Wykaz publikacji wybranego autora

Marzena Piwowarska-Uliasz, dr inż.

asystent

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: D-8538-2016

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • Aluminium alloys with zirconium additions dedicated for applications in power engineeringStopy aluminium z dodatkiem cyrkonu przeznaczone do zastosowań w elektroenergetyce / Marzena PIWOWARSKA, Tadeusz KNYCH, Piotr ULIASZ // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 129–130. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–29 września 2012 roku : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Grupa Naukowa Pro Futuro. — [Kraków : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROMu. — ISBN 978-83-62218-64-6. — S. 427–435. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 434–435, Streszcz. — Tekst pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aluminium alloys with zirconium additions, in the range from 0.05 to 0.32\%, intended for applications in the overhead electrical power engineeringStopy aluminium z dodatkiem cyrkonu w zakresie od 0,05 do 0,32\% przeznaczone do zastosowań w elektroenergetyce napowietrznej / T. KNYCH, M. PIWOWARSKA-ULIASZ, P. ULIASZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 1, s. 339–343. — Bibliogr. s. 343

 • keywords: aluminium alloys, heat treatment, resistivity, AlZr, Nordheim rule

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0056

3
 • Analiza produkcji polskiego przemysłu metalowego w ostatnim dziesięcioleciuAnalysis of Polish metal industry production in the last decade / Agnieszka MIETŁA, Marzena PIWOWARSKA-ULIASZ, Piotr ULIASZ // W: Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie : XXXVIII studencka sesja naukowa : Częstochowa, 29 maj 2014 : praca zbiorowa / pod red. nauk.: Doroty Musiał, Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — [Częstochowa] : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2014]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 5). — Na okł. dod.: Nauki techniczne, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna. — ISBN: 978-83-63989-15-6. — S. 248–252. — Bibliogr. s. 251–252, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza produkcji polskiego przemysłu w zakresie wyrobów z metali : [streszczenie][The analysis of the Polish industry production in manufacture range of metallic products : abstract] / MIETŁA Agnieszka, PIWOWARSKA-ULIASZ Marzena, ULIASZ Piotr // W: Materiały, technologie, człowiek : 10-04-2013–12-04-2013. — [Kraków : AGH. Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wpływu zmiany technologii na własności materiałowe i koszt wytworzenia elementu odlewanegoAnalysis of impact on changes in technology on the material properties and cost of products manufactured by casting method / Justyna WIECHEĆ, Piotr ULIASZ, Marzena PIWOWARSKA-ULIASZ, Tadeusz KNYCH // W: Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie : XXXVIII studencka sesja naukowa : Częstochowa, 29 maj 2014 : praca zbiorowa / pod red. nauk.: Doroty Musiał, Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — [Częstochowa] : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2014]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 5). — Na okł. dod.: Nauki techniczne, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna. — ISBN: 978-83-63989-15-6. — S. 243–247. — Bibliogr. s. 247, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania nad doborem warunków obróbki cieplnej odlewniczych stopów aluminium o podwyższonej przewodności elektrycznejStudy on the selection of heat treatment of aluminium casting alloys with higher electric conductivity / Piotr ULIASZ, Justyna WIECHEĆ, Tadeusz KNYCH, Marzena PIWOWARSKA, Robert Jarosz // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania nad nową generacją funkcjonalnych stopów aluminium dla energetykiA study of a new generation of multi-functional aluminium alloys for the power industry / Beata SMYRAK, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Piotr ULIASZ, Michał JABŁOŃSKI, Piotr OSUCH, Marzena PIWOWARSKA, Andrzej NOWAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 7, s. 441–447. — Bibliogr. s. 447. — XII międzynarodowa konferencja „Aluminium 2010” : Niepołomice : 21–23.04.2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Badania nad nową technologią wytwarzania wsadu do produkcji drutów aluminiowychResearch into new technology to obtain rod for the production of aluminum wires / Tadeusz KNYCH, Piotr ULIASZ, Marzena PIWOWARSKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 1, s. 40–42. — Bibliogr. s. 42. — IV Międzynarodowa Konferencja Ciągarska = IV International Conference on Drawing

 • słowa kluczowe: Upcast, ciągnienie drutów, badania drutów, walcówka aluminiowa, odlew aluminiowy

  keywords: wire drawing, Upcast, aluminium cast, wire tests, aluminium wire rod

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania nad procesem ciągnienia prętów z aluminium wytworzonych metodą ciągłego odlewaniaStudy about drawing aluminium rod made by continuous casting / Tadeusz KNYCH, Paweł KWAŚNIEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Marzena PIWOWARSKA, Piotr ULIASZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 7, s. 464–468. — Bibliogr. s. 468. — XII międzynarodowa konferencja „Aluminium 2010” : Niepołomice : 21–23.04.2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania nad procesem ciągnienia prętów z aluminium wytworzonych metodą ciągłego odlewania[Study about drawing aluminium rod made by continuous casting] / Tadeusz KNYCH, Marzena PIWOWARSKA, Piotr ULIASZ, Paweł KWAŚNIEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ // W: Aluminium 2010 : [XII międzynarodowa konferencja] : 21–23.04.2010, Niepołomice. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. [179–193]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania nad stopami aluminium z dodatkiem cyrkonu przeznaczonymi na cele elektryczne[Research on aluminium alloys with zirconium additions designed for electrical applications] / Tadeusz KNYCH, Marzena PIWOWARSKA-ULIASZ, Piotr ULIASZ // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 74–75. — Błędnie podano nazwisko: Marzena Piwowarska-Uliasza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania nad technologią kształtowania własności odlewniczego stopu aluminium $AlSi5Mg0,3$Research on technology for controlling casting properties of aluminium alloy type $AlSi5Mg0,3$ / Justyna WIECHEĆ, Piotr ULIASZ, Tadeusz KNYCH, Marzena PIWOWARSKA-ULIASZ, Janusz Paśko // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 2, s. 69–75. — Bibliogr. s. 75

 • słowa kluczowe: odlewnicze stopy aluminium, obróbka cieplna, siluminy podeutektyczne

  keywords: heat treatment, hypoeutectic silumins, casting aluminium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania odporności cieplnej drutów ze stopów AlZrResearch on heat resistance of AlZr alloy wires / Tadeusz KNYCH, Piotr ULIASZ, Marzena PIWOWARSKA, Andrzej MAMALA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 1, s. 38–40. — Bibliogr. s. 39–40. — IV Międzynarodowa Konferencja Ciągarska = IV International Conference on Drawing

 • słowa kluczowe: odporność cieplna, druty ze stopów AlZr, wykres Arrheniusa, przewody napowietrzne, przewody HTLS

  keywords: overhead conductors, AlZr alloy wires, heat resistant, Arrhenius plot, HTLS conductors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania procesu odkształcenia oraz charakteryzacja walcówek i drutów ze stopów AlZr otrzymanych z materiałów wsadowych o różnej zawartości cyrkonu : [abstract][Study of deformation process and characterization of rods and wires AlZr alloy obtained from input material with different content of zirconium] / Tadeusz KNYCH, Marzena PIWOWARSKA-ULIASZ, Piotr ULIASZ, Patryk Stępień // W: OMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania procesu odkształcenia oraz charakteryzacja walcówek i drutów ze stopów AlZr otrzymanych z materiałów wsadowych o różnej zawartości cyrkonuStudy of deformation process and characterization of rods and wires AlZr alloy obtained from input material with different content of zirconium / Tadeusz KNYCH, Piotr ULIASZ, Marzena PIWOWARSKA-ULIASZ, Patryk Stępień // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 11, s. 708–713. — Bibliogr. s. 713. — Odkształcalność metali i stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa: 26–29 listopada 2013

 • słowa kluczowe: proces ciągnienia, stopy AlZr, walcówka AlZr, badania drutów

  keywords: drawing process, AlZr alloys, AlZr wire rod, wire tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania stopów $Al-Zr$ odlewanych w sposób ciągły[Studies of $Al-Zr$ alloys produced by continuous casting] / T. KNYCH, P. ULIASZ, M. PIWOWARSKA-ULIASZ // W: Foundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 = Dzień Odlewnika 2013 : XXXVII międzynarodowa konferencja naukowa / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: odporność cieplna, stopy Al-Zr, odlewanie w sposób ciągły

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badania stopów Al-Zr odlewanych w sposób ciągłyStudies of Al-Zr alloys produced by continuous casting / T. KNYCH, P. ULIASZ, M. PIWOWARSKA-ULIASZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 63–68. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: stopy Al-Zr, odpornosć cieplna, odlewanie w sposób ciagły

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badania wpływu technologii wytwarzania stopów AlZr na własności drutów przeznaczonych na cele elektryczneStudies of influence of the production technology of alloys AlZr on the properties of wires intended on electrical purposes / Marzena PIWOWARSKA-ULIASZ // W: Doctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2010–2013 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2013]. — S. 31. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Bliźniaki odlewania w stopach aluminium-cyrkonTwinned casting grains in aluminium-zirconium alloys / Piotr ULIASZ, Tadeusz KNYCH, Marzena PIWOWARSKA-ULIASZ, Paweł KWAŚNIEWSKI, Stanisław DYMEK, Marek BLICHARSKI, Henryk Paul, Marek Faryna // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Comparative characteristics of the AlZr alloy materials electrical and mechanical propertiesCharakterystyki porównawcze własności elektrycznych i mechanicznych materiałów wytworzonych ze stopów AlZr / T. KNYCH, M. PIWOWARSKA-ULIASZ, P. ULIASZ, J. WIECHEĆ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 2, s. 633–639. — Bibliogr. s. 639

 • keywords: electrical resistivity, AlZr alloys, wire rod, cast, continuous casting aluminium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0104

22
 • Comparative studies of continuously cast semi-finished Al grade EN AW 1370 / T. KNYCH, P. ULIASZ, M. PIWOWARSKA-ULIASZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 2, s. 65–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr.

 • keywords: aluminium, wire drawing, continuous casting, aluminium cast, wire rod

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Comparative studies of semi-finished products and products obtained in continuous casting and rolling and continuous casting technology on the example of the aluminium grade EN AW 1370 : abstract / M. PIWOWARSKA-ULIASZ, T. KNYCH, P. ULIASZ // W: 90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Influence of production technology on the formation of electrical and mechanical properties of the $AlZr$ alloys / Marzena PIWOWARSKA-ULIASZ, Tadeusz KNYCH, Piotr ULIASZ // W: VIII Krakow conference of young scientists 2013 : Krakow, September 26–28, 2013 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2013. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 8). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62218-84-4. — S. 52

 • keywords: AlZr alloys, resistivity, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kształtowanie mechanicznych i elektrycznych własności odlewniczych stopów aluminium w zakresie zawartości krzemu od 4,5 do 7 \%[Development of mechanical and electrical properties of the cast aluminum alloy belong to the hypo-eutetic silumin group in the range from 4.5 to 7 \% Si] / Justyna WIECHEĆ, Piotr ULIASZ, Tadeusz KNYCH, Marzena PIWOWARSKA, Robert Jarosz // W: Metale lekkie 2013 : 24–26.04.2013, Niepołomice. — [Polska : s. n.], 2013. — S. 30. — Tekst pol.-ang.. — Justyna Wiecheć, Piotr Uliasz, Tadeusz Knych, Marzena Piwowarska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: