcid iD

ResearcherID: O-1795-2018

Scopus: 56950857700

PBN: 5e709207878c28a04738edcf

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 104, z ogólnej liczby 106 publikacji Autora


1
 • An analysis of engine type trends in passenger cars: are we ready for a green deal? / Michał Apollo, Łukasz Kulesza, Agnieszka Gawlik, Anna Orzeł, Mateusz JAKUBIAK, Paula Bajdor, Sławomir Pytel, Mariusz Specht, Karolina Krzykowska-Piotrowska, Sorin Nistor, Celso Augusto Guimarães Santos, Yana Wengel, Kamil MACIUK // W: Transport Problems 2023 [Dokument elektroniczny] : XV International Scientific Conference : XII International Symposium of Young Researchers : [Katowice, 19 June - 23 June 2023] / ed. A. Sładkowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport and Aviation Engineering], [2023]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-959742-6-7. — S. 36–60. — Wymagania systemowe: napęd CD-ROM ; Adobe Reader. — Bibliogr. s. 56–60, Summ.

  orcid iD
 • keywords: energy, fuel, transport, Europe, ecology, carbon footprint, EU, Green Deal, green energy, passenger car, transport logistic, car engine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An analysis of engine type trends in passenger cars: are we ready for a green deal? / Kamil MACIUK, Celso Augusto Guimarães Santos, Lukasz Kulesza, Agnieszka Gawlik, Anna Orzel, Mateusz JAKUBIAK, Paula Bajdor, Sławomir Pytel, Mariusz Specht, Karolina Krzykowska-Piotrowska, Sorin Nistor, Yana Wengel, Michal Apollo // Transport and Telecommunication Journal ; ISSN 1407-6160. — 2024 vol. 25 no. 2, s. 113-135. — Bibliogr. s. 132-135, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2024-04-23. — tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/ttj-2024-0009

  orcid iD
 • keywords: energy, fuel, transport, Europe, ecology, carbon footprint, EU, Green Deal, green energy, passenger car, car engine

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ttj-2024-0009

3
 • Analiza jakościowa wód powierzchniowych w obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo[Qualitative analysis of surface waters in intensively used agricultural areas] / Stanisław LACH, Agnieszka Kowalczyk, Marek KOPACZ, Beata Grabowska-Polanowska, Zbigniew KOWALEWSKI, Mateusz JAKUBIAK, Robert MAZUR // W: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : książka abstraktów XXVIII konferencji naukowej : Kościelisko (Polska), 1-3 czerwca 2022 = Infrastructure and environment in circular economy : conference materials of XXVIII scientific conference / Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2022. — e-ISBN: 978-83-966062-0-4. — S. 34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.infraeco.pl/pl/news?plik=2351 [2022-09-29]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza możliwości finansowania projektów z zakresu edukacji ekologicznej w PolsceAnalysis of financing possibilities of ecological education projects in Poland / Mateusz JAKUBIAK // W: Człowiek – cywilizacja – przyszłość : VII konferencja naukowa studentów : Wrocław, 18–20 maja 2009 r. : referaty, T. 2 = Man – civilization – future : 7th students' scientific conference : papers. Vol. 2. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — (Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej ; ISSN 1732–0240 ; nr 14. Seria: Konferencje ; nr 14). — S. 197–202. — Bibliogr. s. 202

 • słowa kluczowe: edukacja ekologiczna, fundusze, dotacje, organizacje pozarządowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza regulacji prawnych wspierających działalność organizacji pozarządowych w zakresie edukacji ekologicznejAnalysis of legal support to nongovernmental organizations in ecological education activities / Mateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 323–331. — Bibliogr. s. 330–331, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza włączenia transportu lotniczego w Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS)The analysis of inclusion of air transport in the European Union Emissions Trading System (EU ETS) / Mateusz JAKUBIAK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4333–4338. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4337–4338, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: transport lotniczy, EU ETS, gazy cieplarniane, lotnictwo

  keywords: air transport, EU ETS, greenhouse gases, aviation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of implementing sustainable municipal solid waste management : Krakow city case study / Mateusz JAKUBIAK // W: SGEM2014 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-18-6. — S. 17-24. — Bibliogr. s. 23-24, Abstr.

 • keywords: recycling, municipal waste, Krakow, sustainable waste management, waste processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Application of biological monitoring assessment of the ecological status of degraded areas / Małgorzata ŚLIWKA, Mateusz JAKUBIAK // W: Selected aspects of sustainable engineering [Dokument elektroniczny] : [VIII Krakow conference of young scientists : 26–28 September 2013]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Wydawnictwa AGH, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7464-783-0. — S. 53–68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 66–68, Abstr.

 • keywords: environmental monitoring, biomonitoring, biotests, ecotoxicology, ecotoxins, anthropogenic pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of laser biotechnology for more efficient phytoremediation of biogenic elementsZastosowanie biotechnologii laserowej do zwiększenia fitoremediacji pierwiastków biogennych / Małgorzata ŚLIWKA, Mateusz JAKUBIAK // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. A ; ISSN 1898-6188. — 2010 vol. 17 no. 2–3, s. 297–303. — Bibliogr. s. 302, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Assessment of gentamicin effect on oxidoreductive balance and microstructure of trunk kidney in Prussian carp (\emph{Carassius gibelio}) / Bartosz Bojarski, Mateusz JAKUBIAK, Michał Bień, Marta Batoryna, Grzegorz Formicki, Magdalena Socha, Ewa Drąg-Kozak, Barbara Tombarkiewicz // Annals of Warsaw University of Life Sciences. Animal Science ; ISSN 1898-8830. — 2019 vol. 58 iss. 2, s. 115-123. — Bibliogr. s. 121–123, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://annals-wuls.sggw.pl/files/files/animal/asc2019no582p115.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: toksyczność, antybiotyk, stres oksydacyjny, histopatologia

  keywords: oxidative stress, toxicity, histopathology, antibiotic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.22630/AAS.2019.58.2.12

11
 • Badania przestrzennego zróżnicowania zanieczyszczeń powietrza FlorencjiThe research on spatial distribution of air pollution in Florence / Mateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA // W: Człowiek – cywilizacja – przyszłość : V konferencja naukowa studentów : Wrocław, 21–23 maja 2007 r. : referaty, T. 1 = Man – civilization – future : 5th students' scientific conference. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — (Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej ; ISSN 1732–0240 ; nr 11. Seria: Konferencje ; nr 11). — S. 139–145. — Bibliogr. s. 144–145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Biostimulation with coherent light : advanced salty soil reclamation method / Mateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA // W: INTERTECH 2008 : 1\textsuperscript{st} international interdisciplinary technical conference of young scientists : April 17–18, 2008, Poznań, Poland : proceedings / eds. Piotr Rydlichowski, Adrian Kliks, Paweł Sroka ; Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej. — Poznań : USDPP, [2008]. — ISBN: 978-83-926896-0-7. — S. 98–102. — Bibliogr. s. 101–102, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Biotechnologia laserowa – przyszłościową perspektywą dla inżynierii środowiskaThe application of laser biotechnology in the increase of the productivity of simple plant organisms / Joanna Rzepka, Mateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA // W: Człowiek – cywilizacja – przyszłość : VI konferencja naukowa studentów : Wrocław, 12–14 maja 2008 r. : referaty, T. 1 = Man – civilization – future : 6th students' scientific conference. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — (Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej ; ISSN 1732–0240 ; nr 13. Seria: Konferencje ; nr 13). — S. 487–491. — Bibliogr. s. 491

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Choosing the municipal waste management scenario with the Life Cycle Assessment (LCA) methodologyWybór scenariusza gospodarki odpadami komunalnymi z zastosowaniem metodyki analizy cyklu życia (LCA) / Katarzyna GRZESIK, Mateusz JAKUBIAK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4303–4309. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4308–4309, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: modelowanie, zagospodarowanie odpadów, analiza cyklu życia, systemy gospodarki stałymi odpadami komunalnymi

  keywords: modelling, life cycle assessment, municipal waste, incineration, landfilling, mechanical biological treatment, waste management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Choosing the municipal waste management scenario with the Life Cycle Assessment (LCA) methodology / Katarzyna GRZESIK, Mateusz JAKUBIAK // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 79

 • keywords: modelling, life cycle assessment, municipal waste, incineration, landfilling, waste management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Degraded lands biological reclamation using modern methods of stimulating the growth of selected varieties of willows (\em{Salix} sp.) / JAKUBIAK Mateusz // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 129–133. — Bibliogr. s. 133, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Effects of carp fish ponds on adjacent hydrological networks : [abstract] / Mateusz JAKUBIAK, Bartosz Bojarski // W: ICI 2021 [Dokument elektroniczny] : the 9\textsuperscript{th} national and 1\textsuperscript{st} international Iranian Conference of Ichthyology : 26–27 October, Rasht, Iran : proceedings / ed. by Hamed Mousavi-Sabet. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rasht : University of Guilan], [2021]. — S. 201. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://isi-conferences.ir/ [2022-02-07]

 • keywords: water protection, water pollution, aquaculture, carp ponds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Effects of herbicides pendimethalin and ethofumesate on common carp \emph {Cyprinus carpio} erythrocyte morphology / Bartosz Bojarski, Hanna Lutnicka, Magdalena Swadźba-Karbowy, Joanna Makulska, Mateusz JAKUBIAK, Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz, Małgorzata Witeska // Folia Biologica (Kraków) ; ISSN 0015-5497. — 2018 vol. 66 no. 3, s. 143–149. — Bibliogr. s. 148–149. — Publikacja dostępna online od: 2018-11-30. — tekst: http://www.isez.pan.krakow.pl/journals/folia/pdf/66(3)/66(3)_05.pdf

  orcid iD
 • keywords: toxicity, red blood cells, herbicides, freshwater fish

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3409/fb_66-3.15

19
 • Ekotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowejEcotoxicological study for primary prevention of environmental health hazard and protection of the biodiversity in relation to environmental biotechnology / Jan W. DOBROWOLSKI, Katarzyna GOWIN, Mateusz JAKUBIAK, Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Anna Ślązak, Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: Ekotoksykologia w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kołwzan i Kazimierza Grabasa ; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — [Wrocław] : PZIiTS. Oddział Dolnośląski, 2008. — ISBN: 978-83-921167-8-3. — S. 75–82. — Bibliogr. s. 80–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Environmental education as a determinant of the sustainable waste management / Mateusz JAKUBIAK // W: European and national dimension in research = Evropejskij i nacional'nyj konteksty v naučnyh issledovaniâh : materials of VI junior researchers' conference : (Novopolotsk, April 22–23, 2014). Pt. 1, Humanities / Ministry of Education of Belarus, Polotsk State University. — Novopolotsk : PSU, 2014. — ISBN 978-985-531-443-2 (całość). — ISBN: 978-985-531-444-9. — S. 97–100. — Bibliogr. s. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Environmental factors affecting the efficiency of water reservoir restoration using microbiological biotechnology / Robert MAZUR, Mateusz JAKUBIAK, Luís Santos // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2024 vol. 16 iss. 1 art. no. 266, s. 1-21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19-21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-12-27. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/16/1/266/pdf?version=1703688514

  orcid iD
 • keywords: bottom sediments, effective microorganisms, sustainable revitalisation, lakes and ponds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su16010266

22
 • Environmental impact of air transport – case study of Krakow AirportWpływ transportu lotniczego na środowisko na przykładzie portu lotniczego w Krakowie / Mateusz JAKUBIAK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 276–283. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 281–283, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, EU ETS, Kraków Airport, transport publiczny

  keywords: EU ETS, environmental pollution, Krakow Airport, aviation transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ewolucja usług ekosystemowych jako nowego podejścia do kapitału naturalnego[The evolution of ecosystem services as a new approach to natural capital] / Mateusz JAKUBIAK // W: Ekonomiści dla rozwoju [Dokument elektroniczny] : X Kongres Ekonomistów Polskich : [Warszawa, 28–29 listopada 2019] : pełne teksty referatów. Sesja 3, Sfera regulacji gospodarki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne], [2019]. — S. 175–183. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresekonomistow.pl/materialy-kongresowe/_/attachment/inline/0f2b5d56-cb0c-4f58-bf54-2cfb6a802c75:abb9baa795703d24974a03926ae3d90c8baf0de7/Sesja%20III%20-%20KEP.pdf [2020-11-02]. — Bibliogr. s. 182–183, Streszcz., Summ.. — Dod. streszczanie dostępne na: {https://kongresekonomistow.pl/materialy-kongresowe/_/attachment/inline/2ffbe36d-808d-4c52-80c2-791f7cef4767:0040da5ff52848523963310008522b95adb49a01/Sesja%20III%20spis%2011.12.2019.pdf}

 • słowa kluczowe: ekonomia ekologiczna, klasyfikacja usług ekosystemowych, MEA, TEEB, CICES

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Gospodarka odpadami biodegradowalnymi w Krakowie w kontekście wymogów Unii Europejskiej[Biodegradable waste management in the context of the European Union requirements] / Mateusz JAKUBIAK // W: „Dla miasta i środowiska – problemy unieszkodliwiana odpadów” : XII konferencja : Warszawa, 24.11.2014 : materiały konferencyjne. — Warszawa : Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, 2014. — S. 32. — Pełny tekst na CD-ROMie. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst dostępny po wybraniu opcji: Plakaty. — Bibliogr. s. [5–6]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: Kraków, zagospodarowanie odpadów, odpady biodegradowalne, kompostowanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu: