Wykaz publikacji wybranego autora

Marzena Smol, dr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-5833-2954

ResearcherID: brak

Scopus: 55439827500

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • Budowanie relacji nauki z biznesem jako determinanta rozwoju innowacji w biogospodarce[Building a relationship between science and business as a determinant of the development of innovation in the bioeconomy] / Marzena SMOL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 72

 • słowa kluczowe: innowacje, biogospodarka, determinanta rozwoju, nauka+biznes, platforma współpracy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Enterprise management – best practice examples of circular economy implementation / Marzena SMOL // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 6 : Poznań 30.11.2019, Warszawa 7.12.2019 i Kraków 14.12.2019 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2019. — ISBN: 978-83-63058-91-3. — S. 129. — Bibliogr. s. 129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Model framework for measuring the level of innovation of regions in a circular economy (CE) model / Marzena SMOL, Joanna Kulczycka, Anna AVDIUSHCHENKO // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 4 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 8.12.2018 i Kraków 15.12.2018. — ISBN: 978-83-63058-85-2. — S. 99. — Bibliogr. s. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Współpraca na rzecz wdrażania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w sektorze metali[Implementation of circular economy assumption in the metal sector through business and science cooperation] / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna KULCZYCKA, Marzena SMOL // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2019 R. 64 nr 9, s. 3–7. — Bibliogr. s. 6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2019.9.1

5
 • Wykorzystanie odpadów komunalnych w Polsce a realizacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)Management of municipal waste in Poland in the context of the circular economy (CE) implementation / Marzena SMOL, Joanna KULCZYCKA, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Dariusz Włóka, Michał Preisner // W: XXXIII konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Energia-paliwa-środowisko : Zakopane, 13–16 października 2019 : materiały konferencyjne / red. nauk. Zbigniew Grudziński, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, cop. 2019. — ISBN: 978-83-953167-9-1. — S. 67–74. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, energetyczne wykorzystanie odpadów, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

  keywords: municipal waste, circular economy (CE), waste-to-energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w sektorze produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE)Circular economy (CE) assumptions in the production of electrical and electronic equipment (SEE) / Marzena SMOL, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Dariusz Włóka // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2019 R. 64 nr 8, s. 8–14. — Bibliogr. s. 14

 • słowa kluczowe: gospodarka odpadami, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), sprzęt elektryczny i elektroniczny (SEE)

  keywords: waste management, circular economy (CE), waste electrical and electronic equipment (WEEE), electrical and electronic equipment (SEE)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2019.8.2

7
 • Zarządzanie i monitorowanie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w kontekście realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)[Management and monitoring of municipal waste in Poland in the context of the implementation of the circular economy (CE)] / Marzena SMOL, Dariusz Włóka, Joanna KULCZYCKA // W: Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy : ogólnopolska konferencja naukowa : 17 maja 2019 r. / red. Barbara Wrzyszcz, Aleksandra Surma. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2019. — ISBN: 978-83-66261-16-7. — S. 46. — Dostęp również online: {http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/317/Ochrona%20%C5%9Brodowiska%2005.2019%20v01.04.pdf} [2019-07-08]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zarządzanie i monitorowanie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w kontekście realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) : [streszczenie]Management and monitoring of municipal waste in Poland in the context of circular economy (CE) implementation : [abstract] / Marzena SMOL, Joanna KULCZYCKA, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Dariusz Włóka // W: XXXIII konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Energia-paliwa-środowisko : Zakopane, 13–16 października 2019 : materiały konferencyjne / red. nauk. Zbigniew Grudziński, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, cop. 2019. — ISBN: 978-83-953167-9-1. — S. 125–127. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

  keywords: waste management, municipal waste, circular economy (CE)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem a gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)[Business management and the circular economy (CE)] / Marzena SMOL, Joanna KULCZYCKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 68

 • słowa kluczowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, model biznesowy, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), symbioza przemysłowa, produkcja o obiegu zamkniętym

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Znaczenie gospodarki odpadami komunalnymi w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)[The importance of municipal waste management in the process of transformation towards a circular economy (CE)] / Marzena SMOL, Joanna Kulczycka, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 76. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}. — J. Kulczycka – afiliacja: Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Znaczenie zarządzania i monitorowania gospodarki surowcami mineralnymi w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)Importance of management and monitoring of mineral resources in the process of transformation towards a circular economy (CE) / Marzena SMOL, Dariusz Włóka // W: Problematyka z zakresu nauk o środowisku – przegląd i badania [Dokument elektroniczny] / red. Mariola Janiszewska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2019. — e-ISBN: 978-83-65932-93-8. — S. 259–268. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/366/Problematyka%20z%20zakresu%20nauk%20o%20%C5%9Brodowisku%20%E2%80%93%20przegl%C4%85d%20i%20badania.pdf [2019-09-17]. — Bibliogr. s. 268, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: