Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Maślanka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • Analiza jakości danych ewidencji gruntów i budynków w świetle modernizacji na przykładzie miasta Krakowa[Analysis of quality data of land and buildings registry in the light of modernization on the example of the city of Krakow] / Maria Kolińska, Józef MAŚLANKA // W: Jakość w administracji geodezyjnej : materiały z konferencji : Wrocław, 22–23 października 2008 r.. — Wrocław : [s. n.], 2009. — S. 17–33. — Bibliogr. s. 32–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem produktów WMK[Comprehensive modernization of land and buildings registry with using of products of the project WMK (Vectorization of cadastral maps in Poland)] / Józef MAŚLANKA // W: Modernizacja EGIB z wykorzystaniem materiałów LPIS [Dokument elektroniczny] : Warszawa 07–08.09. 2009 : materiały szkoleniowe / Departament Informacji o Nieruchomościach. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : [Główny Urząd Geodezji i Kartografii], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Prawny i fiskalny aspekt posiadania garażyThe legal and fiscal aspect of parking places ownership / Jarosław BYDŁOSZ, Józef MAŚLANKA, Piotr PARZYCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2012 vol. 20 no. 4, s. 245–254. — Bibliogr. s. 252–254, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz wykazywanie ustalonych granic w bazach ewidencyjnych – wybrane aspekty formalno-prawne i technologiczneDetermining the course of the boundaries of cadastral parcels pursuant to the provisions on the register of land and buildings and entering the determined boundaries into cadastral databases – selected formal, legal and technical aspects / Józef MAŚLANKA // W: 8\textsuperscript{th} International scientific conference In series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 76–78. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kataster, granice działek, eweidencja gruntów i budynków

  keywords: cadastre, register of land and buildings, parcel boundaries

5
 • Wybrane doświadczenia i wnioski z modelowych modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykonanych w latach 2009–2010 na bazie rezultatów projektu GUGiK o nazwie „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce” (WMK)Selected experiences and conclusion from the model of modernization land and buildings registry in 2009–2010 on the basis of project results GUGiK called „Vectorization of cadastral maps in Poland” (WMK) / Józef MAŚLANKA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2010 nr 3, s. 41–55. — Bibliogr. s. 52–54, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych