Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Jabłoński, dr inż.

pracownik administracyjny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57196297706

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 46 publikacji Autora


1
 • Automatyczne metody zwiększania czytelności map górniczych i geologicznych : video[Automatic methods of increasing readability of mining and geological maps : video] / Mateusz JABŁOŃSKI, Michał LUPA, Marzena Mojżysz, Szymon Franczak, Adrianna Góra // W: Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 25.02.2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 0:59. — Tryb dostępu: http://szkolaeksploatacji.pl/video/automatyczne-metody-uczytelniania-map-geologicznych-i-gorniczych/ [2015-09-07]. — Pełny film dostępny po zalogowaniu. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Classical measurements methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Deformacje szybu ”Kościuszko” KS Wieliczka wywołana pracami uszczelniającymi obudowę szybuDeformation of „Kościuszko” mine shaft in Salt Mine „Wieliczka” caused by sealing of the housing / Mateusz JABŁOŃSKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI // W: XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Krynica-Zdrój, 10–12 czerwca 2015 : streszczenia referatów. — [Kraków : AGH], [2015] + Dysk Flash. — S. 12. — Tekst pol.-ang.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Deformacje szybu „Kościuszko” KS Wieliczka wywołane pracami uszczelniającymi obudowę szybuDeformation of ”Kościuszko” mine shaft in Salt Mine ”Wieliczka” caused by sealing of the housing / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Mateusz JABŁOŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 1, s. 4–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obudowa szybu, deformacje szybu, Kopalnia Soli Wieliczka

  keywords: Wieliczka Salt Mine, shaft deformation, shaft housind

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Educational path "Szlak Naftowy" and mobile geoeducational system presenting its history and attractions / Mateusz JABŁOŃSKI, Michał LUPA, Adrianna Góra, Szymon Franczak, Marzena Mojżysz // W: WMESS 2015 : the World Multidisciplinary Earth Symposium : save the EARTH : 7–11 September, 2015, Prague (Czech Republic) : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-970698-4-1. — S. 547. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: geoinformatics, geoportal, trail, oil

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Geoinformatics services used in promotion, protection and inventory of monuments in Poland based on examples of students’ and patrons’ of scientific society KNGK GeoinformaticsUsługi geoinformatyczne wykorzystywane w promocji, ochronie i inwentaryzacji zabytków w Polsce na przykładzie opracowań studentów i opiekunów koła naukowego KNGK Geoinformatyka / Mateusz JABŁOŃSKI // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2016 vol. 15, s. 93–101. — Bibliogr. s. 101, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-15. — Scientific meeting of the Commission of Geoinformatics PAU : 9th of March 2016. — tekst: https://www.ejournals.eu/pliki/art/8404/

 • słowa kluczowe: geoportal, geoinformatyka, wirtualny spacer, zabytek

  keywords: geoinformatics, geoportal, virtual tour, monument

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.16.018.5719

9
 • Geoportal of mining objects in Lesser Poland / Mateusz JABŁOŃSKI, Agnieszka Ochałek // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 1, s. 89. — Bibliogr. s. 89. — XVI\textsuperscript{th} international conference of young geologists : Herl'any 2015 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2015.41.1/geol.2015.41.1.89.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2015.41.1.89

10
 • Identyfikacja kierunków zmian profilu koła i zainteresowań studentów na przykładzie 10 lat istnienia KNGK GeoinformatykaIdentification of the society's profile and students interests changes based on 10 years of activity of KNGK Geoinformatyka / Mateusz JABŁOŃSKI, Artur KRAWCZYK, Agnieszka Ochałek // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2016 t. 14 z. 4, s. 447–454. — Bibliogr. s. 453, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: dydaktyka, geoinformatyka, koło naukowe

  keywords: geoinformatics, student research group, didactics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Inventory surveys in the process of protection of historical post-mining underground objects and adits / Agnieszka OCHAŁEK, Mateusz JABŁOŃSKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI // W: Let's meet and share our experiences! : international conference of minig and undergroud museums : Wieliczka, Bochnia, 19-22 November 2018, Poland : book of abstracts. — [Wieliczka, Bochnia : s. n.], [2018]. — S. 58–59. — Pełny tekst w: ICMUM 2018 : International Conference of Mining and Underground Museums : let's meet and share our experiences! : 19–22 November 2018, Wieliczka–Bochnia, Poland / scientific ed. Jan Godłowski ; eds. Elżbieta Bednarowska, Małgorzata Piera ; Cracow Saltworks Museum in Wieliczka. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, cop. 2018. – S. 123–133. – Bibliogr. s. 133, Abstr. – ISBN 978-83-63348-34-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Inwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowegoClassical measurement methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : XIII konferencja naukowo-techniczna : 29–31.03.2017, Warszawa-Miedzeszyn : zeszyt streszczeń / Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — [Warszawa : Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2017]. — ISBN: 978-83-61576-33-4. — S. 21. — Pełny tekst po zalogowaniu pod adresem {https://www.apgi.gik.pw.edu.pl/?q=2017/prezentacje}. — Slajdy 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Inwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowegoClassical measurement methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2018 t. 74 nr 1, s. 8–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, wieża szybowa, ekonomika pomiaru

  keywords: laser scanning, headgear, measurement economy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Laser scanning and modeling of underground city Osówka / Mateusz JABOŃSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Agnieszka Ochałek // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Ramzová, Czech Republic, October 20–22, 2016 : abstracts / eds. L. Pospíšil, A. Berková. — Brno : Institute of Geodesy. Brno University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-80-86433-63-9. — S. 42–43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Measuring, protecting and spreading the knowledge about underground cultural heritage with the usage of modern technologies / Agnieszka OCHAŁEK, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Mateusz JABŁOŃSKI // W: XXVII FIG Congress [Dokument elektroniczny] : volunteering for the future – geospatial excellence for a better living : 11–15 September 2022, Warsaw, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Denmark : International Federation of Surveyors], [2022]. — Slajd [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2022/ppt/ts07c/TS07C_ochalek_lipecki_et_al_11644_ppt.pdf [2022-09-20]. — Dod. abstrakt: {https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2022/papers/ts07c/TS07C_ochalek_lipecki_et_al_11644_abs.pdf} [2022-09-23]

 • keywords: laser scanning, spatial information, photogrammetry, mine surveying, education, underground, history, mining surveying, cultural heritage, deformation measurement, geoinformation, engineering survey, young surveyor, tunnel surveying

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Modeling and analysis of integrated bathymetric and geodetic data for inventory surveys of mining water reservoirs / Agnieszka OCHAŁEK, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Mateusz JABŁOŃSKI // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Możliwość aplikacji czujników telemetrycznych w szybach górniczych[The ability to apply telemetry sensors in mining shafts] / Mateusz JABŁOŃSKI // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Opaskowy czujnik zmian przekroju poprzecznego do monitoringu ciągłego obudowy szybów górniczych[Mine shaft continuous monitoring band cross-section changes sensor] / Mateusz JABŁOŃSKI // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 94. — Bibliogr. s. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Opaskowy układ pomiarowy zmian przekroju poprzecznego do monitoringu ciągłego, zwłaszcza obmurza szybu górniczego, zwłaszcza o przekroju beczkowym lub prostokątnym[Band measurement system of cross-section changes for continuous monitoring, in particular of mine shaft lining, in particular with barrel or rectangular cross-section] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JAŚKOWSKI Wojciech, JABŁOŃSKI Mateusz. — Int.Cl.: G01B 5/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427613 A1 ; Opubl. 2020-05-04. — Zgłosz. nr P.427613 z dn. 2018-10-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 10, s. 37. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427613A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Opaskowy układ pomiarowy zmian przekroju poprzecznego do monitoringu ciągłego, zwłaszcza obmurza szybu górniczego, zwłaszcza o przekroju beczkowym lub prostokątnym[Band measurement system of cross-section changes for continuous monitoring, in particular of mine shaft lining, in particular with barrel or rectangular cross-section] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wojciech JAŚKOWSKI, Mateusz JABŁOŃSKI. — Int.Cl.: G01B 5/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 235988 B1 ; Udziel. 2020-07-21 ; Opubl. 2020-11-16. — Zgłosz. nr P.427613 z dn. 2018-10-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL235988B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Opaskowy układ pomiarowy zmian przekroju poprzecznego do monitoringu ciągłego, zwłaszcza obmurza szybu górniczego, zwłaszcza o przekroju eliptycznym[Band measurement system of cross-section changes for continuous monitoring, in particular of mine shaft lining, in particular with elliptic cross-section"] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JAŚKOWSKI Wojciech, JABŁOŃSKI Mateusz. — Int.Cl.: G01B 5/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427616 A1 ; Opubl. 2020-05-04. — Zgłosz. nr P.427616 z dn. 2018-10-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 10, s. 38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427616A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Opaskowy układ pomiarowy zmian przekroju poprzecznego do monitoringu ciągłego, zwłaszcza obmurza szybu górniczego, zwłaszcza o przekroju eliptycznym[Band measurement system of cross-section changes for continuous monitoring, in particular of mine shaft lining, in particular with elliptic cross-section] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wojciech JAŚKOWSKI, Mateusz JABŁOŃSKI. — Int.Cl.: G01B 5/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 236254 B1 ; Udziel. 2020-08-04 ; Opubl. 2020-12-28. — Zgłosz. nr P.427616 z dn. 2018-10-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL236254B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Pomiar inwentaryzacyjny wieży szybowej przy użyciu techniki skanowania laserowegoInventory measurement of the headframe with the use of the laser scanning technique / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mateusz JABŁOŃSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2016 vol. 67 no. 2, s. 154–160. — Bibliogr. s. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: