Wykaz publikacji wybranego autora

Marzena Smol, dr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5833-2954

ResearcherID: brak

Scopus: 55439827500

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
 • Budowanie relacji nauki z biznesem jako determinanta rozwoju innowacji w biogospodarce[Building a relationship between science and business as a determinant of the development of innovation in the bioeconomy] / Marzena SMOL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 72

 • słowa kluczowe: innowacje, biogospodarka, determinanta rozwoju, nauka+biznes, platforma współpracy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Circular economy model framework in the European water and wastewater sector / Marzena SMOL, Christian Adam, Michał Preisner // Journal of Material Cycles and Waste Management ; ISSN 1438-4957. — 2020 vol. 22 iss. 3, s. 682–697. — Bibliogr. s. 694–697. — Publikacja dostępna online od: 2020-01-16. — M. Smol - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences, Mineral and Energy Economy Research Institute, Cracow. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10163-019-00960-z.pdf

 • keywords: wastewater, circular economy (CE), zero waste, waste management, European Union (EU)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10163-019-00960-z

3
 • Correction: Smol, M., et al. Importance of sustainable mineral resource management in implementing the circular economy (CE) model and the European Green Deal Strategy. \emph{Resource} 2020, 9, 55 / Marzena SMOL, Paulina Marcinek, Joanna DUDA, Dominika Szołdrowska // Resources [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-9276. — 2020 vol. 9 iss. 6 art. no. 78, s. 1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 3. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-23. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-9276/9/6/78/pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/resources9060078

4
 • Enterprise management – best practice examples of circular economy implementation / Marzena SMOL // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 6 : Poznań 30.11.2019, Warszawa 7.12.2019 i Kraków 14.12.2019 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2019. — ISBN: 978-83-63058-91-3. — S. 129. — Bibliogr. s. 129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Importance of sustainable mineral resource management in implementing the circular economy (CE) model and the European Green Deal strategy / Marzena SMOL, Paulina Marcinek, Joanna DUDA, Dominika Szołdrowska // Resources [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-9276. — 2020 vol. 9 iss. 5 art. no. 55, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-05. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-9276/9/5/55/pdf

 • keywords: mineral resources, circular economy (CE), raw materials (RMs), waste management, European Green Deal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/resources9050055

6
 • Model framework for measuring the level of innovation of regions in a circular economy (CE) model / Marzena SMOL, Joanna Kulczycka, Anna AVDIUSHCHENKO // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 4 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 8.12.2018 i Kraków 15.12.2018. — ISBN: 978-83-63058-85-2. — S. 99. — Bibliogr. s. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Przegląd możliwości wykorzystania odpadów komunalnych jako źródła składników pokarmowych w przemyśle nawozowym[Review of the possibilities of management of municipal waste as a source of nutrients in the fertilizer industry] / Dominika Szołdrowska, Marzena SMOL // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 17 / red. wyd. Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2020. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN:  978-83-63058-97-5 . — S. 158–164. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 163–164, Streszcz.

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, gospodarka odpadami, nawozy, składniki pokarmowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rola przedsiębiorstw w procesie transformacji w kierunku zielonej gospodarki[Role of enterprises in the transformation process towards green economy] / Marzena SMOL, Joanna DUDA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 126. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Role of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the sustainable development of regions and implementation of the circular economy (Ce) model / M. SMOL, J. DUDA // W: 1\textsuperscript{st} AP SDEWES conference [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{st} Asia Pacific conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : April 6–9, 2020, Gold Coast, Australia : book of abstracts / ed. by Marko Ban, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Australia : Griffith University], [2020]. — S. 47. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://registration.sdewes.org/gc2020 [2020-06-10]. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Szkoła letnia jako nowoczesne narzędzie edukacyjne w sektorze wodno-ściekowym[Summer school as a modern educational tool in the water and sewage sector] / Marzena SMOL, Dominika Szołdrowska // W: Analiza zagadnień i wyników - streszczenia wystąpień młodych naukowców 2 : [edycja II : 1 i 2.04.2020, Kraków] : materiały konferencyjne / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2020. — ISBN: 978-83-63058-92-0. — S. 38. — Bibliogr. s. 38. — Zgodnie z erratą zmiana terminu i lokalizacji konferencji: 1-2.04.2020 Kraków (konferencja online) zamiast 14.03.2020 - Gdańsk / 21.03.2020 - Katowice / 29.03.2020 - Lublin / 5.04.2020 - Poznań

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Transformation towards circular economy (CE) in municipal waste management system - model approach : [abstract] / SMOL, M. // W: Advances in Cleaner Production [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th} International Workshop : towards sustainable energy-water-food nexus: the contribution of cleaner production : Melbourne, Australia, May, 26\textsuperscript{th} 2020 : online workshop : conference proceedings / eds. Biagio F. Giannetti, Cecilia M. V. B. de Almeida, Feni Agostinho. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Melbourne] ; [São Paulo] : Deakin University ; Universidade Paulista, cop. 2020. — (Advances in Cleaner Production ; ISSN 1984-8455). — S. 297. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.advancesincleanerproduction.net/9th/files/proceedings_9th.pdf [2020-08-20]

 • keywords: municipal waste, circular economy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Transformation towards circular economy (CE) in municipal waste management system: model solutions for Poland / Marzena SMOL, Joanna DUDA, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Dominika Szołdrowska // Sustainability [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2020 vol. 12 iss. 11 art. no. 4561, s. 1–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 22–25, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-03. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4561/pdf

 • keywords: municipal waste, waste, circular economy (CE), waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su12114561

13
 • Wastewater management in the context of implementing the circular economy assumptions / Marzena SMOL // W: Dokonania naukowe doktorantów : edycja VIII : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : 27 i 28.04.2020, Kraków / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2020. — Udział w konferencji wyłącznie za pośrednictwem internetu. — ISBN: 978-83-63058-93-7. — S. 85. — Bibliogr. s. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Współpraca na rzecz wdrażania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w sektorze metali[Implementation of circular economy assumption in the metal sector through business and science cooperation] / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna KULCZYCKA, Marzena SMOL // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2019 R. 64 nr 9, s. 3–7. — Bibliogr. s. 6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2019.9.1

15
 • Wykorzystanie odpadów komunalnych w Polsce a realizacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)Management of municipal waste in Poland in the context of the circular economy (CE) implementation / Marzena SMOL, Joanna KULCZYCKA, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Dariusz Włóka, Michał Preisner // W: XXXIII konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Energia-paliwa-środowisko : Zakopane, 13–16 października 2019 : materiały konferencyjne / red. nauk. Zbigniew Grudziński, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, cop. 2019. — ISBN: 978-83-953167-9-1. — S. 67–74. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, energetyczne wykorzystanie odpadów, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

  keywords: municipal waste, circular economy (CE), waste-to-energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w sektorze produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE)Circular economy (CE) assumptions in the production of electrical and electronic equipment (SEE) / Marzena SMOL, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Dariusz Włóka // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2019 R. 64 nr 8, s. 8–14. — Bibliogr. s. 14

 • słowa kluczowe: gospodarka odpadami, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), sprzęt elektryczny i elektroniczny (SEE)

  keywords: circular economy (CE), waste electrical and electronic equipment (WEEE), electrical and electronic equipment (SEE), waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2019.8.2

17
 • Zarządzanie i monitorowanie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w kontekście realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)[Management and monitoring of municipal waste in Poland in the context of the implementation of the circular economy (CE)] / Marzena SMOL, Dariusz Włóka, Joanna KULCZYCKA // W: Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy : ogólnopolska konferencja naukowa : 17 maja 2019 r. / red. Barbara Wrzyszcz, Aleksandra Surma. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2019. — ISBN: 978-83-66261-16-7. — S. 46. — Dostęp również online: {http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/317/Ochrona%20%C5%9Brodowiska%2005.2019%20v01.04.pdf} [2019-07-08]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zarządzanie i monitorowanie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w kontekście realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) : [streszczenie]Management and monitoring of municipal waste in Poland in the context of circular economy (CE) implementation : [abstract] / Marzena SMOL, Joanna KULCZYCKA, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Dariusz Włóka // W: XXXIII konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Energia-paliwa-środowisko : Zakopane, 13–16 października 2019 : materiały konferencyjne / red. nauk. Zbigniew Grudziński, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, cop. 2019. — ISBN: 978-83-953167-9-1. — S. 125–127. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

  keywords: municipal waste, circular economy (CE), waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem a gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)[Business management and the circular economy (CE)] / Marzena SMOL, Joanna KULCZYCKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 68

 • słowa kluczowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, model biznesowy, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), symbioza przemysłowa, produkcja o obiegu zamkniętym

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Znaczenie gospodarki odpadami komunalnymi w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)[The importance of municipal waste management in the process of transformation towards a circular economy (CE)] / Marzena SMOL, Joanna Kulczycka, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 76. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}. — J. Kulczycka – afiliacja: Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Znaczenie zarządzania i monitorowania gospodarki surowcami mineralnymi w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)Importance of management and monitoring of mineral resources in the process of transformation towards a circular economy (CE) / Marzena SMOL, Dariusz Włóka // W: Problematyka z zakresu nauk o środowisku – przegląd i badania [Dokument elektroniczny] / red. Mariola Janiszewska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2019. — e-ISBN: 978-83-65932-93-8. — S. 259–268. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/366/Problematyka%20z%20zakresu%20nauk%20o%20%C5%9Brodowisku%20%E2%80%93%20przegl%C4%85d%20i%20badania.pdf [2019-09-17]. — Bibliogr. s. 268, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: