Wykaz publikacji wybranego autora

Marzena Staszkiewicz, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3249-9945 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a04739209d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej[Graduates of the AGH Faculty of Management at the beginning of their professional career] / Piotr GÓRSKI, Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 175, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0616). — Bibliogr. s. 145–152. — ISBN: 978-83-7464-775-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis and development of competencies of faculty innovation brokers : evaluation and measurement methods / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Arkadiusz Szmal, Marzena STASZKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Dominik KOWAL // W: Science, business, and universities : cooperation, knowledge transfer, and entrepreneurship / eds. Joanna Duda, Tomasz Bernat. — New York : Routledge, cop. 2022. — (Routledge Studies in International Business and the World Economy). — Dod. ISBN: 978-1-032-19236-9. — ISBN: 978-1-032-19234-5 ; e-ISBN: 978-1-003-25827-8. — S. 111–127. — Bibliogr. s. 125–127. — tekst: https://tiny.pl/9b5j8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4324/9781003258278-10

3
 • Development of professional competencies : the perspective of: employers, employees and universities / Piotr GÓRSKI, Katarzyna KLIMKIEWICZ, Marzena STASZKIEWICZ // W: Uncertainty in a flattening world: challenges for IHRM : 13\textsuperscript{th} international human resource management conference : 24–27\textsuperscript{th} June 2014, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Aleksy Pocztowski, Beata Buchelt. — Cracow : Cracow University of Economics, cop. 2014. — ISBN: 978-83-914703-4-3. — S. 131–132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Formy doskonalenia miękkich kompetencji menedżerskich[The forms of improving soft management skills] / Marzena STASZKIEWICZ // W: Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami : Częstochowa, 16–17 listopada 2016 r. : streszczenia artykułów. — [Częstochowa : s. n.], [2016]. — S. 43. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: kompetencje menedżerskie, miękkie kompetencje, kompetencje społeczne, doskonalenie kompetencji miękkich

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • HR biznes partner jako coach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwojuThe HR Business Partner as a coach for corporate social responsibility and sustainable development / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Marzena STASZKIEWICZ // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management ; ISSN 1641-0874. — 2021 t. 142 nr 5, s. 95–116. — Bibliogr. s. 110–114, Summ.. — Afiliacja Autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, kompetencje, coaching, HR biznes partner

  keywords: sustainable development, corporate social responsibility, competence, CSR, coaching, HR Business Partner

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0015.5055

7
 • Kompetencje osobiste i społeczne HR biznes partneraPersonal and social HR business partner competences / Marzena STASZKIEWICZ // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management ; ISSN 1641-0874. — 2021 T. 142 nr 5, s. 43–62. — Bibliogr. s. 59–61, Summ.. — M. Staszkiewicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: kompetencje, HR biznes partner, diagnoza kompetencji, kompetencje osobiste i społeczne

  keywords: competence, social competences, personal competences, HR Business Partner

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0015.5052

8
 • Kompetencje, wartości i oczekiwania studentów Wydziału Zarządzania na progu kariery zawodowejCompetences, values and expectations of students of management at the beginning of their careers / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kompetencje zawodowe pracowników sektora MŚP : metody diagnozy i rozwoju[Professional competencies of SME employees : methods of diagnosis and development] / Piotr GÓRSKI, Marzena STASZKIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Zenon Wiśniewski. — Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2013. — ISBN: 978-83-264-4450-0. — S. 297–305. — Bibliogr. s. 304–305

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w organizacjiMediation as a means of settling dispute inside the company / Marzena STASZKIEWICZ // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-278-1. — S. 515–528. — Bibliogr. s. 528

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metody doskonalenia miękkich kompetencji menedżerskich[Methods of perfecting soft managerial skills] / Marzena STASZKIEWICZ // W: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — (Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; nr 160). — ISBN: 978-83-7193-435-3. — S. 213–222. — Bibliogr. s. 221-222, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Natural social training and targeted forms of influence and their impact on development of soft competences among team leaders: a comparative analysis / Marzena STASZKIEWICZ, Wojciech KOWALIK // W: Proceedings of the 37\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-6-4. — S. 5536–5544. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid [2021-06-24]. — Bibliogr. s. 5543–5544, Abstr.

 • keywords: soft competences, managerial competences, social competences, development of soft competences, natural social training, team leaders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena istotności kompetencji zawodowych i wymagań rynku pracy przez studentów Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na progu kariery zawodowejAssessment and professional competencies relevance and labour market requirements for students of the AGH University of Science and Technology in Cracow Faculty of Management at the start of a professional career / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ // W: Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-476-1. — S. 33–45. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Oddziaływanie szkoleń na motywację do pracyThe influence of professional training on the motivation for working / Marzena STASZKIEWICZ // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 509–518. — Bibliogr. s. 518

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Projective methods in analyzing the ways of perceiving organizations – research proposition / Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ // W: Functioning in the workplace : quantitative and qualitative psychological research / ed. Barbara Mróz. — Warsaw : SCHOLAR Publishing House, 2012. — ISBN: 978-83-7383-605-1. — S. 80–96. — Bibliogr. s. 94–96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Projektowanie narzędzi oceny kompetencji dla stanowisk związanych z komercjalizacją wiedzy i transferem technologii[Designing of tools for competency assessment for jobs related to knowledge commercialization and technology transfer] / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Marzena STASZKIEWICZ // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim 4.0 - wyzwanie organizacyjne i kompetencyjne w perspektywie menedżerskiej / red. nauk. Marzena Stor, Aurelia Domaradzka. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020. — ISBN: 978-83-7695-818-7. — S. 66–74. — Bibliogr. dla całości s. 87–100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Samozarządzające się organizacje a zróżnicowanie zasobów pracy[Reinventing organizations and the diversity of human resources] / Ewa BECK-KRALA, Marzena STASZKIEWICZ // W: Problemy różnorodności w zarządzaniu / pod red. Małgorzaty Striker. — Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2017. — ISBN: 978-83-65766-08-3. — S. 27–41. — Bibliogr. s. 40–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • The significance of psychosocial competencies in manager's work : summaryZnaczenie kompetencji psychologiczno-społecznych w pracy menedżera : streszczenie / Marzena STASZKIEWICZ // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2012 vol. 16 no. 1, s. 285–286. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst w j. pol. na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 440–456. — Bibliogr. s. 453–456. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zapobieganie patologiom w organizacji : rola funkcji personalnej[Preventing pathology in organisation : the role of personal policy] / red. nauk. Dagmara LEWICKA ; aut. monografii: Dagmara LEWICKA, Justyna MICHNIAK, Dominika Mentel, Marzena STASZKIEWICZ, Agnieszka ZIELIŃSKA. — [Dodruk]. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014. — 269 s.. — Bibliogr. s. 255–269. — ISBN: 978-83-01-17472-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niepewności : wyzwania i implikacje[Human capital management under uncertainty : challenges and implications] / red. nauk. Marta Juchnowicz, Janna Kinowska ; aut. Robert Balcerzyk, Ewa BECK-KRALA, Izabela Bednarska-Wnuk, Joanna Cewińska, Anna Cierniak-Emerych, Katarzyna Czainska, Marzena Fryczyńska, Maria Jabłońska-Wołoszyn, Katarzyna Januszkiewicz, Marta Juchnowicz, Jerzy Kaźmierczyk, Hanna Kinowska, Katarzyna KLIMKIEWICZ, Magdalena Krzyżanowska-Celmer, Rafał Łabędzki, Agata Matuszewska-Kubicz, Ewa Multan, Katarzyna Piwowar-Sulej, Joanna Purgał-Popiela, Karol Raźniewski, Anna Rogozińska-Pawełczyk, Łukasz Sienkiewicz, Tomasz Stachurski, Marzena STASZKIEWICZ, Małgorzata Striker, Krzysztof Walczak, Izabela Warwas, Agnieszka Wolińska-Skuza, Iwona Zaręba, Małgorzata Zielińska. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S. A., 2023. — 347 s.. — Bibliogr. przy rozdziałach. — ISBN: 978-83-208-2527-5. — M. Staszkiewicz, K. Klimkiewicz, E. Beck-Krala – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: